Gemeentenieuws week 47 17-11-2015

0
502

Leerlingen OBS Stegeman ontbijten samen met burgemeester en wethouder 

Op donderdagochtend 12 november schoven circa 30 leerlingen van groep drie van Openbare Basisschool Stegeman in het gemeentekantoor aan de ontbijttafel bij burgemeester Thijs van Beem en wethouder Ilse Saris. Met dit gezamenlijke Burgemeestersontbijt gaven zij het goede voorbeeld in de week van Het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim 500.000 kinderen samen ontbijten op zo’n 2.600 basisscholen. Het college van burgemeester en wethouders doneert € 250,00 aan de LINDA.foundation dat dit jaar het goede doel is van het Nationaal Schoolontbijt.
Het Nationaal Schoolontbijt
Het Burgemeestersontbijt in zo’n 245 gemeenten is onderdeel van Het Nationaal Schoolontbijt, dat voor het dertiende jaar op rij een week lang aandacht schenkt aan het belang van een gezond ontbijt. Die aandacht is nodig, omdat nog steeds veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. Het Nationaal Schoolontbijt heeft de steun van het Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond Gewicht, de Hartstichting, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Daarnaast is Het Nationaal Schoolontbijt sinds dit jaar ambassadeur van Gezonde School, een samenwerkingsverband tussen RIVM Centrum Gezond Leven, onderwijsraden, gezondheidsfondsen en kennisinstituten.

Programmabegroting 2016

In de raadsvergadering van 28 en 29 oktober jongstleden heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2016-2019 behandeld en vastgesteld. In deze meerjarenbegroting wordt beschreven hoe ‘Samen verder’ wordt gegaan met de uitvoering van het coalitieprogramma van de lopende bestuursperiode.
Infographic
De uitgebreide tekstversie van de begroting bevat 160 pagina’s. Graag willen wij u daarnaast op een verkorte en overzichtelijke manier informeren. Dit jaar brengen wij voor het eerst onderstaande infographic uit. In één oogopslag ziet u de inkomsten en uitgaven weergegeven per programma. Ook zijn beknopt de beleidsmatige speerpunten van ieder collegelid te lezen. De begroting 2016 is structureel sluitend, zonder lastenverzwaring voor de inwoner. Wij hopen u met deze versie een helder inzicht te geven in het beleid van de gemeente Winterswijk en waar we het geld in 2016 aan uitgeven. U vindt de infographic op de volgende pagina’s en op onze website www.winterswijk.nl.

Huurverhoging gemeentegrond en gemeentelijke gebouwen per 1 januari 2016

Jaarlijks worden de huuraanpassingen voor huur gemeentegrond en huur gemeentelijke gebouwen per 1 januari doorgevoerd conform de prijsindex consumentenhuishouding van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Concreet betekend dit dat de huur per 1 januari 2016 met 0,6% ( prijspeil september 2015) zal stijgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marie Louise Tanck, teamcoördinator team Facilitaire Zaken op telefoonnummer (0543) 543 543.

Stand van Zaken Vluchtelingenopvang

Sinds het vorige bericht in gemeentenieuws van 6 oktober jongstleden zijn er eigenlijk geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Wij wachten op de uitkomsten van de ‘schouw’ van drie gebouwen door het COA, die door hen op mogelijke geschiktheid worden onderzocht. Het COA dacht deze drie onderzoeken binnen een maand te kunnen uitvoeren. Maar men heeft meer tijd nodig vanwege de andere onderzoeken die momenteel in vele andere gemeenten ook worden gedaan. Wij blijven u op de hoogte houden wanneer een eventuele volgende stap aan de orde is.

