Gemeentenieuws week 46

0
178

Burgemeester en wethouders ontbijten met leerlingen Julianaschool

Vorige week was de week van het Nationaal Schoolontbijt. 27 leerlingen uit groep 4 en 5 van de Julianaschool genoten op dinsdagochtend samen met burgemeester Joris Bengevoord en de vier wethouders van een ontbijtje op het raadhuis.
De burgemeester en de wethouders gaven hiermee het goede voorbeeld voor een gezonde start van de dag, dit jaar met het thema: Neem de tijd voor je ontbijt! Tijdens het ontbijt legde de burgemeester uit wat de taken zijn van de burgemeester, de wethouders en de gemeenteraad en mochten de kinderen vragen stellen. Na afloop betaalde de burgemeester symbolisch voor het ontbijt met een donatie van € 250,- voor de stichting Het Vergeten Kind. Deze stichting zet zich in voor kwetsbare kinderen met problemen thuis. 

Sportstimuleringsproject voor mensen met een beperking in de Achterhoek

Verenigingen gezocht voor ‘Kies je Unieke Sport!’ 2020

Na een succesvolle start van het stimuleringsproject ‘Kies je Unieke Sport’ in 2019 biedt het platform Uniek Sporten Achterhoek in 2020 weer zoveel mogelijk sportcursussen aan voor mensen met een beperking. Vorig jaar hebben 50 sportaanbieders uit de Achterhoek deelgenomen. Ook dit jaar zoekt het platform sportaanbieders die één of meerdere sportcursussen aan willen bieden. Want met elkaar willen we meer mensen met een beperking in onze regio aan het sporten krijgen! Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.achterhoekinbeweging.nl.

Denkt u mee?

Thema-avond over wonen 

Op maandag 25 november organiseert de gemeente Winterswijk een thema-avond over wonen. Tijdens deze avond gaan we van 19.00 uur tot 21.30 uur graag met inwoners en organisaties in gesprek over verschillende woonthema’s.

De uitkomsten van de thema-avond nemen we mee in onze nieuwe gemeentelijke woonvisie. Denkt u mee? U bent van harte welkom!

Nieuwe woonvisie

De gemeente Winterswijk stelt de komende maanden haar nieuwe woonvisie op. Ontwikkelingen op het gebied van wonen vragen namelijk om vernieuwing van de lokale woonvisie uit 2016. In de woonvisie stellen we het beleid rondom wonen vast. In het voorjaar van 2020 leggen we de nieuwe woonvisie voor aan de gemeenteraad.

Wat gaan we doen?
Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Rond 19.20 uur starten we met een welkomstwoord en een uitleg over de avond. Vervolgens zijn er twee gespreksronden, waarbij we in groepen met elkaar in gesprek gaan over verschillende woonthema’s. Elk thema wordt eerst kort toegelicht. De uitkomsten van de twee gespreksronden bespreken we met elkaar.

De thema’s

Over onderstaande thema’s gaan we met elkaar in gesprek.

 • Jongeren
 • Sociale huurwoningen
 • Vrije sector huurwoningen
 • Verbetering van de bestaande woningen
 • Initiatieven voor gezamenlijk wonen
 • Bijzondere woonvormen zoals Tiny Houses en containerwoningen
 • Tijdelijk wonen en flexwonen

Meld u aan vóór 22 november

Dit doet u door uw gegevens door te geven via woonvisie@winterswijk.nl of via  telefoonnummer (0543) 543 543 en te vragen naar Marieke Navis. We horen uiterlijk donderdag 21 november ook graag van u welke twee thema’s uw voorkeur hebben. Dan proberen wij daar bij de indeling van de groepen rekening mee te houden. Voor het doorgeven van uw voorkeur voor de thema’s kunt u het eerder genoemde e-mailadres gebruiken.

Een aanvraag voor burgercheques kunt u indienen tot en met 31 december 2019

Aanvragen burgercheque

Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk.

Voor 2019 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 7.500,- beschikbaar.

Een aanvraag voor een burgercheque voor de tweede helft van 2019 kunt u indienen tot en met 31 december 2019. In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van de avondvierdaagse, voor het organiseren van een conferentie over de toekomst van Molukse jongeren in Winterswijk, de oprichting van een veteranencomité en een bijdrage aan de driedaagse manifestatie KunstOer.

