Gemeentenieuws week 45

0
286

‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’

Geboortekoffer voor Eline Emily Rensen

Burgemeester Bengevoord en brandweercommandant Roland Lieverdink hebben donderdag 1 november de geboortekoffer uitgereikt aan de ouders van Eline Emily Rensen.

Hun dochter is geboren op 2 oktober 2018. Zij is de eerste baby die in de maand oktober in Winterswijk is geboren. Het cadeau is van de brandweer en is een koffertje met cadeautjes en tips voor de ouders over brandveiligheid in huis.

Brandpreventieweken

Jaarlijks vinden in oktober de brandpreventieweken plaats. Vorig jaar hebben de vijf regio’s in Oost-Nederland samen de campagne ‘maak van je roze wolk geen rookwolk’ bedacht en uitgevoerd. Uit onderzoekgegevens blijkt dat jonge ouders meer preventieve maatregelen hebben getroffen en hun gedrag hebben aangepast, bijvoorbeeld door het installeren van rookmelders of door tablets niet meer ’s nachts op te laden. “Echt een mooie ontwikkeling dat door voorlichting deze resultaten reeds bereikt zijn” laat burgemeester Bengevoord weten. “Maar het blijft belangrijk en zeer nuttig om continue aandacht te vragen voor brandpreventie om rookwolken te voorkomen”.

Ook tips over een brandveilig huis voor uw kind? Kijk op www.brandweer.nl

Gemeente start met ondieper maken kleiput

De gemeenteraad van Winterswijk heeft op 25 oktober de gebiedsvisie voor de Driemarkweg en omgeving vastgesteld. Op maandag 5 november is de gemeente gestart met het  ondieper maken van de kleiput om de natuur de kans te geven zich daar verder te ontwikkelen.  

Voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met het inbrengen van grond, moet de gemeente  een aantal voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden bestaan uit:

 • Plaatsen van een hekwerk rondom de kleiput.
 • Aanbrengen van een drijflichaam. Een drijflichaam is een voorziening die op het water drijft met aan de onderkant verticaal in het water een schild om te voorkomen dat drijvende materialen zich over de plas verspreiden.
 • Plaatsen van een filtervoorziening. Dit filter wordt in de overstort geplaatst en zorgt ervoor dat zwevende gronddeeltjes uit het water worden gefilterd.
 • Vastleggen van de nulsituatie van de Japanse duizendknoop. Op dit moment groeit er al Japanse duizendknoop op enkele plekken rond de kleiput. Deze beginsituatie leggen we vast om vervolgens de situatie tijdens de werkzaamheden te monitoren.

Wanneer gaan we dit doen?

De voorbereidingswerkzaamheden zijn inmiddels gestart. Op maandag 5 november is de eerste grond vanaf de tijdelijke opslag aan de Parallelweg naar de kleiput gebracht. We verwachten dat dit tot medio november gaat duren.

Bij het inbrengen van grond in de kleiput wordt rekening gehouden met het broedseizoen. Dit betekent dat er tussen 15 maart en 15 oktober geen werkzaamheden worden uitgevoerd in en rondom de kleiput. Na 15 oktober  worden de werkzaamheden weer hervat.

Meer informatie

Wij houden u via het gemeentenieuws en onze website op de hoogte van de voortgang van het project. Heeft u vragen over dit project? Wij hebben de meest gestelde vragen verzameld en beantwoord in een artikel op onze website. U kunt met overige vragen terecht bij de heer H. Hakstege, via telefoonnummer (0543) 543 543. 

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentekantoor op donderdag 8 november vanaf 16.00 uur gesloten. Ook zijn wij die dag na 16.00 uur telefonisch niet bereikbaar. Vanaf 9 november gelden weer de reguliere openingstijden, deze vindt u op onze website www.winterswijk.nl of in de colofon op pagina 1 van dit gemeentenieuws.

Wethouder Aalderink onthult kleinste museum van Oost-Nederland

Zelfs een hoogwerker van de ROVA is ingezet om de opening van de minimusea aan de Morgenzonweg te vieren. De openingshandeling bestond uit het onthullen van de banieren met het  logo van de Winterswijkse Academie voor de Schilderskunst (WAS) op het linker gebouwtje en van Vereniging Het Museum op het rechter gebouwtje.

Met de bevestiging  van het monumentschildje van de gemeente Winterswijk op één kassagebouwtje is meteen zichtbaar dat de panden nu zijn aangewezen als beschermd monument.

