Gemeentenieuws week 5

0
401

Overeenkomst buurtsportcoaches Winterswijk ondertekend

Op maandag 23 januari 2017 zijn de uitvoeringsovereenkomsten getekend met de organisaties die uitvoering geven aan de buurtsportcoachregeling in Winterswijk. Vanaf 2017 zijn de buurtsportcoaches ondergebracht bij Beweeg Wijs, Stichting Zwembaden Winterswijk en SPOT Jongerenwerk.

Naar aanleiding van het ‘sportparticipatieonderzoek’ en de ‘effectmeting en het marketingplan buurtsportcoaches’ heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Daaruit zijn verschillende doelgroepen naar voren gekomen waarop de regeling zich gaat richten. De doelgroepen jeugd basisschool en senioren 55+ zijn aanbesteed. Uit deze aanbesteding zijn Beweeg Wijs en Stichting Zwembaden Winterwijk naar voren gekomen als partijen die voor deze doelgroepen het meest geschikt zijn. De doelgroep Jongeren voorgezet onderwijs is ondergebracht bij SPOT Jongerenwerk en de coördinatie wordt gedaan door de gemeente Winterswijk.

Sport en bewegen toegankelijk maken voor iedereen

Buurtsportcoaches hebben een specifieke opdracht: het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, maatschappelijke organisaties,  kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen. De buurtsportcoaches in Winterswijk zorgen ervoor dat het sporten en bewegen toegankelijk en laagdrempelig is voor iedereen zodat meer mensen kunnen bewegen in hun eigen leefomgeving.

Gezamenlijk werken aan succes buurtsportcoachregeling

Als start van de nieuwe buurtsportcoachregeling vond op 11 januari 2017 de eerste bespreking plaats met de buurtsportcoaches. Daarin is nadrukkelijk uitgesproken dat we samen een succes gaan maken van de buurtsportcoachregeling in Winterswijk. Elke organisatie heeft weer zijn eigen expertise, waarvan andere organisaties kunnen leren.

Vanaf 1 januari ook bereikbaar via Whatsapp

ROVA klantcontactcentrum verruimt openingstijden

Met ingang van 1 januari 2017 is het klantcontactcentrum van ROVA op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. ROVA kiest voor de uitbreiding van de openingstijden om de best mogelijke manier van service te verlenen. Tevens is het klantcontactcentrum van ROVA sinds 1 januari ook te bereiken via Whatsapp. Inwoners kunnen ROVA via Whatsapp bereiken op het telefoonnummer 06 13 97 59 99.

Ilse Saris Beste Bestuurder Kleine Gemeente

Wethouder Ilse Saris is uitgeroepen tot beste bestuurder kleine gemeenten 2016. Afgelopen donderdag kreeg zij in Utrecht de prijs uitgereikt van minister Ronald Plasterk tijdens Kompas 2017, het Nieuwjaarsevenement van Binnenlands Bestuur. “Wat een mooie waardering! Dank aan degenen die mij hebben genomineerd en op mij hebben gestemd” reageert Ilse Saris op deze prijs.

Openbare expertavond duurzame energie

Op woensdag 15 februari aanstaande vindt er voor raads- en commissieleden een expertavond plaats die in het teken staat van duurzame energie. Deze bijeenkomst waarbij het gaat om informatieoverdracht, vindt plaats in de Theaterzaal van het Gerrit Komrij College aan de Parallelweg 7 in Winterswijk en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Ook inwoners van Winterswijk en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. U dient zich aan te melden via e-mailadres energieneutraal2030@winterswijk.nl.

Tijdens deze bijeenkomst geven deskundigen een ‘hoorcollege’ over de thema’s   energieopwekking, besparing en de energiemix. Raads- en collegeleden en ook andere aanwezigen krijgen gelegenheid om na ieder hoorcollege vragen te stellen ter verduidelijking van de behandelde onderwerpen. Deze expertavond is niet bedoeld als discussieavond, maar staat vooral in het teken van informatie- en kennisoverdracht.

Vervolg proces naar de vaststelling van de energievisie
De expertavond op 15 februari aanstaande is één van de stappen uit het proces naar de vaststelling van de uiteindelijke energievisie. Indien daartoe aanleiding bestaat wordt de conceptenergievisie naar aanleiding van de expertavond door het college aangepast. De doelstelling van energieneutraliteit in 2030 blijft gehandhaafd.

