Gemeentenieuws week 39

0
91

Dansfeest voor babyboomers

Op 18 oktober is er in theater De Storm in Winterswijk een feest voor inwoners die tussen 1940 en 1965 jongvolwassen waren. Als ode aan de Nieuwe tijd is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te dansen, herinneringen op te halen en het gevoel van de hoopvolle jaren 50 opnieuw samen te beleven! 

Het belooft een actieve, leuke avond te worden met een programma waarmee u echt teruggaat in de tijd. De band ‘Afslag Oele’ speelt nummers uit ‘de oude doos’: voetjes van de vloer dus. Er is een pop up huiskamer in sfeer van weleer waar u – á la kunst en kitsch – waardevolle voorwerpen kunt laten beoordelen door een expert. Als u het niet mee kunt nemen, kan het ook vanaf een foto. In de kletshoek worden herinneringen en verhalen gedeeld. U treft er ook informatie aan over allerhande mogelijkheden om samen actief te blijven en leuke dingen te ondernemen. Als klap op de vuurpijl is er een lezing van Annegreet van Bergen, schrijfster van de boeken ‘Gouden jaren’ en ‘Het goede leven’. Zij werd in 1954 geboren in Enschede.

Het feest begint om 19.30 uur en is rond 23.00 uur afgelopen. Kaarten kunt u (online) kopen bij theater De Storm, ze kosten € 3,50 in de voorverkoop en € 5,00 aan de kassa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Bosscher, van Sociaal team de Post, via telefoonnummer 06-12 72 13 85 of een e-mail sturen naar cbosscher@winterswijk.nl

Zilver voor de sportkantine van AV-Archeus! 

Het is atletiekvereniging Archeus opnieuw gelukt het certificaat ‘Zilveren Sportkantine’ te behalen. Een mooie beloning voor alle inspanningen die gedaan zijn om de kantine ‘gezond’ te houden. Dit in samenwerking met Team:Fit en het Voedingscentrum.

Na het eerste jaar is het gezondere aanbod volledig geaccepteerd. Leden, maar ook zeker de bezoekers zijn er inmiddels aan gewend en waarderen het. Broodjes gezond naast een broodje kroket, volkoren brood naast wit brood. Zij promoten vitamine-water en water drinken, naast het aanbod van sportdrank en cola. Het gaat om de keuzemogelijkheden die je biedt. Simpel en klein beginnen. Bewustwording bewerkstelligen in bewegen, voeding maar ook in alcoholgebruik en roken. De gehele accommodatie van de atletiekvereniging is rookvrij. Zo bleek het aanbieden van fruit en soms ook groente na de trainingen vooral bij de jeugd in de smaak te vallen. De uitspraak ’lust ik niet’ wordt nauwelijks gehoord, maar wel: ’wat eten we vandaag?’

Aanpak Team:Fit zeer geslaagd
Atletiekvereniging Archeus is erg tevreden met het resultaat en de club wil andere verenigingen  stimuleren om ook voor de aanpak van Team:Fit te kiezen. Team:Fit is een participant van het Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Bij Archeus blijven ze enthousiast, ook omdat de gezondere kantine beslist niet ten koste van de omzet is gegaan!

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de aanpak ‘Gezonde kantine’, dan kunt u contact opnemen met Jolanda Geurkink. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 835 106 94 of via e-mailadres beweegmakelaar@winterswijk.nl.

Vlasovens verplaatst?! 

De vlasoven is een belangrijk onderdeel van de (textiel)historie van Winterswijk en omgeving. Eén van de twee vlasovens die Nederland nog kent staat in Winterswijk-Huppel, bij het korenspieker Kössink. Deze stond ooit aan de Veenweg in Winterswijk-Woold.

Samen met de Van der Lugt stichting willen we dat de vlasoven gerestaureerd wordt en teruggebracht naar zijn historisch juiste plek op Landgoed Te Veene in ‘ t Woold. Dáár kan dan het verhaal van vlas naar linnen worden verteld!

Bij Erfgoed Gelderland maakt het project ‘Vlasoven naar landgoed Te Veene in ‘t Woold’ kans op de Gouden Gelderse Roos erfgoedprijs van € 1.000,-. We hebben ook úw stem nodig om deze erfgoedprijs te winnen. Ga naar: https://erfgoedgelderland.nl/gelderseroos/vlasoven-op-t-veene-in-woold

Wat zegt de omgevingsvisie buitengebied over recreëren?

