Gemeentenieuws week 46

0
169

Raadslid Theo Hartjes overleden

Op dinsdag 7 november 2017 is gemeenteraadslid Theo Hartjes overleden. De heer Hartjes was sinds 26 mei 1988 lid van de gemeenteraad van Winterswijk voor de fractie van de PvdA.

Het gemeentebestuur van Winterswijk blijft hem dankbaar voor wat hij voor de gemeente Winterswijk betekend heeft. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de medewerkers van de gemeente Winterswijk,

B.J.J. Bengevoord, burgemeester
M. Hollander, griffier
A. Oortgiesen, gemeentesecretaris

Burgemeester ontbijt met leerlingen AZC-school

Burgemeester Joris Bengevoord en wethouder Wim Aalderink schoven vrijdagochtend aan bij een ontbijt met ongeveer 50 leerlingen van de AZC-school. Dat gebeurde in het kader van het Nationaal Schoolontbijt. Daarbij doneerde de burgemeester een bedrag van 250 euro aan het goede doel van dit jaar: het Jeugdcultuurfonds.

Het Burgemeestersontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt, dat voor het 15e jaar op rij een week lang met gezonde ontbijtjes en lesmateriaal aandacht schenkt aan een goede start van de dag. Het landelijke ontbijtevenement was dit jaar groter dan ooit. Meer dan een half miljoen kinderen schoven in de ontbijtweek aan tafel op bijna 3.000 basisscholen in heel Nederland. Dit jaar deden scholen in maar liefst 356 gemeenten mee.

Samenwerking AZC en Vrijwilligerspunt Winterswijk voor het project Aan de slag!

 Afgelopen week hebben het Vrijwilligerspunt en het AZC een eerste overleg gehad over de praktische invulling voor het nieuwe project ‘Aan de slag’. Winterswijk mag als één van de geselecteerde 27 gemeentes ook bewoners van het AZC in groepjes vrijwilligersklussen laten doen.

Jürgen Nobes van het AZC is ook erg enthousiast over het initiatief voor dit project. Het sluit heel goed aan bij de huidige werkwijze van het AZC in Winterswijk. Zij stimuleren de bewoners ook om actief vrijwilligerswerk te gaan doen en zien dit ook als een goede stap in de richting naar werk en een algehele goede inburgering. Nieuw bij dit project is het in kleine groepjes klussen doen.

Inloopspreekuur bij AZC

Binnenkort wordt er gestart met een wekelijks inloopspreekuur bij het AZC, voor het bekendmaken van de vrijwilligersvacatures aan de bewoners. De projectleider Monique Wieskamp komt hiervoor dan bij het AZC. Ook zijn vrijwilligers nodig voor het invullen van het project. Samen is het de bedoeling om zo een aantal matches tot stand te brengen. Elke AZC-bewoner die een vrijwilligersvacature gaat vervullen is een match.

Aanmelden als vrijwilliger

Lijkt het u ook leuk om in meer te weten komen over andere culturen, om te helpen met het spreekuur, de asielzoekers te begeleiden bij vrijwilligersklussen? Of helpt u bij het vinden van leuke klussen bij organisaties en verenigingen? Bent u enthousiast over dit project en weet u mensen te inspireren en hen in beweging te krijgen, meld u dan aan als vrijwilliger! Meer informatie is te vinden op de website www.aandeslag@vpwinterswijk.nl. Landelijke info is te vinden op de website: www.aandeslag.nl

Sportgala uitgesteld

Het Sportgala van de gemeente Winterswijk, dat gepland stond op 27 november van dit jaar, wordt verplaatst naar woensdag 21 februari 2018. Met dit uitstel krijgen sportclubs extra tijd om hun nominaties aan te melden. ”We willen iedereen de gelegenheid geven om hun favoriete sporter in het zonnetje te zetten,’’ aldus wethouder Wim Aalderink.

Tijdens het Sportgala worden prijzen uitgereikt aan de sportman, sportvrouw, sportteam uitgereikt. Ook is er een persprijs en wordt een aanmoedigingsprijs uitgereikt.