Voorwaarden burgercheques

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:

 • De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk;
 • De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld;
 • Uw initiatief mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • Een burgercheque kan worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Hoe kunt u een burgercheque aanvragen?

Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal via www.winterswijk.nl. [https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/Burger_en_politiek/Burgercheques]Daar vindt u alle informatie en voorwaarden over de burgercheque.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep die bestaat uit gemeenteraads- of commissieleden. Deze werkgroep beoordeelt de aanvragen en adviseert de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van  20 februari 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvragen die in de tweede helft van 2019 zijn ontvangen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over (het aanvragen van) burgercheques dan kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

100% Welkom in Winterswijk 

Voelt u zich altijd en overal 100% welkom? Dat zou Perron 8 graag zien! Dit is een initiatief van zorgorganisatie De Lichtenvoorde, een organisatie die zorg draagt voor wonen, werken en vrije tijd voor mensen met een verstandelijke beperking.

Graag wil Perron 8 dat iedereen zonder problemen mee kan doen in de maatschappij op het gebied van vrije tijd en vrijwilligerswerk. Om meer mensen bewust te maken van dit onderwerp organiseert Perron 8 week van de Homo Sapiens. Een week waarin alle mensen er toe doen en welkom zijn, ongeacht geslacht, huidskleur, beperking of geaardheid. De week van de Homo Sapiens was van 4 tot en met 10 november 2019.

Met de opgave Inclusie streven wij in Winterswijk exact hetzelfde doel na. Daarom zoeken we samen met alle inwoners naar manieren om er samen voor te zorgen dat meetellen en meedoen vanzelfsprekend is. Aan de balie van het gemeentekantoor en bij De Post kunt u op een tegeltje schrijven wat ú belangrijk vindt. Deze wijsheden verwerken wij in een Inclusieagenda met activiteiten die we gaan ondernemen. Hebt u nog een idee? Mail het naar: iedereendoetmee@winterswijk.nl

Geen WhatsApp-contact meer mogelijk met de gemeente

Het is voor Nederlandse gemeenten binnenkort niet meer mogelijk om WhatsApp als dienstverleningskanaal te gebruiken. Dit omdat er geen zakelijk account voor WhatsApp beschikbaar is. Vanaf 1 december 2019 kunt u daarom geen contact meer met ons leggen via WhatsApp. 

 

Op welke manieren kunt u ons wel bereiken?
U kunt op verschillende manieren contact met ons leggen:

 • Telefonisch via nummer (0543) 543 543.
 • U kunt een e-mail sturen naar gemeente@winterswijk.nl.
 • U kunt een bericht sturen naar onze online kanalen facebook en/of twitter.
 • Door een sms te sturen naar het mobiele nummer (06) 510 318 50.
 • Of maak met uw een smartphone een melding openbare ruimte via de BuitenBeter app.

BuitenBeter app

Met de BuitenBeter app meldt u een probleem in de buitenruimte snel en makkelijk bij de gemeente. De BuitenBeter app is gratis te downloaden op een smartphone en werkt in heel Nederland. Op basis van de locatie wordt de melding doorgegeven aan de juiste gemeente. Verkeersovertredingen kunt u niet melden via de BuitenBeter app. Hiervoor kunt u terecht bij de politie. U kunt met uw opmerkingen en meldingen over de openbare ruimte én over de afvalinzameling (bel – en herstellijn) ook terecht bij de klantenservice van ROVA. Kijk voor meer informatie op de website www.rova.nl

Wij staan u graag te woord

Vanzelfsprekend kunt u ook in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk terecht. Wij staan u graag te woord. Kijkt u op onze website www.winterswijk.nl voor de openingstijden van ons kantoor.

Hout stoken met minder rook- en geuroverlast

Nu het winter is, gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer u in huis uw houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet.

Schadelijke stoffen
Hout stoken veroorzaakt naast geuroverlast, ook schadelijke stoffen zoals fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop u stookt.

Manier van hout stoken
U kunt de hoeveelheid schadelijke stoffen verminderen met de manier waarop u hout stookt. Stook bijvoorbeeld niet bij windstil of mistig weer en gebruik alleen kurkdroog hout. Wilt u weten wanneer u uw open haard of houtkachel beter uit kunt laten? Stookwijzer.nu geeft advies, op basis van actuele gegevens over het weer en de luchtkwaliteit in uw buurt. Als het RIVM op basis van de verwachte weersomstandigheden en de luchtkwaliteit afraadt om hout te stoken, zal hier een stookalert voor worden afgegeven. Dit kunt u zien op rivm.nl/stookalert en in de stookwijzer.

