Gemeentenieuws week 5

0
321

Werkbezoek door staatssecretaris Knops aan Winterswijk

Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 24 januari een werkbezoek gebracht aan de gemeente Winterswijk.

Er bestond veel belangstelling voor het bezoek. Hij werd ontvangen door loco-burgemeester Rik Gommers en wethouder Ilse Saris. Ook burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost-Gelre was aanwezig. De staatssecretaris bracht een bezoek aan Pronova Praktijkonderwijs aan de Wielewaalstraat. Hij kreeg een presentatie door directrice Roos Willemsen over de succesvolle methode die zij hebben ontwikkeld om leerlingen van de praktijkschool Duits te leren.

Nicky Eppich namens de gemeente Winterswijk en Tom Lamers namens de gemeente Aalten hielden een presentatie over het netwerk Grenzhoppers. Hun presentatie was toegespitst op economie en arbeidsmarkt in de Achterhoek / Kreis Borken. De staatssecretaris keek tevreden terug op het bezoek. ,,Het was een goed bezoek. Grensregio’s spelen een belangrijke rol in Europa. Wat me in Winterswijk vooral opviel was dat niemand ergens om vroeg. Ze wilden geen geld, politieke actie en er was geen klaag. Ze wilden alleen datgene delen waar ze mee bezig zijn en daar heb ik een goed beeld van gekregen. De mensen zijn trots op hun werk en de regio is trots op wat ze bereikt. Dat is mooi. Mocht er iets zijn waar ik ze mee kan helpen in politiek Den Haag. Dan werk ik graag mee. Deze regio verdient dat.’’

Schittert uw foto straks in het gemeentekantoor aan de wand? 

Wij willen een aantal vergaderruimtes en ook de publieksruimte in het gemeentekantoor een  Winterswijkse aanblik geven door middel van foto’s op de wand. Graag doen wij hierbij een beroep op u en vragen u uw mooiste Winterswijkse foto naar ons in te sturen. Dat kan een foto zijn van het landschap, een gebouw of een ander mooi beeld van Winterswijk en zijn   buurtschappen.

De foto’s gebruiken wij in genoemde ruimtes als fotobehang. Daarnaast verfraaien we de gemeentegids 2018-2019 er zoveel mogelijk mee. Een interne werkgroep kiest uit de inzendingen de mooiste en meest bruikbare foto’s. De winnaars worden beloond met een cadeaubon ter waarde van € 100,00. De winnende foto’s worden eigendom van de gemeente Winterswijk en deze gebruiken wij na inzending rechtenvrij.

Voorwaarden en toesturen fotomateriaal

Wij verzoeken u om uw foto(’s) uiterlijk vrijdag 30 maart aanstaande bij ons aan te leveren via e-mailadres gebouwenbeheer@winterswijk.nl onder vermelding van ‘Foto Winterswijkse aanblik’. Het beeldmateriaal moet een zo hoog mogelijke resolutie hebben. De isowaarde dient zo laag mogelijk te zijn, bij voorkeur iso 100. Belangrijk is dat de foto in zijn totaliteit scherp en helder van kleur is. Wij ontvangen graag een horizontale foto. De afmeting van de wanden in genoemde ruimtes varieert van vier tot zeven meter breed en drie meter hoog. Wilt u toch nog even kijkje nemen om te zien op welk materiaal de foto’s worden afgedrukt, komt u gerust een kijkje nemen in het bedrijfsrestaurant van het  gemeentekantoor. Vermeld bij uw inzending duidelijk uw naam en telefoonnummer en geef ook een korte omschrijving van de gemaakte foto. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met het team Facilitaire Zaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zijn benieuwd naar uw inzending!

Startschot voor ‘Winterswijk Armoedevrij in 2040’

De gemeente heeft deze week het startschot gegeven voor de actie ‘Winterswijk Armoedevrij in 2040’. De aftrap vond plaats in het Cultuurcentrum Boogie Woogie met een mini-congres over dit onderwerp.

Ruim 100 belangstellenden luisterden naar verschillende interessante sprekers. Na de pauze werd in groepjes besproken hoe het armoedeprobleem het beste te lijf kan worden gegaan. Communicatie, begrip voor mensen die op of onder de armoedegrens leven en vereenvoudiging van bijvoorbeeld het invullen van formulieren kwamen als belangrijke onderdelen naar voren.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Wim Aalderink was tevreden over het verloop van de avond. ,,Het is een ambitieus plan waar we met ons allen de schouders onder moeten zeten. Dan ben ik ervan overtuigd dat het gaat lukken. Dit is niet alleen een taak voor de gemeente maar voor de hele gemeenschap. Als ik zie hoe enthousiast er vanavond al is meegedacht om dit probleem te tackelen dan heb ik er alle vertrouwen in dat het goed komt.’’

Wethouder Ilse Saris leest voor tijdens De Nationale Voorleesdagen

Kinderen luisteren vol aandacht 

Tijdens de opening op woensdag 24 januari van De Nationale Voorleesdagen heeft wethouder Ilse Saris peuters en kleuters voorgelezen.