Maandag 27 november informatieavond natuurontwikkelingsproject kleiput Driemarkweg

De gemeente Winterswijk overweegt de kleiput aan de Driemarkweg te verondiepen voor natuurontwikkeling. Daarvoor moet een inrichtingsplan worden opgesteld, waarin ook de realisatie ervan wordt beschreven.

Wij hebben eerder, op 30 augustus jongstleden, een informatiebijeenkomst over de kleiput georganiseerd. Toen ging het vooral over de Nota bodembeheer, die als beleidskader voor het project bij het Waterschap Rijn en IJssel in procedure was. Naar verwachting neemt het waterschap in december 2017 een positief besluit.

Informatieavond

Wij willen u nu graag informeren over de vervolgstappen, de beoogde inrichting, maar ook de uitvoering van de inrichting. Wij willen graag uw mening horen, zodat wij zo veel mogelijk rekening kunnen houden met uw wensen met betrekking tot de inrichting en de uitvoering. De uitvoeringswerkzaamheden geven ongetwijfeld overlast. Belanghebbenden en belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 27 november aanstaande in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur, de deuren zijn vanaf 19.15 uur geopend. Wij vragen u zich vooraf aan te melden via e-mailadres kmeinderts@winterswijk.nl of telefonisch via nummer (0543) 543 543.

Herinrichting met als doel natuurontwikkeling

Aan de zuidwestzijde van de bebouwde kom van Winterswijk ligt aan de Driemarkweg een plas, ingesloten tussen een bosgebied en de voormalige vuilstortplaats WAL. De plas is ontstaan door kleiwinning en in eigendom van de gemeente Winterswijk. De plas is ongeveer 2.5 ha groot en circa 10 m diep. De natuurwaarden van de plas zijn beperkt door de matige waterkwaliteit en door het vrijwel ontbreken van geleidelijke overgangen van diep naar ondiep water. Door de plas ondieper te maken en het aanbrengen van meer variatie in de waterdiepte is een aanmerkelijke natuurwinst te behalen. De gemeente Winterswijk overweegt herinrichting van de plas met als doel natuurontwikkeling.

Alzheimer Café Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand, voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Het thema van deze maand is: De rol van de huisarts en praktijkondersteuner bij dementie

Dr. Catrien Holland uit Aalten is huisarts en verbonden aan het Platform dementie ouderenzorg. Zij zet zich vanuit haar praktijk in voor “Beter ouder worden in de Achterhoek”. Zij heeft een belangrijke rol in de diagnosestelling bij dementie, maar zeker ook in de afstemming tussen alle zorgverleners in de regio. Zolang mensen thuis wonen, is de huisarts degene die de medische zorg verleent. En daarbij zet zij vaak ook de omgeving in om goed de inschatting te kunnen maken hoe lang het nog veilig is om thuis te blijven wonen of wanneer extra (thuis-) zorg nodig is. Daarnaast werkt zij nauw samen met praktijkondersteuner Astrid van de Walle. Vanavond vertellen zij welke ondersteuning zij kunnen bieden aan de mensen met dementie en naasten in de thuissituatie.

Wanneer: woensdag 22 november 2017

Waar: Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde.

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is niet nodig.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 135 144 11.

Nieuw: startersevent achterhoek op 16 november in Winterswijk

Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) en de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) organiseren het Startersevent Achterhoek op donderdag 16 november 2017 van 13.30 tot 17.00 uur op het Loopbaanplein in Winterswijk. Iedereen die een eigen bedrijf wil beginnen of de afgelopen drie jaar gestart is, is van harte welkom.

“Er komt veel op je af als je een bedrijf wilt starten of pas gestart bent. Starters zijn op zoek naar allerlei relevante informatie, kennis en nieuwe mensen die hen verder kunnen helpen. Dat bieden wij hen in één middag op één plek met dit gratis Startersevent”, aldus Benno Ekkelboom, startersadviseur bij ROZ.

Wim Aalderink, wethouder gemeente Winterswijk, verzorgt de opening. De starters kunnen kennis opdoen in enkele powersessies over startersthema’s als social media, klantenwerving, belastingen en juridische aandachtspunten. Er is een kennisplein met organisaties en bedrijven waar de starters met al hun vragen terecht kunnen. Naast ROZ en SDOA zijn de volgende organisaties en bedrijven aanwezig: Financieel Doordacht, Finsalus verzekeringen, Flynth, Kapitaal Lokaal, LPL Advocaten, Markant Internet, Niice Digital Marketing, Oostwerk administratief bedrijf, Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, UWV en WebsiteAanbieder.nl. Bezoekers kunnen bij Tanja Bouwhuis Fotografie en Ontwerp een professionele profielfoto laten maken voor € 15,00.

