Gemeentenieuws week 44 27-11-2015

0
932

 

Beter zicht op alcohol- en drugsgerelateerde ongevallen

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst alcohol- en drugsgebruik

In de afgelopen tien jaar is het aantal alcoholgerelateerde ongevallen op Spoedeisende Hulp-afdelingen (SEH’s) gestegen van 8.700 naar  12.000 per jaar.  Om dit probleem aan te pakken slaan Streekziekenhuis Koningin Beatrix, de gemeente Winterswijk en VeiligheidNL de handen ineen voor een goede registratie van alcohol- en drugsincidenten. In de toekomst kunnen deze gegevens worden gebruikt voor preventie van deze problematiek.

Stijging alcohol gerelateerde ongevallen

Het aantal patiënten dat op een SEH belandt naar aanleiding van een alcoholgerelateerd letsel of alcoholvergiftiging, is al meerdere jaren erg hoog. Schattingen voor heel Nederland laten zien dat in de afgelopen tien jaar het aantal alcoholgerelateerde ongevallen is gestegen van 8.700 naar 12.000. Het gaat hier echter om schattingen, omdat in de ziekenhuizen het gebruik van alcohol of drugs vaak alleen wordt geregistreerd als het medisch relevant is, waarbij de werkelijke aantallen naar verwachting zes keer zo hoog liggen.

Grip op alcohol- en drugsgebruik ter preventie

De gemeente Winsterwijk wil meer grip krijgen op de problematiek rondom alcohol- en drugsgebruik. Om die reden hebben Streekziekenhuis Koningin Beatrix, de gemeente Winterswijk en VeiligheidNL de handen ineengeslagen voor een goede registratie van alcohol- en drugsincidenten. Sinds juli 2015 wordt aan iedere patiënt gevraagd of ze in de zes uur voorafgaand aan het letsel alcohol hebben gedronken of drugs hebben gebruikt. Deze registratie moet enerzijds zicht bieden op het aantal incidenten, maar levert daarnaast informatie over het alcoholgebruik (aantal glazen), de locatie waar men heeft gedronken, met wie men heeft gedronken en waar men de drank heeft gekocht. De registratie levert de gemeente aanknopingspunten voor beleid en kan tevens dienen ter evaluatie van het uitgevoerde beleid.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Op 22 oktober 2015 ondertekenden Streekziekenhuis Koningin Beatrix, de gemeente Winterswijk en VeiligheidNL een samenwerkingsovereenkomst, waarmee ze bekrachtigen intensief en gezamenlijk in te zetten op het goed registreren van alcohol- en drugsgebruik ter bevordering van preventie van deze problematiek.

Sportverenigingen laten kinderen kennismaken met hun sport

Indoorsportdag weer populair onder kinderen!

De gemeente Winterswijk en de zes deelnemende indoorsportverenigingen kijken terug op een geslaagde indoorsportdag op dinsdag 20 oktober. In totaal 92 kinderen hebben deze dag kennis kunnen maken met negen verschillende sporten.

Na het openingswoord door  wethouder Wim Aalderink deden de kinderen mee aan een gezamenlijke warming-up. Na deze warming-up kon de kennismaking met de verschillende sporten beginnen. Tijdens de indoorsportdag verzorgden de sportverenigingen in Winterswijk de sportactiviteiten voor de kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. In drie ronden konden zij meedoen aan een sport van hun voorkeur: handbal (HCW), freerunning, trampolinespringen,  acrogym, Hip Hop Dance (Penta Winterswijk), korfbal (WIKO), badminton (BV ’t  Pluumke), volleybal (Wivoc) en Schaken (WSG). Alle speelronden werden begeleid door enthousiaste vrijwilligers en trainers van de deelnemende verenigingen.  De verenigingen hebben de kinderen op deze manier laten ervaren hoe leuk hun sport is.

Extra koopzondag centrumgebied op 1 november

Op verzoek van de winkeliersvereniging ABH City hebben burgemeester en wethouders besloten om – in aanvulling op de eerder voor 2015 aangewezen koopzondagen – ook zondag 1 november als koopzondag voor het gebiedsdeel ‘centrumgebied’ aan te wijzen. Deze koopzondag geldt alleen voor winkels in het centrumgebied, met inbegrip van het Weurden.

Krijgt uw foto een plek in de gemeentegids 2016?

Elk jaar geven wij een gemeentegids uit. In deze gids vindt u informatie over de gemeentelijke organisatie. Ook zijn er praktische adresgegevens en de vele mogelijkheden en voorzieningen in Winterswijk in opgenomen. Inmiddels hebben wij de voorbereidingen voor de gemeentegids 2016 opgestart. Graag doen wij een beroep op u voor wat betreft de verfraaiing van de gids. Want met uw bijdrage wordt het een gids voor en door Winterswijk.

Heeft u in 2015 foto’s gemaakt die volgens u typisch Winterswijk weergeven en wilt u deze  beschikbaar stellen voor de gemeentegids, dan roepen wij u graag op om deze bij ons aan te leveren. Wellicht krijgt uw foto met daarbij de vermelding van uw naam dan een mooie plek in de nieuwe gemeentegids.

Voorwaarden en toesturen fotomateriaal

Wij verzoeken u om uw foto(’s) uiterlijk 1 december 2015 aanstaande bij ons aan te leveren via e-mailadres communicatie@winterswijk.nl onder vermelding van ‘Foto gemeentegids 2016’. Het beeldmateriaal moet een voldoende hoge resolutie hebben (minimaal 300 dpi).  Vermeld bij uw inzending duidelijk uw naam en telefoonnummer en geef ook een korte omschrijving van de gemaakte foto. Heeft u nog vragen neemt u dan gerust contact op met het team Communicatie via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zijn benieuwd naar uw inzending!

Laat u inspireren tijdens de Achterhoekse Duurzame Huizenroute op 7 november

Vraag het aan mensen met ervaring

U hoort van de eigenaren zelf alles over hun ervaringen en zij geven praktische tips over de mogelijkheden van energiebesparing en comfortabel  wonen. In de hele Achterhoek stellen mensen hun energiezuinige huis op zaterdag 7 november voor u open. Het is een mooie manier om energiebesparende maatregelen in de praktijk te zien.

Daarom een Duurzame Huizenroute?

Woningeigenaren en huurders hebben veel belangstelling om hun huis energiezuiniger, comfortabeler, betaalbaar en eventueel levensloopbestendig te maken. Maar veel mensen weten niet goed hoe ze het slim kunnen aanpakken en zien door de bomen het bos niet meer. De Achterhoekse Duurzame Huizenroute helpt. Bewoners en ervaringsdeskundigen informeren u op vele manieren over energiezuinig wonen en de voordelen hiervan. En u kunt in de praktijk zien dat het duurzaam verbeteren van een woning snel en makkelijk kan gaan.

Ook in uw gemeente kunt u woningen bekijken

Bent u benieuwd naar de energiebesparende maatregelen die zijn getroffen in een jaren-50 woning? Wiebe en Janneke uit Winterswijk vertellen u graag meer over hoe een warmtepomp werkt en hoe je op basis van je gasverbruik zelf kunt berekenen welk vermogen de pomp nodig heeft. Ook kunt u tijdens de huizenroute kennismaken met Aarde-Werk ‘de Stegge’. Zij behaalden als eerste in Nederland het Breaam-certificaat ‘Excellent’ voor het kleinschalige verbouwproject De Schoppe. Deze vervallen schoppe (schuur) is duurzaam verbouwd en gerenoveerd tot een cursusruimte met slaapgelegenheid.

Waar en wanneer

Op zaterdag 7 november zijn de deelnemende huizen en bedrijven in de gehele Achterhoek opengesteld tussen 11.00 uur en 15.00 uur. Welke huizen kunt u bekijken? Er staan al veel opengestelde huizen op de website, maar er komen er nog steeds bij. Kijk voor gedetailleerde informatie en adressen op www.verduursaamenergieloket.nl.

Erfgoedbeurs op 2 november 2015

De gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk stellen nieuw erfgoedbeleid op. Daarover willen wij graag in overleg met monumenteneigenaren, organisaties en bedrijven die zich bezighouden met het erfgoed in onze gemeenten. Daarom nodigen wij u uit voor een Erfgoedbeurs op 2 november 2015. De beurs vindt plaats van 13.15 tot 17.30 uur in de Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG in Bredevoort.

Er worden lezingen en workshops gegeven over de thema’s kwaliteit en vakmanschap, duurzaamheid, erfinrichting en herbestemming. Ook aan subsidiemogelijkheden wordt aandacht besteed. Diverse bedrijven en organisaties op het gebied van erfgoed presenteren zich en kunnen u persoonlijk uitleg geven over hun werkzaamheden. Gedeputeerde mevrouw J. Meijers sluit de middag af met een presentatie over het erfgoedbeleid van de provincie Gelderland. Daarna is er gelegenheid voor een hapje en drankje. Wij verzoeken u om maandagmiddag 2 november 2015 te reserveren in uw agenda. De uitnodiging, met een verzoek tot aanmelding, ontvangt u een aantal weken voorafgaand aan de bijeenkomst. Vragen over deze vooraankondiging kunt u mailen naar erfgoedbeurs@winterswijk.nl. Wij zien u graag op 2 november 2015!

Gemeente plaatst bladkorven

Het herfstseizoen is begonnen. De bomen bieden een fraai kleurenspel aan herfsttinten en de bladeren beginnen te vallen. Om de overlast van de bladeren te beperken, bieden wij inwoners de gelegenheid om de herfstbladeren te verzamelen in bladkorven. Deze bladkorven worden wekelijks geleegd.

De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren. Als er vuil en/of tuinafval (snoeiafval) in de korven wordt aangetroffen, dan wordt de bladkorf direct verwijderd en niet meer teruggeplaatst. De bladkorven zijn te vinden op de volgende  plekken:

Straat                                    Plaats

  1. S. Talmastraat gazon

Abr. Kuyperstraat                    t.h.v.  nr. 22

Bargerbosch                            bocht weg nabij trapveldje

Bargerbosch                            einde van de weg/grasveldje

Bargerstegge                           t.h.v. nr. 44

Beuzenes                                 nabij speeltuin

Crocusstraat                            gazon

Dennendijk                               t.h.v. retentievijver

Dr. Ten Havestraat                    nabij nr. 14

De Eelinkes                             hoek met Kottenseweg

Forsythialaan                           nabij nr. 74 op P-Plaats

Groenloseweg                          pad naast weide kinderboerderij

Groenloseweg                          doorsteek B. Stegemanstraat

Julianastraat                             nabij voormalige MAS

Hijinkhoekweg                          nabij Esselinkhoekweg

  1. Dunantplein t.o. nr. 12

Hortensialaan                           t.h.v. sportveld

Huppel                                     school ´t Walien

Jasmijnlaan                              nabij kruising met Forsythialaan

  1. Doormanstraat op P-plaats

Koningsweg                             gazon to tankstation Wikkerink

Kotten kern                              schoolvoetbalveld

Laan v Hilbelink                        t.h.v. ingang Ligusterlaan op gazon

Magnoliastraat                         t.h.v. nr. 17

Meddo                                     ingang dorp nabij “smid Oonk”

Meddo                                     kolk dorp Van Eerdenweg

Miste                                       de Klomp

Olmenstraat                             nabij School

Pashof                                    langs pad naar kinderboerderij

Passantenkamp                       gazon

Ratum kern                              nabij dikke steen

Ravenhorsterweg                      nabij  supermarkt

Rijnstraat                                 nabij Rijnstraat no 3

Rijnstraat                                 nabij doorsteekje Waalstraat

Spiraealaan                              gazon nabij no 16

Tuunterstraat                            nabij RK Begraafplaats

Tuberweg                                 nabij bos

Vreesweg                                 gazon

Waliënsestraat                          t.h.v. nr. 77

Wamelinkweg                           berm  2 stuks

Wieringastraat                          nabij fontijn

Woold                                     nabij gebouw Juliana

Woold                                     nabij  OBS Woold

Wooldseweg (dorp)                  t.o. Rusthuisstraat

 

Wet Basisregistratie Personen

voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

 

Geslachtsnaam en voorletters:  geboortedatum:
Mw. M. Fattahi Kasili 10-091978
Mw. T.M.H.W. van Huet 29-03-1958
Mw. M.L.M. Jansen 06-03-1978
Dhr. A.F.M. Pfeiffer 05-01-1993
Dhr. B.S. Schutte 08-04-1978

 

Kom over de drempel bij het Vriendencafé

Met ingang van 4 december aanstaande start in Winterswijk een nieuwe ontmoetingsgelegenheid: het Vriendencafé. Een maandelijkse activiteit op de eerste vrijdagavond van de maand in wijkcentrum Mondriaan, Noteboomstraat 20. Het Vriendencafé wordt een ontmoetingsplek voor mensen, die tijdelijk ondersteuning kunnen gebruiken bij het (leren) aangaan van contacten en bij het (leren) uitbreiden van hun eigen sociale netwerk.

Het  Vriendencafé is een gezamenlijk initiatief van drie organisaties: Estinea, Siza en de vereniging Humanitas. Het Vriendencafé start voor mensen die bekend zijn bij een van deze drie organisaties. De begeleiding is in handen van vrijwilligers. Estinea en Siza werken al langere tijd samen  in het wijkcentrum Mondriaan. Beide organisaties ondersteunen mensen met een beperking. Humanitas is daar een nieuwe samenwerkingspartij. Humanitas biedt in Winterswijk verschillende vormen van ondersteuning aan mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld met Humanitas Tandem, een maatjesproject voor mensen die sterk vereenzaamd zijn en om wat voor reden dan ook moeite hebben contacten te leggen of te onderhouden.

Het Vriendencafé is een goed voorbeeld van hoe welzijnsorganisaties kunnen samenwerken met het bedrijfsleven en de overheid. Berghe, Koffie en meer; KHK bedrijfskleding;  Tanja Bouwhuis Fotografie & Ontwerp; Enneke Klomps (muziekworkshop) en anderen, hebben allen aangegeven het initiatief te willen sponsoren. Het innovatiefonds van de gemeente gaf het laatste duwtje.

Meer informatie

Heb jij moeite met het leggen of onderhouden van contacten? Vind je het eng alleen ergens naar toe te gaan? Het Vriendencafé komt er voor jou! Voor inlichtingen kun je bellen met Marianne van Humanitas: (06) 575 52 508.

Werk in uitvoering

Werkzaamheden Vredensestraat

Vanaf 12 oktober wordt gewerkt aan de Vredensestraat tussen de Verlengde Ratumsestraat en het Weeninkpad. Dit wegvak wordt afgesloten voor alle verkeer. Met uitzondering van het kruispunt Weeninkpad blijven de kruispunten wel bruikbaar. Het verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden duren tot 6 november. De apotheek, tandarts en huisarts blijven bereikbaar. Voor de parkeerplaats wordt een toerit gemaakt vanaf de kant van de Verlengde Ratumsestraat.

Afsluiting Tuberweg op Beatrixpark

In verband met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg over Arrisveld is vanaf 7 oktober de aansluiting van de Tuberweg op het Beatrixpark afgesloten. De spoedeisende hulp van SKB is wel bereikbaar. Percelen aan de Tuberweg zijn via het Beatrixpark bereikbaar. De werkzaamheden duren tot ongeveer het einde van het jaar.

Bestraten Schaapsweg

Vanaf maandag 2 november wordt begonnen met het opnieuw bestraten van de Schaapsweg tussen de Waliënseweg en de Kobstederweg. De weg wordt daarvoor afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding aangegeven. Het werk duurt naar verwachting vijf weken.

Werkzaamheden Tuunterstraat

Vanaf deze week wordt gestart met werkzaamheden aan de Tuunterstraat. Ter hoogte van de Kalverstraat wordt een plateau aangelegd en ter hoogte van de Landbouwstraat wordt een uitritconstructie aangebracht. De weg wordt daarvoor afgesloten en het verkeer omgeleid. De werkzaamheden zijn naar verwachting uiterlijk 7 november voltooid.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op www.bereikbaargelderland.nl.

Agenda activiteiten

 

datum info activiteit
28 oktober Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
29 oktober Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
5 november Openbare presentatiebijeenkomst om 19.30 uur in de raadzaal van het raadhuis (Mw. Kuipers-Rietbergplein 1).

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Openbare presentatiebijeenkomst op 5 november

Op donderdagavond 5 november aanstaande wordt voor raads- en commissieleden een presentatieavond gehouden over twee onderwerpen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis (Mw. Kuipers-Rietbergplein 1). De bijeenkomst is openbaar.

Een vertegenwoordiger van de GGD Noord- en Oost Gelderland geeft een presentatie over de activiteiten en werkwijze van deze organisatie. Daarna volgt een presentatie over de verhouding tussen de woningcorporatie De Woonplaats en de gemeente Winterswijk, dit in het licht van de nieuwe Woningwet. Deze presentatie wordt gegeven door vertegenwoordigers van De Woonplaats en beleidsambtenaren van het team Mens & Omgeving.

Bij presentatiebijeenkomsten gaat het vooral om informatieoverdracht. Raads- en commissieleden krijgen volop gelegenheid vragen te stellen en te discussiëren over de inhoud van de presentaties. Van de bijeenkomsten worden geen verslagen gemaakt. Op presentatiebijeenkomsten kan niet worden ingesproken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op (0543) 543 543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl.

Openbare raadsvergadering op 28 en 29 oktober 2015

Op woensdag 28 oktober en donderdag 29 oktober 2015 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint beide keren om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. Op woensdag 28 oktober worden reguliere onderwerpen behandeld en wordt de eerste termijn gehouden van de behandeling van de Programmabegroting 2016-2019. Op donderdag 29 oktober is het vervolg van de begrotingsbehandeling en vindt de besluitvorming hierover plaats.

De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen via een link op onze website www.winterswijk.nl, via tabblad ‘Bestuur’, onderdeel ‘Gemeenteraad’ (klik op blauw vakje, daarna op icoon live-uitzending). De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur’, vervolgens klikt u bij ‘Meest gekozen’ op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ’vergaderingen gemeenteraad’.

Meer informatie

Op onze website vindt u ook informatie over akkoord- en bespreekstukken en over het spreekrecht. Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122. De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl, kiest u voor het tabblad ‘Bestuur’, vervolgens klikt u in de grijze balk op  ‘Gemeenteraad’, daarna op het onderste item ‘Archief Videoverslaglegging’.