Gemeentenieuws week 41

0
121

Begroting 2020 in Vogelvlucht

U vindt aansluitend aan deze gemeentepagina’s een verkorte weergave in tekst en beeld van onze begroting, te weten de ‘Begroting 2020 in Vogelvlucht’. Deze uitgave is een handig bewaarexemplaar, waarin u op eenvoudige wijze kennis kunt nemen van onze ambities voor het komende jaar. U kunt de volledige versie van de begroting 2020-2023 en de ‘Begroting 2020 in Vogelvlucht’ ook op onze website www.winterswijk.nl bekijken. In de raadsvergaderingen van 5 en 7 november 2019 neemt de raad een besluit over de begroting.

Besluitvorming gemeenteraad

Op woensdag 16 oktober 2019 is er een extra commissievergadering waarin u uw mening kunt geven over de begroting. De commissievergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk. Deze commissievergadering is volledig gereserveerd voor insprekers, de politieke discussie vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 5 en 7 november 2019.

Wilt u van deze inspraakmogelijkheid gebruikmaken? Meld u zich dan aan vóór dinsdagmiddag 15 oktober 12.00 uur, via griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 120. De maximale tijd per inspreker is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U krijgt hier vooraf bericht over. In de raadsvergaderingen van 5 en 7 november 2019 neemt de raad een besluit over de begroting. Tijdens deze raadsvergaderingen is er geen gelegenheid om in te spreken over de begroting.

Komt u bij ons over de drempel?

Graag willen we met u praten over manieren om zoveel mogelijk Winterswijkers met een fysieke of mentale beperking toch mee te laten doen. Ervaart ú deze ‘drempels’, of bent u betrokken als mantelzorger, zorgprofessional, werkgever of geïnteresseerde inwoner? Kom dan naar de bijeenkomst voor de opgave Inclusie op woensdag 30 oktober. 

Uw ervaring telt

Tijdens de bijeenkomst willen we samen met u als (ervarings)deskundige antwoorden vinden op de volgende vragen. Wat pakken we in deze gemeente op om iedereen mee te laten doen en mee te laten tellen? Wat kom je tegen als je in een rolstoel zit, slechtziend of doof bent? Hoe maken we openbare gebouwen, winkels en de markt beter toegankelijk? Hoe toegankelijk zijn websites als je niet zo goed kunt lezen en schrijven? En hoe gaat de maatschappij om met mensen die anders zijn? Met de informatie die wij tijdens deze bijeenkomst ophalen maken we een Inclusieagenda. Hierop staan de activiteiten en initiatieven die we de komende jaren gaan oppakken om Winterswijk ‘drempelvrij’ te maken en iedereen me te kunnen laten doen.

Aanmelden voor de bijeenkomst Inclusie

U bent van harte welkom op 30 oktober in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. We beginnen om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.15 uur. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: iedereendoetmee@winterswijk.nl of bel met Nicole Reith, telefoonnummer (0543) 543 543.

Maak kennis met Roy en ontdek waarom het zo belanrijk is om met Inclusie aan de slag te gaan!

Roy kan slecht zien en zijn gezichtsvermogen gaat steeds verder achteruit. Dit heeft ook gevolgen voor zijn werk. Hij was als ervaringsdeskundige aanwezig bij een eerdere Inclusie-bijeenkomst. Dankzij een werkgever die goed inspeelt op zijn beperking kan hij een goede bijdrage blijven leveren. Roy vindt het belangrijk dat we samenwerken aan de opgave Inclusie en dat we belemmeringen wegnemen. Voor hem geldt: “Samen leven, samen werken”. Met hulp van zijn omgeving kan hij ‘zien zonder zicht’.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Op vrijdag 11 oktober is het gemeentekantoor vanaf 13.00 uur gesloten in verband met een personeelsmiddag. Kijk voor onze openingstijden op onze website www.winterswijk.nl. Beschikt u niet over een internetverbinding, dan kunt u ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Actief Winterswijk en sportverenigingen organiseren Indoor Sportdag voor de jeugd 

Op dinsdag 22 oktober organiseren Actief Winterswijk en vijf binnensportverenigingen een Indoor Sportdag voor kinderen. Kinderen worden tijdens deze sportdag uitgedaagd om kennis te maken met voor hen nieuwe sporten. Deze editie zijn er acht sporten die worden aangeboden.  

