Gemeentenieuws week 42

0
195

Wethouder Zomer opent educatielokaal ROVA

Vrijdag 11 oktober heeft wethouder Zomer samen met wethouder Porskamp van gemeente Oost Gelre en wethouder Veldhuizen van gemeente Aalten het nieuwe educatielokaal van ROVA in Winterswijk feestelijk in gebruik genomen. De opening gebeurde samen met leerlingen van groep 6 van de Sint Willibrordus school uit Groenlo. 

Vanaf deze week zijn basisschoolleerlingen van de drie gemeenten iedere week welkom voor een ‘Groentour’ van ROVA.  De leerlingen leren tijdens deze Groentour dat alles dat nu afval lijkt, eigenlijk waardevolle grondstoffen zijn, waarvan weer nieuwe spullen gemaakt kunnen worden. Met behulp van het grondstoffenspel, de afvalquiz en een rondleiding over het terrein, leren kinderen wat er met hun afval gebeurt en dat het belangrijk is om zuinig met grondstoffen om te gaan.

Wethouder Zomer: “Ik vind het ontzettend waardevol dat ROVA vanaf nu met behulp van het nieuwe educatielokaal en de bijbehorende Groentours, basisschoolleerlingen betrekt bij dit belangrijke onderwerp. Het op een juiste wijze scheiden van afval kun je wat mij betreft niet vroeg genoeg leren. Ons afval is namelijk grondstof voor nieuwe producten en krijgt door juist scheiden een tweede leven.”

Uitdagende fotowedstrijd voor alle Winterswijkers

‘Vang armoede in beeld’

Hoe vang je armoede in beeld? Deze uitdagende klus legt de gemeente Winterswijk haar inwoners voor middels een fotowedstrijd die op 15 oktober van start gaat.

“Armoede kent vele gezichten, geuren en kleuren maar om dat allemaal vast te leggen in een treffende foto lijkt me nog een hele klus,” vertelt wethouder Wim Aalderink. Samen met wethouder Elvira Schepers is hij kartrekker van de Opgave Winterswijk Armoedevrij 2040. Daarmee wil politiek Winterswijk dat armoede in 2040 volledig uit Winterswijk is verdwenen. Dat staat ook letterlijk in het coalitieakkoord zoals dat eerder dit jaar door de voltallige raad unaniem is aangenomen. “Een buitengewoon ambitieuze uitdaging,”  weet wethouder Elvira Schepers. “We zijn er volop mee bezig en we zien al de eerste resultaten. Dat is misschien allemaal nog niet zo zichtbaar maar dat lijkt een kwestie van tijd.”

Ander beeld van armoede

Om de Winterswijkers direct een rol te geven bij het aangaan van deze uitdaging is de fotowedstrijd bedacht. Iedere inwoner heeft waarschijnlijk een ander beeld bij armoede. De foto´s worden door een deskundige jury bekeken, het is vooral het beeld dat moet vangen. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.

“Ik daag iedere Winterswijker uit zijn fototoestel te pakken,” roept Wim Aalderink enthousiast. “Een mobiele telefoon is al goed genoeg, maar het mag natuurlijk ook een fotocamera zijn. Denk na over het thema armoede en aan de slag. Voor de winnaars zijn er leuke prijzen.”

Insturen foto’s

De foto’s kunnen worden gemaild naar: fotowedstrijd@winterswijk.nl

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Ingezonden foto’s zijn eigendom van de organisatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De sluitingsdatum voor de wedstrijd is 15 november.

Save the Date 6 november: Meet Up Winterswijk Onderneemt Duurzaam

Dansfeest voor babyboomers helaas afgelast

Vanwege de achterblijvende kaartverkoop gaat het dansfeest op 18 oktober in Theater De Storm niet door. Mensen die al een kaartje hebben gekocht, kunnen contact opnemen met De Storm.

Voor eerste 100 inleveraars een Wecycle-kwartetspel

Samen werken aan hergebruik 

Deze week is de Nationale Recycle Week. In deze week is extra aandacht voor het belang van inleveren van e-waste. E-waste zijn afgedankte elektrische en elektronisch apparaten én afgedankte energiezuinige verlichting. 