Dienstenvouchers voor hulp bij het huishouden

Om de werkgelegenheid bij thuishulporganisaties te behouden is door het ministerie van VWS een tijdelijke regeling in het leven geroepen: de Huishoudelijke Hulp Toelage. De regeling geldt alleen in 2015 en 2016 en zolang de voorraad strekt. De gemeente Winterswijk geeft in dit kader dienstenvouchers uit waarmee inwoners met een indicatie voor hulp bij het huishouden tegen een goedkoper tarief huishoudelijke hulp kunnen inkopen. Deze vouchers zijn ook bedoeld voor mantelzorgers die aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Voor wie?
U kunt een voucher aanvragen als u:
• in 2015 door de hoge eigen bijdrage heeft afgezien van hulp bij het huishouden, terwijl u daarvoor op grond van uw beperkingen wel voor in aanmerking kwam;
• bij een herindicatie de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden verliest;
• mantelzorger bent en ingeschreven staat bij VIT-hulp bij mantelzorg. Dit geldt alleen als de mantelzorger en de zorgvrager woonachtig zijn in Winterswijk.
Hoe werkt het?
U kunt de vouchers (één voucher is één uur hulp bij het huishouden) via een online systeem aanschaffen. U bestelt per keer minimaal zes en maximaal twaalf vouchers. U kunt de vouchers voor maximaal drie uur per week inzetten. U kunt de dienstenvoucher alleen digitaal bestellen en betalen.
Wat kost een dienstenvoucher?
Voor één uur hulp bij het huishouden (één voucher) in 2015 betaalt u € 9,50. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw inkomen. Ook geldt er geen eigen bijdrage van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het tarief voor 2016 wordt later dit jaar vastgesteld
Welke aanbieders doen er mee?
TSN thuiszorg, Zorgkompas, T zorg en Vitaal Thuiszorg.
Hoe komt u in aanmerking?
• Neem eerst contact op met de Post Winterswijk. Zij informeren u verder. U kunt contact opnemen met de Post door te bellen naar (0543) 543 960 (tijdens kantooruren) of te mailen naar depost@winterswijk.nl. Ook kunt u de Post iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 bezoeken aan de Balinkesstraat 4;
• Mantelzorgers kunnen contact opnemen met VIT-hulp bij mantelzorg door te bellen naar (0544) 82 00 00. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur. Ook kunt u zich melden op het spreekuur voor mantelzorgers iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur in de Post.
Aanvragen dienstenvouchers
Als u in aanmerking komt voor een dienstenvoucher, dan kunt u zich aanmelden via het digitale aanvraagsysteem van Zorg-Lokaal. Zorg-Lokaal verzorgt de administratieve uitvoering van de Dienstenvoucher. Vanaf de eerstvolgende maandag kunt u een inlog aanvragen via de website http://portaal.diensten-voucher.nl. Deze inlog ontvangt u uiterlijk één werkdag na uw aanvraag bij Zorg-Lokaal. Met deze inlog kunt u op de volgende werkdag via deze website de vouchers bestellen en betalen. Binnen twee werkdagen na de betaling neemt de door u gekozen zorgaanbieder contact met u op om de benodigde hulp in te plannen. Meer informatie Op www.winterswijk.nl vindt u uitgebreide informatie.

Aanvragen burgercheques

Met het toekennen van een burgercheque wil de gemeenteraad een (bescheiden) bijdrage leveren aan initiatieven van burgers in een straat of wijk in de gemeente Winterswijk. Deze initiatieven moeten gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang. Dit soort initiatieven zijn in de huidige participatiesamenleving van grote betekenis. Voor de tweede helft van 2015 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 3750,00 beschikbaar gesteld. In het verleden heeft de gemeenteraad bijvoorbeeld burgercheques toegekend als bijdrage voor de aanschaf van gereedschap voor het onderhouden van een speeltuin of als bijdrage voor de bouw van een schuilhut bij de ijsbaan.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een burgercheque
Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:
• De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk.
• De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen.
• De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld.
Wat is er niet mogelijk?
Uw initiatief mag in ieder geval geen individueel of commercieel belang dienen. Ook kan een burgercheque worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.
Aanvragen burgercheque
Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal via www.winterswijk.nl (klik door via Bestuur / Burger en politiek / Burgercheques). Op deze pagina vindt u ook een link naar de Subsidieverordening burgercheques Winterswijk, waarin u alle voorwaarden terugvindt en andere zaken die van belang zijn omtrent burgercheques.
Uw aanvraag betreffende de tweede helft van 2015 moet uiterlijk 31 december 2015 door de gemeente zijn ontvangen.
Wat gebeurt er met uw aanvraag?
Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep bestaande uit gemeenteraads- of commissieleden. Aanvragen die in de tweede helft van 2015 zijn ontvangen, worden begin 2016 door de werkgroep beoordeeld. De werkgroep adviseert vervolgens de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van februari 2016 neemt de gemeenteraad een besluit over de, in de tweede helft van 2015, ontvangen aanvragen.
Meer informatie?
Wanneer u vragen heeft over burgercheques kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

Jongeren nemen zelf initiatief om te gaan zaalvoetballen

Jeroen en Tom, twee enthousiaste jongens van 12 jaar uit Winterswijk, hebben onlangs het plan opgevat om te gaan zaalvoetballen. Met dit idee hebben zij zich gemeld bij stagiaire Kerim Yuksel van SPOT Jongerenwerk Winterswijk (gevestigd in de Post). De twee initiatiefnemers hebben wethouder Ilse Saris hiervoor zelf om ‘toestemming’ gevraagd. De wethouder hoefde hier niet lang over nadenken en heeft het initiatief van de jongens onmiddellijk beloond. Met als resultaat dat een groep van ongeveer 20 jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar de komende 3 maanden (november tot en met januari) elke zondagavond van 17.00 tot 19.00 uur in sporthal De Hazelder een potje kunnen zaalvoetballen. Op zondagavond 8 november hebben de jongeren voor de eerste keer samen een potje gevoetbald in de sporthal onder begeleiding van SPOT Jongerenwerk.
In navolging van dit initiatief nodigt SPOT Jongerenwerk ook andere jongeren in Winterswijk uit om met initiatieven voor activiteiten te komen. SPOT Jongerenwerk ondersteunt initiatieven ‘van jongeren door jongeren voor jongeren’. Jongeren die ook een activiteit voor jongeren in Winterswijk willen opzetten kunnen zich melden bij SPOT Jongerenwerk Winterswijk, Balinkesstraat 4 in Winterswijk (De Post), telefoon (0543) 543 960, e-mail spot@winterswijk.nl.

Het verduurSaam energieloket helpt u besparen, ook in december

Kunt u wel wat extra’s gebruiken tijdens de decembermaand? Kom dan naar de verduurSaam pakjesavond op 24 november om 19.30 uur in De Harmonie in Winterswijk en maak kans op een geweldig  besparingscadeau! December staat voor de deur. De maand van het Sinterklaasfeest, Kerst en de jaarwisseling. Gezellige, maar vaak ook kostbare feestdagen. Daarom houdt het verduurSaam energieloket dit jaar rekening met uw portemonnee. Wij komen namelijk niet met cadeaus die u geld kosten, maar die u geld opleveren!
Ook u kunt besparen
Woningen met een laag energielabel als F of G hebben vaak een onnodig hoge energierekening. Door het treffen van simpele maatregelen worden  de maandelijkse energiekosten fors naar beneden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van uw spouwmuur, het vervangen van uw verlichting door LED-lampen of het aanschaffen van zonnepanelen. Zo houdt u maandelijks geld over en geniet u direct van een comfortabele woning.
VerduurSaam Pakjesavond
Het verduurSaam energieloket helpt u graag met het besparen op uw energierekening. Op dinsdag 24 november komen wij met een zak vol besparingscadeaus naar zalencentrum De Harmonie in Winterswijk. Gespecialiseerde  partijen informeren u vrijblijvend over wat isoleren en zonnepanelen u opleveren aan comfort en kostenbesparing en hoe zij u daarbij kunnen helpen. Ook zal er iemand van de gemeente Winterswijk aanwezig zijn.
VerduurSaam energieloket
Het verduurSaam energieloket vormt één aanspreekpunt in de Achterhoek voor alle informatie en advies op het gebied van energiebesparing en wooncomfort. Meer weten over het energieloket of de veduurSaam pakjesavond? Kijk dan op www.verduursaamenergieloket.nl of bel naar 0314 – 820 360. Graag tot ziens op de verduurSaam Pakjesavond!

Werk in uitvoering

Tijdelijke maatregelen spoorwegovergang Misterweg
In verband met werkzaamheden aan de spoorwegovergang aan de Misterweg wordt de spoorwegovergang voor alle verkeer afgesloten op vrijdag 27 november 22.00 uur tot en met dinsdagochtend 1 december 07.00 uur 2015. Ook zijn de aansluitingen van de Landbouwstraat en Hoge Hazel met de Misterstraat respectievelijk Misterweg afgesloten. Er wordt een omleidingsroute aangegeven.

Werkzaamheden Schimmelpennincklaan
In verband met de reconstructie en aanleg van een fietspad is de Schimmelpennincklaan vanaf 16 november tussen de rotonde Rikker en de Savornin Lohmanstraat afgesloten voor alle verkeer. De rotonde is wel bruikbaar. Er is een omleiding aangegeven. De werkzaamheden duren tot eind van dit jaar. Bewoners van de Savornin Lohmanstraat en Abraham Kuyperstraat kunnen de wijk wel verlaten, eventueel via een nooduitrit naar de Beusinkweg. Zij ontvangen daarover bericht. Vanaf 9 november wordt al begonnen met groen weghalen. De weg is dan nog niet helemaal afgesloten, maar er is mogelijk wel verkeershinder.

Werkzaamheden Vredensestraat
Door onverwachte omstandigheden ondervinden de werkzaamheden aan de Vredensestraat vertraging. De planning is nu dat de weg 20 november aanstaande weer opengesteld kan worden voor het verkeer.

Vanaf 12 oktober wordt gewerkt aan de Vredensestraat tussen de Verlengde Ratumsestraat en het Weeninkpad. Dit wegvak is afgesloten voor alle verkeer. Met uitzondering van het kruispunt Weeninkpad zijn de kruispunten wel bruikbaar. Het verkeer wordt omgeleid. De apotheek, tandarts en huisarts blijven bereikbaar. Voor de parkeerplaats is een toerit gemaakt vanaf de kant van de Verlengde Ratumsestraat.
Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op www.bereikbaargelderland.nl.

Agenda activiteiten

datum info activiteit
19 november Openbare presentatiebijeenkomst om 19.30 uur in het Gerrit Komrij College, Parallelweg 7.
Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Presentatiebijeenkomst op 19 november in het Gerrit Komrij College
Op donderdag 19 november a.s. wordt voor raads- en commissieleden uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk een presentatieavond gehouden over de opzet van een nieuwe verdeelsleutel, die als basis kan dienen voor het bepalen van de gemeentelijke bijdragen aan de VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland). De presentatie  wordt verzorgd door het bureau AEF, dat op verzoek van het Algemeen Bestuur van de VNOG vier alternatieven heeft uitgewerkt. Er is voor raads- en commissieleden gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Daarna zullen medewerkers van Humanitas enkele projecten presenteren. Het gaat om de projecten Financiële Thuisadministratie, Tandem en BOR (Begeleide Omgangsregeling).
De bijeenkomst is openbaar en vindt plaats op donderdagavond 19 november aanstaande in de theaterzaal van het Gerrit Komrij College aan de Parallelweg 7 te Winterswijk. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur.