Gemeentenieuws week 43

0
128

Informatiebijeenkomst over subsidieregeling landschap en biodiversiteit

Op maandag 4 november  houden de gemeente Winterswijk en Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) een informatiebijeenkomst over de subsidiemogelijkheden voor de aanleg en het herstel van landschapselementen en versterken van de biodiversiteit op particulier terrein. De bijeenkomst is om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

Het landschap in Winterswijk is op vele fronten bijzonder. De gemeente Winterswijk hecht, als Nationaal Landschap, veel belang aan het ontwikkelen en versterken van het landschap en biodiversiteit. Daarom stellen de gemeente en de provincie Gelderland geld beschikbaar voor aanleg, herstel en achterstallig onderhoud aan landschapselementen. En voor maatregelen om de biodiversiteit vergroten.

Programma

De gemeente en de PAN geven een toelichting welke elementen en mogelijke andere activiteiten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De mogelijkheden en voorwaarden worden toegelicht aan de hand van enkele inspirerende voorbeelden.

Tijdsplanning

19.15 uur:         Ontvangst

19.30 uur:         Inleiding door wethouder Inge Klein Gunnewiek

19:40 uur:         Toelichting op de subsidieregeling door Arjen Poelmans, beleidsmedewerker ecologie en landschap gemeente Winterswijk

20.00 uur:         Presentatie door Jan Stronks van Particulier Agrarisch Natuurbeheer

20:30 uur:         Tijd voor vragen en een informeel gedeelte

Komt u ook?

Heeft u een zogenaamd ‘overhoekje’, dit is een stukje grond dat u over heeft op uw terrein. En wilt u met deze ruimte bijdragen aan het landschap of heeft u belangstelling voor het herstel van landschapselementen op uw terrein? Kom dan naar de informatiebijeenkomst of neem contact op met Arjen Poelmans. Dit kan per e-mail regeling@winterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 543 543.

Aanmelden

Bijeenkomst op 4 november bijwonen? Graag vooraf aanmelden via regeling@winterswijk.nl onder vermelding van uw naam en het aantal personen.

Praat u ook mee op 30 oktober?    

Winterswijk drempel vrij!

Graag willen we met u in gesprek over hoe we zoveel mogelijk Winterswijkers met een fysieke of mentale beperking tóch mee kunnen laten doen. Ervaart ú deze ‘drempels’, of bent u betrokken als mantelzorger, zorgprofessional, werkgever of geïnteresseerde inwoner? Kom dan naar de bijeenkomst voor de opgave Inclusie op woensdag 30 oktober.

Hoe laat?         19.15 tot 21.30 uur

Waar?              Gemeentekantoor, Stationsstraat 25

Aanmelden?     Stuur een mail naar: iedereendoetmee@winterswijk.nl

Winterswijkse nieuwkomers ondertekenen participatieverklaring

Trots namen 16 nieuwkomers uit Winterswijk hun participatieverklaring, uitgereikt door Ria Bussink van de gemeente Winterswijk, in ontvangst. Met de ondertekening van de participatieverklaring laten de nieuwkomers zien dat zij respect hebben voor de Nederlandse kernwaarden en actief mee willen doen in de samenleving.

Alle statushouders in Nederland tekenen een participatieverklaring als onderdeel van hun inburgering. Hiervoor volgen zij verplicht een aantal workshops waarin normen en waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit in Nederland worden besproken. De workshops in Winterswijk worden verzorgd door VluchtelingenWerk.

Kennismaken met Nederland
Tijdens de workshops is er ook uitleg gegeven over het Nederlandse zorg- en onderwijsstelstel, afvalscheiding en culturele verschillen. Denk hierbij aan: hoe leg je contact met de buren, hoe belangrijk het is om in Nederland op tijd te komen en dat je bij een sollicitatie een stevige hand geeft. Ook hebben de nieuwkomers een overzicht ontvangen van activiteiten die in Winterswijk worden georganiseerd.