Spotlights

Tegelijk met het aangaan van de straatverlichting gaat de verlichting in de kassagebouwtjes aan. Via de ramen kunnen de expositieruimtes zo altijd bekeken worden. De ruimtes kunnen niet bezocht worden.

Gemeentelijk monument

De kassagebouwtjes  hebben  nu de status van een gemeentelijk monument. Vanaf vrijdag hebben de gebouwtjes aan de Morgenzonweg een andere bestemming. De WAS en Vereniging Het Museum zullen de ruimtes  gebruiken voor wisselende exposities. Veel details van de twee gebouwtjes en de poort  zijn schitterend gerestaureerd. “Het is fijn dat deze mooie kassagebouwtjes een passende bestemming hebben gekregen. Door het in bruikleen geven aan WAS en Het Museum kunnen de inwoners genieten van wisselende exposities. Met elkaar maken we Winterswijk mooier en genieten we met elkaar van fraaie gebouwen met historische waarde”, vertelt wethouder Aalderink.

Boog

De beeldbepalende boog pronkt nu op de poort. Zelfs het logo van de voormalige voetbalclub WVC is terug te vinden op het hekwerk. Met de renovatie van de gebouwtjes en de poort is een prachtige en uitnodigende entree gemaakt naar de nieuwe woonwijk.

Digitale inventarisatie bomen

In de week van 15 oktober is Eric te Winkel, werkzaam bij de ROVA in opdracht van de gemeente Winterswijk begonnen met het digitaal inventariseren van ongeveer 50.000 bomen in onze gemeente. Voor de registratie van bomen wordt nu nog gebruik gemaakt van analoge kaarten en worden de gegevens vastgelegd in Excel. Om beter aan de zorgplicht voor het onderhoud van de bomen te voldoen is gekozen om deze registratie te digitaliseren.

“Met het digitale systeem zetten wij de bomen met een X-Y coördinaat op de juiste plek in de kaart. We voeren direct een visuele inspectie uit en voegen de basisinformatie toe aan de boom. Daarna koppelen we de historische data aan de betreffende boom. Met deze informatie kunnen we vervolgens een snoeiplan opstellen zodat er planmatig, op het juiste moment en op de juiste locatie een beheermaatregel kan plaatsvinden”, aldus Te Winkel.

Het is een hele klus waarbij veel korte afstanden worden afgelegd. ROVA heeft gekozen om hiervoor een elektrische auto in te zetten. Doordat er met de auto vaak kleine stukjes worden gereden en de auto veelvuldig stil staat, is het beter voor mens en milieu om dat niet met een brandstofmotor te doen.

Tijdelijk twee winkelpanden te huur

De gemeente is eigenaar van de voormalige winkelpanden van Aldi en Expert op het Weurden. Deze winkelpanden zijn tijdelijk verhuurd, maar komen per 1 januari 2019 vrij van huur. In afwachting van verdere planontwikkelingen worden deze winkelpanden weer tijdelijk verhuurd. De duur van de verhuur is maximaal twee jaar. Voortgang van verdere planontwikkeling voor deze panden kan ertoe leiden dat de huur binnen deze maximale periode wordt beëindigd. Hiervoor zal een passende opzegtermijn worden gehanteerd. 

Huurprijzen

Voor de twee winkelpanden geldt een huurprijs van € 600 per maand per pand. Genoemd bedrag is exclusief GWL en internet. De huurtermijn loopt tot uiterlijk 1 januari 2021, maar kan dus eerder eindigen.

Aanmelden

Indien u belangstelling heeft kunt u zich tot 1 december 2018 melden door het sturen van een e-mail aan vastgoed@winterswijk.nl voorzien van naam, adres en (mobiele) telefoonnummer. Indien er meerdere kandidaten zijn, zal loting worden toegepast.

Bezichtiging

Op afspraak vindt een bezichtiging plaats. Mocht u vragen hebben over de verhuur (en voorwaarden) van deze winkelpanden, kunt u contact opnemen met mevrouw M.L. Tanck, gebouwenbeheerder van de gemeente. Zij is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer (0543) 543 543.

Verloren en gevonden voorwerpen oktober 2018

Heeft u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer. 

Identiteitskaart of paspoort gevonden door iemand anders?