Wethouder Elvira Schepers: “De Indoor Sportdag is inmiddels een traditie in Winterswijk. Jaarlijks nemen zo’n 120 kinderen in de herfstvakantie fanatiek deel aan allerlei verschillende takken van sport. Al jarenlang een heel geslaagd evenement, waarbij voor ieder wat wils wordt aangeboden. Ik wens alle kinderen en begeleiders heel veel plezier tijdens de Indoor Sportdag.”

Programma

De Indoor Sportdag wordt van 9.15 tot 13.30 uur gehouden in de Sport- en Turnhal Winterswijk. De sportdag is bedoeld voor kinderen van groep 3 tot en met 8. Zij kunnen op deze dag kennismaken met  maximaal drie van de acht aangeboden indoorsporten: volleybal (Skopein Wivoc), badminton (’t Pluumke 67),  korfbal (WIKO), freerunning, dansen, bootcamp en acrogym (Penta Winterswijk) en schaken (WSG Schaak). Tussen 9.15 en 9.45 uur kunnen kinderen zich melden bij de inschrijftafel en horen ze bij welke sporten ze zijn ingedeeld. Om 9.45 uur is er een gezamenlijke warming-up.  Om 10.00 uur start de sportdag en volgen er drie rondes waarin lekker gesport wordt. Tussendoor zijn er nog pauzes waarin er drinken en fruit is geregeld, de lunch moeten de kinderen zelf meenemen. Om 13.15 uur is er dan nog een centrale afsluiting.

Kosten en aanmelden
De kosten zijn € 2,50 per persoon. Kinderen kunnen zich opgeven voor drie sporten. Aanmelden is verplicht en kan tot en met 18 oktober via de website www.actiefwinterswijk.nl.

Wethouder Inge klein Gunnewiek schrijft…..

Trots op Waardevol Cultuur Landschap 25 jaar!

Vrijdag 27 september bestond Stichting WCL 25 jaar.
WCL werd destijds opgericht om partijen in het buitengebied, met name op het gebied van landbouw en natuur, nader tot elkaar te brengen. Op diverse plekken in Nederland werd daarom een Stichting WCL opgericht. Vandaag de dag bestaat alleen WCL Winterswijk nog. En daar ben ik als voorzitter van WCL ontzettend trots op!
Het jubileum vierden we bij Theater De Storm met een interessant symposium over het thema: Landbouw in een kleinschalig landschap, van handicap naar kans? Onze Winterswijkse boeren hebben jaarlijks  € 350 – € 1.100 extra kosten vanwege de kleine omvang van de percelen. Toch danken wij daaraan wel ons prachtige coulisselandschap. WCL pleit daarom al langer voor een vergoeding voor het in stand houden van houtwallen, poelen en andere landschapselementen. Die dag kwamen ook aan de orde de innovatieve kracht van de landbouwsector en de knellende regelgeving vanuit het Rijk en Europa. Door doelen centraal te stellen (kringlooplandbouw) in plaats van regels, kan de sector meer milieuwinst bereiken. Een boodschap die direct kon worden overgebracht aan Marjolijn Sonnema, directeur van het Ministerie van LNV en Gedeputeerde Jan Markink van de Provincie.

Nu we aan de vooravond lijken te staan van een belangrijke opgave voor de landbouw (PAS/stikstofdepositie), ben ik extra blij met de samenwerking binnen WCL. Winterswijk loopt daarmee voor op de rest van Nederland. Samen gaan we het gesprek aan over wat dit voor de sector betekent. Al met al een geslaagde dag, waarin ik mijn dank wil uitspreken richting onze agrarische sector voor ons prachtige buitengebied.

Ik geef de pen door aan burgemeester Joris Bengevoord

Walking Football

In april 2019 zijn de vier Winterswijkse voetbalclubs FC Trias, FC Winterswijk, VV MEC en SC Meddo gestart met Walking Football onder de naam ‘Oldstars Winterswijk’. Walking Football is een voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld voetbal gespeeld wordt. Actief Winterswijk omarmt dit sympathieke initiatief en is blij te melden dat het nu zo’n succesvolle activiteit is. Inmiddels speelt een enthousiaste groep van ongeveer 10 personen wekelijks een potje voetbal op de velden. Eén van de deelnemers is Vlok van Harten. Zij deelt haar ervaringen in een blog op de  website www.actiefwinterswijk.nl.

Beweegplezier voor mensen met een beperking

Sportinstuif Winterswijk

Vindt u het leuk om samen met anderen te bewegen? En kennis te maken met verschillende sporten? Dan is de ‘Sportinstuif Winterswijk’ een prima moment om in beweging te komen. Doe mee en maak kennis met diverse sporten. Woensdag 16 oktober staan gym en atletiek op de agenda.

Data

Iedere derde woensdag van de maand van 18.30 tot 20.30 uur.

Locatie

Dagcentrum De Helmhorst, Lange Brug 5 in Winterswijk.

Aanmelden

Meer informatie via www.perron8.nl Via de website onder ‘Activiteiten’ kunt u zich aanmelden. Deelname is gratis.

De sportinstuif wordt mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen diverse Winterswijkse sportverenigingen, gemeente Winterswijk, Brichbouw, Achterhoek in Beweging en Perron8. 

Cursus Duits voor winkeliers is geslaagd

De laatste twee maandagen van de maand september vonden de eerste cursussen ‘Duits voor winkelpersoneel’ plaats in het raadhuis. Na een succesvolle cursus Duits voor de handhavers waren nu de winkeliers van Winterswijk aan de beurt. Deze cursussen vinden plaats in het kader van een gastvrije gemeente voor onze Duitse bezoekers.

Ruim 40% van het winkelend publiek in Winterswijk komt uit Duitsland. De gemeente Winterswijk vindt het belangrijk dat de Duitse gasten in hun eigen taal te woord kunnen worden gestaan. Daarom is in samenwerking met de Grenzhoppers Business School een aantal taal- en cultuurcursussen georganiseerd.

Wat leerden de cursisten in deze cursus?

Praktisch werd er ingegaan op de vragen vanuit de winkeliers. Hoe begin ik een gesprek met iemand uit Duitsland? Wat is nou het verschil in de omgang met Duitsers tegenover die met Nederlanders? Hoe begroet je iemand uit Duitsland? Er werd ingegaan op allerlei zaken uit de dagelijkse praktijk. De deelnemers ontvangen na afloop allemaal een overzicht met de besproken onderwerpen en situaties.

Wat is het vervolg?

Vanuit de Grenzhoppers Business School worden op diverse gebieden korte cursussen en seminars aangeboden. Uitgangspunt voor deze cursussen zijn onderwerpen aan te bieden vanuit de behoefte en die direct en laagdrempelig inzetbaar zijn. Daarvoor is een onderzoek gedaan onder ondernemers en instellingen. Het volgende seminar is ‘Zakelijke communicatie met Duitsers’ op 11 november van 14.00 tot 17.00 uur. 

Bespaart u mee?

Achterhoekse Bespaaractie van start in Winterswijk

De Achterhoekse Bespaaractie is van start gegaan in Winterswijk. Inwoners met een woning van voor 1980 kunnen zich inschrijven voor deze collectieve bespaaractie om voordelig dak, muren, vloeren en ramen te isoleren. Bijna 4.000 woningeigenaren ontvangen een persoonlijke brief van wethouder Tineke Zomer over deze actie.

Veel huizen van voor 1980 zijn bij de bouw niet of beperkt geïsoleerd, waardoor er met name in de wintermaanden veel warmte onnodig uit huis verdwijnt. Isoleren is daarom een goed idee. Dit bespaart energiekosten en zorgt voor meer woongenot. U kunt ervoor kiezen om uw huis zelf te isoleren, maar het kan veel voordeliger en makkelijker zijn om dit samen met andere inwoners van Winterswijk te doen.

Beste aanbieding

Bij de Achterhoekse Bespaaractie wordt al het werk u uit handen genomen. Het verduurSaam energieloket helpt u door het hele proces en zorgt ervoor dat u de beste aanbieding krijgt. Voor een eigen bijdrage van 20,- euro ontvangt u deskundig advies en vrijblijvende offertes voor isolatieglas, dak-, vloer- en spouwmuurisolatie. U zit nergens aan vast en maakt altijd uw eigen keuzes. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door lokale partijen uitgevoerd.

Financiering

U wordt tevens geïnformeerd over de financieringsmogelijkheden om de maatregelen te betalen. Zo biedt de gemeente Winterswijk sinds kort de mogelijkheid om via de Toekomstbestendig Wonen regeling energiebesparende maatregelen te financieren. Daarnaast is er sinds begin september een landelijke isolatiesubsidie beschikbaar, waarmee u ongeveer 20% van de kosten vergoed kunt krijgen. In het advies worden de financieringsmogelijkheden voor uw situatie op een rij gezet. Vrijblijvend aanmelden voor de Achterhoekse Bespaaractie kan via http://www.achterhoeksebepaaractie.nl/winterswijk. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het verduurSaam energieloket via telefoon (0314) 820 360 of mail naar vragen@achterhoeksebespaaractie.nl.

Inzameling van klein chemisch afval op afroep

Binnenkort wordt in de gemeente Winterswijk weer klein chemisch afval (kca) op afroep aan huis ingezameld. Wilt u kca aanbieden, dan kunt u tot uiterlijk zaterdag 12 oktober vóór 15.00 uur telefonisch een afspraak maken met het ROVA Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact. U wordt verzocht op de afgesproken inzameldag uw kca vóór 07.00 uur in een gesloten chemobox
bij uw brievenbus aan te bieden.

Let op: injectienaalden moeten worden aangeboden in afsluitbare verpakkingen (naaldenbekers of jampotjes en dergelijke) om prikgevaar te voorkomen.

Naast de tweejaarlijkse inzameling aan huis (op afroep) kunt u uw kca ook naar het milieubrengstation van ROVA aan de Leeghwaterweg 10 brengen.

Openingstijden milieubrengstation

Woensdag:       12.00 uur tot 16.00 uur

Vrijdag:            12.00 uur tot 16.00 uur

Zaterdag:         09.00 uur tot 16.00 uur 

Recyclebaar materiaal uit de grijze container

De gemeente en ROVA blijven samen met u voortdurend inzetten op betere afvalscheiding. Het doel is om alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit de grijze container te krijgen. Op deze wijze wordt alleen het echte afval verbrand. Al het andere is geen afval, maar is een nuttige grondstof voor nieuwe producten. De gescheiden inzameling van KCA is hiervan een goed voorbeeld.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

Verloren en gevonden voorwerpen  september 2019

Heeft  u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Aankondiging ruimen gemeentegraven

In januari 2020 gaat de gemeente Winterswijk op de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan een aantal gemeentegraven ruimen. Het gaat om de volgende algemene graven: D-11-4, D-11-5, D-11-6, D-11-7 en D-11-8

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam: Geboortedatum:           Verzenddatum voornemen:

  1. Zhang                                  14-02-1987                    30-09-2019
  2. Akdemir                               20-06-1982                    02-10-2019

Mantelzorger? Meld u aan voor de mantelzorgwaardering

De gemeente Winterswijk heeft grote waardering voor het vele werk dat mantelzorgers verrichten. Daarom ontvangen mantelzorgers die in Winterswijk actief zijn, in november een cadeaukaart. Daarnaast wordt voor deze mantelzorgers op zaterdag 9 november een gezellige middag georganiseerd in Theater De Storm.

Aanmelden bij VIT-Hulp bij mantelzorg

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering moet de mantelzorger bekend zijn bij VIT-hulp bij mantelzorg. Als de mantelzorger nog niet bekend is bij VIT-hulp bij mantelzorg, dan is aanmelden mogelijk tot 14 oktober via telefoonnummer (0544) 820 000 of via www.vithulpbijmantelzorg.nl. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur houdt VIT-hulp bij mantelzorg een inloopspreekuur in De Post aan de Balinkesstraat 4. Ook dan kunnen mantelzorgers worden aangemeld.

EUREGIO spreekuur 

Tijdens een groot spreekuur op 14 oktober 2019 geeft het GrensInfoPunt van de EUREGIO antwoord op alle vragen van voormalige en huidige grenspendelaars omtrent wonen en werken in het buurland. Werkgevers en werknemers kunnen er terecht met hun vragen over onder andere sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht. Ook mensen die zijn geïnteresseerd in een baan in Duitsland of naar Duitsland willen emigreren, kunnen hier hun vragen stellen. Naast adviseurs van het GrensInfoPunt zijn er vertegenwoordigers van de Belastingdienst, de Duitse Finanzverwaltung, de Deutsche Rentenversicherung, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (Bureau voor Duitse Zaken) aanwezig. Het spreekuur duurt van 14.30 uur tot 18.00 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.  De informatie is gratis en onafhankelijk. Een afspraak maken is niet nodig.

Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen te vinden. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Europalaan

In verband met wegwerkzaamheden is er tot en met 25 oktober enige verkeershinder. Er worden verkeersregelaars ingezet. Op zondag 20 oktober is de gehele Europalaan afgesloten voor verkeer.

Bocholtsestraat

In verband met werkzaamheden is de Bocholtsestraat tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer. 

Kuipersweg

In verband met het aanleggen van duikers voor het project Herstel Natuur Wooldse Veen is de Kuipersweg van 9 tot en met 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld. 

Rauwershofweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte vanaf perceelnummer 12 en de Boveltweg. Verplichte rijrichting is Holders weg naar Boveltweg.

Boveltweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het voor het gedeelte tussen de Rauwershofweg en Meerdinkweg. Verplichte rijrichting is Rauwershofweg naar Meerdinkweg.

Schoolweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte tussen Meerdinkweg en Hietkampweg. Verplichte rijrichting is Meerdinkweg naar Hietkampweg.

Hietkampweg

In verband met werkzaamheden is de Hietkampweg tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met uitloop van verbouwingswerkzaamheden wordt de tijdelijke verkeersmaatregel voor het tijdelijk opheffen van het parkeerverbod verlengd tot met 31 oktober. Dit ter hoogte van de ROVA.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met 20 december afgesloten voor al het verkeer. 

Vergaderingen 

Inspreken over de begroting tijdens extra commissievergadering 16 oktober 2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2020-2023 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

Op woensdag 16 oktober 2019 is er een extra commissievergadering waarin u uw mening kunt geven over de begroting. De commissievergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk. Deze commissievergadering is volledig gereserveerd voor insprekers, de politieke discussie vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 5 en 7 november 2019.

Wilt u van deze inspraakmogelijkheid gebruikmaken? Meldt u zich dan aan vóór dinsdagmiddag 15 oktober 12.00 uur, via griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 120. De maximale tijd per inspreker is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U krijgt hier vooraf bericht over.

In de raadsvergaderingen van 5 en 7 november 2019 neemt de raad een besluit over de begroting. Tijdens deze raadsvergaderingen is er geen gelegenheid om in te spreken over de begroting.

Openbare vergadering algemene raadscommissie 17 oktober 2019

De algemene raadscommissie van Winterswijk vergadert op donderdag 17 oktober 2019 vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

10 oktober EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo
10 oktober Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in Groenlo.
10 oktober Politiek forum om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
14 oktober EUREGIO spreekuur van 14.30 tot 18.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
16 oktober Extra commissievergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
17 oktober Algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
30 oktober Bijeenkomst Inclusie om 19.30 uur in het gemeentekantoor. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Terugblik op de raad

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 26 september de volgende besluiten genomen.

Raad beëdigt twee nieuwe commissieleden

Marijke Hietkamp (PvdA) en Casper Sonderen (D66) zijn beëdigd als nieuwe commissieleden.

Raad stelt ‘Afwegingskader Woningbouw Winterswijk 2019-2025’ vast

De Achterhoekse gemeenten hebben kwalitatieve toetsingscriteria opgesteld voor nieuwe woningbouwinitiatieven in de Achterhoek. De raad heeft deze toetsingscriteria vastgesteld en verwerkt in het gewijzigde ‘Afwegingskader Woningbouw Winterswijk 2019-2025’.

Raad stelt Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten (MIR) vast

De raad heeft de MIR voor de periode 2020-2029 vastgesteld. In de MIR wordt de prioritering en planning van ruimtelijke projecten elk jaar geactualiseerd.

Raad onttrekt spoorwegovergang Vreehorstweg aan openbaarheid

De spoorwegovergang in de Vreehorstweg wordt definitief afgesloten voor alle verkeer. Alternatieven zijn de nabijgelegen beveiligde overwegen in de Hellekampsweg en de Heenkamppieperweg.

Raad stelt gewijzigd bestemmingsplan Bessinkgoorweg 4 (Sikkinkweg 6) vast

Door deze bestemmingsplanwijziging mag een bestaand bijgebouw op het perceel Bessinkgoorweg 4 worden gebruikt als woning. In het kader van het bovenplans verevenen heeft de initiatiefnemer een kalverschuur op de locatie Sikkinkweg 6 gesloopt.

Raad stelt projectsubsidie beschikbaar voor omvorming VVV tot inspiratiepunt

De raad verleent Stichting Winterswijk Marketing (SWM) een projectsubsidie van 100.000 euro voor de omvorming van de VVV van klassieke winkel naar een inspiratiepunt.

Raad kent twee burgercheques toe

De raad heeft twee burgercheques toegekend:

  • Wilhelmina Kotten krijgt een burgercheque voor de organisatie van ouderenactiviteiten (maximaal 4 activiteiten binnenshuis voor 187,50 euro per activiteit en maximaal 2 activiteiten buitenshuis voor 375 euro per activiteit).
  • SC Meddo krijgt een burgercheque van 2.250 euro voor de aanschaf van zitmeubilair in de gerenoveerde ontspanningsruimte.

Raad verleent medewerking aan principeverzoek wijzigen bestemming Grote Veldweg 4, 6 en 8

De raad heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot vergroting van de woonbestemming, het verzoek tot maatwerk om een hoger bijgebouw toe te staan en het verzoek een bedrijfsbestemming mogelijk te maken op het perceel Grote Veldweg 4, 6 en 8. Alleen de CDA-fractie stemde tegen dit voorstel.

Raad stemt in met voorstel kosten ontwikkelfase Cultuurkwartier

De raad heeft ingestemd met het voorstel om Explorius Vastgoedontwikkeling de kosten (43.050 euro) voor het ontwerp van het nieuwe cultuurgebouw terug te betalen als de ontwikkelfase niet wordt afgesloten met een goedgekeurd ontwikkelplan. Alleen de fractie Voor Winterswijk stemde tegen dit voorstel.

Raad stelt Regeling en verordening Toekomstbestendig Wonen vast

De Toekomstbestendig Wonen regeling biedt huiseigenaren de mogelijkheid geld te lenen om hun woning te verduurzamen. De raad heeft de ‘verordening Toekomstbestendig Wonen regeling’ unaniem vastgesteld.

Raad stelt gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast

De raad heeft de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2019 vastgesteld. De fracties van D66 en GroenLinks dienden een amendement in om artikel 2.47a over het verbod op lachgas te schrappen. Dit amendement werd met 4 stemmen voor (D66, GroenLinks, VW) en 17 stemmen tegen (CDA, WB, VVD, PvdA) verworpen. Daarna werd het voorstel over de nieuwe APV unaniem aanvaard.

Raad stelt beleidsplan Wmo en jeugd ‘Meedoen in Winterswijk’ vast

De raad heeft het nieuwe beleidsplan voor de Wet maatschappelijk ondersteuning en jeugdhulp unaniem aanvaard. Het CDA diende een motie in om voor de gemeente Winterswijk erkenning aan te vragen als mantelzorgvriendelijke werkgever. Deze motie werd met 7 stemmen voor (CDA) en 14 stemmen tegen verworpen (WB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, VW).

Motie D66: Oranje Winterswijk

D66 diende een motie in om als gemeente mee te doen met de internationale campagne ‘Orange the World’ (gericht op het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes) door ieder jaar op 25 november het raadhuis en/of andere prominente gebouwen oranje te verlichten. Na de toezegging van wethouder Wim Aalderink om dit mee te nemen bij de inrichting van het Vrijheidspark trok D66 de motie in.

Motie CDA: regentonactie

Het CDA diende een motie in om alle Winterswijkse huishoudens een gratis regenton aan te bieden, maar trok deze in toen bleek dat er onvoldoende steun voor de motie was in de raad. Het CDA kondigde aan er bij de begrotingsbehandeling op terug te komen.

Motie CDA: instellen kindergemeenteraad en kinderburgemeester

Het CDA diende een motie in om een kindergemeenteraad en kinderburgemeester in het leven te roepen, zodat kinderen al op jonge leeftijd kennis kunnen maken met de politiek. Deze motie werd na hoofdelijke stemming met 8 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen. De raad staat wel positief tegenover het invoeren van een kindergemeenteraad en kinderburgemeester, maar wil dit onderwerp eerst in het presidium (dagelijks bestuur van de gemeenteraad) bespreken.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 26 september.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Deze vergadering hebben we bij 10 van de 11 voorstellen ‘voor’ gestemd en maar bij 1 voorstel ‘tegen’ gestemd omdat het een slecht voorstel was. Dit voorstel betrof de legalisering van de situatie waarbij de eigenaar bewust veel te groot, te hoog en veel te veel heeft gebouwd. Het CDA wil niet dat brutalen de halve wereld hebben.

Helaas zijn drie voorstellen van het CDA rücksichtlos weggestemd omdat ze van het CDA zijn. Zo kan het gebeuren dat de volgende moties van CDA zonder goede argumenten werden afgeserveerd: een motie voor een regentonactie, waarbij ieder huishouden een gratis regenton kan krijgen, een motie voor een kindergemeenteraad met kinderburgemeester en een motie voor mantelzorgvriendelijke gemeente. Bij de motie voor een regentonactie maakte WB het wel heel bont door als argument te gebruiken dat het veel voordeliger is om drinkwater te gebruiken voor het sproeien van de tuinen dan om regentonnen aan te schaffen. Uiteraard, maar het CDA wil juist het gebruik van kostbaar drinkwater voor de tuin beperken en met een regenton kan iedereen een steentje bijdragen aan een beter klimaat. Over duurzaamheid gesproken! Blijkbaar worden de keuzes van de coalitie niet bepaald door wat goed is voor Winterswijk, maar vooral om als coalitie op het pluche te kunnen blijven. Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Ruth van der Meulen, raadslid Winterswijks Belang

Namens WB hield Vlok van Harten een pitch over een proef met een natuurvriendelijke manier om de eikenprocessierups te bestrijden. In de proef, die nu een jaar gelopen heeft, wordt de rode loper uitgelegd voor de natuurlijke vijanden van de rups zoals de sluipwesp, insectenetende vogels en vleermuizen. Door extra nestkastjes op te hangen, meer bloemen te zaaien en een aangepast schema van bermen en natuurweiden maaien worden deze rups-eters optimaal onderhouden. De resultaten van de proef zijn spectaculair. Na een jaar was het aantal rupsnesten afgenomen met 80% ten opzichte van de controle locatie. WB stelt voor dat we de overlast van de eiken processierups in Winterswijk ook zo aan gaan pakken: we stoppen met gif spuiten want zelfs biologische spuitmiddelen doden ook andere belangrijke insecten en we betrekken de inwoners bij de proef door nestkastjes en bloemenzaden uit te delen en samen een haalbaar plan van aanpak te maken. WB gaat een motie indienen om deze aanpak te gaan realiseren in Winterswijk.

Wethouder Aalderink werd door middel van een ‘interpellatie’ door D66 aan de tand gevoeld over het afhaken van de gemeente Oost Gelre bij het in de lucht houden van Boogie Woogie: een prima middel om duidelijkheid en antwoorden te krijgen. Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD

Afgelopen raadsvergadering was voor de VVD een raadsvergadering waarbij wij akkoord waren met alle stukken die op de agenda stonden. Zo stemden wij onder andere in met de ‘Regionale kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek’. Dat is voor Winterswijk een heel belangrijk punt. Winterswijk wil groeien en uit alle gegevens die nu beschikbaar zijn, blijkt dat dit ook mogelijk is. Wel zijn er in de Achterhoek afspraken gemaakt over dat we niet zomaar overal gaan bouwen. Met deze nota hebben we ook de criteria en handvatten om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Ook spraken we over de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. In deze APV staan regels over wat wel en niet mag in Winterswijk. Het zijn, zeg maar, de huisregels van Winterswijk. Hoewel de VVD liever zo min mogelijk regels wil, is het toch goed om sommige zaken vast te leggen. Zo heeft de VVD in een eerder stadium gepleit voor een verbod op gebruik van lachgas in de openbare ruimte. Dit omdat inmiddels wel duidelijk is dat lachgas minder onschuldig is dan de naam doet vermoeden. Het is dus goed dat het verbod nu opgenomen is in de APV. Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks

In deze column is het de bedoeling dat we terugblikken op de afgelopen raadsvergadering. Maar vrolijk werden we daar niet van. Hoewel er een vakantie van twee maanden overheen gegaan is, waarin je veronderstelt dat iedereen weer even afstand heeft genomen, bleek het oud zeer tussen enkele partijen toch weer op te spelen. Er zijn nadere afspraken nodig om herhaling te voorkomen en weer de goede energie op te wekken. We kijken dan ook liever vooruit.

En over goede energie gesproken, er is de afgelopen raad besloten om de regeling Toekomstbestendig Wonen Gelderland in te voeren. Voor investeringen in Energiemaatregelen, Levensloopbestendigheid, Asbestsanering, Sloop van opstallen en Funderingsherstel kan goedkoop geleend worden bij de gemeente tegen een lage rente (1,6% – 2%). Iedere aanvraag moet minimaal een energiemaatregel bevatten. Het geld komt uit een fonds dat gevuld wordt door de gemeente en de Provincie. De ontvangen aflossingen worden weer opnieuw ingezet voor nieuwe leningen (= revolverend fonds).

Voor GroenLinks is de goedkeuring van deze regeling door de gemeenteraad van september een belangrijke mijlpaal. Besparen op energieverbruik en opwekken van groene energie heeft prioriteit. En onze wethouder Tineke Zomer zet zich er hard voor in om duurzaam wonen binnen het bereik van zo veel mogelijk inwoners te brengen. Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Mark ten Pas, raadslid PvdA Winterswijk

Het was een enerverende raadsvergadering met een verscheidenheid aan onderwerpen. De gemeenteraad heeft onder andere besluiten genomen over de nieuwe APV, de burgercheques en een subsidie om de VVV om te vormen tot inspiratiepunt. Ook heeft de raad de verordening Toekomstbestendig Wonen vastgesteld. De PvdA-fractie is blij met deze nieuwe regeling. Wij zien dit als een belangrijke stap om Winterswijkers financieel te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Ook is het beleidsplan Wmo en Jeugd ‘Meedoen in Winterswijk’ vastgesteld. We gaan aan de slag om ervoor te zorgen dat niemand in Winterswijk alleen staat. Van de beste jeugdzorg voor kwetsbare kinderen tot het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen. En van hulpmiddelen voor degenen die het nodig hebben tot het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.  Deze uitgangspunten sluiten aan bij onze visie dat de gemeente ondersteuning en begeleiding biedt als dat nodig is. Tevens werd tijdens deze raadsvergadering Marijke Hietkamp beëdigd als commissielid. Zij komt onze PvdA-fractie versterken. We zijn erg blij met deze aanwinst en we wensen Marijke veel succes en plezier in haar nieuwe functie! Ook de D66-fractie wordt versterkt met een nieuw commissielid. Namens de PvdA-fractie wensen wij Casper Sonderen een mooie tijd in onze Winterswijkse politiek. Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Afgelopen raadsvergadering vroeg D66 een interpellatiedebat aan rondom het proces van Boogie Woogie en het afhaken van de omliggende gemeenten. Het was voor het eerst dat er in de gemeenteraad van Winterswijk een interpellatiedebat plaatsvond. De spanning was daardoor voelbaar, maar voor D66 was dit debat essentieel om antwoorden te krijgen. In de laatste raadsvergadering van juni 2019 stelde de wethouder nog stellig dat Oost Gelre niet zou afhaken rondom de subsidie voor het muziekonderwijs. Echter een paar weken later besloot de raad van Oost Gelre dat zij over een aantal jaar de subsidie intrekken voor het muziekonderwijs van Boogie Woogie. D66 stelde vele kritische vragen aan de wethouder gezien zijn stelligheid in juni. Waar ging het mis? En was er voldoende contact met Oost Gelre?

Na het interpellatiedebat sprak ik niet alleen voor D66, maar namens alle raadsfracties in de raad over de samenwerking in de regio Achterhoek. Wij wilden hiermee een signaal afgeven. ‘Samenwerking is harder nodig dan ooit. Muren van verdeeldheid en oud zeer moeten nu wel een keer naar de achtergrond worden gedrongen! Wij als Winterswijk willen door, wij willen samenwerken en gaan voor ons mooie Achterhoek. Winterswijk wil samen verder. Wij hebben goud in handen en laten ons dat niet afnemen!’ Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Regionale kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw, de projectsubsidie voor het VVV inspiratiepunt en de Regeling en verordening toekomstbestendig wonen waren enkele van de vele voor Winterswijk positieve agendapunten waar wij natuurlijk voor konden stemmen. Een punt waar wij niet voor konden stemmen was het punt betreffende de Kosten Ontwikkelfase Cultuurkwartier.

Zoals u weet is ‘Voor Winterswijk’ tegen de bouw van het Cultuurkwartier. Wij kiezen liever voor een andere toekomstbestendigere oplossing voor het invullen van dit gebied en de huisvesting van Boogie Woogie. Nu al weer buiten de eerder gemaakte afspraken om extra geld reserveren voor berekeningen en dergelijke kon dus onze goedkeuring niet krijgen. Tijdens de beraadslagingen hierover werd het ons door enkele coalitiepartijen onmogelijk gemaakt het woord te voeren. Het leek er op dat zij niet wilde dat het tegengeluid gehoord zou worden. Dit politiek onwaardige gedrag keuren wij ten zeerste af en wij raden u dan ook aan om de gemeenteraadsvergadering terug te kijken via de gemeentelijke website zodat u toch nog iets mee kan krijgen van ons tegengeluid en de verhoudingen binnen de raad. Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/