Gemeentenieuws week 36

0
270

Erfgoednota ter inzage

Wi-j Doet ’t samen! Erfgoednota Oost Achterhoek 2021-2024

Op 25 augustus is de concept erfgoednota 2021-2024 Wi-j doet ’t samen!  vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De nota ligt ter inzage van woensdag 2 september 2020 tot vrijdag 2 oktober 2020. In deze periode heeft u de gelegenheid om te reageren.

Erfgoednota 2021-2024 Wi-j doet ’t samen!

In 2016 hebben de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre gezamenlijk hun erfgoedbeleid vastgesteld voor de periode 2017 tot en met 2020. De samenwerking tussen de drie gemeenten bevalt goed. Gezamenlijk hebben we in de afgelopen periode een aantal mooie projecten opgestart. Daarnaast  was er voldoende ruimte voor lokale projecten. De samenwerking zetten we met het nieuwe erfgoedbeleid graag voort.

Doel van het vaststellen van ambities voor de instandhouding en ontwikkeling van het erfgoed, zodat dit:

 • op een goede wijze kan worden doorgegeven aan de volgende generatie;
 • een inspiratiebron en motor kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen;
 • een verbinding vormt tussen diverse beleidsterreinen, organisaties en de drie gemeenten;
 • de identiteit onderstreept en versterkt.

Ambities

Vanuit de inbreng van vele samenwerkingspartners zijn in 2017 vier ambities vastgesteld:

 • Samen werken aan en met Erfgoed
 • Duurzame instandhouding Erfgoed
 • Identiteit benutten voor de beleving van Erfgoed
 • Kennis vergroten en delen, inspiratie voor jong en oud

Deze ambities blijken bij de evaluatie maar ook tijdens de Erfgoeddag 2020 goed aan te sluiten bij de wensen van vele eigenaren, gebruikers en partners. Ze geven houvast en het merendeel van onze projecten geeft invulling aan verschillende ambities.

Ter inzage

U kunt de concept Erfgoednota 2021-2024 digitaal inzien op www.winterswijk.nl/erfgoed. Deze ligt ook  ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 Winterswijk. Voor een bezoek aan het gemeentekantoor vragen wij u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer (0543) 543 543.

Zienswijzen

U kunt een zienswijze indienen tot 2 oktober 2020. Daarna wordt beoordeeld of de zienswijzen aanleiding geven om de beleidsvisie te wijzigen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de Gemeente Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of mailen naar gemeente@winterswijk.nl  U kunt ook  mondeling een zienswijze naar voren brengen. U kunt daar voor 2 oktober 2020 een afspraak voor  maken met Joyce Ras via jras@winterswijk.nl  of via telefoonnummer (0543) 543 543.

Duurzaam Winterswijk 

Gaat u het huis verduurzamen? Doet u samen met uw kinderen mee aan junior energiecoach? In deze editie van het Achterhoek Nieuws is een pagina te vinden van Duurzaam Winterswijk. U leest hier alles over wat er op het gebied van duurzaamheid gaande is in onze mooie gemeente. Meer informatie is ook te vinden op www.duurzaamwinterswijk.nl

Onderzoek naar tevredenheid afvalinzameling

Rond maandag 7 september 2020 valt bij een deel van de inwoners in onze gemeente een vragenlijst over de tevredenheid naar de afvalinzameling op de mat. Onderzoeksbureau Integron voert dit onderzoek voor de gemeente en ROVA uit. Door een steekproef wordt bepaald wie de vragenlijst ontvangt. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de tevredenheid over het beleid over afval en grondstoffen en over de inzameling van de verschillende afvalstromen.

Heeft u een vragenlijst ontvangen?

We zijn benieuwd naar uw mening! Daarom vragen we u even de tijd te nemen om de vragenlijst in te vullen. Dit kan door de papieren versie in de bijgevoegde envelop terug te sturen of door de vragen digitaal te beantwoorden. Antwoorden worden anoniem verwerkt.