Heeft iemand uw identiteitskaart of paspoort als gevonden voorwerp bij de gemeente ingeleverd? Dan wordt de identiteitskaart of paspoort vernietigd en krijgt u deze niet terug. Ook als u de vermissing nog niet heeft gemeld bij de gemeente.  Voor de veiligheid is deze kaart niet meer geldig. U moet dan een nieuwe identiteitskaart of paspoort aanvragen.

EUREGIO-spreekuur

EUREGIO houdt op dinsdag 13 november 2018 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur voor burgers in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.

Burgers kunnen hier terecht met vragen rond werken en studeren in het buurland, sociale verzekeringen (zoals AOW, zorgverzekering, pensioen, werkloosheid). Ook op algemene vragen over verhuizen naar het buurland kan informatie worden verkregen.

Voor het beantwoorden van vragen over belastingen is een vertegenwoordiger van het Duitse Finanzamt aanwezig.

Het Sociaal Team van de Post

Van het Sociaal Team van de Post verschijnt in het gemeentenieuws regelmatig een korte column over de Post, het Sociaal Team of ervaringen in hun werk.

Mantelzorg

Een mantelzorger zorgt onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Vaak blijft het niet bij een boodschap doen, maar is de zorg langdurig en intensief. Dit vraagt veel van iemand en om hun zorgtaken goed te kunnen blijven doen, kunnen zij daarin ondersteuning krijgen.

Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven, maar het is niet altijd makkelijk om de zorg vol te houden, aan zichzelf te denken en niet overbelast te raken. Mantelzorgers vinden hun inzet nog wel eens vanzelfsprekend en zien zichzelf niet als ‘mantelzorger’. Zo kan het gebeuren dat pas bij een vraag bij het loket ineens het besef komt dat iemand mantelzorger is en wel wat ondersteuning kan gebruiken.

De collega van het loket kan met iemand meedenken en al wat op weg helpen, bijvoorbeeld over hulp van andere mensen of initiatieven in Winterswijk. Daarnaast zal gewezen op het spreekuur van VIT- hulp bij mantelzorg, elke vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 ook in De Post. Ook is er op de website Wij Winterswijk via de knop Mantelzorger de nodige informatie te vinden.

Heeft u vragen of goede ideeën over financiën, zorg, wonen en welzijn. Iedere ochtend tussen 09.00 – 12.00 kunt u terecht zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of bellen via (0543) 543 960.

Activiteiten voor mantelzorgers in november

VIT-hulp bij mantelzorg

Veranderingen na een beroerte/CVA: hoe is dat voor naasten?

Op woensdagavond 14 november om 19.30 uur in Hotel Restaurant Mondriaan in Winterswijk is er een regionale themabijeenkomst over hoe om te gaan met veranderingen na een beroerte/CVA, hersenbeschadiging na een ongeluk of  een hersentumor bij je naaste. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die hiermee te maken heeft.
Hoe combineer ik de zorg voor mijn naaste met mijn werk?

Op woensdagavond 21 november om 19.30 uur in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk is er een lokale themabijeenkomst over hoe werk- en (mantel)zorgtaken te combineren. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die hiermee te maken heeft en wordt georganiseerd in samenwerking met Jong en Veer, mantelzorg in bedrijf.

Het Mantelzorgcafé: tref- en informatiepunt voor mantelzorgers.

Op donderdag 22 november van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk ontvangt de mantelzorgconsulent u met een kop koffie of thee. Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt zonder aanmelden binnenlopen. 

Activiteiten GGNet Preventie
Bij GGNet Winterswijk zijn meerdere cursussen voor naasten/mantelzorgers in diverse leeftijden. Een overzicht hiervan vindt u op www.ggnet.nl/preventie/algemene-informatie-cursusaanbod/

Vragen aan de mantelzorgconsulent?
Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon. (0544) 82 00 00 of mail: info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Morsestraat

In verband met verkeerseducatie is de Morsestraat op donderdag 8 november van 8.45 uur tot 12.30 uur afgesloten voor al het verkeer.

Rotonde Schimmelpennincklaan – Waliënsestraat – P.J. Oudlaan

In verband met een reconstructie van rotonde Schimmelpennincklaan – Waliënsestraat – P.J. Oudlaan is de rotonde tot en met vrijdag 23 november afgesloten voor al het verkeer (inclusief fietsers en voetgangers). Tijdens de werkzaamheden geldt een omleiding. 