Inzetten voor inburgering?

Mocht u zich willen inzetten bij het inburgeren van nieuwkomers dan gaan we graag in gesprek over de mogelijkheden. U kunt hiervoor contact opnemen met Ria Bussink van de gemeente Winterswijk. Zij is te bereiken via rbussink@winterswijk.nl of via het telefoonnummer 06 – 237 925 29.

Laat u inspireren tijdens de Achterhoekse Duurzame Huizenroute

Op zaterdag 2 november tussen 11.00 en 15.00 uur vindt de zevende Achterhoekse Duurzame Huizenroute plaats. In de hele Achterhoek stellen deelnemers hun duurzame woning, bedrijf of energiepark voor u open. U bent van harte welkom!

Mensen met ervaring geven praktische tips
De deelnemers vertellen u uit eigen ervaring alles over het verduurzamen van hun woning of bedrijf. U krijgt praktische bespaartips over bijvoorbeeld goede isolatie en ziet voorbeelden van hoe u zelf duurzame energie kunt opwekken of op een duurzame manier uw huis kunt verwarmen. Een bezoek aan één of meer deelnemers van de Achterhoekse Duurzame Huizenroute is een mooie manier om energiebesparende maatregelen in de praktijk te zien. Komt u ook langs?

Locaties in Winterwijk

Ook dit jaar is Winterswijk vertegenwoordigd. Er komen nog steeds nieuwe adressen bij. De adressen van de deelnemende locaties zijn te vinden op de website www.achterhoekseduurzamehuizenroute.nl

Gemeente plaatst bladkorven

Het herfstseizoen is begonnen. De bomen bieden een fraai kleurenspel aan herfsttinten en de bladeren beginnen te vallen. Om de overlast van de bladeren te beperken, bieden wij inwoners de gelegenheid om de herfstbladeren te verzamelen in bladkorven. Deze bladkorven worden wekelijks geleegd. De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren. Als er vuil en/of tuinafval (snoeiafval) in de korven wordt aangetroffen dan wordt de bladkorf direct verwijderd en niet meer teruggeplaatst.

We hebben de beschikbare bladkorven zo goed mogelijk verdeeld binnen onze gemeente. Helaas is het niet mogelijk om in iedere straat een korf te plaatsen. Bij het milieubrengstation van de ROVA, Leeghwaterweg 10 kunt u het bladafval gratis brengen.

Op onze website vindt u een lijst met locaties van de bladkorven.

Wethouder Tineke Zomer schrijft…..

Groentoer nu ook in Winterswijk

Op vrijdag 11 oktober was in Winterswijk de feestelijke ingebruikname van het nieuwe educatielokaal van de ROVA. De ROVA verzorgt de afvalinzameling voor de huishoudens in de gemeente. Samen met mijn collega’s uit Oost Gelre en Aalten en enkele basisschoolleerlingen opende ik een grondstoffenwand. Deze wand vormt een vast onderdeel van de Groentour voor basisscholen. De Achterhoekse Groentour is een educatief programma voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. De leerlingen leren dat alles dat nu afval lijkt eigenlijk waardevolle grondstof is waarvan weer nieuwe spullen gemaakt kunnen worden.

Met behulp van het grondstoffenspel, de afvalquiz en een rondleiding over het terrein van de ROVA ontdekken leerlingen wat er met hun afval gebeurt. Ze leren dat het belangrijk is om zuinig met grondstoffen om te gaan. Ik vond het geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen meededen met de les. Goed dat een bedrijf als ROVA dit op deze manier oppakt. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat er geen afval meer in de natuur komt en dat de afvalberg flink krimpt.

In andere regio’s had de ROVA al langer een educatielokaal. Nu de vestiging in Winterswijk is verbouwd, is er ook in de Achterhoek ruimte om een Groentour te organiseren. Voor scholen is de Groentour gratis. Zelfs het vervoer van de klas wordt geregeld. Graag wil ik alle deelnemende leerlingen veel plezier wensen bij de Groentour van de ROVA. En jong geleerd is tenslotte nog altijd oud gedaan!