Dynamische straatverlichting aan de Frerikshof 

In de week van 14 september wordt de straatverlichting aan de Frerikshof vervangen voor dynamische straatverlichting. Deze verlichting brandt alleen als een weggebruiker nadert.

Dynamische straatverlichting

Dynamische straatverlichting brandt buiten ingestelde spitstijden voor woon/werkverkeer en alleen als een fietser of voetganger nadert. De nieuwe verlichting wordt volgens de laatste richtlijnen aangebracht en is zuiniger in gebruik en onderhoud.  De nieuwe armaturen beschikken allemaal over een sensor en led-lampen. Gedurende in te stellen spitstijden voor woon/werkverkeer zal de verlichting functioneren als verlichting zonder een sensorsysteem. Wanneer een weggebruiker buiten de spitstijden in de buurt komt, schakelt de verlichting over van waakstand op een percentage dat op dat moment is ingesteld. Na het passeren keren de led-lampen terug naar de waakstand. Hierdoor blijft een veilige verlichting gegarandeerd.

In de praktijk

Vooral tussen 23.00 en 06.00 uur zal er veel minder licht zijn dan normaal tenzij iemand de straat of pad binnen komt. De verlichting wordt dan voor enkele minuten helderder totdat geen beweging meer wordt waargenomen. Doelstelling van de dynamische straatverlichting is aan de ene kant minder energie te verspillen en rekening met de natuur te houden en aan de andere kant als het nodig is voldoende verlichting te bieden. De nieuwe verlichting geeft daarnaast minder lichthinder naar de omringende woningen toe. Hiermee loopt Frerikshof voorop in een nieuwe toekomstvisie.

Wandelgroep Move

Kom in beweging en wandel mee 

Geniet u er ook van om buiten te zijn? Wenst of moet u meer aan beweging doen? Wilt u samen wandelen? Maar vindt u het lastig om de stap te zetten om te gaan wandelen. Meld u zich dan aan bij wandelgroep Move. Deze groep is voor alle leeftijden.

Samen wandelen is veel gezelliger 

Op maandag wandelt Wandelgroep Move ongeveer 1 tot  1,5 uur in een rustig tempo in het buitengebied van Winterswijk. Wandelen is gezond, zorgt voor de nodige beweging en het geeft energie. De wandelingen worden begeleid door een vrijwilliger. Tijdens het wandelen is er ruimte om met medewandelaars te praten. Tijdens het wandelen is er ruimte om andere wandelaars te ontmoeten, met elkaar te praten en te genieten van de natuur. Na de wandeling drinken we koffie of thee.

Datum en tijd

Elke maandagmiddag van 13.30 uur tot circa 15.00 uur.

Vertrekpunt wandeling

Informatie hierover ontvangt u nadat u zich heeft opgegeven. De wandeling op maandag 7 september vertrekt vanaf Terras zonder naam, Ratumseweg 4/6.

Nazit

Na de wandeling is er gelegenheid voor het nuttigen van een kop koffie of thee. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Bussink van Sociaal Team de Post, telefoon 06 – 237 925 29 of e-mail  rbussink@winterswijk.nl Bij haar kunt u zich ook opgeven voor de wandeling van Wandelgroep Move. Deelname aan de wandelingen is gratis.

Nationale sirenetest Duitsland 2020 

Op donderdag 10 september om 11.00 uur worden in heel Duitsland de sirenes getest. Mogelijk kunnen inwoners die in het grensgebied wonen dit ook horen. Mocht u dit horen, dan hoeft u niets te doen. Het betreft een test bij onze Oosterburen.

Kijk voor meer informatie over deze ‘Warntag’ op de (Duitstalige) website van Nordrhein-Westfalen: https://www.im.nrw/themen/gefahrenabwehr/warnung/warntag-nrw-was-ist-das

Drempelvrij ondernemen 

‘De samenleving moet gewoon een stap harder zetten voor mensen die wat meer hulp nodig hebben’ Winterswijk Drempelvrij wil dat drempels verdwijnen zodat iedereen mee kan doen. We delen ervaringen en geven aandacht aan voorzieningen voor mensen met een beperking. 

