Gemeentenieuws week 42

0
128

Gedenkraam voormalige Ambachtsschool

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een bijzonder glas-in-loodraam van de voormalige Ambachtsschool aan de Prins Hendrikstraat te laten restaureren. Het raam is in 1932 bij het 25-jarig jubileum van de Ambachtsschool aangeboden door (oud) leerlingen. Na restauratie krijgt het gedenkraam een plek in de vernieuwde openbare ruimte bij de voormalige Ambachtsschool en de Tricotfabriek.

Gemeente en sportverenigingen organiseren Indoor Sportdag 

Op dinsdag 23 oktober (herfstvakantie) organiseren de gemeente Winterswijk en zes binnensportverenigingen een Indoor Sportdag voor kinderen. Hier worden kinderen uitgedaagd om eens kennis te maken met voor hen nieuwe sporten. Deze editie zijn er acht sporten die worden aangeboden.  

Wethouder Wim Aalderink: “De Indoor Sportdag is niet meer weg te denken. Ieder jaar is er weer een grote deelname, kinderen zijn erg enthousiast over deze leuke activiteit in de herfstvakantie. Ik raad de jeugd daarom aan om zich snel aan te melden, want er is plek voor maximaal 120 kinderen. Ik wens alle betrokkenen heel veel plezier tijdens de Indoor Sportdag.” 

Programma

De Indoor Sportdag wordt van 9.15 tot 13.30 uur gehouden in de Sport- en Turnhal Winterswijk. De sportdag is bedoeld voor kinderen van groep 3 tot en met 8. Zij kunnen op deze dag kennismaken met  maximaal drie van de acht aangeboden indoorsporten: volleybal (Wivoc), badminton (’t Pluumke 67) handbal (HCW), korfbal (WIKO), freerunning, dansen en acrogym (Penta Winterswijk) en schaken (WSG Schaak).

Tussen 9.15 en 9.45 uur kunnen kinderen zich melden bij de inschrijftafel en horen ze bij welke sporten ze zijn ingedeeld. Om 9.45 uur is er een gezamenlijke warming-up, waarbij de spieren al goed los worden gedanst en gesprongen.  Om 10.00 uur start de sportdag en volgen er drie rondes waarin lekker gesport wordt. Tussendoor zijn er nog pauzes waarin er drinken en fruit is geregeld, de lunch moeten de kinderen zelf meenemen. Om 13.15 uur is er dan nog een centrale afsluiting.

Kosten en aanmelden
De kosten zijn € 2,50 per persoon. Kinderen kunnen zich opgeven voor drie sporten. Aanmelden is verplicht en kan tot en met 18 oktober via de website www.actiefwinterswijk.nl.

Snoeiwerkzaamheden fietspad voormalige spoorlijn richting Groenlo  

Aan het fietspad door het Rommelgebergte richting Groenlo worden vanaf de Morgenzonweg snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Dit fietspad is aangelegd op een voormalige spoorlijn. 

Vanaf woensdag 17 oktober aanstaande start de gemeente met het onderhoud aan de bomen die aan weerszijden van het fietspad staan. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Telkens zal een deel van het fietspad afgesloten zijn voor fietsers. Ter plekke wordt voor de fietsers een omleidingsroute ingesteld.

Fietsverlichtingscampagne: IK VAL OP..!

Fietsen zonder licht is gevaarlijk. Vooral nu de avond eerder valt  en het ’s morgens langer donker blijft, is het van levensbelang dat de fietsverlichting in orde is en aan staat. Daarom is het elk jaar weer nodig om fietsen te controleren op werkende fietsverlichting.

In de nacht van 27 op 28 oktober wordt de klok weer een uur teruggezet. In het kader van de veiligheid gaat de politie strenger controleren op het voeren van de fietsverlichting en indien nodig verbaliseren. De kosten van een bekeuring zijn € 55 en € 9 administratiekosten. Het aanschaffen of repareren is vaak een fractie van dit bedrag. Zorg dat u de fietsverlichting op orde hebt.

Samen werken aan een duurzamer Winterswijk 

De Energietafel  heeft onder leiding van de heer Hans Bax maandag 8 oktober de Meet-up Duurzaamheid georganiseerd. Het was een dag vol inspiratie.  

’s Middags gingen ondernemers en vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties en scholen met elkaar in gesprek. Daarbij waren onder andere aanwezig Woningcorporatie De Woonplaats, Ondernemerskring Winterswijk, ABH-City Vereniging Winterswijk, Gerrit Komrij College.

 

 

 

 

Uitwisselen van ideeën en ervaringen

Mooie voorbeelden van lopende  acties zijn gedeeld. Zo toonde Hesselink Koffie hoe binnen hun bedrijf wordt gewerkt aan duurzaamheid. Naast zelf duurzaam te werken, ondersteunen ze verschillende projecten in het buitenland. Julianaschool heeft het dak van de school inmiddels belegd met zonnepanelen.Echt een goed schoolvoorbeeld. Daarnaast werden ideeën uitgewisseld hoe er goed samengewerkt kan worden, waar we samen in Winterswijk ons voordeel mee kunnen doen. Een groep leerlingen van het Gerrit Komrij College was aanwezig. Zij stelden gerichte vragen en zo werd het gesprek concreet.

Grean Deal

De leerlingen spraken tot slot de aanwezigen toe met een statement:  ‘Het is noodzakelijk dat u ook maatregelen neemt voor een gezondere wereld, zodat wij als jongere generatie over 30 jaar ook nog een leefbare planeer hebben’. Dit statement is mij uit het hart gegrepen. Het gesprek tussen de organisaties heeft reeds resultaat opgeleverd. Afspraken en doelen zijn opgenomen in een zogenoemd Green Deal.

Meet-up Duurzaamheid

’s Avonds was er een markt waar inwoners zich lieten informeren over mogelijkheden voor verduurzaming van hun eigen woning. Van de aanwezige standhouders kregen we de opmerking dat mensen met heel concrete vragen komen. Daarnaast konden inwoners een afspraak met een energiecoach of voor  een energiescan. De markt kende een goede opkomst, maar uiteraard hebben we lang niet alle inwoners bereikt.

Meer informatie

Als u het met onze jongeren eens bent dat we aan de slag moeten, kunt u op de website van verduurSaam energieloket (www.verduursaamenergieloket.nl) informatie vinden wat u zelf kunt doen. Als gemeente zijn we zelf volop bezig om te verduurzamen. We zijn aan het werk met de plannen om het doel ‘Winterswijk Energieneutraal in 2030’ te bereiken. U zult daar de komende tijd meer over horen. Laten we samen de schouders er onder zetten!

Hartelijke groet,

Wim Elferdink
wethouder Duurzaamheid

Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Laat je inspireren tijdens de Achterhoekse Duurzame Huizenroute

Op zaterdag 3 november tussen 11.00 en 15.00 uur vindt de Achterhoekse Duurzame Huizenroute plaats. In de hele Achterhoek stellen deelnemers hun duurzame woning, boerderij, schuur, kantoor, park of ander object voor u open.

Vraag het aan mensen met ervaring
U hoort van de eigenaren zelf alles over hun ervaringen met het verduurzamen van hun woning. Praktische tips over goede isolatie, zonnepanelen en duurzame manieren om te verwarmen zoals zonneboilers en warmtepompen: de deelnemers vertellen er graag over. Een mooie manier om energiebesparende maatregelen in de praktijk te zien.

Ook in uw gemeente
Welke huizen en bedrijven u kunt bekijken? De adressen zijn verdeeld over de hele Achterhoek en er komen nog steeds nieuwe adressen bij. Kijk voor een actueel overzicht en gedetailleerde informatie en adressen op www.verduursaamenergieloket.nl.

Duurzaam (ver)bouwen populair
Steeds meer mensen verduurzamen hun huis. “Dat vind ik ook niet zo vreemd, je bent dief van je eigen portemonnee als je onnodig geld aan energie uitgeeft. Bovendien hebben we allemaal deze zomer wel gezien welke schade het klimaat oploopt door onze CO2 uitstoot. We kunnen niet meer om verduurzaming heen“, aldus Jeroen aan het Rot van het verduurSaam energieloket.

Initiatief verduurSaam energieloket
De Achterhoekse Duurzame Huizenroute is een initiatief van het verduurSaam energieloket. “Dat is één adres voor de hele Achterhoek waar je terecht kunt met al je vragen over energiebesparing en duurzame energie”, zegt Aan het Rot.  “We zijn blij met zoveel deelname. Bezoekers kunnen zo een mooie route maken om informatie in te winnen. Bijvoorbeeld  door ‘s ochtends huizen te bezoeken en ‘s middags informatie bij leveranciers op te vragen bij de Lekker Wonen Beurs in Doetinchem, een van de deelnemende adressen”.

Bent u erbij?  www.verduursaamenergieloket.nl

Dag van de mantelzorg 2018

Ook dit jaar is er in het kader van de Dag van de Mantelzorg weer De Verwennerij voor de geregistreerde mantelzorgers in Winterswijk. De mantelzorgers ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Hierbij alvast de informatie zodat u dit kunt noteren op de kalender of in de agenda. Op zaterdag 10 november van 13.30 tot 16.30 uur is De Verwennerij ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11.

Alzheimer Café Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand, voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 24 oktober van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is nodig.

Het thema van deze maand is ‘De rol van de trajectbegeleider bij mensen met dementie’.

Voor het regelen van zorg kan men contact opnemen met een thuiszorgorganisatie of wijkverpleegkundige in de buurt. De wijkverpleegkundige en trajectbegeleider zijn deze avond in ons café aanwezig om uit te leggen wat ze voor u kunnen betekenen en hoe zij zorg kunnen regelen. Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411.

Tijdelijke verkeersmaatregelen  

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht. 

Kloosterstraat en Beuzenes

In verband met herinrichtingswerkzaamheden zijn de Kloosterstraat en Beuzenes tot en met vrijdag 19 oktober gesloten verklaard voor verkeer. 

Fietsbrug Beurzerbeek ter hoogte van Meddoseweg

In verband met renovatie van de fietsbrug is het fietspad ter hoogte van de brug afgesloten van woensdag 19 september tot en met 26 oktober 2018. Tijdens de werkzaamheden worden fietsers over de Meddoseweg geleid. Er geldt hier een wegversmalling voor het overige verkeer. Deze wordt geregeld door middel van verkeerslichten.

Bocholtsestraat

In verband met werkzaamheden aan een tuin is de Bocholtsestraat op dinsdag 23 oktober afgesloten. Het betreft het gedeelte tussen de Rozenstraat en Venestraat.

Torenstraat en Markt

In verband met een extra warenmarkt is op dinsdag 1 november de Markt en de Torenstraat tot 17.00 uur afgesloten voor verkeer.

Rotonde Schimmelpennicklaan – Waliënsestraat – P.J. Oudlaan

In verband met een reconstructie van rotonde Schimmelpennicklaan – Waliënsestraat – P.J. Oudlaan is de rotonde van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 23 november afgesloten voor al het verkeer (inclusief fietsers en voetgangers). Tijdens de werkzaamheden geldt een omleiding. Bewoners van de wijken Bargerbosch en de Rikker ontvangen over de werkzaamheden een persoonlijke informatiebrief.

Werkzaamheden op de A18 tussen Varsseveld en Wehl

Van 28 september tot 24 oktober kunt u door onderhoudswerkzaamheden hinder ervaren op de A18 tussen Varsseveld en Wehl. Meer info www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden

Agenda activiteiten

18 oktober Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25.
18 oktober Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
23 oktober Indoor Sportdag van 9.15 tot 13.30 uur in Sport- en Turnhal Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
23 en 25 oktober Openbare raadsvergadering over de gemeentebegroting 2019-2022 om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
24 oktober Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open vanaf 19.30 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
1 november Clinic Hoe financier ik mijn plannen voor mijn monument? om 19.30 uur bij Hotel Restaurant Roerdinkhof, Roerdinkweg 1.
3 november Achterhoekse Duurzame HuizenRoute van 11.00 tot 15.00 uur.

 

Vergaderingen

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 

Op donderdag 18 oktober 2018 vindt er een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Cultuurhistorie. De vergadering begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk. De belangrijkste punten op de agenda zijn:  Eucalyptapark, archeologiebeleid en duikers. De volledige agenda van de Adviescommissie vindt u op http://www.winterswijk.nl/Bestuur/College_B_W/Adviesorganen/Adviescommissie_Cultuurhistorie  Beschikt u niet over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met de heer Kees Meinderts, secretaris van de Adviescommissie Cultuurhistorie via telefoonnummer (0543) 543 543.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl/.

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website https://zoek.overheid.nl/. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op onze website www.winterswijk.nl onder inwoners/Actueel/Bekendmakingen vindt u uitgebreide informatie over de officiële bekendmakingen en vindt u ook de links naar bovengenoemde websites.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning monument

 • Sellekamp 51 en Meddosestraat 36

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Anemoonstraat 10
 • De Stip 39
 • Fukkinkweg 3
 • Meddoseweg 42a
 • Spechtstraat 27
 • Steengroeveweg 48

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening/bouwen

·         Laan van Napoleon

Verleende omgevingsvergunning milieu

 • Industrieweg 20 (milieuneutraal veranderen inrichting)

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer – zaaknr. 162655

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Beatrixpark 1 te Winterswijk voor het veranderen van een bedrijf.

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer – zaaknr. 162922

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie nabij Kottenseweg 138 te Winterswijk voor het plaatsen van een gasdistributiestation. De meldingen en de bijbehorende bijlagen liggen vanaf 16 oktober 2018 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze meldingen in te dienen.

Verkeer

Opheffing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Hortensialaan 12-3

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag voor het innemen van een standplaats voor bereiding en verkoop van oliebollen op 28, 29, 30 en 31 december 2018, voor het pand van bakkerij Vaags Zonnebrink (hoek Weurden)

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 2 oktober 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Ontwerpbestemmingsplan Park Achterhoek
 2. Glas-in- lood gedenkraam Ambachtsschool

Op 8 oktober 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Visie op doorontwikkeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en project Beschut Werken
 2. Technische wijziging artikelen 1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid 1 CAR-UWO (resp. betreffende ambtenaar burgerlijke stand, bovenwettelijke uitkering, na-wettelijke uitkering bij werkloosheid)

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college