Gemeentenieuws week 43 20-10-2015

0
572

Geboortehuis Komrij gemarkeerd met gedenksteen

Burgemeester Thijs van Beem en Charles Hofman, de partner van Gerrit Komrij, onthulden maandagmiddag een gedenksteen voor het geboortehuis van Komrij aan de Iepenstraat 23. Onder een stapel boeken van de op 5 juli 2012 overleden schrijver kwam de gedenksteen tevoorschijn. Op de steen is een tekst van Komrij gegraveerd: “Het blijft mijn straatje, veilig geparkeerd in mijn gedachten.” De onthulling van de gedenksteen vond plaats in het kader van de eerste Komrijweek in Winterswijk. De hele week waren er diverse activiteiten om de herinnering aan Gerrit Komrij en zijn werk levend te houden.

Helpt u ook mee Winterswijk mooi en schoon te houden?
Download de BuitenBeter app
Ziet u een onderhoudsprobleem buiten op straat of in de buurt? Verlichting lantaarnpaal kapot? loshangende takken over de weg, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en makkelijk weten met de BuitenBeter app op uw smartphone.
Gemakkelijk melden met smartphone
Met de BuitenBeter app meldt u een probleem snel en makkelijk bij de gemeente. Meteen op de plek én het moment dat u dit signaleert. De BuitenBeter app is gratis beschikbaar voor iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile en werkt in heel Nederland. Verkeersovertredingen kunt u niet melden via de BuitenBeter app. Hiervoor kunt u terecht bij de politie.
Meer informatie
Helpt u ook mee gemeente Winterswijk mooi en schoon te houden? Download dan de BuitenBeter app. Kijk voor meer informatie op www.buitenbeter.nl. Een melding kunt u in een paar eenvoudige stappen maken.
Beschikt u niet over een smartphone?
U kunt met uw opmerkingen en meldingen over de openbare ruimte natuurlijk ook terecht bij de klantenservice van ROVA via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via e-mailadres klantenservice@rova.nl. Daarnaast biedt ROVA een digitaal formulier aan op hun website www.rova.nl voor het doen van een melding.

Gelderse Museumdag op zaterdag 24 oktober

Zie, leer en beleef op 24 oktober op de Gelderse Museumdag in één van de vele Gelderse musea. Op deze dag kan iedereen zijn favoriete museum bezoeken, of een heel nieuw museum ontdekken, voor maar 1 euro. Het thema van de Gelderse Museumdag dit jaar is: ‘Tussen Droom en Daad’.
In Winterswijk tovert Villa Mondriaan de beroemde appelboom van Piet Mondriaan om tot wensboom. Hang hier al jouw mooiste dromen op, opdat deze uitkomen net zoals de grote droom van Piet. Daarnaast mogen kinderen  in het gloednieuwe Villa Atelier ook nog eens een Piet Mondriaan dromenvanger of mobiel voor boven het bed maken.
De Gelderse Museumdag is een initiatief van Erfgoed Gelderland en wordt uitgevoerd met ondersteuning van de Provincie Gelderland. Met dit jaarlijks terugkerende evenement wordt een museumbezoek voor iedereen toegankelijk! Voor meer informatie over de Gelderse Museumdag 2015, kijk op: www.geldersemuseumdag.nl.

Burgemeester en wethouders bezoeken Heesen Yachts Interiors

Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk om goede contacten met het bedrijfsleven en de instellingen in onze gemeente te onderhouden. Op 8 september jongstleden bezocht het college Heesen Yachts Interiors. In Winterswijk worden interieurs ontworpen en gebouwd voor luxe motorjachten, tot maar liefst 70 meter. De montage vindt vervolgens plaats op de scheepswerf in Oss. In een presentatie laat directeur Jan Rademaker prachtige beelden zien van wat het bedrijf weet te realiseren. In de rondleiding door de fabriek wordt het ambacht en vakmanschap zichtbaar in zowel het ontwerp als het meubel maken, fineren en stofferen. Het maakt direct weer duidelijk hoe belangrijk goede technische scholing is voor de maakbedrijven in de Achterhoek. Heesen Yacht Interiors is zelf een SH&M erkend leerbedrijf en beschikt over speciaal opgeleide leermeesters. Het bedrijf heeft ongeveer 100 medewerkers en is gevestigd aan de Tinbergenstraat in Winterswijk.

Resultaat pilot broodafvalbakken positief!

In de zomerperiode hebben wij u via onze website, facebookpagina en het gemeentenieuws geïnformeerd over de plaatsing van broodafvalbakken bij de vijver Oostervoort en park Berkhof.
Vijver Berkhof
Met name bij park Berkhof loopt de pilot boven verwachting goed. Dit komt met name doordat nut en noodzaak door inwoners en passanten wordt gezien en erkend. In augustus werd blauwalg in het vrijwel stilstaande water in de vijver Berkhof aangetroffen. Dit bevestigt nog eens de noodzaak van het reduceren van het aantal eenden. Wij zien dat er inmiddels veel minder brood aan de eenden wordt gevoerd en dat er redelijke hoeveelheden brood in de broodafvalbak bij de vijver in park Berkhof worden opgehaald voor de dieren van boerderij ‘t Helder. Wij willen u daar graag voor complimenteren! Het aantal eenden bij de vijver is veel minder dan voorheen het geval was, waardoor de waterkwaliteit langzaam weer kan verbeteren. Er wordt nog wel regelmatig gevoerd op het gras richting centrum, Scholtenbrug en Peperbus; doe dit alstublieft niet overvloedig en voer liever meer richting Burgemeester van Nispenstraat.
Vijver Oostervoort
In de maand augustus hebben we een broodafvalbak bij de vijver Oostervoort verplaatst. Dit omdat er op andere locaties nog te veel brood in het water werd gegooid. Het voergedrag in het algemeen is stukken verbeterd, maar toch wordt soms door omwonende geconstateerd dat nog overvloedig wordt gevoerd, bijvoorbeeld in het weekend. De terugloop van het aantal eenden bij de vijver Oostervoort is onder andere daardoor nog niet zo goed te merken als bij de Berkhof. Wij willen heel graag uw medewerking vragen om de eenden beperkt te voeren, met name daar waar eenden zwemmen in stilstaand water. Gooi overvloedig brood dus in de broodafvalbak en niet in de vijver.
Ook vissers kunnen hun steentje bijdragen
Bij beide vijvers wordt regelmatig door jong en oud gevist met de meest uiteenlopende hulpmiddelen. Er wordt regelmatig visgerei van nog jeugdige vissers aangetroffen. Wij willen met name hen verzoeken om geen gerei als dobber, visdraad of vishaak achter te laten langs de waterkant of in het water. Eenden, vogels en vissen kunnen erin verstrikt raken of zelfs stikken. Ook worden soms restanten lokvoer aangetroffen, wat eenden aantrekt. Dat willen we nou juist voorkomen.
U blijft toch helpen?
Wij krijgen veel positieve reacties op deze pilot, waar wij erg blij mee zijn. Uw medewerking bij het slagen van deze pilot is essentieel. Daarom vragen wij u mensen aan te spreken wanneer u toevallig ziet dat zij teveel brood in het water gooien, visgerei of lokvoer in het water of aan de waterkant achterlaten of restafval in de broodbak deponeren. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Aanvragen burgercheques

Met het toekennen van een burgercheque wil de gemeenteraad een (bescheiden) bijdrage leveren aan initiatieven van burgers in een straat of wijk in de gemeente Winterswijk. Deze initiatieven moeten gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang. Dit soort initiatieven zijn in de huidige participatiesamenleving van grote betekenis. Voor de tweede helft van 2015 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 3750,00 beschikbaar gesteld.
In het verleden heeft de gemeenteraad bijvoorbeeld burgercheques toegekend als bijdrage voor de aanschaf van gereedschap voor het onderhouden van een speeltuin of als bijdrage voor de bouw van een schuilhut bij de ijsbaan.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een burgercheque
Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:
• De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk.
• De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen.
• De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld.
Wat is er niet mogelijk?
Uw initiatief mag in ieder geval geen individueel of commercieel belang dienen. Ook kan een burgercheque worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.
Aanvragen burgercheque
Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal via www.winterswijk.nl (klik door via Bestuur / Burger en politiek / Burgercheques). Op deze pagina vindt u ook een link naar de Subsidieverordening burgercheques Winterswijk, waarin u alle voorwaarden terugvindt en andere zaken die van belang zijn omtrent burgercheques. Uw aanvraag betreffende de tweede helft van 2015 moet uiterlijk 31 december 2015 door de gemeente zijn ontvangen.
Wat gebeurt er met uw aanvraag?
Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep bestaande uit gemeenteraads- of commissieleden. Aanvragen die in de tweede helft van 2015 zijn ontvangen, worden begin 2016 door de werkgroep beoordeeld. De werkgroep adviseert vervolgens de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van februari 2016 neemt de gemeenteraad een besluit over de, in de tweede helft van 2015, ontvangen aanvragen.
Meer informatie?
Wanneer u vragen heeft over burgercheques kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