Dit keer het verhaal van Mark van Dam, eigenaar van camping ’t Wieskamp. Op deze camping zijn diverse voorzieningen voor mensen met een beperking. Mark van Dam: “We begonnen ons bedrijf drempelvrij te maken toen bleek dat een bekende van ons met haar gezin, waarvan een kind rolstoelgebonden is, alleen terecht kon op gespecialiseerde campings. Wij zijn natuurlijk mensen-mensen. Dan moet je zorgen dat je zo weinig mogelijk mensen uitsluit.”

Rolstoeltoegankelijk

“We hebben inmiddels een rolstoeltoegankelijk chalet, rolstoeltoegankelijk sanitair op de kampeerplaatsen en een zwembadlift. Ook zijn paden in onze speeltuin aangelegd, zodat een vader in zijn rolstoel samen met zijn kinderen naar de speeltuin kan. Kijk, een zwembadlift is een hele investering. Maar als je zoals laatst ziet hoe blij een jongen was omdat hij in het zwembad kon… Dat is de investering helemaal waard.”

Stap harder zetten

“Eén van onze gasten, die in een rolstoel zat, vertelde: ‘Als ik in Nederland op vakantie ga dan moet ik altijd plannen. Waar is een parkeerplaats? Waar zijn toiletten enzovoort. Als die voorzieningen er niet zijn, kan ik niet gaan. In Scandinavië zijn die voorzieningen er altijd. Het maakte wel indruk dat we van zo’n grote groep mensen de vrijheid inperken. Terwijl de voorzieningen gewoon te realiseren zijn. De samenleving moet gewoon een stap harder zetten voor mensen die wat meer hulp nodig hebben.”

Heeft u nog tips voor andere ondernemers die aanpassingen willen gaan doen?

“Laat je goed informeren en adviseren en betrek ervaringsdeskundigen vooraf bij je plannen. Maak keuzes, want je kunt niet alles. Onze adviseur adviseerde ons bijvoorbeeld om volledige informatie te geven op de website, zo voorkom je teleurstellingen.”

Zorg of hulp voor uw naaste

Wat kunt u zelf, wat heeft u nodig en wie kan u daarbij helpen?

Merkt u dat zelfstandig thuis wonen moelijker wordt? Dan is de eerste stap dat u eerst zelf een oplossing probeert te zoeken. Vaak kunnen familieleden, vrienden of kennissen u een luisterend oor of hulp bieden. Soms heeft u meer ondersteuning nodig. Wat zijn dan uw mogelijkheden en waar kunt u terecht met uw vragen? Bijvoorbeeld bij Sociaal Team de Post. 

Sociaal Team de Post luistert en adviseert

De hulpverleners en welzijnswerkers van het Sociaal Team zijn in dienst van de gemeente Winterswijk. U kunt dit team al uw vragen stellen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Bij Sociaal Team de Post weten ze wie u of uw naaste verder kan helpen. Ze kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met een deskundige, zoals een consulent van de gemeente, een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner. 

Met een persoonlijk plan houdt u overzicht

Tijdens het intakegesprek over uw Wmo-aanvraag bespreekt u met de consulent van de gemeente welke hulp u nodig heeft en waarom. Het kan handig zijn om vóór dit gesprek een persoonlijk plan op te stellen. Hierin noteert u welke dingen u zelf kunt doen, waar u hulp bij nodig heeft en wie u die hulp kan bieden. Zo houdt u overzicht over de aanpak van uw hulp- of zorgvragen. De consulent kan u tijdens het intakegesprek ook helpen een persoonlijk plan op te stellen

 Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

Neem dan contact op met Sociaal Team de Post. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur zijn zij bereikbaar via telefoonnummer (0543) 543 960. Of per e-mail: depost@winterswijk.nl

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de ondersteuning die de gemeente kan bieden, https://www.winterswijk.nl/Inwoners/Zorg_jeugd_werk_onderwijs

Vergaderingen 

Openbare vergadering algemene raadscommissie

U bent van harte welkom om deze vergadering digitaal te volgen.

