Gemeentenieuws week 49

0
179

Winterswijk ondertekent Manifest Iedereen doet mee!

Op vrijdag 29 november ondertekenden wethouder Elvira Schepers en ervaringsdeskundige Else Klomps als eersten het Manifest ‘Iedereen doet mee’. Hiermee verklaart Winterswijk officieel dat zij als gemeente samenwerkt om stap voor stap de doelen in het VN-verdrag Handicap waar te maken. De minister van Gehandicaptenzaken, de heer Rick Brink feliciteerde Winterswijk met de ondertekening middels een video boodschap!

Winterswijk drempelvrij!

Dit gebeurde tijdens de bijeenkomst ‘Winterswijk drempelvrij!’ in het gemeentekantoor waarbij ruim 50 mensen aanwezig waren. Onder hen bevonden zich ervaringsdeskundigen, inwoners, ondernemers en andere betrokkenen die samen in gesprek gingen en activiteiten vaststelden om onze samenleving vrij te maken van letterlijke en figuurlijke drempels. Zodat iedereen hier meetelt en meedoet. Marjolijn van Kooten, cabaretière en ervaringsdeskundige trakteerde de aanwezigen op een inspirerend optreden.

VN-Verdrag Handicap

In 2018 ontwikkelden 25 koploper-gemeenten, samen met ervaringsdeskundigen, een manifest waarin zij aangaven wat zij binnen het VNG-project ‘Iedereen doet mee!’ wilden bereiken. In het groen ziet u op de kaart van Nederland alle gemeenten die al getekend hebben. Inmiddels zijn steeds meer gemeenten met hun ervaringsdeskundigen aan de slag met het VN-Verdrag. Ondertekenaars van dit manifest willen dit ook openlijk uitdragen. Zo zien nog meer gemeenten dat het kán: samenwerken aan een inclusieve gemeente waarin iedereen meetelt en meedoet. In oranje staan de gemeenten die binnenkort gaan tekenen. Winterswijk is dus in het plaatje nog oranje, maar is op dit moment groen.

Wilt u ook meedenken en meedoen?

Stuur een mail naar: iedereendoetmee@winterswijk.nl. Dan verwelkomen wij u graag.

Armoedevrij Winterswijk

Fotowedstrijd ‘Vang armoede in beeld’ doorslaand succes

Patrick Schoenmakers is de winnaar geworden van de fotowedstrijd ‘Vang armoede in beeld’. Hij ontving in het gebouw van Speeltuinvereniging ’t Kreil de door hem gemaakte foto feestelijk ingelijst van de wethouders Schepers en Aalderink van de gemeente Winterswijk. De uitverkiezing kende een feestelijk verloop. De bijna 50 ingezonden foto’s waren op panelen bevestigd zodat alle belangstellenden nog een kijkje konden nemen voordat de jury haar beoordeling bekend maakte.

De fotowedstrijd was een doorslaand succes. Vooral ook door de protesten die erop kwamen. “Daar waren we juist op uit,’’ weet wethouder Wim Aalderink. “De fotowedstrijd was met name bedoeld om het taboe rondom armoede te doorbreken. En daar zijn we goed in geslaagd. Juist door de kritiek konden we aangeven dat het taboe op armoede doorbroken moet worden. Anders is het wel heel lastig om dit probleem op te lossen.’’ Elvira Schepers, wethouder in Winterswijk, was verrast door de hoeveelheid ingezonden foto’s plus de kwaliteit ervan. “Je ziet dat mensen op allerlei manieren met het thema armoede fotografisch aan de slag zijn gegaan. Creatief, doortastend. Het is mooi dat zoveel mensen hun betrokkenheid hebben laten zien door mee te doen aan deze wedstrijd.’’

Uitslag prijswinnaars:

  1. Patrick Schoenmakers
  2. Ellen Wilterdink
  3. Kim Cornelis

Gewijzigde openingstijd op 5 december

Op donderdag 5 december is ons gemeentekantoor om 16.00 uur gesloten. Op onze website www.winterswijk.nl vindt u meer informatie over onze ope­ningstijden. Wilt u meer weten of beschikt u niet over een internetaansluiting, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wat kunt u zelf, wat heeft u nodig en wie kan u daarbij helpen?