Jaspersweg

Tijdens de werkzaamheden tot en met vrijdag 23 november aan rotonde Schimmelpennincklaan – Waliënsestraat – P.J. Oudlaan geldt voor de Jaspersweg een geslotenverklaring voor vrachtauto’s. Dit verbod geldt vanaf Sportpark Jaspers. Tevens geldt er een geslotenverklaring voor vrachtauto’s voor de tijdelijke doorsteek naar Bargerbosch.

Jachthuisweg

Tijdens de werkzaamheden tot en met vrijdag 23 november aan rotonde Schimmelpennincklaan – Waliënsestraat – P.J. Oudlaan geldt voor de Jachthuisweg een snelheidsreductie naar 30 km/h.

Morsestraat

 In verbend met verkeerseducatie is de Morsestraat op donderdag 8 november tussen 8.45 uur tot 12.30 uur afgesloten voor al het verkeer.

Mevrouw Kuipers-Rietbergplein en Stationsstraat

In verband met de Sinterklaasintocht is op zaterdag 17 november 2018 tussen 13.00 en 16.00 uur de Stationsstraat, tussen het station en de Misterstraat en het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein, tussen Balinkesstraat en Beukenhorsteg, afgesloten voor autoverkeer. Tijdens de afsluiting van het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein wordt het eenrichtingsverkeer in de Beukenhorstweg opgeheven.

Agenda activiteiten

8 november Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk om 19.30 uur in Groenlo.
8 november Eerste editie EUREGIO Youth Battle van 17.00 tot circa 20.30 uur bij de firma TOBIT in Ahaus.
13 november EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Radhaus van Oeding, Winterswykerstraße 1 in Oeding. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
14 november Commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
14 november Themabijeenkomst ‘Veranderingen na een beroerte/CVA’ om 19.30 uur in Hotel Restaurant Mondriaan in Winterswjk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
15 november Commissie Samenleving vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
21 november Themabijeenkomst ‘Hoe combineer ik de zorg voor mijn naaste met mijn werk?’ om 19.30 uur in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
22 november Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

 

Vergaderingen 

Openbare vergaderingen commissies Ruimte en Samenleving

De commissie Ruimte van Winterswijk vergadert op woensdag 14 november 2018 vanaf 19.30 uur en de commissie Samenleving van Winterswijk vergadert op donderdag 15 november 2018 vanaf 19.30 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121. 

Terugblik op de raadsvergadering

 De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van dinsdag 23 en donderdag 25 oktober de volgende besluiten genomen.

Raad laat Tineke van der Linden-Plass toe als raadslid voor de VVD
De raad heeft besloten Tineke van der Linden-Plass toe te laten als lid van de gemeenteraad namens de VVD-fractie. Zij volgt Tom van Beek op die ontslag heeft genomen als raadslid.

Raad stelt bestemmingsplan Stoffelsweg 4 vast

Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuwe woning op het perceel Stoffelsweg 4 mogelijk. De bestaande woning op dit perceel wordt gesloopt.

Raad stelt gebiedsvisie Driemarkweg e.o. (Molenveld) vast

De raad stond uitgebreid stil bij dit agendapunt. De discussie ging niet zozeer over de gebiedsvisie zelf, maar vooral over het plan om de kleiput aan de Driemarkweg ondieper te maken door er overtollige grond in te storten. Vier insprekers probeerden de raad op andere gedachten te brengen. D66 en GroenLinks dienden een motie in waarin het college werd verzocht niet over te gaan tot verondieping van de kleiput en met een alternatief voorstel te komen. Na hoofdelijke stemming werd de motie van D66 en GroenLinks met 3 stemmen voor en 18 tegen verworpen. Het raadsvoorstel over de gebiedsvisie werd vervolgens door een ruime meerderheid van de raad aangenomen (18 stemmen voor, 3 stemmen tegen).

Raad stelt Programmabegroting 2019-2022 vast

In de raadsvergadering van 23 en 25 oktober stond de Programmabegroting 2019-2022 centraal. In de programmabegroting staan de financiële en inhoudelijke kaders voor het te voeren beleid in de komende jaren. Elke raadsfractie gaf tijdens de begrotingsbehandeling zijn visie op de begroting. Daarbij werden de volgende moties (verzoeken aan het college) en amendementen (wijzigings­voorstellen) ingediend:

 • Een motie van PvdA, VVD, WB, D66, GroenLinks en CDA om artikel 1 van de Grondwet (gelijke behandeling en discriminatieverbod) op een prominente plek in het gemeentekantoor zichtbaar te maken voor het publiek kreeg op voorhand raadsbrede steun.
 • D66, WB en CDA dienden een motie in om afvalscheiding bij evenementen te promoten bij evenementenorganisaties en na te gaan of daarvoor ‘afvaleilanden’ beschikbaar kunnen worden gesteld. Ook deze motie werd raadsbreed gesteund.
 • De motie van PvdA, D66, VVD, WB, GroenLinks en CDA waarin het college werd verzocht een plan van aanpak op te stellen om van Winterswijk de best toegankelijke gemeente van de Achterhoek te maken voor mensen met een beperking werd ook unaniem aangenomen.
 • Het CDA diende een motie in om via sociale media en (maandelijks) op de gemeentepagina in Achterhoek Nieuws een rubriek over vrijwilligers(werk) te plaatsen. Ook deze motie werd unaniem aanvaard.
 • Ook de motie van PvdA en CDA over een onderzoek naar (aanvullende) sanctiemogelijkheden bij het moedwillig overtreden van bouwregels werd unaniem aangenomen.
 • De motie van WB om ideeën en wensen voor herinrichting van de raadzaal te inventariseren, zodat de raadzaal in 2019 kan worden aangepast aan hedendaagse normen werd ook aangenomen. Alleen D66 stemde tegen.
 • WB, PvdA en CDA vroegen het college in een motie om een voorstel voor een digitaal informatiebord waarop zichtbaar is hoeveel hernieuwbare energie in Winterswijk wordt opgewekt. Deze motie werd unaniem aangenomen.
 • Ook de motie van WB, GroenLinks, PvdA en CDA om te onderzoeken hoe kinderen betrokken kunnen worden bij het onderwerp armoede (in brede zin) en mee kunnen denken over toekomstig beleid werd unaniem aanvaard.
 • WB, D66, GroenLinks, PvdA en CDA dienden een motie in waarin het college werd opgedragen om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor minderjarige kinderen die al langdurig in Winterswijk wonen en nog geen verblijfsvergunning hebben, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon en een zorgvuldige en versnelde procedure. Deze motie werd aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.
 • Een motie van WB en D66 om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de nachttrein ook te laten rijden naar Winterswijk werd unaniem aangenomen.
 • Ook de motie van WB, VVD en GroenLinks om te onderzoeken of andere Achterhoekse gemeenten deel willen nemen aan de oprichting van een gezamenlijk revolverend energiefonds werd unaniem aangenomen.
 • WB, GroenLinks en CDA verzochten het college in een motie om aan de hand van satellietfoto’s te onderzoeken welke landschapselementen zijn verdwenen en op basis van de uitkomsten van het onderzoek een verbeterplan op te stellen. Ook deze motie werd unaniem aangenomen.
 • Met het oog op de ambitie om in 2030 als gemeente energieneutraal te zijn, verzochten GroenLinks en PvdA het college om een ‘breed doorlopend uitvoeringsprogramma energietransitie’ op te stellen, dat regelmatig geactualiseerd wordt en tussentijdse resultaten vermeldt. Ook deze motie werd raadsbreed gesteund.
 • Ook de motie van CDA, VVD en D66 om bij de vorming van de omgevingsvisie buitengebied extra aandacht te besteden aan mogelijkheden voor jongeren en jonge gezinnen om in het buitengebied te kunnen wonen werd door alle raadsfracties gesteund.
 • In het kader van de armoedebestrijding vroegen VVD, CDA, WB, PvdA en D66 het college om met het onderwijs te onderzoeken hoe bijles en onderwijsondersteuning in het primair en voortgezet onderwijs gefaciliteerd kunnen worden. Deze motie werd unaniem aangenomen.
 • De motie van de VVD over volwassenenonderwijs voor doorzetters werd met 9 stemmen voor (VVD, GroenLinks, PvdA, D66) en 12 tegen (CDA, WB) verworpen.
 • De motie van de VVD, CDA, PvdA en D66 over het realiseren van extra bedrijventerreinen werd wel aangenomen. Alleen GroenLinks stemde tegen.
 • Een motie van de VVD over het verlagen van de gemeentelijke schuldpositie werd verworpen met 5 stemmen voor (VVD, D66) en 16 tegen (CDA, WB, GroenLinks, PvdA).
 • De motie van D66, GroenLinks, PvdA en WB om schoolpleinen met behulp van een nieuwe provinciale subsidieregeling te ‘vergroenen’ werd aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.
 • Een motie van GroenLinks en VVD om de meerjarige afspraken over de woningcontingentering te doen versoepelen werd met 6 stemmen voor (GroenLinks, VVD) en 15 stemmen tegen (CDA, WB, PvdA, D66) verworpen.
 • Het amendement van D66 om als gemeente Winterswijk een voorbeeldfunctie te vervullen in het streven naar een duurzame samenleving werd unaniem aangenomen.
 • Het amendement van VVD en D66 over de aantallen bestaande woningbouwplannen werd met 5 stemmen voor (VVD, D66) en 16 stemmen tegen (CDA, WB, GroenLinks, PvdA) verworpen.
 • Ook het amendement van VVD en D66 over een inventarisatie van concrete woonwensen specifiek voor jongeren werd met 9 stemmen voor (VVD, D66, GroenLinks, PvdA) en 12 stemmen tegen verworpen.
 • Ook het laatste amendement dat de VVD inbracht over het schrappen van de fixatie van het OZB-tarief en de verhoging van de leges omgevingsvergunningen werd verworpen met 5 stemmen voor (VVD, D66) en 16 stemmen tegen (CDA, WB, GroenLinks, PvdA).

