Gemeentenieuws week 44

0
391

Lintjes voor Alco Vaartjes en Nico Timmer

Alco Vaartjes (57) en Nico Timmer (69) zijn zaterdagmiddag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen de Koninklijke onderscheiding met name vanwege hun jarenlange inzet voor de lokale omroep RTV Slingeland.
Burgemeester Joris Bengevoord reikte de onderscheidingen uit bij de viering van het vijfentwintigjarig jubileum van RTV Slingeland in The Gallery in Winterswijk.

Verdiensten Alco Vaartjes

Alco Vaartjes is sinds 1995 actief bij de lokale omroep. Bij lokale omroep ‘De Lindenboom’ in Aalten was hij vanaf de oprichting tot 2003 werkzaam als vrijwilliger en radiomaker. Ook bij RTV Slingeland is hij al jaren een gewaardeerd bestuurslid en programmamaker. Hij was bestuurslid van de programmastaf radio en sinds zeven jaar is hij bestuurslid van de radio. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de aansturing van medewerkers en begeleidt hij nieuwelingen op het gebied van radiopresentatie. Alco Vaartjes is van groot belang voor de lokale omroep. Voor veel inwoners van Winterswijk vervult de lokale radio en televisie een sociale rol. Mede dankzij de vrijwillige inzet van Alco Vaartjes kan de lokale omroep bestaan en hiermee duizenden luisteraars en kijkers blijven informeren over nieuws uit Winterswijk en de regio.

Verdiensten Nico Timmer

Nico Timmer is ruim 25 jaar een gedreven bestuurder geweest voor schietvereniging Mercurius 75 te Winterswijk. In zijn bestuursperiode werd schietcomplex Jaspers gerealiseerd. Hij organiseerde het jaarlijkse westernweekend en het tweejaarlijkse Nederlands Kampioenschap Historische Wapens. Ook organiseerde hij jaarlijks nationale en internationale schietwedstrijden, zoals het Europees Politie Parcours. Daarnaast was hij twintig jaar bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (K.N.S.A.). Voor zijn vele vrijwilligerswerk is hij in 2001 onderscheiden met de zilveren penning van verdienste. Daarnaast is Nico Timmer ruim 19 jaar actief als vrijwilliger voor de stichting lokale omroep Winterswijk. Sinds 2012 werkt hij vooral op de afdeling televisie van RTV Slingeland als cameraman en editor.

Energietafel biedt advies over energiemix aan college aan

Namens de Winterswijkse Energietafel heeft Hans Bax donderdag 26 oktober het advies over een passende energiemix voor Winterswijk aangeboden aan wethouder Rik Gommers. De energiemix bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet leiden tot een energieneutraal Winterswijk in 2030.

De Energietafel is de afgelopen weken drie keer bijeengeweest om te praten over de energiemix. Zo´n twintig vertegenwoordigers van Winterswijkse belangenorganisaties en professionele partijen hebben hieraan deelgenomen. Gezamenlijk hebben zij een advies voor de gemeente opgesteld.
In november bepaalt het college van burgemeester en wethouders zijn standpunt over  een passende energiemix voor Winterswijk. Op 30 november worden de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd aan de raadscommissies. Op 6 december wordt het raadsvoorstel voor de energiemix behandeld in de commissie Ruimte. In de raadsvergadering van 21 december neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Kijk voor meer informatie en het advies van de Energietafel op www.winterswijk.nl.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentekantoor op donderdag 2 november vanaf 16.30 uur gesloten. Ook zijn wij die dag na 16.30 uur telefonisch niet bereikbaar. Vanaf 3 november gelden weer de reguliere openingstijden, deze vindt u op onze website www.winterswijk.nl of in de colofon op pagina 1 van dit gemeentenieuws.

Meepraten over natuur, groen en landschap in Winterswijk

De komende maanden werkt de gemeente Winterswijk aan een nieuw beleidsplan voor de Winterswijkse natuur, het groen en het landschap. Het beschrijven van de toekomst van het ´groen´ in Winterswijk, zowel in de kom als in het buitengebied, kan de gemeente niet alleen. Omdat we toe willen naar een breed gedragen beleidsplan, vragen wij u de komende tijd op verschillende manieren naar uw mening over de Winterswijkse natuur, het groen en het landschap.

Op woensdag 1 november organiseren wij om 19.30 uur (inloop 19.15 uur) in het gemeentekantoor een bijeenkomst om input op te halen van bewoners en vertegenwoordigers van verschillende gebiedspartijen. We staan deze avond onder andere kort stil bij het proces en gaan aan de slag met concrete vraagstukken. U vindt het programma van deze avond op onze website www.winterswijk.nl.

Burgemeester installeert eerste slimme rookmelder

Donderdagmiddag 26 oktober installeerde burgemeester Joris Bengevoord de eerste slimme rookmelder in de woning van mevrouw Westerveld aan de Deunkmolenweg in Brinkheurne.

De installatie van de rookmelder was de start van het proefproject ‘Leef samen in Winterswijk’, dat is opgezet door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en het samenwerkingsverband ‘Altijd Thuis’. Het project is bedoeld voor bewoners van het buitengebied die bij het verbeteren van hun veiligheid wel wat hulp van hun omgeving kunnen gebruiken. Als er bijvoorbeeld brand ontstaat of er is ingebroken alarmeert het systeem buren, kinderen of kennissen. Het project loopt voor een proefperiode van negen maanden om ervaring op te doen met dit systeem. Er kunnen nog zo’n twintig mensen meedoen aan het project. Belangstellenden kunnen zich telefonisch aanmelden bij de gemeente Winterswijk (0543-543543).

Ondertekening Horeca-convenant ‘Veilig Uitgaan’

Op maandag 23 oktober sloten vertegenwoordigers van gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en het bestuur van afdeling Winterswijk van Koninklijke Horeca Nederland het nieuwe horeca-convenant ‘Veilig Uitgaan 2017’ af.

Dit nieuwe horeca-convenant vervangt het convenant uit 2007. Dit vanwege gewijzigde wet- en regelgeving (zoals de Drank- en Horecawet) en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Het doel van het nieuwe convenant is om een prettig en veilig uitgaansklimaat te bevorderen, op basis van een integrale aanpak van problemen. Het convenant omvat verschillende afspraken over de inspanningen die alle partijen op basis van hun eigen verantwoordelijkheid hieraan leveren. Deze afspraken gaan onder meer over het toelatingsbeleid, de te hanteren huisregels, maatregelen in het belang van de openbare en veiligheid, de inzet van beveiliging, verantwoorde alcoholverstrekking, sluitingstijden en het voorkomen van geluidsoverlast.

Het convenant werd door de voorzitter van het afdelingsbestuur van Koninklijke Horeca Nederland, de heer Ten Elshof, de teamchef van politie, de heer Cnossen, Officier van Justitie, mevrouw Wiarda en burgemeester Bengevoord ondertekend.

Horeca-ondernemers die aan het oude convenant deelnamen, krijgen persoonlijk bericht over het nieuwe horeca-convenant.

Foto-estafette de Post

In september lanceerde wethouder Ilse Saris bij de Post een nieuwe website voor alle inwoners van Winterswijk: www.WijWinterswijk.nl. Op deze website staat heel veel informatie over diverse thema’s zoals geld, wonen, welzijn, opvoeden, zorg en vrijwilligerswerk. De komende tijd wordt de website verder gevuld met informatie en met Winterswijkse foto’s. Voor dat laatste is een foto-estafette bedacht: elke twee weken krijgt iemand anders een fototoestel mee om foto’s van een onderwerp of doelgroep te maken. De camera was deze keer in handen van David Tetelepta, hieronder een kort verslag.

Van 2 t/m 7 oktober was het de week van de toegankelijkheid. In deze week willen we laten zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking, net als iedereen mee kunnen doen. We willen mensen bewust maken van het hebben van een handicap en het nodig hebben van aanpassingen in de maatschappij.

Ik ben David Tetelepta (35). Ik ben ten gevolge van een auto-ongeluk fysiek beperkt geraakt. Zowel mijn rechter arm en rechter been functioneren minder goed, waardoor ik veel ‘eenvoudige’ dingen niet goed kan doen. Afgelopen week was het de week van toegankelijkheid

Ik geef als vrijwilliger bij het Gehandicapten Platform Berkelland gastlessen op verschillende scholen, hier vertel ik hoe ik omga met mijn handicap en wat mijn kijk op het leven is. Op deze wijze wil ik jongeren meegeven te geloven in zichzelf en ze inspireren naar hun eigen mogelijkheden te kijken en niet naar hun beperking(en). In de gastles hebben we het over: Wat voor handicaps zijn er, ken je iemand met een handicap, wat vind je van iemand met een handicap. Ook spelen we een quiz en geven we aandacht aan praktijkervaringen.

We spelen drie verschillende activiteiten waardoor de kinderen kunnen ervaren wat het is om een handicap te hebben. Bij de eerste activiteit moeten de kinderen geblinddoekt, met blindengeleide stok een parcours afleggen. De tweede activiteit is dovenvoetbal, de kinderen krijgen een geluidsdichte koptelefoon op zodat ze elkaar niet kunnen horen. Dat maakt het spelen van een potje voetbal een stuk moeilijker. De derde activiteit is een balspel in de rolstoel Het Gehandicapten Platform Berkelland maakt zich onder andere hard voor toegankelijkheid van mensen met een handicap. Meer informatie hierover vindt u op www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl/

Afsluiting Markt voor verkeer op de woensdagochtend

Het is gebleken dat er op woensdagochtenden geparkeerd wordt op de Markt, terwijl dat niet toegestaan is.

Vanaf de Ratumsestraat is het niet toegestaan de Markt op te rijden, met uitzondering van bevoorradend verkeer voor de warenmarkt. Doordat de paaltjes tussen Markt en Ratumsestraat verwijderd waren voor de warenmarkt, was het rijden over de markt mogelijk geworden. De paaltjes worden binnenkort op de woensdagochtenden, na het inrichten van de warenmarkt, weer teruggeplaatst.

Helpt u ook mee Winterswijk mooi en schoon te houden?

Download de BuitenBeter app

Ziet u een onderhoudsprobleem buiten op straat of in de buurt? Verlichting lantaarnpaal kapot? Loshangende takken over de weg, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en makkelijk weten met de BuitenBeter app op uw smartphone.

Gemakkelijk melden met smartphone

Met de BuitenBeter app meldt u een probleem snel en makkelijk bij de gemeente. Meteen op de plek én het moment dat u dit signaleert. De BuitenBeter app is gratis beschikbaar voor iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile en werkt in heel Nederland. Verkeersovertredingen kunt u niet melden via de BuitenBeter app. Hiervoor kunt u terecht bij de politie.

Meer informatie

Helpt u ook mee gemeente Winterswijk mooi en schoon te houden? Download dan de BuitenBeter app. Kijk voor meer informatie op www.buitenbeter.nl. Een melding kunt u in een paar eenvoudige stappen maken.

Beschikt u niet over een smartphone?

U kunt met uw opmerkingen en meldingen over de openbare ruimte natuurlijk ook terecht bij de klantenservice van ROVA via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via het contactformulier op de website www.rova.nl/contact/formulier.

EUREGIO-spreekuur in Oeding

EUREGIO houdt op dinsdag 7 november 2017 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur voor inwoners in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur. Inwoners kunnen hier terecht met vragen rond werken en studeren in het buurland, sociale verzekeringen (zoals AOW, zorgverzekering, pensioen, werkloosheid). Ook op algemene vragen over verhuizen naar het buurland kan informatie worden verkregen. Voor het beantwoorden van vragen over belastingen is een vertegenwoordiger van het Duitse Finanzamt aanwezig.

Honden in Winterswijk

Hondenbezitter of niet, iedereen heeft een hekel aan poep aan zijn schoen. Dit blijkt ook uit het feit dat niet opgeruimde hondenpoep landelijk gezien op nummer 1 in de ergernissen top 5 staat.

Het gemeentelijk hondenbeleid moet er aan bijdragen dat iedereen op een prettige manier gebruik kan maken van de openbare ruimte en het groen. Honden horen erbij in ons dorp: ze bezorgen hun baasjes veel plezier en een dagelijks praatje met andere hondenbezitters. Maar er moet in het dorp ook ruimte zijn om te spelen, te sporten en te wandelen zonder te hoeven letten op hondenpoep en loslopende honden. Met de uitwerking van het hondenbeleid wil de gemeente Winterswijk alle bewoners en bezoekers zoveel mogelijk tegemoet komen. 

Het hondenbeleid

Het houden en het verzorgen van een hond brengt verantwoordelijkheden voor hondenbezitter met zich mee. Naast de dagelijkse verzorging moet er ook voor gezorgd worden dat de hond geen overlast (poep / wangedrag) voor anderen veroorzaakt. De gemeente Winterswijk heeft spelregels opgesteld om hondenoverlast tegen te gaan en om te zorgen dat iedereen prettig gebruik kan maken van parken, groenstroken en andere openbare ruimte. Als iedereen zich aan deze spelregels houdt, heeft ook niemand last van deze trouwe viervoeters. 

Hond aan de lijn

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden deze te laten lopen:

 • binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat de hond is aangelijnd;
 • op een voor publiek toegankelijke kinderspeelplaats, zandbak, trapveldje of speelweide;
 • buiten de bebouwde kom zonder deze hond onder geleide of direct toezicht te houden;
 • op of aan de weg of op het terrein van een ander.

Opruimplicht en opruimmiddel

Overal binnen de bebouwde kom geldt een opruimplicht voor hondenpoep. De opruimplicht geldt ook op een voor het publiek toegankelijke terreinen, zoals kinderspeelplaatsen et cetera. Iedereen die zijn hond binnen de bebouwde kom uitlaat is verplicht een opruimmiddel bij zich te hebben, bijv. een poepschepje of –zakje. Op verzoek van de politie of een buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente moet de hondenbezitter dit opruimmiddel kunnen tonen. En natuurlijk is het van belang dat dit opruimmiddel ook daadwerkelijk gebruikt wordt.

Hondenpoepbakken

De poep van uw hond ruimt u op en dient u aan te bieden als ‘restafval’. Hoewel het opruimen van uw hondenpoep niet de verantwoordelijkheid van de gemeente is heeft zij op diverse plaatsen binnen de gemeente Winterswijk wel hondenpoepbakken geplaatst. Wanneer de hond zijn behoefte heeft gedaan, kan de hondenbezitter de uitwerpselen ook in de speciale hondenpoepbakken deponeren. Een alleenstaande afvalbak, zonder zitbank ernaast, mag hier ook voor gebruikt worden. 

Wat kost een overtreding

Indien onze opsporingsambtenaren dan wel de politie op heterdaad constateren dat een verbod op grond van de artikelen 2.34 en 2.35 van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt overtreden, dan kunnen en zullen zij handhavend optreden door een boete op te leggen. Hondenbezitters betalen een boete bij het overtreden van de volgende regels:

 • niet aanlijnen van de hond  €  90,00
 • geen opruimmiddel in bezit €  90,00
 • gepoept en niet opgeruimd € 140,00
 • hondenpoep(zakje) in kolk (niet opruimen hondenpoep) € 140,00
 • hond in verboden gebied € 140,00

De verordening

De volledige tekst van het beleid kunt u vinden in de “Algemene Plaatselijke Verordening”, artikelen 2.34 en 2.35. Regels met betrekking tot gevaarlijke honden et cetera kunt u vinden in de artikelen 2.36 en 2.37 van dezelfde verordening. De gemeente Winterswijk heft geen hondenbelasting.

Laat u inspireren tijdens de Achterhoekse Duurzame Huizenroute

Aanstaande zaterdag is het zover. Op 4 november vindt de Achterhoekse Duurzame Huizenroute plaats van 11.00 tot 15.00 uur.

Wat is er te zien?

In de hele Achterhoek stellen deelnemers hun duurzame woning, boerderij, schuur, kantoor, park of ander object voor u open. Heeft u vragen over isolatie, zonnepanelen of warmtepompen? Dan is de Achterhoekse Duurzame Huizenroute voor u een mooie manier om energiebesparing in de praktijk te zien. U hoort van de eigenaren zelf alles over hun ervaringen en zij geven praktische tips over de mogelijkheden van energiebesparing en comfortabel wonen.

Deelnemers in jouw gemeente

Kijk voor een overzicht van alle deelnemende huizen op www.verduursaamenergieloket.nl onder de kop ‘voorbeelden uit de regio’. De duurzame woningen in uw gemeente zijn te herkennen aan een bord in de tuin en een poster op het raam. Je ziet ze overal in de Achterhoek.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie? Kijk dan ook op onze facebookpagina (facebook.com/Achterhoekse-Duurzame-Huizenroute). Mis het niet en hoor wat er kan, hoe het eruit ziet én wat het oplevert. 

Activiteiten voor mantelzorgers gemeente Winterswijk in november 

In november vinden verschillende activiteiten plaats voor mantelzorgers. Hieronder vindt u een overzicht van alle activiteiten. Meer informatie leest u op de website www.vithulpbijmantelzorg.nl. 

Groepsbijeenkomsten GG-net preventie:

Startdatum: maandagavond 6 november. Oudercursus omgaan met autisme bij jongvolwassenen (18-30 jaar) in Winterswijk.

De ‘Oudercursus autisme’ is er voor ouders van een normaal tot hoog begaafde jongvolwassene (18-35 jaar) met een autisme spectrum stoornis. Voor meer informatie of aanmelding voor bovengenoemd bijeenkomst van GGNet preventie kunt bellen naar: 088-933 1180 of mailen naar: preventie@ggnet.nl. Of via de website: www.ggnet.nl/preventie/overzicht-cursusaanbod

Themabijeenkomst ‘Een psychische aandoening: hoe is dat voor de naaste(n)?

Dinsdag 14 november 19.30 uur bij een nog nader te bepalen locatie in Lichtenvoorde. Tijdens deze avond zal Henriëtte Doornenbal, preventiefunctionaris GGNet Oost Achterhoek, ingaan op psychische aandoeningen. Daarbij staat zij stil bij zaken waar naasten veelal tegenaan lopen.

Het Mantelzorgcafé; tref- en informatiepunt voor mantelzorgers.

Donderdag 16 november van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk. Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt zonder aanmelden binnenlopen. De mantelzorgconsulent kan uw vragen beantwoorden en ontvangt u met een kopje koffie of thee.

Themabijeenkomst ‘Blijvende veranderingen na een CVA/beroerte’.

Donderdag 23 november 19.30 uur bij een nog nader te bepalen locatie in Lichtenvoorde Martin Reijntjes, CVA-verpleegkundige van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem zal deze avond over deze veranderingen vertellen en ingaan op ervaringen van naasten.

Maandag 27 november om 19.30 (inloop vanaf 19.00 uur) bij het Kulturhus Schooldijk 23 in Lintelo.
Voorstelling ‘DAG MAMA’; de veelgeprezen muziektheatervoorstelling, met opzienbarende lezing en workshop, over omgaan met dementie. Kaarten in de voorverkoop € 22,50 en aan de zaal € 25,00 (incl. kop koffie/ thee).Voorverkoop: maandag t/m zaterdag vanaf 19.00 uur in het Grand Café van het Kulturhus Lintelo. Of reserveren via info@kulturhuslintelo.nl

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoonnummer (0544) 82 00 00. 

Bezoek gratis de expositie Achterhoek in 3D

Vanaf 4 november tot en met 5 december 2017 is de expositie Achterhoek in 3D gratis toegankelijk voor alle inwoners van de Achterhoek. Op vertoon van de bon op deze pagina krijgt u gratis toegang tot de tentoonstelling en tot het Stadsmuseum.

Van negen karakteristieke gebouwen uit de Achterhoekse gemeenten is een witte

3D-uitgave geprint op een formaat van 30 bij 30 cm. De gebouwen worden tentoongesteld in het Stadsmuseum in Doetinchem. De expositie bevat fotomateriaal en informatieve filmpjes van de originele gebouwen. De onderstaande negen gebouwen zijn aan de hand van foto’s en tekeningen omgezet in een 3D-ontwerp. Vervolgens zijn ze geprint in het 3D-printlab in de Gruitpoort.

 • Aalten: Oude St. Helenakerk, Aalten
 • Berkelland: RH-kerk H. St. Cecilia, Rietmolen
 • Brockhorst: Gemaal Grote Beek, Bronkhorst
 • Doesburg: De Waag, Doesburg
 • Doetinchem: Villa Ruimzicht, Doetinchem
 • Montferland: Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heerenberg
 • Oost-Gelre: Werenfriduskerk, Zieuwent
 • Oude IJsselstreek: Dru cultuurfabriek, Ulft
 • Winterswijk: Steengroeve en Steengroevetheater, Winterswijk

Openingstijden

De expositie is open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur in het Stadsmuseum te Doetinchem. 

 

Parallelweg

Op donderdag 2 en vrijdag 3 november voert ROVA maaiwerkzaamheden uit langs de Parallelweg. Hiervoor wordt tijdelijk een deel van de rijbaan afgezet en het verkeer wordt over de andere rijbaan geleid. Er worden verkeersregelaars ingezet. 

Werkzaamheden Jeugdkerkstraat en omgeving

Tot en met 10 november worden onderzoekswerkzaamheden uitgevoerd in de Jeugdkerkstraat en omgeving. Het betreft de Schoolstraat, Balinkes, Wierengastraat, Mevr. Kuipers-Rietbergplein en Beukenhorstweg Tijdens de werkzaamheden is er minimale overlast.

Morsestraat

In verband met een aanpassing aan de weg is de Morsestraat tussen de Huininkmaatstraat en de Laan van Hilbelink vanaf 30 oktober  afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting drie weken.

Hilteweg/Lemmenesweg

De Hilteweg en de Lemmenesweg zijn afgesloten voor alle verkeer in verband met het vernieuwen van de waterleiding en wegwerkzaamheden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin november. Er is geen omleiding aangegeven.

Werkzaamheden Pijnboomstraat en Abeelstraat

In de Pijnboomstraat en Abeelstraat vinden riolerings- en reconstructiewerkzaamheden plaats. Ook is de Kloetenseweg tussen de Hortensialaan en de Bataafseweg afgesloten. Deze wegen zijn wel toegankelijk voor aanwonenden. De werkzaamheden duren tot eind oktober.

Werkzaamheden Alliander in het centrum

Tot en met circa 24 november voert Alliander werkzaamheden uit in de omgeving Roelvinkstraat, Spoorstraat, Dingstraat en De Kloksteeg om het elektriciteitsnet te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Tijdens deze werkzaamheden worden kabels vervangen en worden transformatorruimtes aangepast. Graafwerkzaamheden en gestuurde boringen in de Kloksteeg en de Roelvinkstraat (deel tussen Tuinstraat en Hema) kunnen vooral (verkeers)overlast met zich meebrengen. De Kloksteeg wordt van maandag 16 oktober  tot uiterlijk vrijdag 3 november afgesloten voor alle verkeer. Op een (maan-)dag vindt een boring plaats in de Dingstraat waarvoor de halve rijbaan wordt afgesloten. Aanwonenden en bedrijven worden hierover apart geïnformeerd.

N820, Vredenseweg

De Provincie Gelderland voert groot onderhoud uit aan de Vredenseweg. Vanaf 13 oktober tot 10 november (fase 2b) is alleen het gedeelte tussen de Dwarsweg en de Ratumseweg afgesloten (mits de weersomstandigheden niet tegenwerken). De grensovergang is weer bereikbaar en er wordt een omleiding aangegeven via de Waliënsestraat en Waliënseweg. Op diverse plaatsen worden verkeersregelaars ingezet. 

N18 bij Varsseveld

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer BAM bezig met de reconstructie van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Volg de aangegeven omleidingsroutes en houd rekening met langere reistijden. Kijk voor meer informatie op www.bambouwtN18.nl.

Nachtelijke afsluitingen N18

In de nachten van 30 en 31 oktober en 1 november is de N18 tussen de N313 (Hamelandweg) en de Grolsedijk ter hoogte van het Lievelder spoorviaduct tussen 19.00 en 05.00 uur afgesloten in verband met werkzaamheden. Mochten de werkzaamheden niet zijn afgerond dan kan het zijn dat de weg ook op donderdag 2 november van 19.00 uur tot 05.00 uur is afgesloten. Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

datum

info activiteit

1 november Bijeenkomst LOP om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
2 november Openbare presentatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
2 november Minisymposium armoede Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk om 14.00 uur in het Gerrit Komrij College.
7 november EUREGIO-spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
7 november Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
8 november Openbare vergadering commissie Ruimte. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
9 november Openbare vergadering commissie Samenleving. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
9 november Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
16 november Startersevent Achterhoek van 13.30 tot 17.00 uur in het Loopbaanplein, Burgemeester Bosmastraat 7 in Winterswijk.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Openbare vergaderingen commissies Ruimte en Samenleving

De commissie Ruimte van Winterswijk vergadert op woensdag 8 november 2017 vanaf 19.30 uur en de commissie Samenleving van Winterswijk vergadert op donderdag 9 november 2017 vanaf 19.30 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op onze website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Raadscommissies’, daarna op het icoon ’vergaderingen Ruimte’ of ‘vergaderingen Samenleving’. Voor vragen over de vergaderstukken kunt u contact opnemen met de griffie, tel. (0543) 543 120 (commissie Ruimte) of 543 121 (commissie Samenleving), of via e-mail: griffie@winterswijk.nl

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag  9 november 2017 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo.  De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:  Voortgang Werkgroep Evaluatie Resultaten Adviezen CR 2015 en 2016, Evaluatie uitvoering cliëntencontactdagen,  Vaststellen Begroting 2019. Voor de vergadering van  9 november zijn geen stukken aanwezig ter inzage.