Tot en met 1 oktober ligt de ontwerp-omgevingsvisie buitengebied ter inzage. Wekelijks lichten we een onderwerp toe dat in die visie aan de orde komt. Deze week gaat het over recreëren in het buitengebied.

Het buitengebied is geen museum. Het is een cultuurlandschap. Door mensen gemaakt tot wat het nu is. Dynamisch. Door mensen gebruikt en onderhouden. Door mensen beleefd als ze recreëren. We bekijken in de ontwerp-omgevingsvisie twee kanten van recreëren: zelf recreëren en zelf recreatie aanbieden aan anderen.

De coalitie heeft in haar akkoord de ambitie opgenomen om te groeien van ruim 750.000 naar 1 miljoen toeristische overnachtingen. We hebben inmiddels onderzoek laten doen. Het resultaat: we gaan dat doel zonder grote ingrepen halen. Dus het buitengebied wordt geen pretpark of een verzameling tweede woningen. Het huidige aanbod recreatief verblijf is groot genoeg om dat doel te halen. Maar daarmee zeggen we niet dat we geen nieuw aanbod toestaan.

Foto: Wim Schepers

Drie soorten

Er zijn drie typen verblijf van belang: bedrijfsmatig geëxploiteerde parken, niet-bedrijfsmatig geëxploiteerde parken en solitaire recreatiewoningen en B&B’s. Voor parken doen we nog geen nieuwe uitspraken (met nadruk op nog), omdat we eerst nog een onderzoek gaan uitvoeren dat in de herfst opgestart wordt. Daarna komen we mogelijk met nieuw beleid.

Blijven over de solitaire recreatiewoningen en B&B’s. Solitaire recreatiewoningen bevinden zich niet in een park, maar op een erf waarop ook minstens één ‘gewone’ woning aanwezig is. Tot nu toe laten we die alleen nieuw toe in gebouwen die we als cultuurhistorisch waardevol aanmerken. De visie stelt voor dit ook in andere gebouwen onder voorwaarden toe te laten. En B&B’s laten we tot nu toe alleen toe in hoofdgebouwen. De verruiming die het college daarvoor voorstelt, is dat dit onder voorwaarden voortaan ook in bijgebouwen mag.

Wat zijn die voorwaarden voor solitaire recreatiewoningen en B&B’s dan? Ten eerste gaan we nooit meewerken aan initiatieven waarin u voorstelt om alleen maar een (bij)gebouw of deel ervan om te zetten naar een recreatiewoning of B&B. Altijd zullen we verlangen dat u dan in het erf als geheel ook een investering doet. Bijvoorbeeld in duurzame energie, in asbestverwijdering, in landschappelijke inpassing of in een pad dat goed aansluit op bestaande routes.

Daarnaast zijn er in de visie keuzes opgenomen voor nieuwe dagrecreatieve voorzieningen. Die willen we alleen toelaten als ze bij ons en bij ons landschap passen, en alleen op plekken die de hoeveelheid verkeer en parkeren aankunnen. Voor alle nieuwe initiatieven geldt: ze moeten passen op de plek die u voorstelt. En in veel gevallen zullen we de initiatiefnemer bovendien verplichten te onderbouwen dat er voldoende behoefte is aan de nieuwe voorziening.

Nieuwe recreatie

Ten slotte: wat biedt de visie u als u zelf wilt recreëren? U heeft al kunnen lezen dat we onder voorwaarden het aanbod willen laten toenemen en vernieuwen. Zowel van verblijfsrecreatie als van dagrecreatie. En in alle gevallen letten we op dat we alleen nieuwe dingen toelaten als ze de hoge kwaliteit van ons buitengebied niet aantasten, maar er juist aan bijdragen. Twee plekken zijn door de raad al aangewezen als locatie voor nieuwe recreatie: ‘t Hilgelo (dag- en verblijfsrecreatie) en de steengroeve (bezoekerscentrum). Die plekken zijn ook in de visie opgenomen. Andere plekken beoordelen we op voorstel van de mensen die bij ons met een initiatief aankloppen.

De ontwerp-omgevingsvisie buitengebied ligt van 21 augustus tot en met 1 oktober 2019 ter inzage. In deze periode kan iedereen zijn mening over de visie kenbaar maken. Daarna wordt de definitieve omgevingsvisie opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In december neemt de raad hierover een besluit.

Wethouder Wim Aalderink schrijft…..

Op 14 september was het Open Monumentendag. Op zich een wat vreemde titel voor een evenement dat twee dagen duurt. Maar het comité organiseert zoveel in het kader van cultureel erfgoed, dat dit gewoon niet in één dag past.

Vorig jaar kondigde ik tijdens Open Monumentendag de aanstaande restauratie van de toren van de Jacobskerk aan. Nu kon ik met gepaste trots vertellen dat deze restauratie bijna afgerond is. Binnenkort verdwijnen de steigers en is onze toren weer in volle glorie zichtbaar. De gerestaureerde wijzerplaten zijn voorzien van led-verlichting. En een nieuw vergulde haan pronkt bovenop de toren, die ’s avonds prachtig in de schijnwerpers staat.

Onze eigen steenhouwer Slotboom deed de restauratie van de Jacobstoren. Ruim 700 leerlingen van basisscholen en het vmbo konden tijdens de restauratie zelf ervaren hoe mooi het is om met je handen te werken en een ambacht uit te oefenen. Via het project ‘Meester en Gezel’ kregen zij rondleidingen op de steiger rondom de Jacobstoren en bij Slotboom. Hier volgden de leerlingen de workshop Steenhouw’n, waarbij ze een kunstwerk uit zandsteen maakten. Van elke klas werd een ‘meesterwerk’ getoond op 14 september in de Jacobskerk. De eigenaren van twee prachtige woonhuizen aan de Wilhelminastraat ontvingen de monumentenprijs 2019. Zij hebben dit erfgoed op een geweldige manier gerestaureerd.

Het thema van Open Monumentendag was ‘Plekken van plezier’. En genoten  werd er volop.  Bijvoorbeeld van muziek en dans in ons prachtige Openluchttheater. Bezoekers konden ook een kijkje nemen bij ons unieke Strandbad. Alle activiteiten op verschillende locaties met monumentale waarde maakten het weekend weer tot een prachtig cultureel evenement.

Ik geef de pen door aan wethouder  Elvira Schepers

Een aanvraag voor burgercheques kunt u indienen tot en met 31 december 2019

Aanvragen burgercheque

Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk.

Voor 2019 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 7.500,- beschikbaar. Een aanvraag voor een burgercheque voor de tweede helft van 2019 kunt u indienen tot en met 31 december 2019. In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van de avondvierdaagse, voor het organiseren van een conferentie over de toekomst van Molukse jongeren in Winterswijk, de oprichting van een veteranencomité en een bijdrage aan de driedaagse manifestatie KunstOer.

Voorwaarden burgercheques

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:

  • De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk;
  • De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen;
  • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld;
  • Uw initiatief mag geen individueel of commercieel belang dienen;
  • Een burgercheque kan worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Hoe kunt u een burgercheque aanvragen?

Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal via www.winterswijk.nl. [https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/Burger_en_politiek/Burgercheques] Daar vindt u alle informatie en voorwaarden over de burgercheque.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep die bestaat uit gemeenteraads- of commissieleden. Deze werkgroep beoordeelt de aanvragen en adviseert de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van 20 februari 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvragen die in de tweede helft van 2019 zijn ontvangen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over (het aanvragen van) burgercheques dan kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

Samen in Winterswijk “drempels” weghalen

De opgave Inclusie is van start gegaan op woensdag 18 september. Samen met inwoners, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisatie willen wij werken aan een ‘inclusieve samenleving’. U kunt zich nog opgeven voor de bijeenkomsten van 25 september en 3 oktober 2019.  

Inclusie betekent dat iedereen mee kan doen en erbij hoort. Ook als je een beperking of aandoening hebt. Maar hoe krijgen wij dat samen voor elkaar? Want elke beperking is anders. En ook de problemen die mensen met een beperking ondervinden zijn divers. Naast problemen door een beperking kan het ook gaan om sociale uitsluiting door andere oorzaken. 

Waarom werken aan een inclusieve samenleving?

Elke inwoner moet ongeacht een beperking bijvoorbeeld zo veel mogelijk zelfstandig kunnen reizen, wonen en werken. De gemeenteraad van Winterswijk heeft zich hierover uitgesproken. We gaan daarom in gesprekken kijken welke problemen en oplossingen er zijn. Wethouder Schepers zegt het als volgt: “Wij willen samen met onze inwoners werken aan oplossingen waardoor iedereen mee kan doen op zijn of haar unieke wijze.”

Bijeenkomsten en aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor één van onderstaande bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar iedereendoetmee@winterswijk.nl of neem telefonisch contact op met mevrouw N. Reith via telefoonnummer (0543) 543 543.

Bijeenkomsten

  • 25 september voor psychische en psychiatrische aandoeningen, inloop vanaf 19.15 uur. Start 19.30 tot 21.30 uur. Locatie gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk
  • 3 oktober voor ouderen, inloop vanaf 14.15. Start 14.30 uur tot 16.30 uur. Locatie Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61 in Winterswijk

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches actief, ieder met een eigen aandachtsgebied. Zij stimuleren en ondersteunen inwoners bij het realiseren van een gezonde  leefstijl met voldoende beweging en verantwoorde voeding. Dit doen zij op een laagdrempelige manier, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van wijkbewoners. En dat alles gebeurt dichtbij huis. Een belangrijk aspect hierbij is dat mensen elkaar ontmoeten en zo samen op weg gaan naar mooie resultaten. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sportactiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Monique Wieskamp aan het woord.

Ik ben Monique Wieskamp en ik ben op 1 september gestart als buurtsportcoach Actief Winterswijk voor de doelgroep 55+. Ik ben geboren en getogen Winterswijkse en mijn grote passie is het om mensen zowel letterlijk als figuurlijk in beweging te krijgen. Ik doe dit vanuit het Sociaal Team samen met mijn collega  Claudia Bosscher die sociaal werker doelgroep ouderen is.

Samen bewegen

Bewegen is belangrijk voor ieders fysieke gezondheid. Maar in beweging zijn heeft ook veel invloed op iemands mentale gesteldheid en kan bijvoorbeeld eenzaamheid voorkomen. Van groot belang is het dus om nog meer mensen in beweging te  krijgen. Ik organiseer samen met diverse partijen activiteiten die mensen gaan uitdagen om in beweging te komen. Naast dat bewegen goed is voor je gezondheid kan het ook erg gezellig zijn om samen te bewegen. Het uitgangspunt bij het organiseren van dit soort activiteiten is het bestaande aanbod. Want waarom zouden we nieuw aanbod gaan creëren als er al zoveel keuze is? 

Contact

Mocht u ideeën, tips, wensen hebben om iets te organiseren, dan nodig ik u uit om via Actief Winterswijk met mij contact op te nemen. Want ik kan van alles verzinnen van achter mijn bureau maar samen staan we sterker. U kunt contact opnemen via e-mailadres mwieskamp@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543.

Wees welkom op bewonersavond historische interieurs Winterswijk 

In opdracht van de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre doet het Gelders Genootschap onderzoek naar historische interieurs in de gemeenten. Op donderdagavond 3 oktober gaan het genootschap en de gemeenten graag in gesprek met eigenaren van woonhuizen, religieuze-, agrarische- en industriële panden. 

Met dit onderzoek willen de samenwerkende partners te weten komen wat bewaard is gebleven en welke kennis nog ontbreekt. ‘Zo kunnen we een zo compleet mogelijk verhaal vertellen over het Oost Achterhoeks interieur’, aldus wethouder Wim Aalderink van Winterswijk. ‘Graag willen we hiermee meer mensen enthousiasmeren voor dit kwetsbare onderdeel van ons culturele erfgoed.’

Waar zijn we naar op zoek?

Geen complete historische interieurs, maar originele details. Denk aan vloeren, lambriseringen, plafonds, schouwen, inbouwkasten, glas in lood, houtsnijwerk, tegels en tegeltableaus. Het gaat dus niet om huisraad en meubels.

Waar en wanneer?

Bewoners en gebruikers van panden met historische elementen én geïnteresseerden zijn van harte welkom op de informatieavond op 3 oktober in Theater Astoria, Wooldseweg 5 in Winterswijk. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur. Wilt u erbij zijn? Stuur dan e-mail naar: m.damstra@geldersgenootschap.nl.

Wi-j doet ’t samen!