Wist u dat:

 • Ongeveer één op de drie Nederlanders last heeft van houtstook? Dit gaat vooral over geuroverlast, irritaties van ogen en luchtwegen en het dicht moeten laten van ramen en ventilatieroosters.
 • Veel mensen schade aan hun gezondheid krijgen door fijnstof, dat ook afkomstig is van houtstook? Zoals klachten aan luchtwegen, hart en bloedvaten, en stress door langdurige geuroverlast.
 • Rook via ramen en ventilatieroosters bij de buren kan binnendringen?
 • Het verboden is om afval of geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden? Bij verbranding ervan komen zware metalen vrij.
 • De uitstoot van fijnstof door houtstook is gelijk gebleven terwijl die van het wegverkeer is afgenomen? Inmiddels is de fijnstofuitstoot van houtstook ongeveer even groot als de fijnstofuitstoot uit de uitlaten van auto’s en vrachtwagens.

Wat kunt u doen als u last hebt van het stookgedrag van uw buren?

Ga eerst met uw buren praten. Komt u er samen niet uit? Dan kan het helpen als er een onafhankelijk iemand bij het gesprek aanwezig. Dat heet buurtbemiddeling. Helpt het niet om er met uw buren over te praten? Meld het probleem bij de gemeente. De gemeente kan in de meeste gevallen niet optreden tegen de overlast veroorzaakt door houtrook. Maar het is goed dat de gemeente ervan weet. U kunt contact opnemen met handhaving@winterswijk.nl. 

Wethouder Inge Klein Gunnewiek schrijft ….. 

Een wereld van verschil

Inge Klein Gunnewiek

In de herfstvakantie bezocht ik Sint Petersburg in Rusland samen met mijn gezin.
Zo op het eerste oog: paleis na paleis, kathedralen, brede lanen, parken. Prachtig! En wat een ruimte. Op een avond gingen we al lopend op zoek naar een restaurantje, om de verjaardag van mijn man Jarno te vieren. Via een prachtig verlicht Hermitage zochten we met handen en voeten onze weg door de stad. Want op een enkeling in de horeca en het hotelpersoneel na, sprak niemand Engels. Uiteindelijk vonden we een restaurant met een wel heel erg leuke naam: Janno’s Restobar. Klinkt als…

Naast de toeristische trekpleisters wilden we ook graag zien hoe zeg maar de “gewone Rus” leeft. Daarom zijn we op een dag de industriewijk ingegaan. We hebben onze ogen uitgekeken. Troosteloze flats, balkonnetjes omgebouwd tot extra kamer en pal daarnaast de industriële bedrijven. Iedereen heeft werk, zeiden we grappend tegen elkaar. Hoe goed op elkaar afgestemd dat werk is, kun je je afvragen. Zo zagen we eerst de stratenveegmachine voorbij komen en daarna iemand die met een ouderwetse takkenbezem diezelfde gootjes veegde. Leuk waren de kantines waar de werkende Rus zijn warme prak eet. Wat een contrast toen we een dag later het winkelcentrum bezochten waar de rijke Rus zijn inkopen doet: volop rijkdom. We hebben genoten van een prachtige stad met vele gezichten. Het was echt een bijzondere ervaring, goed  om thuis eens te relativeren.

Ik geef de pen door aan burgemeester Joris Bengevoord

Maand van de Opvoeding groot succes

Ruim 600 inwoners uit Berkelland, Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben meegedaan aan de activiteiten rondom opvoeden en opgroeien die in oktober georganiseerd werden door het Preventie Platform Jeugd (PPJ).

Speciaal voor ouders en opvoeders waren er afgelopen maand bijeenkomsten, presentaties en theatervoorstellingen over thema’s waar zij in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben; van ‘Help mijn kind is online’, tot ‘Positieve mindset’, tot ‘Gezond slapen’.

Hoewel de maand van de opvoeding nu voorbij is, gaat het werk van het PPJ gewoon door. Samen met diverse (zorg)organisaties organiseren de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk het hele jaar door allerlei (gratis) trainingen en workshops op het gebied van opvoeden en opgroeien. Kijk op de website www.preventieplatformjeugd.nl voor het actuele aanbod!

Aankondiging ruimen gemeentegraven

In januari 2020 gaat de gemeente Winterswijk op de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan een aantal gemeentegraven ruimen.

Het gaat om de volgende algemene graven:

D-11-4, D-11-5, D-11-6, D-11-7 en D-11-8

Nieuwe leveranciers van Wmo-hulpmiddelen stellen zich voor (deel 1)

Kersten Hulpmiddelen: ‘Comfort staat bij ons centraal’

Zes Achterhoekse gemeenten, waaronder gemeente Winterswijk,, hebben per 1 november 2019 nieuwe contracten afgesloten met leveranciers van Wmo-hulpmiddelen. Kersten Hulpmiddelen is één van hen. Een kennismaking.

Kersten Hulpmiddelen levert hulpmiddelen aan inwoners die deze ondersteuning nodig hebben. Het bedrijf is een landelijke speler op het gebied van medische hulpmiddelen. “Al ruim dertig jaar staan wij garant voor kwaliteit en persoonlijke aandacht. Tijdige levering en een schoon en veilig hulpmiddel zijn voor ons vanzelfsprekend”, laat de nieuwe leverancier weten. 

Zoveel mogelijk op locatie
Ook als een hulpmiddel onderhoud nodig heeft, staat Kersten klaar. De leverancier benadrukt: “Dit doen wij  zoveel mogelijk op locatie, zodat mensen het middel niet onnodig lang hoeven te missen. Het comfort van de gebruiker staat voor ons centraal.” 

Meer weten?
Meer informatie over de dienstverlening van Kersten Hulpmiddelen staat op www.kerstenhulpmiddelen.nl. Inwoners met vragen kunnen gerust met het bedrijf contact opnemen.

Huur gemeentelijke gebouwen en openbaar groen per 2020 

Het CBS consumentenprijsindexcijfer september 2019 waarmee de huur van de gemeentelijke gebouwen en openbaar groen voor 2020 wordt berekend is 2,6%. Dit houdt in dat de huur voor gemeentelijke gebouwen en openbaar groen met 2,6% stijgt in 2020. Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met Marie Louise Tanck, teamcoördinator Facilitaire Zaken via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen drie weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam: Geboortedatum:           Verzenddatum voornemen:

 1. Thambiayah                          30-04-1967                    29-10-2019
 2. Mahdavi                                08-07-1986                    29-10-2019
 3. al Zoubaidy                           22-02-1982                     29-10-2019

Tijdelijke verkeersmaatregelen   

Tulpstraat

In verband met werkzaamheden is de Tulpstraat tot en met 27 december afgesloten voor al het verkeer.

Mevrouw Kuipers-Rietbergplein en Stationsstraat

In verband met de Sinterklaasintocht is op zaterdag 16 november 2019 tussen 13.00 en 16.00 uur de Stationsstraat, tussen het station en de Misterstraat, en het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein, tussen Balinkesstraat en Beukenhorsteg, afgesloten voor autoverkeer. Tijdens de afsluiting van het Kuipers-Rietbergplein wordt het eenrichtingsverkeer in de Beukenhorstweg opgeheven.

Fietspad Masterveldweg – Vreehorstweg – Brinkeweg en Steurkampweg

In verband met het opknappen van fietspaden zijn de fietspaden Masterveldweg. Vreehorstweg – Brinkeweg en Steurkampweg gefaseerd tot en met vrijdag 15 november. Ter plaatse wordt aangegeven wanneer het fietspad is afgesloten. Er wordt geen omleiding ingesteld.

Annemoonstraat

In verband met het bestraten van de weg is de Anemoonstraat tot en met vrijdag 22 november afgesloten voor al het verkeer.

Bocholtsestraat

In verband met werkzaamheden is de Bocholtsestraat tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer. 

Rauwershofweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte vanaf perceelnummer 12 en de Boveltweg. Verplichte rijrichting is Holders weg naar Boveltweg.

Boveltweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het voor het gedeelte tussen de Rauwershofweg en Meerdinkweg. Verplichte rijrichting is Rauwershofweg naar Meerdinkweg.

Schoolweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte tussen Meerdinkweg en Hietkampweg. Verplichte rijrichting is Meerdinkweg naar Hietkampweg.

