Gemeentenieuws week 5

0
108

Koninklijke onderscheiding voor Johan Meerdink

Johan Meerdink (66) uit Winterswijk is zondag 27 januari benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet als cantor-organist bij de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde en diverse dirigentschappen.

Locoburgemeester Ilse Saris van de gemeente Winterswijk reikte de onderscheiding aan hem uit na de kerkdienst van de Protestantse Gemeente in de Johanneskerk in Lichtenvoorde.

Verdiensten

De heer Meerdink heeft zich de afgelopen 50 jaar ingezet als cantor-organist. In 1969 is hij gestart bij de Gereformeerde Kerk te Lichtenvoorde. Vanaf 1990 was hij cantor-organist bij de Hervormde Gemeente Lichtenvoorde.
Per 1 juli 2007 zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk gefuseerd tot de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde en is de heer Meerdink cantor-organist bij gezamenlijke diensten. Daarnaast is de heer Meerdink als vrijwilliger betrokken bij het koor als pianist en (inval)dirigent. De heer Meerdink heeft zich ook met veel enthousiasme en creativiteit ingezet voor vernieuwing in de kerkmuziek.

Naast zijn enorme inzet voor de Protestantse Gemeente in Lichtenvoorde, was hij 18 jaar dirigent van de Westendorpse fanfare en dirigent bij de orkesten Excelsior in Silvolde.
Bij het Woolds Mansleu Koor, Gemengd Koor Kotten en Vrouwenkoor Zang en Vriendschap is de heer Meerdink actief als pianist en plaatsvervangend dirigent. Daarnaast is hij leider van de Bigband Jazzewind. De heer Meerdink wordt als musicus alom gewaardeerd voor zijn kundigheid en ervaring, met een enorme betrokkenheid bij zijn activiteiten binnen de kerk en bij de koren.

Project voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 6

Kies je sport 

‘Kies je Sport’ is een sportstimuleringsproject dat dit schooljaar voor het eerst wordt georganiseerd in de gemeente Winterswijk. Door dit project kunnen kinderen uit de groepen 3 tot en met 6 kennismaken met verschillende sporten bij Winterswijkse sportverenigingen. Als een kind al een sport beoefent, mag hij of zij ook meedoen om eens een andere sport te proberen. De sportcursussen vinden plaats in een periode van vijf weken, te weten van maandag 18 maart tot en met 19 april 2019. Dit project wordt mogelijk gemaakt door Actief Winterswijk, Beweeg Wijs en gemeente Winterswijk.

Voor wie?

Voor alle kinderen uit de gemeente Winterswijk die in groep 3, 4, 5 of 6 op de basisschool zitten. Zij ontvangen op school ook het cursusboek ‘Kies je sport’.

Kosten?

Een cursus van drie trainingen kost € 3,00. De kosten van een cursus van vier trainingen bedragen € 4,00. De betaling verloopt via iDeal bij het aanmelden op de website.

Hoe werkt het?

Op de website www.actiefwinterswijk.nl staan de verschillende sportcursussen beschreven waarvoor kinderen zich kunnen aanmelden. De inschrijving start op vrijdag 8 februari en sluit op vrijdag 22 februari 2019. Iedere sportcursus heeft een maximum aantal plaatsen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido de Vries (Medewerker Jeugd/coördinator  buurtsportcoaches). U kunt hem bereiken via e-mailadres gemeente@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543.

Nationale Voorleesdagen

Burgemeester leest voor uit ‘Een huis voor Harry’

Tussen de boeken in de feestelijk versierde winkel van boekhandel  Kramer heeft burgemeester Joris Bengevoord woensdag 23 januari voorgelezen.

Op de eerste dag van de Nationale Voorleesdagen genoten de kinderen van groep 1 en 2 van obs ’t Waliën van het verhaal ‘Een huis voor Harry’. Natuurlijk waren er heerlijke broodjes en ranja  voor de leerlingen bij dit  voorleesontbijt. Tijdens het voorlezen reageren de kinderen enthousiast op het verhaal en de tekeningen uit het boek van Leo Timmers. Na afloop gingen de leerlingen met een mandarijn en kleurplaat op zak naar school. Het doel van het voorlezen is om het voorlezen te stimuleren. De Nationale Voorleesdagen zijn tot en met 2 februari. Voorleestips zijn te vinden op: https://www.nationalevoorleesdagen.nl

Meepraten over Omgevingsvisie Buitengebied

Hoe houden we ons prachtige buitengebied in de toekomst leefbaar en vitaal? Deze vraag stond centraal tijdens de dialoogbijeenkomsten die vorige week maandag- en woensdagavond in het gemeentekantoor werden gehouden.