Deze vragen staan centraal als u of uw naaste zorg of hulp nodig heeft.

Merkt u dat opvoeden of zelfstandig thuis wonen moelijker wordt? Dan is de eerste stap dat u eerst zelf een oplossing probeert te zoeken. Vaak kunnen familieleden, vrienden of kennissen u een luisterend oor of hulp bieden. Soms heeft u meer ondersteuning nodig. Wat zijn dan uw mogelijkheden en waar kunt u terecht met uw vragen? Bijvoorbeeld bij Sociaal Team de Post. 

Sociaal Team de Post luistert en adviseert

De hulpverleners en welzijnswerkers van het Sociaal Team zijn in dienst van de gemeente Winterswijk. U kunt dit team al uw vragen stellen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Bij Sociaal Team de Post weten ze wie u of uw naaste verder kan helpen. Ze kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met een deskundige, zoals een consulent van de gemeente, een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner. 

Gratis onafhankelijk advies van een cliëntondersteuner

Cliëntondersteuners zijn er speciaal voor u. Hun hulp en advies is onafhankelijk en kost niets. Heeft u een probleem met bijvoorbeeld vervoer, opvoeden of uw huishouden? Dan helpt een cliëntondersteuner u een passende oplossing te vinden. Soms blijkt dat u hulp nodig heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. In dat geval voert u een intakegesprek met een consulent van de gemeente. De cliëntondersteuner kan dit gesprek samen met u voorbereiden. Als u dat wil, is de cliëntondersteuner ook aanwezig bij het intakegesprek. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een cliëntondersteuner. Dat kan via de website van MEE Oost: www.mee-oost.nl  Belt u liever? MEE Oost is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur via telefoonnummer (0314) 344 224.

Met een persoonlijk plan houdt u overzicht

Tijdens het intakegesprek over uw Wmo-aanvraag bespreekt u met de consulent van de gemeente welke hulp u nodig heeft en waarom. Het kan handig zijn om vóór dit gesprek een persoonlijk plan op te stellen. Hierin noteert u welke dingen u zelf kunt doen, waar u hulp bij nodig heeft en wie u die hulp kan bieden. Zo houdt u overzicht over de aanpak van uw hulp- of zorgvragen. De consulent kan u tijdens het intakegesprek ook helpen een persoonlijk plan op te stellen. 

Problemen met opvoeden en opgroeien? Stel een familiegroepsplan op

Wilt u een probleem in de opvoed- en opgroeisituatie van uw kind aanpakken? Dan kunt u hiervoor samen met uw familie en uw sociale netwerk een familiegroepsplan opstellen. Daarin legt u vast hoe u de situatie wilt verbeteren en wat u hiervoor nodig heeft. Zo houdt u de regie over de benodigde ondersteuning in eigen hand. Heeft u hulp nodig vanuit de Jeugdwet? Dan kunt u een familiegroepsplan ook gebruiken als hulpverleningsplan. Dit plan levert u dan in bij de consulent van de gemeente. Het opstellen van een familiegroepsplan is niet verplicht.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

Bezoek dan het loket van Sociaal Team de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. De Post is van maandag tot en met vrijdag open van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur ook bellen met de Post. Het telefoonnummer is (0543) 543 960. Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de ondersteuning die de gemeente kan bieden, https://www.winterswijk.nl/Inwoners/Zorg_jeugd_werk_onderwijs

Thema-avond over wonen zeer goed bezocht

De gemeente Winterswijk organiseerde maandag 25 november een thema-avond over wonen. Maar liefst 60 Winterswijkers dachten enthousiast mee over het thema. Verbetering van bestaande woningen, tijdelijk wonen en jongeren waren gespreksonderwerpen. Voor de thema’s initiatieven voor gezamenlijk wonen en bijzondere woonvormen was veel belangstelling. Per thema is veel informatie opgehaald. Deze uitkomsten neemt de gemeente mee in het opstellen van de nieuwe woonvisie. In het voorjaar van 2020 is er een politiek forum over de nieuwe woonvisie.

Wethouder Wim Aalderink schrijft…..