Inzameling plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd)

Wat hoort in de container en wat niet?
Sinds 1 januari 2015 mogen verpakkingen van blik en sap- en zuivelpakken bij het plastic verpakkingsafval. De combinatie van het gezamenlijk inzamelen van deze grondstoffen heeft een eigen naam, namelijk pmd. Deze naam ziet u ook terug komen op de afvalkalender en app voor op uw smartphone.
Pmd
De afkorting pmd staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Verpakkingen van deze materialen bevatten grondstoffen die goed te recyclen zijn. Deze manier van inzamelen zorgt ervoor dat er meer grondstoffen gerecycled worden en dat er minder afval wordt verbrand.
Wat hoort bij pmd?
• Verpakkingen van plastic zoals: plastic flessen, flacons, bekers, kuipjes, tassen, zakken en folies;
• Verpakkingen van metaal: zoals conservenblikken, frisdrankblikjes, tubes en aluminium schaaltjes en folies;
• Drinkpakken zoals: sappakken, frisdrankpakken, vla- en yoghurtpakken, melkpakken en kleine drinkpakjes.

Wat hoort niet bij pmd?
• Verpakkingen met inhoud;
• Verpakkingen van chemisch afval zoals, make-up, terpentineflessen en kitkokers;
• Piepschuim zoals fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en verpakkingsvulmateriaal;
• Papier, karton en foliemix, zoals chipsverpakkingen en doordrukstrips van pillen of kauwgum;
• Gebruiksvoorwerpen zoals emmers, tuinstoelen en speelgoed zijn geen verpakkingen en horen niet bij pmd-afval.
Pmd-verpakkingen moeten leeg aangeboden worden. Lege pmd-verpakkingen kunnen beter worden gerecycled. Eventuele doppen mogen op de verpakking blijven. Pmd wordt ingezameld in de daarvoor bedoelde pmd-container met oranje deksel of in de speciale ROVA-zak voor pmd. Meer informatie is te vinden op www.rova.nl/pmd.

Raadpleeg de digitale afvalkalender voor actuele inzameldata!

Op de afvalkalender staan de inzameldata van de verschillende huishoudelijke afvalsoorten vermeld. U kunt de afvalkalender digitaal inzien via de website van ROVA via http://afvalkalender.rova.nl. U hoeft hiervoor alleen uw postcode en huisnummer in te vullen. Wij adviseren u altijd de online versie van de afvalkalender te raadplegen, omdat deze actueel is. De voorwaarden waaronder de inzameling plaatsvindt en welke afvalstoffen u wel of niet kunt aanbieden kunt u ook op de afvalkalender vinden.
De ROVA-app
Naast de online afvalkalender is de gratis ROVA-app beschikbaar. Hiermee zijn de inzameldagen altijd binnen handbereik. Op de ROVA-app kan een herinnering worden ingesteld, op deze manier krijgt men een seintje wanneer de container aan de weg kan. Ook is te lezen waar de afval- en grondstoffen naar toe kunnen. De ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en is gratis te downloaden in de Appstore
Beschikt u niet over een computer of smartphone?
De kalender wordt niet meer ongevraagd toegezonden. Voor inwoners zonder toegang tot internet of smartphone bestaat de mogelijkheid de kalender aan te vragen via het ROVA Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 545 454. De medewerkers van de klantenservice helpen u graag verder.