Voor het slagen van het project is de inbreng van lokale kennis van groot belang. Daarom werkt het Gelders Genootschap nauw samen met historische verenigingen en lokale organisaties. Ook is er een team met studenten, net afgestudeerden en professionals samengesteld die het onderzoek zullen gaan uitvoeren. Wilt u helpen bij het onderzoek, bent u bewoner van een pand waarin zich nog historische onderdelen bevinden? Kent u dergelijke panden? Neem dan contact op met Marlieke Damstra via m.damstra@geldersgenootschap.nl. U kunt het onderzoek ook volgen via www.erfgoedoostachterhoek.nl.

Gratis naar leuke theatervoorstellingen en interessante presentaties

De Maand van de Opvoeding komt er aan!

Samen met de gemeente Winterswijk organiseert het Preventie Platform Jeugd in oktober allerlei activiteiten rond opvoeden en opgroeien. Elke week is er wel iets te doen, dichtbij huis. Deelname is gratis!

Gezond slapen 2 oktober (Neede) of 4 oktober (Aalten)
Tijdens deze avond hoort en leert u alles over slaap en krijgt u handige slaaptips.

Vier het falen: positieve mindset! 1 oktober (Winterswijk) of 3 oktober (Lichtenvoorde)
Zoekt u als ouder/opvoeder manieren om uw kind te leren dat fouten maken mag? Dan is deze avond interessant voor u.!

HELP! Mijn kind is Online 8 oktober (Winterswijk)
Wat zijn gevaren van social media en hoe beschermt u uw kind hiertegen? Tijdens deze avond krijgt u handvatten om hier op een goede manier mee om te gaan!

Peer tof theater: ‘Stinkende best’ oudervoorstelling 10 oktober (Bredevoort)
Stinkende Best is een grappige, interactieve en muzikale oudervoorstelling over de balans tussen jezelf verliezen en jezelf vinden in het drukke leven van ‘De moeder de vrouw’.  

Kies uit het uitgebreide programma en meld u aan via www.preventieplatformjeugd.nl

Over het Preventie Platform Jeugd
Het Preventie Platform Jeugd is een samenwerking van verschillende (zorg) organisaties en de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Naast de Maand van de Opvoeding organiseert het Preventie Platform Jeugd het hele jaar door allerlei (gratis) trainingen en workshops rond opvoeden en opgroeien. Kijk op de website voor het actuele aanbod!

Vrijwilligers vertellen

Maandelijks kunt u in ons gemeentenieuws een bijdrage over vrijwilligerswerk lezen. Op toerbeurt delen Winterswijkers, die zich geheel belangeloos inzetten voor de samenleving, in een column  hun ervaringen uit de praktijk. Ze vertellen u graag wat ze doen en wat hun motivatie daarbij is. Deze maand zijn aan het woord aan Margret, Marianne en Jannie. 

Wie zijn jullie?
Ik ben Jannie te Raa. Woon in Ratum samen met mijn man en ben 43 jaar lang leerkracht geweest op de PWA. Twee jaar geleden ben ik gestopt als leerkracht en ben vrijwilligerswerk gaan doen.

Ik ben Marianne Staverman en woon samen met mijn man in Winterswijk. Ik heb bij een bedrijf gewerkt, maar vorig jaar is dat bedrijf gestopt en ben in de WW gekomen. Toen ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk om toch bezig te blijven.
Mijn naam is Margret Marschall. Ik heb in het verleden bij van Silfhout & Amba Automaterialen gewerkt. Daar bracht ik auto-onderdelen rond bij autogarages. Toen ik daar stopte heb ik ook nog voor Welfare gewerkt en nog andere dingen gedaan. Later ben ik vrijwilligerswerk gaan doen.

Hoe zijn jullie begonnen met vrijwilligerswerk?
Jannie: de eerste jaren heb ik vrijwilligerswerk gedaan in de kerk. Later ging ik vrijwillig als balie medewerkster werken.
Marianne: toen de kinderen klein waren werkte ik als vrijwilliger bij de speelotheek. Later ben ik in het bedrijfsleven werkzaam geweest tot het stopte.
Margret: ik ben al eerder werkzaam geweest als vrijwilliger in het Ziekenhuis. Daarvoor heb ik nog 10 jaar ergens anders gewoond. Alle drie zijn we door een advertentie in de krant hier terechtgekomen als balie medewerker.

Waarom doen jullie vrijwilligerswerk en zou je het anderen aanraden?
We doen het omdat we iets kunnen betekenen voor een ander. Het geeft je zelf ook wel energie. Ook is het goed voor je contacten met anderen. We zouden er vanuit onszelf niet meteen over beginnen. Als iemand vrijwilligerswerk wilt doen, dan moet dat vanuit hem of haar zelf komen!

Meer informatie
Wilt u zich inzetten als vrijwilliger of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met het Vrijwilligerspunt aan de Torenstraat in Winterswijk. Het Vrijwilligerspunt coördineert onder meer vraag en aanbod en staat u graag te woord. Contactgegevens: e-mailadres info@vpwinterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 200 026.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Rauwershofweg

Verwachting is dat vanaf week 40 de werkzaamheden starten, dit betekent dat op Rauwenhofweg eenrichtingsverkeer wordt ingesteld van maandag 30 september tot en met vrijdag 29 november voor het gedeelte vanaf perceelnummer 12 en de Boveltweg. Verplichte rijrichting is Holders weg naar Boveltweg.

Boveltweg

Verwachting is dat vanaf week 40 de werkzaamheden starten, dit betekent dat op de Boveltweg eenrichtingsverkeer wordt ingesteld van maandag 30 september tot en met vrijdag 29 november voor het gedeelte vanaf tussen de Rauwershofweg en Meerdinkweg. Verplichte rijrichting is Rauwershofweg naar Meerdinkweg.

Schoolweg

Verwachting is dat vanaf week 40 de werkzaamheden starten, dit betekent dat op de Schoolweg eenrichtingsverkeer wordt  ingesteld van maandag 30 september tot en met vrijdag 29 november voor het gedeelte tussen Meerdinkweg en Hietkampweg. Verplichte rijrichting is Meerdinkweg naar Hietkampweg.

Hietkampweg

In verband met werkzaamheden is de Hietkampweg van maandag 30 september tot en met vrijdag 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Markt

In verband met een extra warenmarkt is op donderdag 3 oktober de Markt en de Torenstraat de gehele dag tot 18.30 uur afgesloten voor verkeer. 

Amstelstraat, Maasstraat en Waalstraat

In verband met de diverse activiteiten tijdens de open dagen van het AZC worden op zaterdag 28 september 2019 de Amstelstraat, Maasstraat en Waalstraat afgesloten voor alle verkeer tussen 09.00 en 19.00 uur.

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

Morskers Driehuisweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Morskers Driehuisweg tot en met 4 oktober afgesloten voor al het verkeer tussen de Groenloseweg en de Beurzerbeek. Er is een omleiding ingesteld.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met uitloop van verbouwingswerkzaamheden wordt de tijdelijke verkeersmaatregel voor het tijdelijk opheffen van het parkeerverbod verlengd tot met 31 oktober. Dit ter hoogte van de ROVA.

Vergaderingen 

Openbare vergadering Seniorenraad op 30 september

Op maandag 30 september vergadert de Seniorenraad van 9.30 tot ongeveer 12.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: kleinschalige vorm van huisvesting zoals de Knarrenhof en de eventuele nieuwbouw van Marga Klompé aan de Wooldseweg. Om 11.00 uur volgt  een bespreking met wethouder Elvira Schepers. Met haar wordt gesproken over zelfstandig voortbestaan van het SKB en wonen met zorg om de hoek.

Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Bezoekers krijgen de gelegenheid om het woord te voeren. Maar u kunt ook een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat. Meer informatie is te vinden op www.seniorenraadwinterswijk.nl

25 september Opgave inclusie. Psychische en psychiatrische aandoeningen van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
26 september Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
27 september Symposium van handicap naar kans ter gelegenheid van 25 jarig jubileum Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk.
30 september Openbare vergadering Seniorenraad om 9.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
1 oktober Informatieavond ‘Alles over asbestdaken’ om 19.30 uur in Verenigingsgebouw Juliana, Gosselinkweg 14 in Winterswijk-Woold. Inloop vanaf 19.00 uur.
3 oktober Bewonersavond historische interieurs om 20.00 uur in Theater Astoria, Wooldseweg 5. Inloop vanaf 19.30 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
3 oktober Opgave inclusie. Voor ouderen van 14.30 tot 16.30 uur in Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 1. Inloop vanaf 14.15 uur.