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergaderingen kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl De besluitenlijsten kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van dinsdag 23 en donderdag 25 oktober.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Op 23 en 25 oktober was de behandeling van de begroting. Het was de eerste begroting van het nieuwe college van CDA en WB. Een begroting met veel ambitie op het gebied van duurzaamheid, armoedebestrijding en het samen met onze inwoners oppakken van de vragen die op ons afkomen.

Volgens het CDA worden de goede keuzes gemaakt, maar we hadden natuurlijk ook nog wel wensen die we in vorm van moties hebben ingediend. Deze moties zijn allemaal aangenomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om meer mogelijkheden voor jongeren om te kunnen wonen in het buitengebied en meer aandacht voor onze vrijwilligers. Ook hebben wij verschillende moties van harte gesteund omdat ze nauw aansluiten bij wat het CDA in deze coalitie wil bereiken, zoals de moties voor het kinderpardon, groene schoolpleinen, extra bedrijventerreinen, een energiefonds, bijles aan kinderen en kinderen betrekken bij het oplossen van armoede.

Volgens sommige partijen gaat het allemaal nog niet snel genoeg. Wat betreft het CDA moet er ook haast worden gemaakt, maar we moeten ook beseffen dat dit nieuwe team van CDA en WB pas 4 maanden aan het werk is. Ook Rome is niet in 4 maanden gebouwd!

Naast de begroting stond ook de verondieping van de kleiput op de agenda. Emoties en feiten liepen daarbij de afgelopen weken door elkaar. Als je naar de feiten kijkt en wat de uitvoering van de gebiedsvisie gaat betekenen voor de inwoners en de natuur van Winterswijk vindt het CDA het een goed plan. Belangrijk vindt het CDA wel dat er maximale openheid is door alle gegevens en metingen op een openbare website te plaatsen, zodat iedereen kan meekijken hoe de kleiput zich de komende jaren ontwikkelt. Het college deed deze toezegging. Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang

Nadat het coalitieakkoord was gesloten waarin veel van de ambities van Winterswijks Belang waren opgenomen, viel de eerste begroting ons zeer tegen. Belangrijke zaken zoals het energiefonds waarin we inwoners van Winterswijk de kans willen geven om goedkoop geld te lenen om hun woning te verduurzamen en het aanpakken van het marktplein en Torenstraat samen met het Mevr. Kuipers-Rietbergplein waren ver naar achteren geschoven. Derde punt -en voor ons belangrijk- is het doorgroeien naar 1 miljoen overnachtingen. Vergis u niet: we hebben het in Winterswijk mede zo goed omdat we een fantastische recreatieve sector hebben en een evenzo fantastisch koopcentrum, maar stilstand is achteruitgang zoals het spreekwoord zegt. De markt ligt er al ruim 20 jaar onveranderd bij en behoeft een upgrade. De acties van Enschede zijn we natuurlijk allang vergeten, maar samen met Doetinchem kijkt men met een jaloerse blik naar onze bezoekersaantallen. Dan kun je niet een begroting presenteren waarin grote delen overgenomen zijn van de begroting van vorig jaar! Hetzelfde geldt voor het aantal overnachtingen. Ons mooie buitengebied trekt als nooit tevoren en zeer veel bewoners uit het buitengebied die geen agrarische activiteiten ontplooien hebben een bed & breakfast of kamperen bij de boer accommodatie. We moeten dus aan de bak. En dan helpt het niet als we eerst even twee jaar gaan nadenken en dan de planvorming pas in gang zetten! Gelukkig zag het college de noodzaak om eerder te handelen in. De wethouders zeiden toe alsnog het fonds in te gaan voeren, de plannen voor de markt te versnellen en meer werk te maken van de ambitie om door te groeien van 780.000 naar 1 miljoen overnachtingen. Winterswijks Belang zal zich blijven inzetten voor een leefbaar Winterswijk waar het goed wonen, werken en recreëren is, en blijft er dus bovenop zitten. Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, raadslid VVD

De afgelopen raadsvergadering werd de begroting besproken. De eerste begroting in acht jaar waar de VVD niet aan meegeschreven heeft. Dat was te merken. De financiële dekking van alle plannen van CDA en WB stemt ons niet vrolijk. De rekening voor de inwoners gaat omhoog. Daarbij gaat voor het eerst in jaren de schuld weer stijgen. De VVD heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om te zorgen dat de schuld van de gemeente daalde. Nu gaat de schuld de komende jaren met zo’n 6 miljoen euro omhoog en dan zijn nog niet eens alle plannen financieel in de begroting opgenomen. Wij verwachten dan ook de komende jaren een verdere vergroting van de schuld.

De VVD is ook niet te spreken over de ambitie van dit college om slechts 100 mensen uit de bijstand te helpen. In deze goede economische tijd moet het mogelijk zijn om meer te doen. Extra scholing is daarbij wat de VVD betreft essentieel. Wij vroegen het college dan ook om mensen niet af te schrijven, maar in te schrijven op een school voor volwassenenonderwijs zodat ze weer snel aan het werk kunnen. Het college was echter van mening dat er voldoende werd gedaan.

Verder hebben wij aandacht gevraagd voor de overspannen woningmarkt. Er moet snel meer bijgebouwd worden, ook voor jongeren en in het buitengebied. Het college wil helaas vast blijven houden aan de huidige plannen en de groei van het aantal woningen zelfs verder verminderen. Een gemiste kans omdat meer inwoners en huizen er voor zorgen dat de gemeente meer geld binnen krijgt. Zo zouden de ambities van de gemeente waargemaakt kunnen worden zonder de rekening bij de inwoners te leggen, zoals nu besloten is bij deze begroting. De VVD kon uiteindelijk niet instemmen met de begroting. Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Tineke Zomer, fractievoorzitter GroenLinks

Dat het anders kan en GroenLinks hierbij het verschil kan maken, bleek tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Winterswijk. We gaven in die vergadering veel aandacht aan duurzaamheid en natuur. Verder gaven we bij de plannen voor het armoedebeleid aan dat daarin ook aandacht moet zijn voor het aanpakken van de schuldenindustrie. Onvoorstelbaar dat er mensen en organisaties zijn die verdienen aan andermans ellende! De wethouder heeft de toezegging gedaan dat het aanpakken van de schuldenindustrie wordt meegenomen bij het armoedebeleid. GroenLinks zal dat blijven controleren.

Ook vroegen we aandacht voor alle verkeersdeelnemers die binnen Winterswijk gebruik maken van de fietspaden en fietsstroken. Inmiddels zijn er zoveel verschillende verkeersdeelnemers van scootmobielen, e-bikes, gewone fietsen en racefietsen, skates en skeelers, tot de snelle speed pedelecs. Het is tijd om de fietspaden en fietsstroken voor al deze verkeersdeelnemers geschikt en veilig te maken. De wethouder gaf aan hier de komende periode aandacht voor te hebben. Uiteraard zullen we hier streng op toezien. GroenLinks is blij en trots dat de motie die we samen met de PvdA indienden voor een breed doorlopend uitvoeringsprogramma Energieneutraal 2030 raadsbreed is aangenomen. De tijd van praten en bewust worden is voorbij, nu gaat het om actief worden om die doelstelling met ons allen in Winterswijk te halen! Communicatie met inwoners en organisaties is hierbij van groot belang, zodat iedereen op zijn of haar eigen wijze een bijdrage kan leveren om te streven naar een energieneutraal Winterswijk in 2030.