Hietkampweg

In verband met werkzaamheden is de Hietkampweg tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Gemeenteraadsbesluiten van 5 en 7 november 2019

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van dinsdag 5 en donderdag 7 november de volgende besluiten genomen.

Raad stelt Programmabegroting 2020-2023 vast
In de raadsvergadering van 5 en 7 november stond de Programmabegroting 2020-2023 centraal. In de programmabegroting staan de financiële en inhoudelijke kaders voor het te voeren beleid in de komende jaren. Alle raadsfracties gaven tijdens de begrotingsbehandeling hun visie op de begroting. Daarbij werden de volgende moties (verzoeken aan het college) en amendementen (wijzigings­voorstellen) ingediend:

 • D66, CDA, WB, VVD, GL en PvdA dienden een amendement in om een stevige lobby richting de provincies Gelderland en Overijssel en de gemeente Enschede in te zetten om de busverbinding tussen Winterswijk en Enschede te verbeteren. Dit amendement werd unaniem aanvaard.
 • VW, CDA en GL dienden een amendement in om in overleg te gaan met openbaar­vervoerbedrijf Arriva en de provincie Gelderland om de mogelijkheden van het gebruik van waterstof als energiedrager voor het treinverkeer van en naar Winterswijk te onderzoeken. Ook dit amendement werd raadsbreed gesteund.
 • Het amendement van CDA en VW om de voorgestelde financiële bijdrage van de sportverenigingen te schrappen, werd met 8 stemmen voor (VW, CDA) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, PvdA, GL, D66) verworpen.
 • D66, WB, VVD, GL en PvdA dienden een motie in om te onderzoeken of het mogelijk is het gebruik van statiegeldbekers bij evenementen in Winterswijk verplicht te stellen en organisa­toren van evenementen te stimuleren statiegeldbekers te gebruiken. Deze motie werd met 13 stemmen voor (D66, WB, VVD, GL, PvdA) en 8 stemmen tegen (VW, CDA) aanvaard.
 • WB, VVD, GL, PvdA en VW dienden een motie in om in Winterswijk zo snel mogelijk een ja-ja-sticker in te voeren. Inwoners ontvangen dan geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer (wel huis-aan-huisbladen), tenzij ze een ja-ja-sticker op hun brievenbus hebben geplakt. Deze motie werd met 20 stemmen voor (CDA (6 stemmen), WB, VVD, GL, PvdA, D66, VW) en 1 stem tegen (CDA) aanvaard.
 • De motie van PvdA en GL om inwoners van Winterswijk voor te lichten over de schadelijke effecten voor de gezondheid en leefbaarheid van hout- en pelletstook werd met 12 stemmen voor (PvdA, GL, WB, VVD) en 9 stemmen tegen (CDA, D66, VW) aanvaard.
 • VW, CDA, GL en D66 dienden een motie in om de mogelijkheden te onderzoeken voor het invoeren van een eenvoudig oproepsysteem of app om loonwerkers en andere eigenaren van grondverzetmaterieel bij natuurbranden zo snel mogelijk ter plaatse te krijgen ter ondersteuning van de brandweer. Deze motie kreeg raadsbrede steun.
 • VW en CDA riepen het college in een motie op om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met De Woonplaats over duurzame manier van verwarmen van De Post en meer snelheid te maken met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Deze motie werd unaniem aanvaard.
 • In een motie verzochten CDA en VW het college om met concrete plannen te komen voor een regentonactie, waarbij huishoudens die een regenton kunnen plaatsen zich kunnen aanmelden voor een regenton. Nadat wethouder Tineke Zomer had toegezegd dit plan mee te nemen bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma met klimaatmaatregelen werd de motie ingetrokken.
 • CDA en VW dienden een motie in om een brief naar de provincie Gelderland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te sturen met de oproep om bestaande vergunningen van veehouderijen in de omgeving van Natura 2000-gebieden te respecteren en geen bedrijven gedwongen te sluiten. Deze motie werd met 8 stemmen voor (CDA, VW) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, GL, PvdA, D66) verworpen.
 • D66, WB, VVD, GL en PvdA dienden een motie in om 100% Winterswijk op te dragen samen met ABH-City de koopzondagen in juli en augustus extra te promoten en daarvoor € 10.000 uit te trekken. In een reactie zei burgemeester Bengevoord dat het college hier positief tegenover staat, maar dat ABH-City hiervoor via de gebruikelijke kanalen een subsidieverzoek kan indienen. Daarop werd de motie ingetrokken.
 • VW diende een motie in om de mogelijkheden te onderzoeken voor een duurzaam revolverend innovatiefonds voor de landbouw om Winterswijkse boeren in de gelegenheid te stellen hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Deze motie werd  8 stemmen voor (VW, CDA) en 13 stemmen tegen (WB, VVD, GL, PvdA, D66) verworpen.