Het zal u niet verbazen dat wij als college van burgemeester en wethouders regelmatig te gast zijn om een jubileum te vieren.

Zaterdag 23 november mocht ik samen met burgemeester Joris Bengevoord, het 90- jarig jubileum van Vereniging Het Museum bijwonen. Burgemeester Bengevoord kreeg van het Historisch Informatie Punt een stamboom van zijn familie. Als wethouder Cultuur sprak ik de jarige toe. Het toespreken van jubilarissen doe ik altijd met plezier. Deze jubilaris heeft wel een bijzonder plekje in mijn hart. Vooral omdat ik in de periode 2010-2014 bestuurlijk actief ben geweest. Dit zowel voor de Vereniging als de stichting die het museum Wereld van Wenters in de Meddosestraat exploiteert.

Het bereiken van dit jubileum is geen vanzelfsprekendheid. In haar geschiedenis heeft het voortbestaan van de Vereniging een aantal keer aan een zijden draadje gehangen. Dankzij de tomeloze inzet en het vertrouwen in eigen kunnen van een grote groep enthousiaste vrijwilligers bestaat de Vereniging Het Museum nog steeds.

Met gepaste trots maak ik bekend dat de Vereniging een nieuw hoofdstuk aan haar rijke historie toevoegt, met de vondst van drie knipselboeken. Hierin staan persoonlijke aantekeningen van burgemeester Jan Kneppelhout.

De universiteit Utrecht, de gemeente Winterswijk en de Vereniging onderzoeken samen de periode 1938-1955. Misschien werpt deze studie een nieuw licht op deze belangrijke periode in de geschiedenis van ons mooie dorp.

Ik geef de pen door aan wethouder Inge klein Gunnewiek

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches en een beweegmakelaar actief, ieder met een eigen aandachtsgebied. Zij stimuleren en ondersteunen inwoners bij het realiseren van een gezonde leefstijl met voldoende beweging en verantwoorde voeding. Dit doen zij op een laagdrempelige manier, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van wijkbewoners. En dat alles gebeurt dichtbij huis. Een belangrijk aspect hierbij is dat mensen elkaar ontmoeten en zo samen op weg gaan naar mooie resultaten. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sport- en cultuuractiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Mitchel Hammadi aan het woord.

Actief Winterswijk

In mijn rol als buurtsportcoach voor jongeren (12 t/m 17 jaar) zet ik namens Actief Winterswijk voornamelijk (wekelijkse) naschoolse (sport)activiteiten op. Deze activiteiten organiseert Actief Winterswijk om jongeren te stimuleren meer te gaan sporten. Ik werk vraaggericht en speel in op de beweegwensen die leven onder de jongeren. Vervolgens zet ik deze vraag om tot een activiteit. Dit gebeurt waar mogelijk en gewenst in samenwerking met jongeren zelf, middelbaren scholen, praktijkonderwijs en sportverenigingen. Ik ga dan ook graag met jongeren in gesprek om te ontdekken of zij zelf interessante ideeën hebben. Wil je meer info? Kijk eens op www.actiefwinterswijk.nl

Jeugdsportfonds Sport & Cultuur

Ook ben ik als intermediair verbonden aan het Jeugdsportfonds Sport & Cultuur. Als intermediair kan ik jongeren uit gezinnen die het financieel niet zo breed hebben aanmelden voor dit fonds. Dit is natuurlijk een prachtige uitkomst, omdat elk kind in Nederland de mogelijkheid moet hebben om te kunnen sporten. Ik vind het fijn dat ik hier mijn steentje aan kan bijdragen.