Net als voorgaande jaren koos een jury van deskundigen een Prentenboek Top Tien die gedurende de campagne centraal staan. Eén boek wordt ieder jaar gekozen tot Prentenboek van het Jaar. Ssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup is dit jaar het Prentenboek van het Jaar. Leerlingen van Vrije Basisschool De Esch en SWW Kinderopvang, locatie kindercentrum de Springplank, hebben genoten van het verhaal. Speciaal voor de kinderen had de wethouder de ambtsketen van de burgemeester meegenomen. Zo konden de kinderen de keten goed bekijken en aanraken.

Tot en met zaterdag 3 februari is er van alles te doen rondom De Nationale Voorleesdagen in de bibliotheek, boekwinkels, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de eerste twee groepen van het basisonderwijs.

Afsluiting Kuipersweg te Winterswijk

Van 5 tot en met 9 februari staat de vervanging van een duiker in de Kuipersweg gepland. Hiervoor moet de weg afgesloten worden voor het verkeer. Er wordt een omleiding aangegeven. Bij onwerkbaar weer worden de werkzaamheden uitgesteld. Deze werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met het aanpassen van de waterleiding door Vitens.

N18 bij Varsseveld

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer BAM bezig met de reconstructie van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Volg de aangegeven omleidingsroutes en houd rekening met langere reistijden. Kijk voor meer informatie op www.bambouwtN18.nl.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Meld u aan op MijnOverheid

Aanslag gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen?

De aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen worden eind februari bezorgd. Inwoners met een account op MijnOverheid ontvangen de aanslag digitaal in hun berichtenbox. Wilt u de aanslag ook digitaal ontvangen? Log dan in op MijnOverheid en vink de gemeente Winterswijk aan. Als u dit voor 10 februari doet, dan ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2018 ook digitaal.

Lezing over insecten in Winterswijk

De stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL Winterswijk) organiseert tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 12 februari om 20.00 uur een lezing over insecten in Winterswijk.

De heer Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting verzorgt deze lezing in de herberg van de Harmienehoeve, Kulverweg 2 in Winterswijk Woold. De lezing is vrij toegankelijk. Bezoekers wordt wel gevraagd om na afloop van de lezing creatief mee te denken aan insectvriendelijke maatregelen. Wenst u de lezing bij te wonen dan graag vooraf aanmelden via de mail bij mevrouw S. Aalders, saalders@winterswijk.nl. Zie ook www.wclwinterswijk.nl

Inloopbijeenkomst over het ontwerp-inpassingsplan Willinks Weust

Op 8 februari organiseert de provincie Gelderland in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 van 18.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst over het ontwerp-inpassingsplan Willinks Weust. U kunt gewoon binnenlopen. Medewerkers van onder andere de provincie Gelderland en het adviesbureau SAB klaar om uw vragen te beantwoorden.

datum info activiteit
1 februari Openbare presentatiebijeenkomst voor raad- en commissieleden om 19.30 uur in de hal van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
7 februari Openbare vergadering commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
8 februari Openbare vergadering commissie Samenleving vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
8 februari Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om19.30 uur in het oude Stadhuis, Kevelderstraat 1 in Groenlo. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
8 februari Inloopbijeenkomst over het ontwerp-inpassingsplan Willinks Weust van 18.00 tot 20.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

 

Presentatiebijeenkomst 1 februari 2018

Op donderdag 1 februari aanstaande wordt voor raads- en commissieleden een presentatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de hal van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De bijeenkomst is openbaar.

Tijdens deze bijeenkomst worden twee presentaties verzorgd. Er wordt een presentatie verzorgd over de Village deal. Dit project van de VNG is erop gericht de onderlinge samenwerking in het sociaal domein te verbeteren. Winterswijk is één van de 11 deelnemende gemeenten. De presentatie geeft algemene informatie over de Village deal, daarnaast wordt aangegeven hoe Winterswijk dit project gaat vormgeven.

Daarnaast wordt een presentatie verzorgd over de notitie realisatie onderwijsvisie Winterswijk. Op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad van Winterswijk de onderwijsvisie Winterswijk vastgesteld. In de notitie realisatie onderwijsvisie wordt ingegaan op de realisatie van duurzame onderwijsvoorzieningen en het ontwikkelen van de plannen met betrekking tot de feitelijke vormgeving van deze onderwijsvoorzieningen in Winterswijk.

Bij presentatiebijeenkomsten ligt het accent op de informatieoverdracht aan raads- en commissieleden. Over de verstrekte informatie wordt dus niet vergaderd. Wel kunnen raads- en commissieleden vragen stellen en is er ruimte voor discussie. Van deze bijeenkomsten worden geen verslag gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op (0543) 543 543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl

Openbare vergaderingen commissies Ruimte en Samenleving

De commissie Ruimte van Winterswijk vergadert op woensdag 7 februari 2018 vanaf 19.30 uur en de commissie Samenleving van Winterswijk vergadert op donderdag 8 februari 2018 vanaf 19.30 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op onze website www.winterswijk.nl

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 8 februari 2018 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staat onder andere: kennismaking met de directeur van SDOA de heer Theo Beijer, behandeling opmerkingen SDOA intern naar aanleiding van de cliëntcontactdagen, voortgang met betrekking tot vacature voor een cliëntenraadslid, afwikkeling adviesaanvraag met betrekking tot. verordening maatschappelijke participatie, afwikkeling adviesaanvraag beleidsregels collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen 2018, behandeling wijziging/intrekking verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive, behandeling aanpassing verordening tegenprestatie.