Vervolgens wordt over de (eventueel aangepaste) conceptvisie een inspraakavond gehouden waarbij inwoners en organisaties gelegenheid wordt geboden om te reageren op het (aangepaste) concept. Tijdens die inspraakavond is er voldoende ruimte voor discussie. Zodra de datum van de inspraakavond bekend is, informeren wij u hierover. Raads- en commissieleden hebben tijdens de inspraakavond een luisterend oor. Naar aanleiding van de inspraakavond kan het college indien nodig of wenselijk, opnieuw enkele wijzigingen aanbrengen. Hierna wordt de conceptvisie – via de commissie Ruimte – voorgelegd aan de gemeenteraad. Nadat de raad met de conceptvisie heeft ingestemd, wordt deze ter inzage gelegd.

Zienswijze

Inwoners hebben daarna nog eens de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen gedurende een periode van zes weken. Na afloop van deze periode worden eventuele reacties verwerkt en wordt de definitieve energievisie opgesteld. Deze wordt – via de commissie Ruimte – ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Inwoners kunnen zowel tijdens de openbare commissievergaderingen als raadsvergaderingen gedurende het gehele traject inspreken.

Beweegspetters: bewegen voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar

Heeft u thuis ook zo’n ‘beweegspetter’? Dan is Beweegspetters echt wat voor uw kind! Beweegspetters is een beweegactiviteit voor ouders en kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

Op woensdag 1, woensdag 15 of dinsdag 21 februari kan worden deelgenomen aan twee workshops naar keuze. Uw kind kan kiezen voor: dans, judo en ouder- en kindgym. De workshops beginnen om 9.30 uur en vinden plaats bij Kindercentrum de Springplank, Haitsma Mulierweg 20 in Winterswijk. Vanaf 11.00 uur is er tijd voor een kopje koffie of thee en kan informatie worden uitgewisseld. Deze activiteiten worden georganiseerd door Budocentrum Winterswijk, Penta Winterswijk, SWW kinderopvang en Anne schoot (kinderfysiotherapeut).

Meer informatie en/of opgave voor deze activiteiten kan via de website www.actiefinwinterswijk.nl.

Het Sociaal Team van de Post

Regelmatig schrijven medewerkers van het Sociaal Team van de Post een korte column in gemeentenieuws over de Post, het Sociaal Team of ervaringen in hun werk. In deze uitgave de bijdrage van Ria Bussink.

Gevlucht: Indrukwekkende levensverhalen

Eind 2016 organiseerde Beyond Borders een avond waarop jongeren die op het AZC verblijven vertelden over hoe zij hun toekomst voor zich zagen. Ria Bussink van Sociaal Team de Post was daar bij. “Het was een bijzondere avond met bijzondere verhalen! Deze jongeren willen heel graag verder komen en willen echt een leven opbouwen in Nederland.

De één wil sporter, muzikant, arts of chef-kok worden, de ander wil een eigen zaak, monteur of ICT-er zijn. Wat ik indrukwekkend vond was dat de jongeren hier echt goed over na hebben gedacht en het niet bij woorden laten. Ik sprak bijvoorbeeld Abdullah van 15 uit Syrië. Hij wil heel graag studeren en advocaat worden. Hij is een half jaar in Nederland, maar spreekt al erg goed Nederlands. Hij doet VWO en is serieus bezig om verder te komen en laat zich niet belemmeren door een nieuwe cultuur of een nieuwe taal. Heel knap, zeker als je bedenkt dat hij met zijn gedachten ook nog vaak bij zijn familie in Syrië is. Zijn familie zit midden in het oorlogsgeweld. Abdullah vertelde dat hij zich verplicht voelt om zich juist heel erg in te zetten omdat hij de kans had gekregen hier te komen. Daar had zijn familie voor gezorgd en nu de mensen om hem heen in Nederland. Ik vond het bijzonder, knap en ook ontroerend hoe zo’n jonge knul zoveel meemaakt en toch zo gedreven kan zijn!”

Sociaal Team de Post is direct betrokken bij mensen die in Winterswijk komen wonen na hun vlucht naar Europa. Wil jij in contact komen met andere culturen, mensen hun plek helpen vinden in Winterswijk of gewoon meer weten hoe het één en ander werkt in aan ander land? Stel je vraag aan Sociaal Team de Post. Willemijn Post is contactpersoon voor deze groep mensen, wpost@winterswijk.nl, (0543) 543 960 of kom langs tussen 09.00 en 12.00 bij Balinkestraat 4 in Winterswijk.

De verhalen van het Sociaal Team zijn fictief, maar berusten wel op de dagelijkse praktijkervaringen van de medewerkers.

Activiteiten voor mantelzorgers in februari

VIT-hulp bij mantelzorg

Nieuw: het Mantelzorgcafé, tref- en informatiepunt voor mantelzorgers

Met ingang van 2017 legt VIT-hulp bij mantelzorg het accent bij de maandelijkse mantelzorgbijeenkomsten meer op ontmoeting en ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Op donderdag 16 februari van 14.00 tot 15.30 uur vindt het eerste Mantelzorgcafé plaats bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk.

Met het Mantelzorgcafé wil VIT-hulp bij mantelzorg mantelzorgers een laagdrempelige ontmoetings- én informatieplek bieden. Tijdens dit maandelijkse moment worden mantelzorgers in de gelegenheid gesteld om andere mantelzorgers te ontmoeten in een informele sfeer. Op elke moment kunnen mensen binnenlopen en aanschuiven zonder zich van te voren aan te melden. Koffie/thee wordt aangeboden. Wat blijft is de rol van de mantelzorgconsulent als vaste gastvrouw. Daarmee is het Mantelzorgcafé ook een laagdrempelige plek om individuele vragen te stellen aan de consulent.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT hulp bij mantelzorg, telefoonnummer (0544) 82 00 00.

Werk in uitvoering

Sloopwerkzaamheden school Jan Stienstraweg

In verband met de afvoer van sloopmateriaal van de Beatrixschool wordt het eenrichtingverkeer in de Jan Stienstraweg tot eind januari 2017 tijdelijk omgedraaid.

Snoeiwerkzaamheden Groenloseweg

Vanaf woensdag 1 februari worden de bomen gesnoeid langs de Groenloseweg, tussen de Jaspersweg en de Javastraat. De werkzaamheden duren ongeveer anderhalve week. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer tijdens de werkzaamheden om verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

Datum info activiteit
2 februari Openbare presentatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie onder ‘Vergaderingen’ in dit gemeentenieuws.
8 februari Openbare vergadering commissie Ruimte om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie onder ‘Vergaderingen’ in dit gemeentenieuws.
9 februari Openbare vergadering commissie Samenleving om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie onder ‘Vergaderingen’ in dit gemeentenieuws.
9 februari Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur, gebouw SDOA, Kevelderstraat 1 in Groenlo. Meer informatie onder ‘Vergaderingen’ in dit gemeentenieuws.
15 februari Openbare expertavond duurzame energie voor raads- en commissieleden om 19.30 uur, Theaterzaal Gerrit Komrij College Parallelweg 7.
16 februari Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur, Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Openbare presentatieavond voor raads- en commissieleden

Op donderdagavond 2 februari aanstaande wordt voor raads- en commissieleden een presentatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de hal van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De bijeenkomst is openbaar.

Tijdens deze bijeenkomst worden drie presentaties gegeven. De heer F. ten Doeschot van I&O Research uit Enschede geeft een presentatie over de benchmark ‘Waarstaatjegemeente?’, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan de gemeentelijke dienstverlening, de kwaliteit van de openbare ruimte en het welbevinden van de inwoners van de gemeente Winterswijk. Vervolgens geven enkele beleidsmedewerkers uit de gemeenten Aalten, Bocholt, Oost Gelre en Winterswijk een presentatie over het onderwerp ‘Grenzhoppers’. De Grenzhoppers vormen een netwerk van ambtenaren, dat is opgericht met als doel een strategische en duurzame grensoverschrijdende samenwerking te realiseren. Ten slotte geeft de heer J.G. Esendam, voorzitter van de stichting Hart4Winterswijk, een presentatie met als titel ‘Winterswijk 100% HARTveilig’. Deze presentatie gaat over het belang van voldoende AED’s in ieders buurt.

Bij presentaties ligt het accent op de informatieoverdracht aan raads- en commissieleden. Over de verstrekte informatie wordt dus niet vergaderd. Wel kunnen raads- en commissieleden vragen stellen en is er ruimte voor discussie. Van deze bijeenkomsten worden geen verslagen gemaakt. Voor meer  informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op (0543) 543 543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl.

Openbare vergaderingen commissies Ruimte en Samenleving

De commissie Ruimte van Winterswijk vergadert op woensdag 8 februari 2017 vanaf 19.30 uur en de commissie Samenleving van Winterswijk vergadert op donderdag 9 februari 2017 vanaf 19.30 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op onze website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Raadscommissies’, daarna op het icoon ’vergaderingen Ruimte’ of ‘vergaderingen Samenleving’. Voor vragen over de vergaderstukken kunt u contact opnemen met de griffie, tel. (0543) 543 120 (commissie Ruimte) of 543 121 (commissie Samenleving), of via e-mail: griffie@winterswijk.nl

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 9 februari 2017 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: voortgangsrapportage inzake beleidsvoorbereiding actualisering/aanpassing beleid bijzondere bijstand/minimaregelingen (ter informatie), voortgang vacature cliëntenraad, vragenlijst bij nieuwsbrief april 2017 (ter informatie), evaluatie uitgebrachte adviezen 2015/2016, voorbereiden cliëntencontactdagen, terugkoppeling gesprek met Welzijnsraad Berkelland en vaststellen verslag 12 januari 2017.

De agenda en stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.