SPOT jongerenwerk

Daarnaast ben ik als social worker actief voor SPOT jongerenwerk. SPOT jongerenwerk is een organisatie voor jongeren, met een wekelijks aanbod aan activiteiten. Dit aanbod is gericht op ontspanning, ontmoeting, sport, kunst en cultuur. In vakanties proberen we altijd wat extra’s aan te bieden en in de zomer hebben we zelfs een speciaal zomerprogramma! Heb je zelf een leuk idee of wil je graag je mening over iets delen? Laat het mij dan weten! Stuur mij een mail naar mhammadi@winterswijk.nl of kijk op de website www.spotjongerenwerk.nl

Politiek forum 12 december 2019

Op 12 december  is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid. Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Tijdens informatieve sessies kunt u als publiek vragen stellen. Bij richtinggevende sessies, krijgt u vaak de gelegenheid om uw mening te geven. Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Alle sessies zijn openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte uitgenodigd. Tijdens het politiek forum van 12 december komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

Beheerplan Wegen 2020 – 2024 (informatieve sessie)
19.30 – 20.30 uur Bedrijfsrestaurant 

In het Beheerplan Wegen staat hoe de gemeente omgaat met het onderhoud en beheer van de wegen. Dit plan wordt na ongeveer 5 jaar vernieuwd. Daarbij wordt gekeken naar de technische en financiële staat van het wegenonderhoud. Dit nieuwe plan is de leidraad voor het onderhoud en de vervanging van wegen in de komende jaren. Tijdens dit politiek forum wordt het een toelichting gegeven op het nieuwe plan. Naar verwachting wordt beheerplan wegen 2020-2024 op 16 januari 2020 besproken in de algemene raadscommissie. De gemeenteraad neemt dan op 31 januari 2020 een besluit over dit plan. 

Nieuwe inrichting planning en control cyclus (richtinggevende sessie)

19.30 – 20.30 uur Vergaderruimte 0.28 

De gemeenteraad heeft kaderstellende en controlerende taken. Om kaders te kunnen stellen en te kunnen controleren stelt de gemeenteraad jaarlijks een aantal documenten vast: de kadernota, de begroting, de financiële prognoses en de jaarrekening. Dit noemen we de ‘planning en control-cyclus’. Deze cyclus voldoet als de gemeenteraad voldoende ondersteund wordt bij het uitvoeren van de kaderstellende en controlerende taken. Om de gemeenteraad beter te kunnen ondersteunen, worden een aantal voorstellen besproken om de planning en control cyclus te verbeteren. Het gaat dan over het detailniveau van de kadernota, het aantal programma’s in de begroting, het invoeren van een bestuursrapportage en het verstevigen van  de rol van de gemeenteraad door het instellen van een auditcommissie.

Park Achterhoek (informatieve sessie)
20.45 – 22.00 uur Bedrijfsrestaurant

In het voorjaar van 2019 heeft het college een koerswijziging aangebracht in de plannen rond Park Achterhoek. De gemeenteraad is daarover op 6 juni geïnformeerd. Deze koerswijziging betekent dat de uitgangspunten van Park Achterhoek overeind staan, echter het plangebied voor het gezondheidspark is verkleind. Inmiddels heeft Obelink serieuze plannen om op een deel van het terrein een distributiecentrum te vestigen.

De raad heeft op 28 november een besluit genomen over de vervolgprocedure voor de ruimtelijke plannen voor de vestiging van een distributiecentrum. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 november een besluit genomen over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Arrisveld BV. Deze overeenkomst is op 18 november ondertekend. In dit politiek forum worden de raads- en commissieleden geïnformeerd over de huidige stand van zaken, de achtergrond van de koerswijziging, de plannen van Obelink en de vervolgstappen.

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

Gemeente Winterswijk vindt dat iedereen een goede zorgverzekering verdient. Ook als u een laag inkomen heeft. Samen met Menzis bieden wij daarom de zorgverzekering GarantVerzorgd aan. Een complete zorgverzekering waar de gemeente aan mee betaalt. Hieronder informeren wij u over deze verzekering, de voorwaarden om  in aanmerking te komen en hoe u zich kunt aanmelden.

Wat zijn de voordelen van GarantVerzorgd?

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een Basisverzekering met een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. U krijgt een collectiviteitskorting op de Basisverzekering, op de aanvullende verzekering en tandartsverzekering. Daarnaast draagt de gemeente bij in de premie van de aanvullende verzekering. U kunt kiezen uit verschillende verzekeringspakketten: GarantVerzorgd 1, 2 of 3. Om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering moet u de tandartsverzekering afsluiten. Dit geldt niet als u een volledige boven- en onder gebitsprothese heeft. Dan kunt u uw GarantVerzorgd verzekering aanvullen met TandVerzorgd 1P, maar dat hoeft niet. De collectieve zorgverzekering biedt meer zorg voor een gunstige premie. Voor informatie over de inhoud van de pakketten verwijzen wij u naar de Vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2020 op www.winterswijk.nl [https://www.winterswijk.nl/Inwoners/Zorg_jeugd_werk_onderwijs/Zorgverzekering_voor_inwoners_met_een_laag_inkomen] of www.wijwinterswijk.nl.

Is de zorgverzekering GarantVerzorgd er ook voor u?

Het maakt niet uit of u ziek of gezond bent, bij de zorgverzekering GarantVerzorgd is iedereen uit de gemeente Winterswijk met een laag inkomen en een bescheiden vermogen van harte welkom. Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring. Overstappen naar Menzis mag echter alleen als u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar.

Komt u in aanmerking?

Of u in aanmerking komt voor de zorgverzekering GarantVerzorgd is afhankelijk van uw financiële situatie en de samenstelling van uw huishouden. Er geldt een inkomstengrens van maximaal 130% van het bijstandsniveau en een vermogensgrens van € 6.120,00 voor een alleenstaande en €  12.240,00 voor een echtpaar/samenwonenden. Is uw inkomen en/of uw vermogen hoger, dan komt u helaas niet in aanmerking. In onderstaande tabel staan de inkomensgrenzen die gelden. Het netto gezamenlijk inkomen van u en uw eventuele partner moet lager zijn dan de bedragen die in de tabel staan.

Maximum netto maandinkomen (exclusief vakantiegeld per 1 juli 2018) Jonger dan de AOW-leeftijd Ouder dan de AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.272,57 € 1.425,23
Echtpaar/samenwonend € 1.817,96 € 1.940,80

 Netto maandpremie Basisverzekering

De netto premie voor de Basisverzekering (na aftrek van de collectiviteitskorting) bedraagt in 2020 € 116,85 per maand.

Premies aanvullende verzekering op een rij

Hieronder ziet u wat u per aanvullende verzekering per maand aan Menzis betaalt. Hierin is de collectiviteitskorting en de bijdrage van de gemeente verwerkt. Het eigen risico van € 385,00 is meeverzekerd als u kiest voor het aanvullende pakket GarantVerzorgd 3.

GarantVerzorgd 1 GarantVerzorgd 2 GarantVerzorgd 3
€ 6,32 € 19,57 € 46,37
GarantTandVerzorgd 250 GarantTandVerzorgd 500 GarantTandVerzorgd 750 TandVerzorgd 1P
€ 10,46 € 17,24 € 29,07 € 6,32

 Gespreid betalen verplicht eigen risico

Voor de meeste zorgkosten uit de Basisverzekering geldt dat u de eerste € 385,00 zelf moet betalen (verplicht eigen risico in 2020). Verwacht u in 2020 uw verplicht eigen risico voor een groot deel te gebruiken en wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? Bij Menzis kunt u het verplicht eigen risico gespreid betalen in 10 maandelijkse termijnen. Deze service kunt u telefonisch via de Klantenservice van Menzis aanvragen of via menzis.nl/mijnmenzis. Aanmelden kan uiterlijk tot en met 24 januari 2020.

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van Menzis tot en met 31 december 2019. Dat kan digitaal als volgt:

Vragen

U kunt uw vragen over de collectieve zorgverzekering online stellen op www.menzis.nl/contact of telefonisch aan de Klantenservice via (088) 222 40 80.

Inloopspreekuren op maandag 9 december en dinsdag 17 december

Op maandag 9 december 2019 en op dinsdag 17 december 2019 is er van 14.00 tot 17.00 uur een inloopspreekuur in De Post, Balinkesstraat 4, 7101 DL Winterswijk. Hier kunt u terecht met uw vragen en voor hulp bij het aanmelden. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Om u goed en snel van dienst te zijn is het handig dat u de volgende gegevens beschikbaar hebt tijdens uw spreekuurbezoek:

  • uw identiteitsbewijs
  • uw huidige zorgverzekering (polisblad)
  • uw inkomen- en vermogensgegevens
  • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Zo zorgt u ervoor dat wij u goed en snel kunnen helpen.

Duurzaam Winterswijk

Tekenwedstrijd

Hoe ziet een Duurzaam Winterswijk er volgens u uit?

Liggen alle daken vol zonnepanelen? Is er veel groen voor planten en dieren? Bestaat afval straks niet meer?

Maak een mooie tekening van uw duurzame idee.

De winnaar of winnares krijgt een WakaWaka Powerbank/zaklamp op zonne-energie. Alle tekeningen komen te hangen in het nieuwe Centrum voor Duurzaam Winterswijk in het Raadhuis.

Doet u mee?

Stuur uw tekening dan vóór maandag 10 december naar: Gemeente Winterswijk, Team Duurzaamheid, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk. Of lever hem in bij de balie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk. Zet ook uw  naam, leeftijd en contactgegevens op uw tekening.

Meer weten? Kijk op www.duurzaamwinterswijk.nl/tekenwedstrijd

Winterswijk zet undercovers in tegen drankverkoop aan jongeren

De gemeente Winterswijk heeft in de afgelopen maand zogenoemde mystery shoppers ingezet. Deze shoppers controleren of verkopers van alcohol zich houden aan de leeftijdsgrens. Klanten moeten minimaal 18 jaar zijn om alcohol te mogen kopen. De controle was bij diverse supermarkten en slijterijen.

Een van de undercovers was wel 18 jaar, maar zag er jonger uit. De andere mystery shopper was nog geen 18 jaar. De verkopers moeten daarom vragen naar een legitimatiebewijs. Als dit niet gebeurt, is de verkoper in overtreding. De boetes kunnen van € 680,00 oplopen tot € 5.440,00. De gemeente wil met de controles het alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar tegengaan.

Overtredingen

Tijdens de controles van de afgelopen maand binnen onze gemeente zijn van de zeven gecontroleerde supermarkten en twee slijterijen, vijf overtredingen geconstateerd. Daarnaast hebben vier ondernemers zich correct aan de regelgeving gehouden. Van de vijf overtredingen zijn er twee waarschuwingen uitgegaan, omdat het een eerste overtreding betrof. De drie andere overtredingen ontvangen een bestuurlijke boete. De gemeente Winterswijk hoopt met de inzet van mystery shoppers te zorgen dat er helemaal geen alcohol meer wordt verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.

EUREGIO spreekuur 

Een baan in Duitsland: waar moet u rekening mee houden? Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt u op de hoogte van regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen. Op 10 december is er een spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus Oeding, Winterswyker Strasse 1.  Afspraak maken is niet nodig. Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Corleseweg

Deze week worden de bermen en sloten gemaaid van de Corleseweg. De halve rijbaan wordt met verkeersregelaars geregeld. 

Torenstraat

Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de parkeerplaatsen Torenstraat. Vanaf die tijd is het niet meer mogelijk te parkeren in de parkeervakken die gelegen zijn tussen inrit hotel Stad Munster en de markt. Dit geldt voor weerszijde van de Torenstraat. 

Tulpstraat

In verband met werkzaamheden is de Tulpstraat tot en met 27 december afgesloten voor al het verkeer.

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met 20 december afgesloten voor al het verkeer.

3 december Informatieavond ‘Alles over asbestdaken’ om 19.30 uur in Verenigingsgebouw Juliana, Gosselinkweg 14 in Winterswijk-Woold. Inloop vanaf 19.00 uur.
4 december Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.
9 december Spreekuur zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen van 14.00 tot 17.00 uur in De Post, Balinkesstraat 4. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
9 december Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
10 december EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in Rathaus Oeding. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
12 december Politiek forum om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
17 december Spreekuur zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen van 14.00 tot 17.00 uur in De Post, Balinkesstraat 4

Vergaderingen

Openbare vergadering Wmo-raad op 9 december

De Wmo-raad vergadert op maandag 9 december aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Op de agenda staan onder meer de onderwerpen: beleidskader wonen met zorg en evaluatie Village Deal. De vergaderstukken kunt u opvragen bij het secretariaat via wmoraad@winterswijk.nl.

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden. Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom, secretaris Wmo-raad, via wmoraad@winterswijk.nl