Wethouder Saris gast aan tafel bij pleeggezin

Afgelopen maandag schoof wethouder Ilse Saris aan bij de ontbijttafel van de familie Damkot uit Winterswijk. Als pleeggezin van Lindenhout heeft deze familie de zorg voor een pleegkind op zich genomen.
Tijdens het ontbijt maakte Ilse Saris kennis met het pleeggezin en met wat pleegzorg voor kinderen kan betekenen. “De familie Damkot heeft zelf twee jonge kinderen. Daarnaast hebben zij een pleegdochter in hun gezin opgenomen. Zij bieden haar een veilige en warme omgeving. Ik heb daar grote bewondering voor”, zegt de wethouder.
Gewone gezinssituatie
De familie Damkot is als pleeggezin aangesloten bij jeugdorganisatie Lindenhout. Als er problemen zijn, zoekt Lindenhout altijd eerst naar mogelijkheden om een kind thuis te helpen. Dat is helaas niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat hun ouders problemen hebben en er op korte termijn geen uitzicht is op verbetering van de situatie thuis. Deze kinderen hebben vaak een nare en onzekere periode achter de rug. Dan is het fijn als de  kinderen in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen en op kunnen groeien tot ze weer terug gaan naar hun ouders of zelfstandig gaan wonen. Pleeggezinnen als de familie Damkot spelen een steeds grotere rol in de opvang en begeleiding van kinderen. Wethouder Saris vindt dit een goede ontwikkeling: ”Soms kunnen kinderen door omstandigheden niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. Een pleeggezin is dan een goed alternatief. Ik vind kleinschalige opvang in een gezin veel beter dan een verblijf in een instelling. Dit sluit veel meer aan bij een normale thuissituatie.”
Week van de Pleegzorg
Vorige week werd voor het eerst in Nederland de Week van de Pleegzorg gehouden. Overal in het land werden activiteiten georganiseerd om nieuwe pleegouders te werven. Ook jeugdzorgorganisatie Lindenhout is altijd op zoek naar nieuwe gezinnen die bereid zijn kinderen voor kortere of langere tijd op te vangen. Belangstellenden kunnen terecht bij www.lindenhout.nl.

Dienstenvouchers voor hulp bij het huishouden

Om de werkgelegenheid bij thuishulporganisaties te behouden is door het ministerie van VWS een tijdelijke regeling in het leven geroepen: de Huishoudelijke Hulp Toelage. De regeling geldt alleen in 2015 en 2016 en zolang de voorraad strekt. De gemeente Winterswijk geeft in dit kader dienstenvouchers uit waarmee inwoners met een indicatie voor hulp bij het huishouden tegen een goedkoper tarief huishoudelijke hulp kunnen inkopen. Deze vouchers zijn ook bedoeld voor mantelzorgers die aan onderstaande voorwaarden voldoen.
Voor wie?
U kunt een voucher aanvragen als u:
• in 2015 door de hoge eigen bijdrage heeft afgezien van hulp bij het huishouden, terwijl u daarvoor op grond van uw beperkingen wel voor in aanmerking kwam;
• bij een herindicatie de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden verliest;
• mantelzorger bent en ingeschreven staat bij VIT-hulp bij mantelzorg. Dit geldt alleen als de mantelzorger en de zorgvrager woonachtig zijn in Winterswijk.

Hoe werkt het?
U kunt de vouchers (één voucher is één uur hulp bij het huishouden) via een online systeem aanschaffen. U bestelt per keer minimaal zes en maximaal twaalf vouchers. U kunt de vouchers voor maximaal drie uur per week inzetten. U kunt de dienstenvoucher alleen digitaal bestellen en betalen.
Wat kost een dienstenvoucher?
Voor één uur hulp bij het huishouden (één voucher) in 2015 betaalt u € 9,50. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw inkomen. Ook geldt er geen eigen bijdrage van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het tarief voor 2016 wordt later dit jaar vastgesteld.
Welke aanbieders doen er mee?
TSN thuiszorg, Zorgkompas, T zorg en Vitaal Thuiszorg.
Hoe komt u in aanmerking?
• Neem eerst contact op met de Post Winterswijk. Zij informeren u verder. U kunt contact opnemen met de Post door te bellen naar (0543) 543 960 (tijdens kantooruren) of te mailen naar depost@winterswijk.nl. Ook kunt u de Post iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 bezoeken aan de Balinkesstraat 4;
• Mantelzorgers kunnen contact opnemen met VIT-hulp bij mantelzorg door te bellen naar (0544) 82 00 00. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur. Ook kunt u zich melden op het spreekuur voor mantelzorgers iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur in de Post.
Aanvragen dienstenvouchers
Als u in aanmerking komt voor een dienstenvoucher, dan kunt u zich aanmelden via het digitale aanvraagsysteem van Zorg-Lokaal. Zorg-Lokaal verzorgt de administratieve uitvoering van de Dienstenvoucher. Vanaf de eerstvolgende maandag kunt u een inlog aanvragen via de website http://portaal.diensten-voucher.nl. Deze inlog ontvangt u uiterlijk één werkdag na uw aanvraag bij Zorg-Lokaal. Met deze inlog kunt u op de volgende werkdag via deze website de vouchers bestellen en betalen. Binnen twee werkdagen na de betaling neemt de door u gekozen zorgaanbieder contact met u op om de benodigde hulp in te plannen. Meer informatie Op www.winterswijk.nl vindt u uitgebreide informatie.

Dilemma’s bij dementie

De afdeling Achterhoek van Alzheimer Nederland organiseert deze maand weer een Alzheimer Café in Lichtenvoorde. Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. Het thema is: ‘dilemma’s bij dementie’.
Wanneer: woensdag 28 oktober 2015
Waar: Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde
Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30)
Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek of bel naar Alzheimer Achterhoek: (06) 135 144 11.

Werk in uitvoering

Werkzaamheden Vredensestraat
Vanaf 12 oktober wordt gewerkt aan de Vredensestraat tussen de Verlengde Ratumsestraat en het Weeninkpad. Dit wegvak wordt afgesloten voor alle verkeer. Met uitzondering van het kruispunt Weeninkpad blijven de kruispunten wel bruikbaar. Het verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden duren tot 6 november. De apotheek, tandarts en huisarts blijven bereikbaar. Voor de parkeerplaats wordt een toerit gemaakt vanaf de kant van de Verlengde Ratumsestraat.

Afsluiting Tuberweg op Beatrixpark
In verband met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg over Arrisveld is vanaf 7 oktober de aansluiting van de Tuberweg op het Beatrixpark afgesloten. De spoedeisende hulp van SKB is wel bereikbaar. Percelen aan de Tuberweg zijn via het Beatrixpark bereikbaar. De werkzaamheden duren tot ongeveer het einde van het jaar.

Bestraten Schaapsweg
Vanaf maandag 2 november wordt begonnen met het opnieuw bestraten van de Schaapsweg tussen de Waliënseweg en de Kobstederweg. De weg wordt daarvoor afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding aangegeven. Het werk duurt naar verwachting vijf weken.

Werkzaamheden Tuunterstraat
Vanaf deze week wordt gestart met werkzaamheden aan de Tuunterstraat. Ter hoogte van de Kalverstraat wordt een plateau aangelegd en ter hoogte van de Landbouwstraat wordt een uitritconstructie aangebracht. De weg wordt daarvoor afgesloten en het verkeer omgeleid. De werkzaamheden zijn naar verwachting uiterlijk 7 november voltooid.
Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op www.bereikbaargelderland.nl.

Agenda activiteiten

datum info activiteit
28 oktober Alzheimer Café van 20.00 uur tot 21.30 uur in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde
28 oktober Openbare raadsvergadering over de begroting 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
29 oktober Openbare raadsvergadering over de begroting 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Raadsvergadering donderdag 22 oktober vervalt
De geplande raadsvergadering van donderdag 22 oktober gaat niet door. De agendapunten voor deze vergadering worden toegevoegd aan de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering op woensdag 28 oktober.
In week 44 vergadert de gemeenteraad twee keer: op woensdag 28 en op donderdag 29 oktober. Op beide avonden staat de begroting voor 2016 centraal. De agenda’s voor deze vergaderingen kunt u vinden op www.winterswijk.nl. De raadsvergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en beginnen om 19.30 uur. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt deze ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).