Ik geef de pen door aan Wim Aalderink

Sociaal Team van de Post

Mantelzorger zijn

Een mantelzorger zorgt onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Vaak blijft het niet bij af en toe boodschappen doen, maar is de zorg langdurig en intensief. Dit vraagt veel van iemand. Om deze zorgtaken goed te kunnen blijven doen, is het goed dit niet alleen te doen maar met andere mensen om je heen. Want, zorgen voor een ander kan weliswaar veel voldoening geven, maar ….  het is niet makkelijk om de zorg vol te houden, daarbij aan jezelf te denken en niet overbelast te raken.

Mantelzorgers vinden hun inzet nog wel eens vanzelfsprekend: “Dat doe je toch gewoon”. Zij zien zichzelf niet als ‘mantelzorger’. Zo kan het gebeuren dat pas bij een vraag bij het loket ineens het besef komt dat iemand mantelzorger is en wel wat ondersteuning kan gebruiken. De collega van het loket kan meedenken en u al wat op weg helpen met informatie of gewoon een luisterend oor.

Daarnaast is er het spreekuur van VIT- hulp bij mantelzorg, elke vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur ook in de Post. De mantelzorgconsulent bekijkt samen met u wat uw situatie makkelijker kan maken Ook is er op de website www.wijwinterswijk.nl via de knop Mantelzorger de nodige informatie te vinden. Heeft u vragen of goede ideeën over financiën, zorg, wonen en welzijn. Iedere ochtend tussen 09.00 tot 12.00 uur kunt u terecht zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of bellen via (0543) 543 960.

Barometer hernieuwbare opwek: nu 8,44% via zonne-energie!

In mei 2019 heeft er een nieuwe meting plaatsgevonden voor de barometer hernieuwbare opwek. Deze meetgegevens zijn inmiddels verwerkt. Hieruit blijkt dat er op dit moment zo’n 39.000 zonnepanelen in Winterswijk geïnstalleerd zijn. Deze zonnepanelen wekken jaarlijks naar verwachting zo’n 13,5 miljoen kWh aan elektriciteit, oftewel zo’n 49 TJ aan stroom op. Dat staat gelijk aan het elektrische jaarverbruik van bijna 5.000 huishoudens*.

Naar verwachting hebben we in 2030 jaarlijks 578 TJ aan elektriciteit nodig voor de gebouwde omgeving, industrie en landbouw. Dat betekent dat op dit moment 8,44% van de elektrische energie die we naar verwachting in 2030 nodig hebben via zonne-energie wordt opgewekt. Meer informatie over de barometer hernieuwbare opwek is te vinden op www.duurzaamwinterswijk.nl/barometer

* 2.830 kWh elektriciteit per huishouden volgens Milieu Centraal.

Politiek forum 31 oktober 2019

Op 31 oktober is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’. Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121. Alle sessies zijn openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte uitgenodigd.

Tijdens het politiek forum van 31 oktober komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Omgevingsvisie buitengebied (informatieve sessie)
19.30 tot 20.30 uur in het bedrijfsrestaurant

Vanaf 2021 geldt een nieuwe wet: de Omgevingswet. Vanaf dat moment worden er 26 wetten geïntegreerd en gebundeld in één wet. Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte en veiligheidseisen. Maar de implementatie van de Omgevingswet betekent veel meer. Vanaf 2021 moeten gemeenten het makkelijker maken voor bewoners en initiatiefnemers om een ruimtelijk project te starten. Dat betekent ook een nieuwe manier van werken voor de gemeente Winterswijk én een geactualiseerde visie over de toekomst van de fysieke leefomgeving in Winterswijk. Deze visie leggen we vast in de Omgevingsvisie buitengebied: de strategische visie voor de fysieke leefomgeving van het buitengebied van Winterswijk. Inclusief een beschrijving van doelen en de gewenste ontwikkelrichting. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de voortgang van de Omgevingsvisie en inhoudelijke stand van zaken. Naar verwachting neemt de raad in de raadsvergadering van 19 december 2019 een besluit over de Omgevingsvisie buitengebied.

Verkeersonveilige situaties (informatieve sessie)
20.45 tot 21.45 uur in het bedrijfsrestaurant

Op uitnodiging van de seniorenraad hebben de wethouders Zomer en Schepers op 12 september 2019 een rondgang gemaakt langs verkeersonveilige situaties. De seniorenraad heeft ruimte gevraagd om de opbrengsten van deze rondgang in een politiek forum met de raads- en commissieleden te delen.

23 oktober Alzheimer Café Lichtenvoorde van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushoeve, Rapenburgsestraat 33 Lichtenvoorde.
24 oktober Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
28 oktober Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
30 oktober Bijeenkomst Inclusie om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
31 oktober Politiek forum om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
4 november Informatiebijeenkomst over subsidieregeling landschap en biodiversiteit om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
6 november Meet Up Winterswijk Onderneemt Duurzaam van 15.00 tot 18.00 uur in Theater De Storm.

 

Vergaderingen 

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie op 24 oktober 

Op donderdag 24 oktober 2019 vindt er een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Cultuurhistorie. De vergadering begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De belangrijkste punten op de agenda zijn: Adviesaanvraag monument 2020 Kuipers Rietbergplein, Ontwikkelingen samenwerking Venemansmolen en erfgoedklusbrigade, Aanpassing ruimtelijke afsprakenkader ten behoeve van gebied bezoekerscentrum bij steengroeve, Handreiking zonneparken en zonnevelden en Arrisveld landschapsplan zonneveld.

De volledige agenda van de Adviescommissie vindt u op http://www.winterswijk.nl/Bestuur/College_B_W/Adviesorganen/Adviescommissie_Cultuurhistorie.
Beschikt u niet over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met Marieke Navis, secretaris van de Adviescommissie Cultuurhistorie via telefoonnummer (0543) 543 543. 

Openbare vergadering Wmo-raad op 28 oktober

De Wmo-raad vergadert op maandag 28 oktober aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Op de agenda staat onder meer het onderwerp: uitkomsten cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd.

De vergaderstukken kunt u opvragen bij het secretariaat via wmoraad@winterswijk.nl.

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden.

Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met Joanne Slotboom, secretaris Wmo-raad, via wmoraad@winterswijk.nl. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Beuksveld

In verband met verkeerseducatie is de Beuksveld op woensdag 30 oktober 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het betreft hier het gedeelte tussen de Hilteweg en Goorweg.

Bocholtsestraat

In verband met werkzaamheden is de Bocholtsestraat tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer. 

Kuipersweg

In verband met het aanleggen van duikers voor het project Herstel Natuur Wooldse Veen is de Kuipersweg van 9 tot en met 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld. 

Rauwershofweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte vanaf perceelnummer 12 en de Boveltweg. Verplichte rijrichting is Holders weg naar Boveltweg.

Boveltweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het voor het gedeelte tussen de Rauwershofweg en Meerdinkweg. Verplichte rijrichting is Rauwershofweg naar Meerdinkweg.

Schoolweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte tussen Meerdinkweg en Hietkampweg. Verplichte rijrichting is Meerdinkweg naar Hietkampweg.

Hietkampweg

In verband met werkzaamheden is de Hietkampweg tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met uitloop van verbouwingswerkzaamheden wordt de tijdelijke verkeersmaatregel voor het tijdelijk opheffen van het parkeerverbod verlengd tot met 31 oktober. Dit ter hoogte van de ROVA.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met 20 december afgesloten voor al het verkeer