Na de stemming over de moties en amendementen stelde de gemeenteraad de Programmabegroting 2020-2023 vast. CDA en VW stemden tegen.

Interpellatiedebat D66 over PFAS in de kleiput
Op verzoek van D66 voerde de gemeenteraad donderdagavond een interpellatiedebat over de kleiput. Aanleiding was het feit dat er na 1 oktober enkele partijen grond in de kleiput zijn toegepast die niet op PFAS zijn gecontroleerd, terwijl dat wel verplicht was. VW en D66 dienden een motie in om het storten van grond in de kleiput tijdelijk volledig stil te leggen in afwachting van nieuwe duidelijke landelijke regelgeving. De motie werd ingetrokken nadat wethouder Inge klein Gunnewiek had gezegd dat de werkzaamheden al tijdelijk zijn stopgezet omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport de zaak gaat onderzoeken.

Raad stelt gewijzigde verordening Cliëntenparticipatie SDOA 2019 vast
De gemeenteraad heeft de gewijzigde verordening Cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019 met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 vastgesteld. De wijzigingen in de verordening gaan over de vergoeding die de leden van de Regionale Cliëntenraad Participatiewet ontvangen.

Raad stemt in met wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016
Sinds 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatie­programma (RVP). De gemeenteraad heeft ermee ingestemd om de uitvoering van het RVP met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 toe te voegen aan de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016. Daarnaast heeft de raad ingestemd met de aansluiting van de GGD Noord- en Oost-Gelderland bij de Werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Raad stelt tweede financiële prognose 2019 vast
Financiële prognoses zijn bedoeld om de gemeenteraad gedurende het lopende begrotingsjaar te informeren over belangrijke (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Raad stemt in met verantwoording fractiebudgetten 2e tot en met 4e kwartaal 2018
Alle raadsfracties hebben verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over de besteding van hun fractiebudgetten in het 2e tot en met het 4e kwartaal van 2018.

Raad stelt krediet beschikbaar voor aankoop grond Spoorzone
De gemeenteraad heeft een krediet van € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de aankoop van 3,2 hectare grond tussen de Parallelweg en het spooremplacement. Deze grond is bestemd voor de vestiging van grootschalige detailhandel en bedrijven in een lagere milieucategorie. Alleen VW stemde tegen dit voorstel.

Raad stelt bestemmingsplan ijs- en skeelerbaan vast
De nieuwe ijs- en skeelerbaan komt op een perceel ten zuiden van sportpark Trias. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘IJs- en skeelerbaan Winterswijk’ unaniem vastgesteld.

Raad stemt in met oprichting Winterswijks Energiefonds
De gemeenteraad heeft na hoofdelijke stemming (14 stemmen voor, 7 stemmen tegen (CDA)) ingestemd met de oprichting van een Winterswijks Energiefonds. Het fonds moet het verduurzamen van de eigen woning voor alle particulieren financieel mogelijk maken en krijgt een omvang van maximaal € 25 miljoen.

Raad stelt Gemeentelijk Waterplan Winterswijk 2019-2023 vast
GL diende een amendement om de tekst van het concept-raadsbesluit als volgt te wijzigen: “De activiteiten en budgetten voor klimaatadaptatie voor de thema’s water en droogte met ingang van 2020 te bekostigen vanuit de rioolheffing en daartoe te verkrijgen uitkeringen en subsidies.” Dit amendement werd unaniem aanvaard. GL en PvdA dienden een motie in om de staffel voor rioolheffing aan te passen. Na de toezegging van wethouder Tineke Zomer om voor de zomer met een voorstel te komen, werd de motie ingetrokken. Daarna stelde de raad het Gemeentelijk Waterplan 2019-2023 unaniem vast.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.

 

14 november Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadshuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
14 november Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur  in het gebouw van de  Sociale Dienst Oost Achterhoek in Groenlo.
25 november Thema-avond over wonen om 19.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.