Gemeentenieuws week 4

0
153

Winterswijk in de top vijf beste fietssteden 2018

Winterswijk was samen met Etten-Leur, Zoetermeer, Veenendaal en Houten in de race voor de titel Fietsstad 2018. Deze verkiezing werd georganiseerd door de Fietserbond en maakte  onderdeel uit van de landelijke bijeenkomst Toekomst van de Fiets in het provinciehuis Utrecht op 16 januari jongstleden. Houten kwam als winnaar uit de bus, Winterswijk werd vierde. Deze nominatie is echt de kroon op het werk. Veel partijen zetten zich in om het fietsnetwerk in het grensgebied waarin Winterswijk ligt, het hele jaar door goed te onderhouden. 

Verdienste van ons allemaal
De gemeente richt zich met name op  de infrastructuur, deze moet goed aansluiten bij het unieke landschap. Winterswijk is een fietsvriendelijke gemeente met zo’n 100 kilometer aan fietspaden, grotendeels voor recreatief gebruik. Recent zijn er nog 20 kilometer fietspaden opgeknapt en verbreed. Veel van de fietspaden maken onderdeel uit van het fietsknooppuntensysteem. Ook sluiten ze aan op de knooppuntenroutes van de Duitse buurgemeenten. Dat is vanwege onze grensligging een groot voordeel en die routes zijn daarmee dus ook zeer waardevol voor de toeristische sector. De fietspaden worden ook door de inwoners van Winterswijk gewaardeerd en worden intensief gebruikt, zowel recreatief als voor woon-werkverkeer. Winterswijkers willen ook bezoekers van onze gemeente graag laten genieten van de omgeving en zijn erg gastvrij. Zo stellen particulieren bijvoorbeeld hun grond  beschikbaar, zodat toeristen van de mooiste plekken van ons buitengebied kunnen genieten. Als gemeente zijn we daar heel trots op. De titel Fietsstad 2018 is dan ook de verdienste van ons allemaal!

Verkiezing Fietsstad 2018
De Fietsersbond sloot in juni 2017 de publieksronde van de verkiezing van Fietsstad 2018 af. Drie maanden lang konden Nederlandse fietsers hun stem laten horen over het fietsklimaat in hun gemeente. Daar is in grote getalen gehoor aan gegeven. Maar liefst 45.742 fietsers uit bijna alle Nederlandse gemeenten vulden de enquête in. De prijs Fietsstad 2018 werd overhandigd door mevrouw Van Veldhoven (Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) en de heer Van Kleef (jurylid).

Juryrapport over Winterswijk
Winterswijk heeft één heel gedreven fietsambtenaar en die doet blijkbaar goed werk, want de fietsers zijn dik tevreden. Winterswijk heeft jarenlang een goed en consequent fietsbeleid gevoerd. ‘Binnen en de buiten de bebouwde kom kun je goed fietsen’, zegt Kamminga. ‘Wellicht speelt ook mee dat toerisme erg belangrijk is in de Achterhoek. Er is een economisch belang om het voor de recreatieve fietsers goed voor elkaar te hebben. Maar het voornaamste is dat Winterswijk tevreden inwoners wil hebben.’

Burgemeester bij de nonnen in Vught

Burgemeester Bengevoord van Winterswijk is deze week in Vught. Hij volgt bij de roemruchte nonnen een cursus Duits. Bengevoord doet dat samen met gemeentesecretaris Oortgiesen.

Met het volgen van de opleiding gaat een wens van de burgemeester in vervulling. “Als Winterswijker spreek ik een beetje Duits. Ik kan me prima redden in het dagelijks verkeer. Maar zeker in gesprekken met partners in het grensgebied is het belangrijk om de juiste toon aan te slaan en de goede woorden te vinden voor datgene wat je wil zegen. Dat verwacht ik in Vught te leren.” Grensoverschrijdende samenwerking is een van de speerpunten in het beleid van Bengevoord. Hij spreekt regelmatig Duitse collega’s over diverse zaken. Ook wordt er in Winterswijk gewerkt aan het grensoverschrijdende dienstencentrum op het bedrijventerrein Gaxel in Duitsland. “Dat zijn grote projecten, belangrijk voor de regio. Een goede beheersing van de Duitse taal is dan onontbeerlijk. Ik ben eigenlijk al ene een beetje begonnen. Ik kreeg van een collega een Duits audio-boek met de biografie van Steve Jobs. Dat kon ik aardig volgen”, zegt hij lachend. Het Winterswijkse talen-initiatief kreeg veel belangstelling in de media.

Portret van koningin Wilhelmina in Winterswijk 

In het bijzijn van inwoners die de naam Wilhelmina dragen en bewoners uit de Wilhelminastraat in Winterswijk is op zaterdag 13 januari het portret van koningin Wilhelmina, dat Mondriaan in 1896 maakte, onthuld door Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland. Ook burgemeester Bengevoord was aanwezig op om dit bijzondere moment bij te wonen. Het portret van koningin Wilhelmina is tot juli 2019 te zien in Villa Mondriaan.

Piet Mondriaan Portret van koningin Wilhelmina (1896). Bruikleen Rijksmuseum Paleis Het Loo Apeldoorn

Hoe veilig voelt u zich in onze gemeente? Doe mee aan een onderzoek naar de veiligheidsbeleving in Winterswijk!  

Voelt u zich ’s avonds wel eens onveilig op straat of heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt als er brand ontstaat in uw woning?

De vier gemeentes in de oost Achterhoek hebben opdracht gegeven voor een onderzoek naar gevoelens van onveiligheid bij haar inwoners. Aanleiding is het ontwikkelen van nieuw veiligheidsbeleid voor de periode 2018-2022 door de gemeentes Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk. Deze gemeenten werken intensief samen met de politie en maken eens in de vier jaar gezamenlijk afspraken over het aanpakken van onveiligheid en het stellen van prioriteiten hierin.

Voor de komende periode hebben de gemeenten afgesproken ook te kijken naar de onveiligheid. Objectief gezien kan een gebied of situatie heel veilig over komen, terwijl de burger daar heel anders over denkt  Een voorbeeld is het risico op woninginbraken. Het kan heel goed zijn dat inwoners het risico op een woninginbraak groot inschatten. We willen dat het uiteindelijke veiligheidsbeleid ook aansluit op de veiligheidsgevoelens en – behoeftes van onze inwoners.

Een van de succesverhalen uit integraal veiligheidsbeleid van afgelopen vier jaar is de aanschaf van lokfietsen om de pakkans van fietsendieven te vergroten. Het aantal aangiftes van fietsendiefstallen is regionaal gedaald, de gemeenten vermoeden dat de lokfietsen daarmee te maken hebben.

Wilt u ook deelnemen aan dit onderzoek en woont u in één van de gemeenten in Achterhoek Oost, vul dan de enquête op onze website www.winterswijk.nl in.

Sociaal Team van de Post: Voorlezen?!

Activiteiten van het sociaal team haken in de loop van het jaar regelmatig aan bij een themaweek of –dag. Denk bijvoorbeeld aan de Nationale Sportweek, Maand van de Opvoeding, Week tegen Eenzaamheid, Dag van de Mantelzorger.

Deze maand zijn de Nationale Voorleesdagen die deze week plaatsvinden een reden om extra aandacht te besteden aan ‘voorlezen’. Een thema dat misschien niet zo voor de hand ligt voor een sociaal team, maar dat gezien de onderwerpen waar wij mee bezig zijn onder meer laaggeletterdheid, opvoeding en sociale contacten zeker wel van belang is.

Belang van voorlezen

Uit onderzoek blijkt dat voorlezen aan kinderen belangrijk is voor de taalontwikkeling, zowel voor de woordenschat als het taalinzicht. Voorlezen zorgt voor een betere band tussen ouder en kind en helpt  bij het naar bed gaan als onderdeel van het bedritueel. Voorlezen geeft kinderen zelfvertrouwen en stimuleert de fantasie en samen lezen geeft vooral ook plezier. (Voorleestips zijn bijvoorbeeld te vinden op de website http://www.nationalevoorleesdagen.nl/nieuws/).

Maar voorlezen is niet alleen voor kinderen, ook voor  volwassenen en ouderen worden graag voorgelezen vooral als zij door een beperking niet (makkelijk) meer zelf kunnen lezen. Het is  een aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te halen en kan zo een rol spelen in het doorbreken van isolement.

Contact

Heeft u vragen of goede ideeën over financiën, zorg, wonen en welzijn. Iedere ochtend tussen 09.00 tot 12.00 kunt u terecht zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of bellen via telefoonnummer (0543) 543 960.

Komt u ook naar het internationale vrouwen-event op 8 maart 2018 in Bocholt?

Op donderdag 8 maart wordt in het Industriemuseum TextilWerk in Bocholt een aansprekend vrouwen-event ter ere van de Internationale Vrouwendag 2018 gehouden.

Annette Bronsvoort, burgemeester van de gemeente Oost Gelre, is enthousiast: “Interessante workshops over gelijke behandeling van vrouwen (in het bedrijfsleven), familierecht en culturele verschillen tussen Nederland en Duitsland. Lezingen van diverse vrouwen die vanuit een benarde positie inmiddels succesvol zijn, informatie van organisaties die zich bezighouden met vrouwenrechten. Daarnaast zullen diverse politica vanuit de verschillende bestuurslagen aangeven waarom zij politiek actief zijn geworden”.

Dit is zomaar een greep uit de activiteiten die tussen 10.00 en 21.00 uur georganiseerd worden in het Industriemuseum TextilWerk aan de Industriestrasse 5 in Bocholt. Natuurlijk is er ook volop ruimte om te netwerken, is er muziek en zijn er culturele optredens.

“Dit event mag u niet missen! Het is interessant om actieve vrouwen vanuit de Achterhoek maar ook uit Duitsland en België te ontmoeten, het is leerzaam en het brengt u misschien op ideeën om organisaties die goed werk verrichten te ondersteunen. En tot slot wordt het ook nog eens een hele gezellige dag!”, aldus Annette Bronsvoort.

Reserveer nu alvast uw kaart!
Dat kan door een mail te sturen aan Nicky Eppich n.eppich@oostgelre.nl. De kaarten kosten 10 euro per stuk; dat is inclusief koffie met gebak, of soep of een snack. Geef dan s.v.p. ook aan of u gebruik wilt maken van gezamenlijk vervoer vanuit de Achterhoek. Bij voldoende interesse, wordt dit georganiseerd.

Activiteiten voor mantelzorgers in februari 

Brussengroep 8-13 jaar: startdatum maandag 5 februari

De brussencursus is bedoeld voor kinderen die een broer of zus hebben met een geestelijke, verstandelijke of lichamelijk handicap. Er kunnen ongeveer 8 kinderen deelnemen per groep. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van Preventie: GGNet Preventie Telefoon: (088) 933 1180. E-mail: preventie@ggnet.nl.

Mantelzorgcafé in Winterswijk, Tref- en informatiepunt voor mantelzorgers

Op donderdagmiddag 15 februari is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Mantelzorgers kunnen elkaar ontmoeten bij ‘Hertog Karel van Gelre’, Markt 25 in Winterswijk van 14.00 tot 15.30 uur.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot  15.00 uur met VIT tel. (0544) 82 00 00.


Afsluiting Kuipersweg te Winterswijk

Van 5 tot en met 9 februari staat de vervanging van een duiker in de Kuipersweg gepland. Hiervoor moet de weg afgesloten worden voor het verkeer. Er wordt een omleiding aangegeven. Bij onwerkbaar weer worden de werkzaamheden uitgesteld. Deze werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met het aanpassen van de waterleiding door Vitens.

N18 bij Varsseveld

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer BAM bezig met de reconstructie van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Volg de aangegeven omleidingsroutes en houd rekening met langere reistijden. Kijk voor meer informatie op www.bambouwtN18.nl. Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

datum info activiteit
24 januari Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushoeve, Rapenbrugsestraat 33 in Lichtenvoorde.
25 januari Openbare Raadsvergadering om 19.30 uur, raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
29 januari Openbare vergadering Seniorenraad om 9.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
1 februari Openbare presentatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden om 19.30 uur in de hal van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
   

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Openbare raadsvergadering op 25 januari 2018

Op donderdag 25 januari 2018 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen d.m.v. een link op onze website www.winterswijk.nl, via het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt  u onderaan de pagina op de banner ‘Bekijk (live) uitzendingen’. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u onder het gele vak ‘Gemeenteraad’ op het icoon ‘Vergaderingen gemeenteraad’.

Meer informatie

Op onze website vindt u ook informatie over akkoord- en bespreekstukken en over het spreekrecht. Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.

De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl, kiest u voor het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u onderaan de pagina op de banner ‘Bekijk (live) uitzendingen’, daarna in het volgende scherm op het tabblad ‘Overzicht’.

Openbare vergadering Seniorenraad

Op maandag 29 januari om 9.30 uur vindt in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25, de openbare vergadering plaats van de Seniorenraad. In deze bijeenkomst komt onder meer aan de orde: Visie sociaal domein gemeente Winterswijk en het slluiten dan wel openhouden van de zorgcentra Marga Klompé op middellangge en lange termijn. Voor deze onderwerpen zijn aanwezig wethouder Saris, mevrouw Abbink en de heer Porskamp (gemeente Winterswijk) en de heer drs. M. Duvigneau (voorzitter Raad van Bestuur van Zorgcombinatie Marga Klompé). Aan het begin van de bijeenkomst wordt u in de gelegenheid gesteld het woord te voeren. U kunt ook zelf een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat.

Presentatiebijeenkomst 1 februari 2018

Op donderdag 1 februari aanstaande wordt voor raads- en commissieleden een presentatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de hal van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De bijeenkomst is openbaar.

Tijdens deze bijeenkomst worden twee presentaties verzorgd.

Er wordt een presentatie verzorgd over de Village deal. Dit project van de VNG is erop gericht de onderlinge samenwerking in het sociaal domein te verbeteren. Winterswijk is één van de 11 deelnemende gemeenten. De presentatie geeft algemene informatie over de Village deal, daarnaast wordt aangegeven hoe Winterswijk dit project gaat vormgeven.

Informatie over de invulling van de tweede presentatie volgt op een later moment. Daarover wordt u in het volgende gemeentenieuws geïnformeerd.

Bij presentatiebijeenkomsten ligt het accent op de informatieoverdracht aan raads- en commissieleden. Over de verstrekte informatie wordt dus niet vergaderd. Wel kunnen raads- en commissieleden vragen stellen en is er ruimte voor discussie. Van deze bijeenkomsten worden geen verslag gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op (0543) 543 543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl