Gemeentenieuws week 44

0
203

Week van de pleegzorg 30 oktober tot en met 6 november

Pleegouders gezocht! 

Ieder kind verdient een veilige, kansrijke toekomst. Dat is helaas niet vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er pleegouders, die een kind op willen vangen dat het nodig heeft. In de Week van de Pleegzorg vragen we hier aandacht voor. Misschien kunt u ook helpen. Want kinderen horen thuis, maar als dat niet kan: “zo thuis mogelijk”.

Voor de Week van de Pleegzorg ging wethouder Elvira Schepers op de koffie bij de familie Damkot. Wibo en Marieke Damkot vangen al sinds 2010 kinderen in hun gezin op. Eerst eens per maand in het weekend, later voltijds. Er wonen nu twee pleegkinderen in het gezin. Daarnaast hebben ze zelf ook twee kinderen. Het eerste pleegkind is al vanaf het begin in hun gezin. Toen hun eigen kinderen wat ouder werden vonden Marieke en Wibo dat ze zowel in huis als in hun hart ruimte genoeg hadden voor nog een pleegkind. Nu is het dus een gezellige drukte met vier kinderen.

Platform Pleeggezinnen Achterhoek

Marieke en Wibo krijgen ondersteuning van een pleegzorgorganisatie. Die organisatie ondersteunt hen bij alle vragen rondom het opvoeden van het pleegkind en bij de omgang met de biologische ouders. In de Achterhoek is ook het platform pleeggezinnen Achterhoek actief. Het platform is van en voor pleegouders: het brengt pleegouders met elkaar in contact en organiseert thema avonden.

Wethouder Schepers ziet ook hoe belangrijk pleegouders zijn: “We willen natuurlijk het liefst dat alle kinderen in hun eigen gezin op kunnen groeien. Maar als dat niet kan, gun je het kind een plek zoals bij de familie Damkot. Zodat ook deze kinderen de mogelijkheid krijgen kansrijk op te groeien”.

Pleegouder worden?

Jammer genoeg daalt het aantal pleegouders de laatste jaren, ook in Winterswijk. Helaas is het zo dat er kinderen zijn die met smart wachten op een passend pleeggezin in de buurt. Lijkt het u iets om pleegouder te worden? Kijk eens op de website www.ikwilpleegouderworden.nl  vraag een informatiepakket aan en bezoek een van de informatieavonden, waar u met pleegouders kunt praten en nog meer uitleg krijgt. Bent u pleegouder en zoekt u contact met andere pleegouders om van elkaar te leren en ervaringen te delen? Samen met het Platform Pleeggezinnen Achterhoek organiseert de gemeente Winterswijk een avond voor pleegouders op 27 november in het gemeentekantoor in Winterswijk. Aanmelden kan bij Antonie Mauritz via amauritz@winterswijk.nl of (0543) 543 033.

Laat je inspireren tijdens de Achterhoekse Duurzame Huizenroute

Aanstaande zaterdag 2 november is het zover: van 11.00 tot 15.00 uur vindt de Achterhoekse Duurzame Huizenroute plaats. 

Wat is er te zien?
In de hele Achterhoek, dus ook in onze gemeente, stellen eigenaren hun duurzame woning of bedrijfspand voor u open. Stuk voor stuk zijn deze Achterhoekers enthousiast over de verduurzaming van hun pand. Het levert ze een goed gevoel, meer comfort éen veel minder of soms zelfs nul energielasten op. Of het nu gaat om volledig gasloos wonen of ondernemen, verschillende varianten op warmtepompen, (natuurlijke) isolatievormen, hemelwateropvang of zonnepanelen: er zijn veel woningen en bedrijven waar u een kijkje kunt nemen. Er zijn inmiddels zo’n 30 panden aangemeld en er komen nog steeds nieuwe bij!

Deelnemers in de buurt
Heeft u zelf ook interesse om uw huis te verduurzamen? Maak gebruik van de ervaring die anderen al hebben opgedaan en bezoek één van de deelnemers in de buurt. Op www.achterhoekseduurzamehuizenroute.nl is een overzicht te vinden van de deelnemende locaties. In de hele Achterhoek zijn de deelnemers te herkennen aan een poster voor het raam.  U hoort het eerlijke en onafhankelijke verhaal van de bewoners en ondernemers zelf. Mis het niet, op 2 november bent u welkom tussen 11.00 en 15.00 uur. 

Inventarisatie karakteristieke panden

De gemeente Winterswijk stuurde alle eigenaren van karakteristieke panden in september en oktober een brief met bijlage. De brief met bijlage riep bij inwoners vragen op. Daarom vindt u op de website een overzicht van de meest gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Joyce Ras, beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed en Ruimte Ontwikkelingen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen aan jras@winterswijk.nl

Informatiebijeenkomst over subsidieregeling landschap en biodiversiteit

Op maandag 4 november  houden de gemeente Winterswijk en Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) een informatiebijeenkomst over de subsidiemogelijkheden voor de aanleg en het herstel van landschapselementen en versterken van de biodiversiteit op particulier terrein. De bijeenkomst is om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

Komt u ook?

Heeft u een zogenaamd ‘overhoekje’, dit is een stukje grond dat u over heeft op uw terrein. En wilt u met deze ruimte bijdragen aan het landschap of heeft u belangstelling voor het herstel van landschapselementen op uw terrein? Kom dan naar de informatiebijeenkomst of neem contact op met Arjen Poelmans via de mail regelinglandschap@winterswijk.nl  of telefoonnummer (0543) 543 543. Graag via de mail laten weten of u aanwezig bent op de informatiebijeenkomst.

Column door wethouder Wim Aalderink…….

Met andere ogen

Op vrijdag 18 oktober mocht ik het eerste exemplaar van het boek ‘Textielindustrie in Winterswijk & omstreken’ in ontvangst nemen. Het boek is geschreven door Arjan Ligtenbarg, die onder andere ook het boek ‘Scholtengoederen rondom Aalten, Dinxperlo & Winterswijk’ schreef. Het nieuwe boek is een feest der herkenning voor de wat oudere Winterswijkers. Het is een soort reisgids langs ons industriële erfgoed. Stapte je voor het boek over de Scholtengoederen nog op de fiets om ons prachtige buitengebied met kennis van zaken te bekijken? Met dit pas verschenen boek kun je Winterswijk al wandelend verkennen.

Plekken als de Tricot, De Hazewind, Gaudium en de Morsepoort krijgen door de beschrijving van de textielgeschiedenis ineens een veel bredere betekenis. Het boek geeft een eerlijke kijk op een periode waar we als Winterswijkers trots op kunnen zijn, maar waar we ook de nodige kanttekeningen bij kunnen plaatsen. De textielindustrie bracht ons immers niet alleen welvaart, maar soms ook bittere armoede. Loop maar eens langs de sociale woningbouw en de fabrikantenvilla’s uit die tijd, ze zijn de moeite van het bekijken zeker waard.

Winterswijk is prachtig. Ons buitengebied en de kern zijn uniek. Dat weten de vele toeristen die ons mooie dorp bezoeken gelukkig maar al te goed. En wij als inwoners? Soms hebben wij net even een duwtje in de rug nodig – bijvoorbeeld door het lezen van een boek – om onze gemeente met andere ogen te bekijken.

Ik geef de pen door aan wethouder Elvira Schepers

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam: Geboortedatum:           Verzenddatum voornemen:

Runtulis                                          24-03-1984                       24-10-2019

W.P. Skarupa                                   09-11-1995                       24-10-2019

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches actief, ieder met een eigen aandachtsgebied. Zij stimuleren en ondersteunen inwoners bij het realiseren van een gezonde leefstijl met voldoende beweging en verantwoorde voeding. Dit doen zij op een laagdrempelige manier, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van wijkbewoners. En dat alles gebeurt dichtbij huis. Een belangrijk aspect hierbij is dat mensen elkaar ontmoeten en zo samen op weg gaan naar mooie resultaten. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sport- en cultuuractiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Harrie Garritsen aan het woord.

Sinds 1 januari 2019 vervul ik bij de Winterswijkse Uitdaging vanuit Actief Winterswijk de functie van verenigingsondersteuner. Om helder te hebben wat de diverse verenigingen willen en welke doelen zij nastreven, zetten we eind 2019/begin 2020 een enquête uit. Dit doen we onder de door de gemeente gesubsidieerde sportverenigingen. Aan de hand van de uitkomst van deze enquête brengen we de wensen van de clubs in kaart en ondersteunen we verenigingen doelgericht waar mogelijk. De Winterswijkse Uitdaging heeft onder meer het Vrijwilligerspunt onder haar hoede. Het Vrijwilligerspunt ondersteunt verenigingen momenteel in hun vrijwilligersbeleid. Daarnaast is er binnen het Vrijwilligerspunt ook het Servicepunt actief. Het Servicepunt neemt werkzaamheden die een verenigingen zelf niet in kan vullen, over. Hierbij valt aan van alles en nog wat te denken. Denk bijvoorbeeld aan de verspreiding van het clubblad of administratieve ondersteuning op allerlei gebied. Omdat veel verenigingen op zoek zijn naar financiering van projecten, organiseert de Uitdaging op 19 november bij FC Winterswijk een informatieavond over fondsenwerving. Trainer tijdens die avond is Ellen Spanjers. Ellen heeft 20 jaar ervaring met fondsenwerving voor vernieuwende projecten en geeft al 12 jaar de cursus fondsenwerving. Binnenkort volgt er via de lokale media meer informatie over deze interessante workshop.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verenigingsondersteuning door de Winterswijkse Uitdaging kunnen verenigingen van maandag tot donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij het Huis van de Winterswijkse Uitdaging, Torenstraat 9. U kunt ons ook telefonisch bereiken via nummer (0543) 200 026 of via e-mailadres info@winterswijkseuitdaging.nl.

EUREGIO spreekuur 

Een baan in Duitsland: waar moet u rekening mee houden? Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt u op de hoogte van regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen. Op 7 november is er een spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo.  Afspraak maken is niet nodig. Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

Achterhoek Onderneemt Duurzaam 

Duurzaam en circulair ondernemen, iedereen praat er over. Maar wat kunt u als ondernemer doen, en hoe pakt u dat aan? Op 6 november van 15.00 tot 18.00 uur organiseert Winterswijk Onderneemt Duurzaam een bijeenkomst over dit onderwerp. www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl

‘De Verwennerij’

Waardering voor mantelzorgers

Onze gemeente heeft grote waardering voor het vele werk dat mantelzorgers verrichten. Daarom ontvangen mantelzorgers die in Winterswijk actief zijn een cadeaukaart. 

Op zaterdag 9 november van 14.00 tot 17.00 uur is in Theater De Storm een speciale middag om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten en te verwennen. Inmiddels hebben de mantelzorgers die voor 14 oktober ingeschreven stonden bij VIT-hulp bij mantelzorg de uitnodiging ontvangen voor ‘De Verwennerij’. Op deze middag worden ook de cadeaukaarten uitgereikt. Niet opgehaalde cadeaukaarten worden na 9 november aan de desbetreffende mantelzorgers verstuurd.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Markt

Vijdag 1 november 2019  is er een extra warenmarkt. De Markt en de Torenstraat zijn de gehele dag tot 18.30 uur afgesloten voor verkeer. 

Annemoonstraat

In verband met het bestraten van de weg is de Anemoonstraat tot en met vrijdag 22 november afgesloten voor al het verkeer. 

Beuksveld

In verband met verkeerseducatie is de Beuksveld op woensdag 30 oktober 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het betreft hier het gedeelte tussen de Hilteweg en Goorweg.

Bocholtsestraat

In verband met werkzaamheden is de Bocholtsestraat tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer. 

Kuipersweg

In verband met het aanleggen van duikers voor het project Herstel Natuur Wooldse Veen is de Kuipersweg van 9 tot en met 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld. 

Rauwershofweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte vanaf perceelnummer 12 en de Boveltweg. Verplichte rijrichting is Holders weg naar Boveltweg.

Boveltweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het voor het gedeelte tussen de Rauwershofweg en Meerdinkweg. Verplichte rijrichting is Rauwershofweg naar Meerdinkweg.

Schoolweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte tussen Meerdinkweg en Hietkampweg. Verplichte rijrichting is Meerdinkweg naar Hietkampweg.

Hietkampweg

In verband met werkzaamheden is de Hietkampweg tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met uitloop van verbouwingswerkzaamheden wordt de tijdelijke verkeersmaatregel voor het tijdelijk opheffen van het parkeerverbod verlengd tot met 31 oktober. Dit ter hoogte van de ROVA.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met 20 december afgesloten voor al het verkeer.

30 oktober Bijeenkomst Inclusie om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
31 oktober Politiek forum om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
2 november Achterhoekse Duurzame Huizenroute van 11.00 tot 15.00 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
4 november Informatiebijeenkomst over subsidieregeling landschap en biodiversiteit om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
5 november Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
6 november Meet Up Winterswijk Onderneemt Duurzaam van 15.00 tot 18.00 uur in Theater De Storm.
7 november EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
7 november Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
9 november ‘De Verwennerij’ van 14.00 tot 17.00 uur voor mantelzorgers in Theater De Storm.

Vergaderingen

Openbare raadsvergadering op 5 en 7 november 2019

Op dinsdag 5 november om 19.30 uur en donderdag 7 november 2019 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.

Behandeling begroting 2020 -2023

Op dinsdag 5 november wordt de eerste termijn van de behandeling van de begroting 2020-2023 gehouden. Op donderdag 7 november vindt de tweede termijn van de behandeling van de begroting plaats, gevolgd door besluitvorming. De agenda voor deze vergadering en de begroting 2020-2023 vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

De mogelijkheid om te spreken over de begroting was op woensdag 16 oktober tijdens de commissievergadering; op 5 en 7 november is geen ruimte om in te spreken over de begroting.

Behandeling overige agendapunten
Naast de behandeling van de begroting worden op donderdag 7 november ook andere agendapunten behandeld. De agenda is beschikbaar op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad. Over deze agendapunten kunt u tijdens de raadsvergadering wel inspreken.

Raadsvergadering volgen?
Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad kunt u de raadsvergaderingen ook live via internet volgen (klikt  u op ‘Uitzending bekijken’, ‘Live meekijken’).
U vindt de agenda’s en de op de agenda betrekking hebbende stukken via ‘Agenda’s en stukken’. De raadsvergaderingen zijn ook achteraf op video te bekijken. Klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’, Overzicht.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.