Uiteraard is er gelegenheid om te netwerken en andere starters te ontmoeten. Voor inspiratie zorgen Margreet Jansen van Het Woordenpalet, Joost Schrijver van Appel4you.nl en Floris Dinkelman van Flofit, ambassadeurs van het startersevent. Zij zijn nog niet zo lang geleden zelf gestart met een bedrijf en delen hun ervaringen en tips.

Denk jij na over het starten van een eigen bedrijf? Of ken je iemand met ondernemersplannen? Deelname aan het Startersevent is gratis. Meer informatie en aanmelden kan via de website van ROZ: www.rozgroep.nl/startersevent2017.

Sociale Dienst Oost Achterhoek: ‘Iedereen doet mee, niemand aan de kant’

Het Loopbaanplein: het beginpunt voor het vinden van werk

Waar houdt de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) zich mee bezig? Niet iedereen is daarvan op de hoogte. De dienst is van en voor de inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. De sociale dienst behandelt aanvragen voor een bijstandsuitkering, dat is vaak wel bekend. Maar de SDOA doet meer, vooral op het gebied van werk en inkomen. Veel van de inspanningen zijn erop gericht om mensen weer aan het werk te helpen. Vandaar de slogan: ‘Iedereen doet mee, niemand aan de kant.’

De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) wil graag dat mensen zelfstandig en zelfredzaam zijn. Dat wordt gestimuleerd. Het krijgen van betaald werk is daarbij van groot belang. “Daar ligt de focus”, vertelt Hans Bussing die zelf werkleider bij de SDOA is. “We begeleiden werkzoekenden, jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om een baan te vinden.”

Begeleiden naar betaald werk

Het vinden van werk begint met een gesprek op het Loopbaanplein in Winterswijk. Hans: “We brengen in dit gesprek in kaart wat mensen willen en kunnen. Ook de mogelijkheden voor bijvoorbeeld het volgen van een opleiding of bijscholing komen aan bod.” Na dit gesprek probeert de Sociale Dienst werkzoekenden te begeleiden naar werk. Door bijvoorbeeld het geven van tips en adviezen om de kans op een baan te vergroten. Ook is er nauw contact met het Werkgevers Servicepunt Achterhoek en bedrijven in de regio. “Via dat netwerk is het namelijk mogelijk om geschikte vacatures te vinden en in te vullen. Maar je kunt ook denken aan een tijdelijke werkervaringsplek om na lange tijd opnieuw in het werkritme te komen”, weet Hans Bussing.. Het kan zijn dat een werkzoekende als zelfstandige (zzp-er) aan de slag wil gaan. Dat kan tijdelijk met behoud van uitkering of met een aanvullende uitkering. De sociale dienst biedt professionele ondersteuning en eventueel een lening om als zelfstandige een start te kunnen maken.

Vrijwilligerswerk

Als een betaalde baan toch onmogelijk blijkt, kan vrijwilligerswerk uitkomst bieden. Hans Bussing: “We kijken naar wat iemand kan. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Voor sommige mensen is betaald werken echt een te grote stap. Dat betekent niet dat je helemaal niets kunt doen. Vrijwilligerswerk kan een goed en passend alternatief zijn. Ons streven is om samen te zoeken naar de meest optimale vorm van werk. Iedereen doet immers mee, niemand aan de kant!”

Meer informatie

Voor bijstand, bijzondere bijstand of vergoedingen in het kader van de participatieregeling neemt u contact op met de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Loop binnen bij het Loopbaanplein in Winterswijk (Burgemeester Bosmastraat 7) of neem telefonisch contact op: (0544) 474 200. Openingstijden: maandag tot en met  donderdag van 8.30 tot16.30 uur en vrijdag 8.30-12.30 uur. Website: www.socialedienstoostachterhoek.nl Het is ook mogelijk om contact op te nemen met uw gemeente.

 Morsestraat

In verband met een aanpassing aan de weg is de Morsestraat tussen de Huininkmaatstraat en de Laan van Hilbelink sinds 30 oktober afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting vier weken.

N18 bij Varsseveld

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer BAM bezig met de reconstructie van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Volg de aangegeven omleidingsroutes en houd rekening met langere reistijden. Kijk voor meer informatie op www.bambouwtN18.nl.

Kijk voor meer informatie en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Meezingkoor Winterswijk van start bij Boogie Woogie

Ben je anderstalig en hou je van zingen? Of ben je Nederlands, zing je graag en wil je dit samen doen met mensen van verschillende nationaliteiten? Kom dan samen Nederlandse liedjes zingen bij Boogie Woogie in Winterswijk.

In samenwerking met het Graafschap College en dankzij financiële ondersteuning van de gemeente Winterswijk, start Boogie Woogie de Winterswijkse variant van het succesvolle Zing Nederlands Met Me dat eerder plaatsvond in Paradiso.

Op maandag 20 november komt het meezingkoor van 10.00 tot 12.00 uur voor het eerst bij elkaar in de concertzaal van Boogie Woogie. Het meezingkoor staat o.l.v. dirigent en pianist Annemarie Hilferink. Er zijn twee bijeenkomsten per maand, steeds op de maandagmorgen. Naast het zingen van leuke liedjes, drinken we dan ook gezellig samen koffie. Want Nederlands leer je door te zingen én te praten. Het repertoire is divers, van de hedendaagse popmuziek tot Hollandse hits.

Britse onderzoekers toonden aan dat het aanleren van woorden uit een andere taal sneller gaat door liedjes te zingen. Dat is niet alleen zo bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Reden te meer om lekker samen te zingen.

Aanmelding

Meedoen is gratis. In verband met de voorbereiding is aanmelden wenselijk. Dit kan bij Boogie Woogie via telefoonnummer (0543) 515 569 of per  e-mail: info@boogiewoogie.nl

 

datum

info activiteit

16 november Startersevent Achterhoek van 13.30 tot 17.00 uur in het Loopbaanplein, Burgemeester Bosmastraat 7 in Winterswijk.
16 november Vergaderingen commissie Ruimte en Samenleving. Meer informatie onder het kopje ‘Vergaderingen’ in dit gemeentenieuws.
20 november Informatiebijeenkomst over aanpak onbeveiligde spoorwegovergangen om 17.00 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25.
20 november Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk.
22 november Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
23 november Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. Meer informatie onder het kopje ‘Vergaderingen’ in dit gemeentenieuws.
27 november Informatieavond kleiput Driemarkweg van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Vergaderingen commissies Ruimte en Samenleving verplaatst naar 16 november

In verband met het overlijden van het raadslid de heer Th.W.B.M. (Theo) Hartjes zijn de vergaderingen van de raadscommissies Ruimte en Samenleving op 8 en 9 november verplaatst naar donderdag 16 november a.s. De commissie Samenleving vergadert op donderdag 16 november 2017 vanaf 19.00 uur, aansluitend wordt de vergadering van de commissie Ruimte gehouden. Beide vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op onze website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Raadscommissies’, daarna op het icoon ’vergaderingen Ruimte’ of ‘vergaderingen Samenleving’. Voor vragen over de vergaderstukken kunt u contact opnemen met de griffie, tel. (0543) 543 120 (commissie Ruimte) of 543 121 (commissie Samenleving), of via e-mail: griffie@winterswijk.nl

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Openbare raadsvergadering op 23 november 2017

Op donderdag 23 november 2017 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen d.m.v. een link op onze website www.winterswijk.nl, via het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u onderaan de pagina op de banner ‘Bekijk (live) uitzendingen’. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u vanaf vrijdag 17 november a.s. op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u onder het gele vak ‘Gemeenteraad’ op het icoon ‘Vergaderingen gemeenteraad’.

Meer informatie

Op onze website vindt u ook informatie over akkoord- en bespreekstukken en over het spreekrecht. Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.

De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl, kiest u voor het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u onderaan de pagina op de banner ‘Bekijk (live) uitzendingen’, daarna in het volgende scherm op het tabblad ‘Overzicht’.