Wat betreft het buitengebied en de landschapskwaliteit vroegen wij aan het college er bij de stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) op aan te dringen om nadrukkelijk aandacht te hebben voor biodiversiteit en duurzaamheid. Dit om te zorgen dat in het buitengebied er meer insecten, vogels en planten kunnen komen en de bodemkwaliteit wordt verbeterd. Het college zegde dit toe en GroenLinks zal dit blijven volgen. Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Elvira Schepers, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

“Iedereen moet de beste versie van zichzelf kunnen worden”… één van de uitgangspunten waar de Partij van de Arbeid zich door liet leiden bij het beoordelen van de begroting. Als we dan naar de begroting kijken dan missen we op het gebied van energieneutraliteit en duurzaamheid concrete acties die laten zien dat we een duurzaam Winterswijk nastreven. Volgens de wethouder komen concrete acties over ongeveer een maand naar de gemeenteraad toe en staat er daarom niets over in de begroting. We kunnen op onze klompen aanvoelen dat het streven naar een energieneutraal Winterswijk verre van gratis is. Iets dat volgens de PvdA tot uiting had moeten komen in de begroting, maar dat deed het niet.

Het is met zekerheid te zeggen dat mensen met een smalle beurs of mensen die huren van De Woonplaats de rekening van de energietransitie straks moeten gaan betalen. Zij kunnen hun woning niet energieneutraal te maken vanwege de zeer hoge kosten, maar krijgen straks wel een torenhoge energierekening voor hun kiezen. Dat kunnen we als Partij van de Arbeid niet laten gebeuren. We riepen daarom het college op om hier concrete acties op uit te zetten.

De moties die door PvdA-fractie werden ingediend zijn allen aangenomen. Hierdoor zal artikel 1 van de Grondwet, het zogenaamde gelijkheidsbeginsel, prominent in beeld worden gebracht voor alle Winterswijkers. Daarnaast werd de motie “uitstekende toegankelijkheid” aangenomen. Deze motie roept het college op om samen met de doelgroep te werken aan een uitstekend toegankelijk Winterswijk voor mensen met een beperking in welke vorm dan ook. Iedereen moet er zeker van kunnen zijn dat je in Winterswijk kunt deelnemen aan alle sociale en maatschappelijke activiteiten.

Na stevig het debat te hebben gevoerd over armoede, energie en solidariteit, is de PvdA akkoord gegaan met de begroting. Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

D66 vroeg afgelopen raadsvergadering aandacht voor de toekomststoel. Elke zetel in de raad ziet D66 indirect ook als een toekomststoel, een stoel waar de toekomst op komt te zitten. Denk hierbij aan onze kinderen of kleinkinderen. Een toekomst die onzeker is als we niet hard aan de slag gaan met klimaatverandering, dat is niet anders voor de gemeente Winterswijk. D66 is van mening dat wij als gemeente hierin een voorbeeldfunctie hebben en wij dienden daarvoor een amendement in. Dit amendement werd raadsbreed aangenomen. Naast dat amendement wilden wij extra aandacht voor toegankelijkheid en groene schoolpleinen binnen de gemeente Winterswijk.

In het tweede termijn op donderdag stelden wij vooral kritische vragen rondom de concreetheid van projecten. Voor onze fractie waren er nog teveel ‘vaagheden’ en was er teveel onduidelijk. Duidelijke uitwerkingsplannen konden niet overal worden gegeven. Ondanks dat alle moties die oorspronkelijk waren ingediend door de D66-fractie werden aangenomen, bezat de begroting op dit moment te veel risico verschillende punten. De fractie van D66 was niet overtuigd en stemden uiteindelijk dan ook tegen de begroting.

Op dag twee van de raadsvergadering rondom de begroting stond eerst ook nog de gebiedsvisie Driemarkweg op de agenda. D66 diende samen met GroenLinks een motie in waarin het college werd verzocht om niet over te gaan tot verondieping van de kleiput en een alternatief voorstel voor de gebiedsontwikkeling aan de raad voor te leggen. D66 is van mening dat die verondieping het karakter van het gebied verandert. Wij gaven aan dat dit gebied een ‘eigen gezicht’ en ‘eigen karakter’ heeft dat we moeten behouden in Winterswijk. De motie werd echter niet aangenomen. Doordat de motie niet werd aangenomen kon D66 niet instemmen met de volledige gebiedsvisie. Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl