Gemeentenieuws week 44

0
250

Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar neurologie Raymund Roos

Prof. dr. Raymund Roos (64) uit Winterwijk is vrijdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de hoge Koninklijke onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten als hoogleraar en hoofd van de afdeling Neurologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 

Prof. dr. Roos ontving de onderscheiding vrijdagmiddag in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden uit handen van de Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord. De hoogleraar nam daar afscheid van het LUMC vanwege het bereiken van de pensioen­gerechtigde leeftijd.

Professor Roos begon in 1989 als neuroloog op de afdeling Neurologie van het LUMC. Vanaf 1992 was hij hoogleraar en afdelingshoofd, een functie die hij bijna 25 jaar vervulde. Vanaf 1993 combineerde hij zijn functie als afdelingshoofd met die van opleider, waarbij hij wel 100 neurologen begeleidde tijdens hun opleiding. Vier van hen werden zelf hoogleraar aan een van de andere universiteiten in Nederland. Professor Roos wist deze taken te combineren met een succesvolle wetenschappelijke carrière met internationaal toonaangevend onderzoek op het gebied van de ziekte van Huntington met meer dan 450 internationale publicaties. Ook heeft hij zich jarenlang ingezet om de internationale samenwerkings­verbanden binnen het onderzoek naar de ziekte van Huntington te verstevigen, met als doel de neurologische zorg in Nederland en het buitenland steeds verder te verbeteren.

Ook buiten het LUMC nam professor Roos een actieve rol op zich in de zorg voor patiënten en families, met name voor patiënten met de ziekte van Huntington. Hij was jarenlang medisch adviseur van de Vereniging van Huntington, voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van de patiëntenvereniging van Huntington, voorzitter van de Vereniging “Chorea van Huntington” en lid van de stuurgroep Huntington Netwerk Nederland.

We zijn benieuwd naar uw mening!

Onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’

De gemeente Winterswijk doet mee aan het terugkerende, landelijke onderzoek ‘Waar staat je gemeente’. Dit onderzoek laat zien hoe de gemeente Winterswijk het volgens haar inwoners doet en presteert in vergelijking met andere gemeenten. De gemeente wordt op verschillende onderdelen beoordeeld, zoals de woon- en leefomgeving, dienstverlening aan inwoners en zorg en welzijn.

Deelnemen

Binnenkort ontvangen 2.700 inwoners van Winterswijk een brief met het verzoek om deel te nemen aan dit onderzoek. Deze inwoners zijn willekeurig gekozen. Deelname aan het onderzoek kan zowel schriftelijk als via internet plaatsvinden. Wij roepen u van harte op om deel te nemen aan het onderzoek. Met uw mening kunnen we beter ons beleid en handelswijze bepalen.

Onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research. Een uitgebreide analyse van de gegevens vindt u te zijner tijd op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

Informatie

De site www.waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee bezig zijn. Denk hierbij onder andere aan jeugdhulp, financiën en duurzaamheid.

Waarschuwing voor Winterswijkse winkeliers, bedrijven en instellingen

Er is bij ons het signaal binnengekomen dat organisaties en bedrijven in Winterswijk telefonisch benaderd worden voor het afnemen van een advertentie in de gids van de gemeente Winterswijk. Ook wordt per e-mail gevraagd een bevestiging te geven en de betreffende kosten te betalen. Deze benadering is niet voor de gids van de gemeente Winterswijk. De officiële gemeentegids van de gemeente Winterswijk wordt binnenkort uitgegeven door FMR Producties/LokaalTotaal. Op dit moment wordt er niet namens de gemeente Winterswijk acquisitie gedaan voor een gids van de gemeente. Heeft u het vermoeden dat er sprake is van acquisitiefraude, dan kunt u op www.fraudehelpdesk.nl meer hierover nalezen.

Laat je inspireren tijdens de Achterhoekse Duurzame Huizenroute

Aanstaande zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur vindt de Achterhoekse Duurzame Huizenroute plaats.

Wat is er te zien?
In de hele Achterhoek stellen eigenaren hun duurzame woning of bedrijfspand voor u open. De Achterhoekers zijn enthousiast over de verduurzaming van hun pand. Het levert ze een goed gevoel, meer comfort en veel minder energielasten op. Of het nu gaat om volledig gasloos wonen of ondernemen, warmtepompen of zonnepanelen, bij  veel woningen en bedrijven kunt u een kijkje nemen.

Deelnemers in de buurt
Maak gebruik van de ervaring die anderen al hebben opgedaan en bezoek één van de deelnemers in de buurt. Op www.verduursaamenergieloket.nl is een overzicht te vinden van de deelnemende locaties. In de hele Achterhoek zijn de duurzame huizen en bedrijven te herkennen aan een bord in de tuin en een poster op het raam. U hoort het eerlijke en onafhankelijke verhaal van de bewoners en ondernemers zelf. Mis het niet,  op zaterdag 3 november bent u  tussen 11.00 en 15.00 uur welkom.

Eerste editie EUREGIO Youth Battle op 8 november 2018

De jeugd is onze toekomst en dat is de reden dat de grensoverschrijdende samenwerking ook bij deze groep moet gaan leven. De EUREGIO organiseert daarom op 8 november 2018 een workshop voor jongeren.

De EUREGIO wil de jeugdige EUREGIO-inwoners in de gelegenheid stellen hun ideeën of wensen voor de toekomst aan ons voor te stellen. Tijdens deze eerste editie “Youth Battle” mogen Duits-Nederlandse groepen, met een focus op de leeftijd van 15 tot 25 jaar, hun project pitchen. De projectideeën worden in een pitch van maximaal vijf minuten aan een Duits-Nederlandse jury gepresenteerd. Na afloop kiest de jury het meest veelbelovende project uit. Dit project wint € 5.000,- en zal in het komende jaar onder professionele begeleiding van EUREGIO worden uitgevoerd.

Datum en locatie

EUREGIO Youth Battle is op donderdag 8 november 2018 van 17.00 tot circa 20.30 uur bij de firma TOBIT in Ahaus.

Info en aanmelden

Meer informatie vindt u onder https://www.euregio.eu Met eventuele vragen kunt u contact opnemen met EUREGIO via info@euregio.eu.

Bladkorven in gebruik 

In de kom van Winterswijk en het buitengebied zijn inmiddels de bladkorven geplaatst. Om de overlast van de bladeren te beperken, bieden wij inwoners de gelegenheid om de herfstbladeren te verzamelen in bladkorven.  

Bewoners kunnen dichtbij huis kosteloos het bladafval kwijt. De bladkorven worden wekelijks geleegd. Het bladafval wordt afgevoerd naar een groenafval inzamelaar die er compost van maakt.

De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren. Als er vuil en/of tuinafval (snoeiafval) in de korven wordt aangetroffen dan wordt de bladkorf direct verwijderd en niet meer teruggeplaatst.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentekantoor op donderdag 8 november vanaf 16.00 uur gesloten. Ook zijn wij die dag na 16.00 uur telefonisch niet bereikbaar. Vanaf 9 november gelden weer de reguliere openingstijden, deze vindt u op onze website www.winterswijk.nl of in de colofon op pagina 1 van dit gemeentenieuws.

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches actief, ieder met een eigen aandachtsgebied. Zij stimuleren en ondersteunen inwoners bij het realiseren van een gezonde  leefstijl met voldoende beweging en verantwoorde voeding. Dit doen zij op een laagdrempelige manier, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van wijkbewoners. En dat alles gebeurt dichtbij huis. Een belangrijk aspect hierbij is dat mensen elkaar ontmoeten en zo samen op weg gaan naar mooie resultaten. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sportactiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Zaphira van Leeuwen, Buurtsportcoach SPOT Jongerenwerk aan het woord.

Ik werk samen met de jongerenwerkers van Spot Jongerenwerk en de jongeren zelf. Samen bedenken we sportieve activiteiten om na schooltijd nog lekker te gaan bewegen. Ook werk ik samen met de gymdocenten van het voortgezet onderwijs en organiseren we jaarlijks de obstakelrun. Als buurtsportcoach probeer ik zoveel mogelijk verbindingen tot stand te brengen tussen scholen, sportverenigingen, zorgorganisaties (GGnet, iriszorg en radar) en de jongeren zelf.

Meiden opgelet!

We gaan dinsdag 30 oktober van start met Fit Girls voor meiden van 11 tot en met 14 jaar. Dit is speciaal een sportles voor meiden in gymzaal de Alma (Magnoliastraat 6), elke dinsdagmiddag van 16.15 tot 17.45 uur. Regelmatig nodigen we verschillende verenigingen uit, zodat de jeugd van alle sporten iets mee krijgt. Interesse of later instromen? Dat kan. Aanmelden kan via zleeuwen@winterswijk.nl.

Sportevenement

In samenwerking met studenten van het Graafschap College organiseren we een aantal sportevenementen. Zo spelen we dit jaar Bubbelbal en wordt er een sportdag georganiseerd voor jongeren van de Internationale Schakel Klas (ISK). Helpen bij een sportevenement? Aanmelden kan bij Zaphira van Leeuwen of Ersen Buz (ebuz@winterswijk.nl). Graag ontvangt Spot sportieve ideeën van jongeren, kom daarom gerust eens langs bij de Balinkesstraat 4. Wij denken graag mee!

Informatie

Voor meer informatie over Actief Winterswijk kunt u contact opnemen met Guido de Vries, coördinator  buurtsportcoaches. U kunt hem bereiken via e-mailadres gvries@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Parallelweg

In verband met maaiwerkzaamheden is er enige verkeershinder op woensdag 31 oktober. Verkeer wordt geregeld met verkeersregelaars.

Torenstraat en Markt

In verband met een extra warenmarkt is op donderdag 1 november de Markt en de Torenstraat tot 17.00 uur afgesloten voor verkeer.

De Stip

In verband met een festiviteit is De Stip nabij huisnummer 2 op vrijdag 2 november van 16.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

Morsestraat

In verband met verkeerseducatie is de Morsestraat op donderdag 8 november van 8.45 uur tot 12.30 uur afgesloten voor al het verkeer.

Rotonde Schimmelpennincklaan – Waliënsestraat – P.J. Oudlaan

In verband met een reconstructie van rotonde Schimmelpennincklaan – Waliënsestraat – P.J. Oudlaan is de rotonde tot en met vrijdag 23 november afgesloten voor al het verkeer (inclusief fietsers en voetgangers). Tijdens de werkzaamheden geldt een omleiding. Bewoners van de wijken Bargerbosch en de Rikker ontvangen over de werkzaamheden een persoonlijke informatiebrief.

Jaspersweg

Tijdens de werkzaamheden van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 23 november aan rotonde Schimmelpennincklaan – Waliënsestraat – P.J. Oudlaan geldt voor de Jaspersweg een geslotenverklaring voor vrachtauto’s. Dit verbod geldt vanaf Sportpark Jaspers. Tevens geldt er een geslotenverklaring voor vrachtauto’s voor de tijdelijke doorsteek naar Bargerbosch.

Jachthuisweg

Tijdens de werkzaamheden van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 23 november aan rotonde Schimmelpennincklaan – Waliënsestraat – P.J. Oudlaan geldt voor de Jachthuisweg een snelheidsreductie naar 30 km/h.

Vergaderingen 

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 8 november 2018

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag    8 november 2018 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: bespreken voortgang commissies/werkgroepen  cliëntenraad, behandeling schriftelijk reactie DB op advies cliëntenraad, voorstel Budget 2020 Cliëntenraad, stemming  inzake herbenoemingen. De agenda en stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Voor de vergadering van 8 november 2018 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

Agenda activiteiten

1 november Presentatiebijeenkomst om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
1 november Clinic Hoe financier ik mijn plannen voor mijn monument? om 19.30 uur bij Hotel Restaurant Roerdinkhof, Roerdinkweg 1.
3 november Achterhoekse Duurzame Huizenroute van 11.00 tot 15.00 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
8 november Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk om 19.30 uur in Groenlo. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
8 november Eerste editie EUREGIO Youth Battle van 17.00 tot circa 20.30 uur bij de firma TOBIT in Ahaus. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.