Datum en tijd:               Donderdag 10 september om 19.30 uur

Locatie:                          U kunt de vergadering live volgen (of later terugkijken) op                                                                      www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’

Agenda en stukken:        Deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad

Inspreken:                       Meld u uiterlijk 10 september vóór 11.30 uur aan via griffie@winterswijk.nl of bel

naar (0543) 543 543

Meer informatie:              griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543 

Online vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Datum en tijd:               Donderdag 10 september om 19.30 uur

Locatie:                        Online, vanwege corona zal mogelijk publiek uitgesloten zijn van deelname

Agenda en stukken:      Deze vindt u op https://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl/vergaderagenda/

Meer informatie:           clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl

Agenda

3 en 8 september Geen spreekuur GrensInfoPunt EUREGIO. Vragen stellen kan per mail, grensinfopunt@euregio.eu
10 september Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur *
10 september Vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur *

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Roelvinkstraat en Spoorstraat

Op zaterdag 5 en 12 september gelden in verband met de warenmarkt de volgende verkeersmaatregelen:

 • Roelvinkstraat afgesloten voor al het verkeer tussen de Dingstraat en Misterstraat
 • Spoorstraat afgesloten tussen de Roelvinkstraat en ingang parkeerterrein Spoorstraat
 • Het is verboden te parkeren op de langs- en haaksparkeervakken op de Roelvinkstraat. Hier geldt een wegsleepregeling. 

Markt en Torenstraat

De Markt en Torenstraat zijn elk weekend van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur afgesloten. Deze maatregel geldt tot het einde van het terrasseizoen op 2 november.

Wooldstraat

In verband met meer ruimte voor de terrassen is fietsen op de Wooldstraat tussen de Torenstraat en Bril In Mode tot 2 november niet toegestaan.

Gasthuisstraat

Tijdens de realisatie van het Vrijheidspark wordt tot en met 31 december 2020 het eenrichtingsverkeer op de Gasthuisstraat opgeheven. Het betreft hier voor het gedeelte tussen de Tuunterstraat en Jeugdkerkstraat.

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 is een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg.

De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg.

De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld.

Kuipersweg

In verband met de bereikbaarheid geldt tot en met zondag 22 november 2020 een tijdelijk parkeerverbod op de Kuipersweg. Dit geldt voor het gedeelte tussen de Lammersweg en Hijinkhoekweg.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg gedeeltelijk afgesloten. Het weggedeelte tussen de Vredenseweg en de Steengroeveweg gaat naar verwachting voor de bouwvakvakantie weer open. Het weggedeelte tussen de Steengroeveweg en de Laan van Hilbelink blijft tot nader bericht afgesloten. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Tangelder Gorusstraat

In verband met bouwwerkzaamheden in de Boterstraat is het eenrichtingsverkeer op de Tangelder Gorusstraat tot nader bericht tijdelijke omgedraaid.

Boterstraat

Tijdelijke verplichte rijrichting linksaf de Gasthuisstraat ingesteld voor vrachtverkeer. Deze maatregel geldt vanaf woensdag 22 juli tot nadere berichtgeving.

Schoolstraat

In verband met herinrichting is de Schoolstraat afgesloten. Omleiding door Gasthuisstraat.

Nieuwstraat

In verband met een bodemonderzoek is de Nieuwstraat op vrijdag 4 september afgesloten voor al het verkeer.

Kruising Gasthuisstraat, Jonenstraat, Tuunterstraat

Tot vrijdag 11 september is deze kruising afgesloten voor al het verkeer.