In Nederland is vorig jaar zo’n 166 miljoen kilo aan afgedankte elektrische apparaten en lampen gerecycled. U kunt hierbij denken aan stofzuigers, föhn, scheerapparaat, koffiezet apparaat, radio,  elektrische heggenschaar  en alles waar een stekker aan zit. Bij energiezuinige lampen kunt u denken aan LED-lampen en/of  spaarlampen. U kunt heel gemakkelijk meedoen: gooi uw apparaten en lampen nooit weg maar lever ze in. Inleveren kan bij het milieubrengstation van de ROVA, Leeghwaterweg 10 in Winterswijk.

Kwartetspel
In ruil voor minimaal drie oude lampen ontvangen de eerste 100 inleveraars een Wecycle-kwartetspel waarin spelenderwijs alle inlevermogelijkheden in beeld komen.

Hergebruik grondstoffen, minder CO2
Wecycle laat het ingeleverde e-waste recyclen en dit krijgt een nuttige toepassing van 97 procent. Van 1.000 kilo oude apparaten en lampen komt 840 kilo terug als nieuwe grondstoffen en wordt 130 kilo ingezet als brandstof met energieterugwinning. Daarnaast komen schadelijke stoffen niet in het milieu en wordt de uitstoot van CO2 vermeden. Meer informatie over recyclen is te vinden op www.wecycle.nl

Begroting 2020 in Vogelvlucht

Vorige week vond u in deze krant de ‘Begroting 2020 in Vogelvlucht’, waarin wij u een verkorte weergave van de begroting gaven. In deze speciale uitgave kon u op eenvoudige wijze kennis nemen van onze ambities voor het komende jaar. Wilt u de volledige versie van de begroting 2020-2023 en de ‘Begroting 2020 in Vogelvlucht’ graag alsnog online lezen, dan kunt u daarvoor terecht op onze website www.winterswijk.nl. In de raadsvergaderingen van 5 en 7 november 2019 neemt de raad een besluit over de begroting.

Besluitvorming gemeenteraad

Op woensdag 16 oktober 2019 is er een extra commissievergadering waarin u uw mening kunt geven over de begroting. De commissievergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk. Deze commissievergadering is volledig gereserveerd voor insprekers, de politieke discussie vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 5 en 7 november 2019.

Wilt u van deze inspraakmogelijkheid gebruikmaken? Meld u zich dan aan vóór dinsdagmiddag 15 oktober 12.00 uur, via griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 120. De maximale tijd per inspreker is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U krijgt hier vooraf bericht over. In de raadsvergaderingen van 5 en 7 november 2019 neemt de raad een besluit over de begroting. Tijdens deze raadsvergaderingen is er geen gelegenheid om in te spreken over de begroting.

Heeft u een invasieve exoot op uw terrein? Meld het ons 

In de gemeente Winterswijk komen diverse invasieve exoten voor. Dit zijn planten en dieren die van nature niet in Nederland voorkomen, maar hier door mensen naartoe zijn gehaald. Sommige exoten vormen een bedreiging voor inheemse soorten. En sommige zijn zelfs schadelijk voor de mens. Daarom wil de gemeente invasieve exoten beheersen en/of bestrijden. De komende maanden wordt hiervoor samen met ecologisch adviesbureau Staring Advies een plan van aanpak opgesteld. 

Ons plan van aanpak richt zich op invasieve plantensoorten;  de Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien en guldenroede (Canadese en late guldenroede). We inventariseren eerst alle groeiplaatsen van deze soorten binnen onze gemeente. Zodat we weten hoe groot het probleem is en waar welke invasieve exoot zich bevindt. Hier stemmen we vervolgens onze maatregelen op af.

Op zoek naar groeiplaatsen op particuliere grond

We hebben inmiddels een goed beeld van de groeiplaatsen van invasieve exoten op gemeentegrond. Maar hoe zit het met de groeiplaatsen op particuliere grond? Dat weten we niet precies. Daarom vragen we u om hulp. Wilt u het aan ons doorgeven als er Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en reuzenbalsemien op uw terrein groeit? U kunt uw melding mailen naar exoten@winterswijk.nl  Vermeld hierin uw adresgegevens, een foto van de plant en de plek en informatie over de omvang (in m2) van de groeiplek. Vanzelfsprekend worden uw persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt.

Hoe herkent u deze drie plantensoorten? 

U vindt een uitgebreide beschrijving van de invasieve exoten met foto’s op onze website www.duurzaamwinterswijk.nl/themas/biodiversiteit 

Hoe gaan we verder?

Wanneer we een compleet beeld hebben van de verspreiding, werken we het plan van aanpak uit met een prioritering en specifieke maatregelen per soort. Daarna vragen we subsidie aan bij de provincie voor de concrete bestrijding van invasieve exoten. 

De burgemeester schrijft ……… 

Wordt u ook 8RHK-ambassadeur?

Ik schrijf deze column terwijl ik in de trein terugrijd uit Brussel. Samen met een grote delegatie bestaande uit ondernemers, maatschappelijke instellingen en bestuurders (ook uit Duitsland!) waren we te gast bij de Europese Week van Regios en Steden. Het jaarlijkse evenement waar regio’s in de EU zichzelf kunnen laten zien in Brussel, maar waar ook veel informatie en inspiratie te halen is. De grote groep is al eerder met onze Achterhoekbus teruggereden, terwijl ik met een kleine delegatie nog  twee dagen langer ben gebleven om op diverse netwerkbijeenkomsten onze regio te mogen representeren.

De afdronk van deze  week in Brussel is goed: we hebben verteld waar we mee bezig zijn waar het gaat om kunstmestvrije Achterhoek, samen met EUREGIO vertelden wij het verhaal hoe we aan de grens samenwerken en samenleven en we mochten ons initiatief GRENZHOPPERS als innovatieve samenwerkingsvorm presenteren. Daarnaast werd er weer veel genetwerkt tijdens het grote OOST-EVENT, wat we samen met de provincies en de regio’s in Oost-Nederland organiseerden.

De afgelopen tijd is er veel geschreven over de samenwerking in de regio Achterhoek. Dat gaat niet altijd makkelijk, maar als ik de reacties merk tijdens onze presentaties hier in Brussel, het enthousiasme over de schitterende bedrijven in onze regio hoor, en het nieuws van deze week dat de Nationale Toerisme Top naar Winterswijk komt combineer, besef ik me steeds weer dat we eigenlijk goud in handen hebben. Dat samen met ons mooie landschap en de gemoedelijke sfeer maakt dat ik keer op keer me wil inzetten als trots ambassadeur voor onze mooie regio Achterhoek! U toch ook? 

Burgemeester Joris Bengevoord geeft de pen door aan wethouder Tineke Zomer

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze persoon zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam: Geboortedatum:           Verzenddatum voornemen:

  1. te Braake                            18-12-1984                    09-10-2019

Vrijwilligers vertellen 

Maandelijks kunt u in ons gemeentenieuws een bijdrage over vrijwilligerswerk lezen. Op toerbeurt delen Winterswijkers die zich geheel belangeloos inzetten voor de samenleving, in een column  hun ervaringen uit de praktijk. Ze vertellen u graag wat ze doen en wat hun motivatie daarbij is. Deze maand is het woord aan David Tetelepta.

Ik ben David Tetelepta, ik ben 37 jaar en woon in Winterswijk. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en de derde  is op komst. Ik werk als website beheerder in het Sociaal Team de Post van de gemeente en heb het er heel erg naar mijn zin. Ik werk sinds een paar jaar ook vrijwillig bij het Gehandicapten Platform Berkeland. Voor deze organisatie verzorg ik de gastles ‘Leven met een beperking’op basisscholen. Ik heb zelf op jonge leeftijd een auto-ongeluk gehad waarbij ik een hersenbeschadiging heb opgelopen. Hierdoor functioneert mijn rechter arm en been niet meer goed. Dit beperkt je in een hoop dingen. Toch heb ik door de jaren heen veel mogen leren en mag ik dit nu delen tijdens zo’n gastles.
In de lessen heb ik het onder andere over vooroordelen, acceptatie, eigenwaarde, maar ook over identiteit. Dat je mag zijn wie je bent, ook al ben je anders. En om in het kader van Inclusie te denken, dat iedereen kan en mag meedoen! Ik vind het daarom erg mooi dat ik bepaalde handvatten kan meegeven aan jongeren. Ik raad het zeker aan om vrijwilligerswerk te doen. Het is een dankbare taak om anderen te helpen op wat van manier dan ook.

Aanmelden voor de bijeenkomst Inclusie

U bent van harte welkom op 30 oktober voor de bijeenkomst Inclusie in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. We beginnen om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.15 uur. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: iedereendoetmee@winterswijk.nl of bel met Nicole Reith, telefoonnummer (0543) 543 543.

Meer informatie
Wilt u zich inzetten als vrijwilliger of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met het Vrijwilligerspunt aan de Torenstraat in Winterswijk. Het Vrijwilligerspunt coördineert onder meer vraag en aanbod en staat u graag te woord. Contactgegevens: e-mailadres info@vpwinterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 200 026.

Zes Achterhoekse gemeenten sluiten nieuwe contracten af

Inwoners kunnen kiezen uit twee leveranciers voor hulpmiddelen

Inwoners van de gemeenten Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland en Winterswijk kunnen vanaf 1 november 2019 voor hulpmiddelen als rolstoelen en scootmobielen terecht bij twee nieuwe leveranciers: Hulpmiddelencentrum en Kersten.

Inwoners die na 1 november 2019 voor het eerst een hulpmiddel van hun gemeente in bruikleen krijgen, kunnen voor één van de twee leveranciers kiezen. Inwoners die vóór 1 november 2019 al gebruik maakten van hulpmiddelen, krijgen binnenkort een brief van de nieuwe leverancier.

Afspraken voor vier jaar

In de nieuwe contracten is geregeld dat inwoners en huishoudens met meerdere hulpmiddelen te maken krijgen met één leverancier. De afspraken met de twee leveranciers voor levering, service en onderhoud van hulpmiddelen gelden voor de komende vier jaar.

Bekendmakingen

Met bekendmakingen informeren wij u over onder andere verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen.

Officiële Bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert de officiële bekendmakingen in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Ook de gemeentelijke bekendmakingen in de Staatscourant staan op die website.

Informatie over de e-mailservice vindt u op https://www.overheid.nl/help/officiele-bekendmakingen/mijn-abonnementen

U kunt zich aanmelden voor deze https://zoek.officielebekendmakingen.nl/mijnabonnementen/registreren

Na aanmelding ontvangt u automatisch besluiten en berichten die de gemeente, provincie, het waterschap en rijksoverheid publiceren.

‘Over uw buurt: Zó weet je ervan!’

Via https://overuwbuurt.overheid.nl/  kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. U vindt hier niet alleen de gemeentelijke bekendmakingen, maar ook die van provincie en  het waterschap die van toepassing zijn op uw buurt. Berichten van de rijksoverheid zijn niet op deze website te vinden. Deze website bestaat uit drie onderdelen: e-mailservice, app en online. Voor de e-mailservice kunt u zich abonneren, zo ontvangt u automatisch besluiten en andere berichten. De app kunt u downloaden. En online zijn berichten te bekijken.

Activiteiten voor mantelzorgers

VIT-hulp bij mantelzorg

Donderdag 17 oktober tussen 14.00 en 15.30 uur is het mantelzorgcafé bij  Herrtog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk. Dit café  is een tref- en informatiepunt voor mantelzorgers. Bij het mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent. Zij ontvangt u met een kopje koffie of thee. Aanmelding hiervoor is niet nodig.

Training Energie en ontspanning
Op woensdag 30 oktober en 13 november om 19.30 uur kunt u de training ‘Energie en ontspanning’ volgen bij Zonnebrink Centrum in Winterswijk.
Deelnemers krijgen praktische handvatten aangereikt om bewust te leren luisteren naar jezelf en naar wat je nodig hebt. Trainer Anouchka de Vries van Hanmeda maakt hierbij gebruik van een combinatie van Qi Gong, Mindfulness en meditatie. De training is hierdoor geschikt voor iedereen. Deelname is gratis. Aanmelden bij VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon (0544) 82 00 00 of via mail info@vithulpbijmantelzorg.nl. Vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?
Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen.

Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon (0544) 82 00 00.

Vacatures Cliëntenraad Participatiewet SDOA 

De cliëntenraad (CR) heeft op dit moment een aantal vacatures in de gemeenten Berkelland en Winterswijk. De CR behartigt de algemene belangen van alle cliënten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan de Colleges van B&W in de hierboven genoemde gemeenten en Oost Gelre. De CR wordt betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid voor minima.

Wij zoeken enthousiaste mensen die vanuit hun betrokkenheid, interesse en persoonlijke ervaringen als lid van de CR een bijdrage kunnen leveren. Wilt u dit en bent u cliënt van SDOA neem dan contact op met uw klantmanager of inkomensconsulent. U kunt ook via onderstaand e-mailadres uw belangstelling kenbaar maken.

Nadere informatie kunt u verkrijgen via clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl of door contact op te nemen met de voorzitter van de CR: Alphons Olthof, 06 – 238 134 42.

Alzheimer Café Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand, voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Rouw en verlies bij dementie

Na de diagnose dementie worden mensen zich bewuster dat het leven eindig is. Er begint een periode van afscheid nemen. Afscheid van vaardigheden, van toekomstplannen en van gewoontes die altijd zo vanzelfsprekend leken. Voor zowel de mensen met dementie als de mantelzorger start hierdoor, vaak zonder dat ze het beseffen, een rouwproces. Op 23 oktober worden de onderwerpen rouw en verlies behandelt in het Alzheimer Café. Samen met twee deskundigen  Ilse Huls-Zenhorst, expert Monuta op gebied rouw/regelzaken en Hilde Scholtens, expert van Alzheimer Nederland op gebied van rouw bij leven.

Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 23 oktober van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig.  Meer informatie is te vindenop www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06 – 135 144 11.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Wandersweg

In verband met een evenement is de Wandersweg tussen de Masterveldweg en de Duitse grens op zondag 20 oktober afgesloten voor al het verkeer. 

Europalaan

In verband met wegwerkzaamheden is er tot en met 25 oktober enige verkeershinder. Er worden verkeersregelaars ingezet. Op zondag 20 oktober is de gehele Europalaan afgesloten voor verkeer.

Bocholtsestraat

In verband met werkzaamheden is de Bocholtsestraat tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer. 

Kuipersweg

In verband met het aanleggen van duikers voor het project Herstel Natuur Wooldse Veen is de Kuipersweg van 9 tot en met 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld. 

Rauwershofweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte vanaf perceelnummer 12 en de Boveltweg. Verplichte rijrichting is Holders weg naar Boveltweg.

Boveltweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het voor het gedeelte tussen de Rauwershofweg en Meerdinkweg. Verplichte rijrichting is Rauwershofweg naar Meerdinkweg.

Schoolweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte tussen Meerdinkweg en Hietkampweg. Verplichte rijrichting is Meerdinkweg naar Hietkampweg.

Hietkampweg

In verband met werkzaamheden is de Hietkampweg tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met uitloop van verbouwingswerkzaamheden wordt de tijdelijke verkeersmaatregel voor het tijdelijk opheffen van het parkeerverbod verlengd tot met 31 oktober. Dit ter hoogte van de ROVA.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met 20 december afgesloten voor al het verkeer.

16 oktober Extra commissievergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
17 oktober Algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
17 oktober Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
23 oktober Alzheimer Café Lichtenvoorde van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushoeve, Rapenburgsestraat 33 Lichtenvoorde. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
30 oktober Bijeenkomst Inclusie om 19.30 uur in het gemeentekantoor.
6 november Meet Up Winterswijk Onderneemt Duurzaam van 15.00 tot 18.00 uur in Theater De Storm.