In totaal namen ruim 110 ondernemers en bewoners van het buitengebied deel aan de dialoogbijeenkomsten. Aan de hand van concrete voorbeelden gingen zij in verschillende groepen met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor het buitengebied. Wat kunnen we doen om het buitengebied nog mooier en aantrekkelijker te maken? Hoe gaan we om met wonen, werken en recreëren in het buitengebied? Welke ontwikkelingen juichen we toe en welke vinden we minder wenselijk? Over al deze onderwerpen konden de deelnemers hun mening geven. De gesprekken werden in goede banen geleid door vertegenwoordigers van de vereniging OBW (Ondernemers Buitengebied Winterswijk) en de stichting Buurtschappenvisie Winterswijk (BSW).

Foto: Wim Schepers

Veel informatie

De dialoogbijeenkomsten hebben veel bruikbare informatie opgeleverd. De komende tijd gaat de gemeente samen met OBW en BSW aan de slag om de informatie te verwerken tot een concept-Omgevingsvisie Buitengebied. De Omgevingsvisie Buitengebied wordt een belangrijk beleidsdocument. Hierin beschrijven we de gewenste toekomst van ons fraaie buitengebied.

Zover is het nog niet. Eerst wordt nu een concept-Omgevingsvisie opgesteld. Het is de bedoeling dat deze in april klaar is. Daarna is de politiek aan zet en wordt de visie voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. De planning is er op gericht om de Omgevingsvisie Buitengebied in september te laten vaststellen door de gemeenteraad (zie kader ‘Planning Omgevingsvisie Buitengebied’).

Planning Omgevingsvisie Buitengebied

Concept-Omgevingsvisie buitengebied  
Concept-Omgevingsvisie voorleggen aan partners april
Bespreking in Politiek Forum 11 april
Ontwerp-Omgevingsvisie voorleggen aan college van B en W  
Tervisielegging ontwerp-Omgevingsvisie  
Omgevingsvisie Buitengebied  
Besluitvorming in college van B en W 27 augustus
Behandeling in algemene raadscommissie 12 september
Besluitvorming in gemeenteraad 26 september

Uw kind aanmelden voor de basisschool 

Vanaf het moment dat uw kind drie jaar wordt, kan hij/zij aangemeld worden voor een plek op een basisschool. Dit met de bedoeling om daar vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt, te beginnen.  Ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van drie jaar ontvangen dit jaar voor het eerst geen oproep meer via de gemeente om hun kind(eren) aan te melden voor het basisonderwijs in Winterswijk. Ouders/verzorgers kunnen voortaan zelf contact leggen met de basisschool van hun voorkeur en de aanmelding van hun kind(eren) rechtstreeks met de school regelen.

Open Dag basisscholen op 5 februari 2019
Onderstaand ziet u een overzicht van het aanbod van de Winterswijkse basisscholen, met hun contactgegevens. Allemaal houden zij op dinsdag 5 februari aanstaande een Open Dag. Meer informatie over deze Open Dag vindt u binnenkort via een gezamenlijke advertentie van de basisscholen in de Winterswijkse weekbladen en op de website van de betreffende scholen.

Basisscholen in Winterswijk

Openbaar onderwijs

 • Bargerpaske

Voorninklaan 1, 7103 AW Winterswijk, (0543) 516 539, www.bargerpaske.nl

 • De Kolibrie

Hakkelerkampstraat 55, 7101 VG Winterswijk, (0543) 514 019, www.obsdekolibrie.nl

 • De Schakel

Violenstraat 1a, 7102 CN Winterswijk, (0543) 514 687, www.deschakel-winterswijk.nl

 • Kotten

Meester Meinenweg 14, 7107 AN, Winterswijk-Kotten, (0543) 563 532, www.obskotten.nl

 • Miste/Corle (Bas-school)

Brinkeweg 15, 7109 BN Winterswijk-Miste, (0543) 565 206, www.mistecorle.nl

 • Stegeman

Pronsweg 5, 7101 CE Winterswijk, (0543) 514 155, www.obsstegeman.nl

 • ’t Waliën

Waliënseweg 8, 7105 CD Winterswijk-Huppel (0543) 514 228, www.obswalien.nl

 • Woold

Schoolweg 13, 7108 BM Winterswijk-Woold, (0543) 564 427, www.obswoold.nl

Bijzonder onderwijs

rooms-katholiek onderwijs:

 • De Vlier (Daltonschool)

Vlierstraat 7, 7101 TR Winterswijk, (0543) 515 585 www.devlier.skbg.nl

 • Jozefschool

Schoolstraat 1, 7101 GB Winterswijk, (0543) 532 747, www.jozefww.skbg.nl

protestants-christelijk onderwijs:

 • De Bataaf

Hortensialaan 18d, 7101 XB Winterswijk, (0543) 514 744, www.cbsdebataaf.nl

 • Emmaschool

Vredenseweg 170, 7113 AE Winterswijk-Henxel (0543) 562 436, www.emmaschool-winterswijk.nl

 • Julianaschool

Corleseweg 4, 7102 EV Winterswijk, (0543) 512 937, www.juliana-winterswijk.nl

 • Koningin Wilhelminaschool

Burg. van Nispenstraat 36, 7103 WJ Winterswijk, (0543) 514 236, www.wilhelmina-winterswijk.nl

Bijzonder neutraal onderwijs

 • ’t Kempken

Beuksveld 6, 7104 BD Winterswijk-Meddo, (0543) 569 406, www.tkempken.nl

 • Vrije school De Esch

Rusthuisstraat 28, 7101 JH Winterswijk, (0543) 532 704, www.deesch.nl

Speciaal onderwijs

 • De Korenburg

Morsestraat 21a, 7101 JA Winterswijk, (0543) 512 214, www.dekorenburg.nl

Thema-avond Duurzaamheid: De blik van jongeren

Op maandag 4 februari organiseren vier leerlingen van het Gerrit Komrij College samen met de gemeente Winterswijk een thema-avond over duurzaamheid. De avond wordt van 19.30 tot 21.00 uur gehouden in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.15 uur.

De gemeente Winterswijk vindt duurzaamheid heel belangrijk. Dit heeft veel positieve gevolgen voor de toekomstige generatie(s). Alleen: wat vinden jongeren nu zelf van duurzaamheid en wat doen ze nu al? Speciaal om deze vragen te beantwoorden organiseren vier actieve jongeren een thema-avond om hun kijk op duurzaamheid te delen met geïnteresseerden. Op deze avond is ook de lancering van het online platform Duurzaamheid. Meer info is te vinden op onze site www.winterswijk.nl/inwoners bij ‘Nieuws’.

Politiek forum 7 februari 2019

Op 7 februari is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’. Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Tijdens het politiek forum van 7 februari 2019 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Sportnota (richtinggevend)

19.30 tot 20.45 uur

Bedrijfsrestaurant

De visie van de maatschappij op sport en bewegen verandert en daarmee het sport- en beweegbeleid. Sport wordt steeds minder alleen doel op zich, maar steeds meer een middel om diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van sport en bewegen bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden en de inzet binnen de zorg- en welzijnssector. Deze en andere ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om de sportnota te gaan herzien. In dit politiek forum worden de kaders voor het nieuwe sportbeleid opgehaald bij de raads- en commissieleden in combinatie met vertegenwoordigers uit het veld. Overige geïnteresseerden en aanwezigen zijn van harte uitgenodigd om hierbij als toehoorder aanwezig te zijn.

Opgave armoedevrij Winterswijk 2040 (informatief)
21.00 tot 21.30 uur
Bedrijfsrestaurant

In dit politiek forum wordt de voortgang van de gesprekken met Winterswijkers over armoede en een armoedevrij Winterswijk in 2040. Daarnaast worden eventuele dillema’s voorgelegd en besproken. De data van de komende inspiratiebijeenkomsten worden gedeeld. Raads- en commissieleden kunnen daar bij aansluiten.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam –  geboortedatum

 1. Carrillo Hernández – 31-01-1988

A.R. Cutiño Carrillo – 23-10-2018

A.C. Cutiño Carrillo – 08-03-2016

 1. Cutiño Sierra  – 15-09-1984

Ervaring en kennis gezocht!

Wij zoeken mensen voor een expertgroep; wij willen jouw mening. We willen dat mensen niet meer in armoede hoeven te leven. Dat de oorzaak van armoede écht wordt aangepakt! Hiervoor hebben we ervaring en kennis nodig. Als we armoede Winterswijk uit willen hebben, dan moeten we dat samen doen.

Wil jij met ons meepraten?

 • Ben jij, of ken jij iemand die ervaring heeft met het leven in armoede?
 • Heb jij geleefd op het minimum (bestaans) inkomen?
 • Ben jij iemand die contact heeft (gehad) met deurwaarders?
 • Ben jij iemand die ervaring heeft met schuldhulpverlening?
 • Werk jij maar moet je een beroep doen op bijzondere bijstand voor uitgaven?

Samen willen wij, Winterswijk armoedevrij maken. Daarom zoeken wij mensen met ervaring die met ons:

 • mee willen denken
 • mee willen praten
 • mee willen doen

Het meedenken en meepraten kan anoniem. Dit kan via de computer, dit kan in een groepje: wat jij wil en wat bij jouw past. Misschien wil je meer informatie, of heb je vragen. Aarzel niet en neem contact op met Carola Wallaart. Zij is per e-mail te bereiken: cwallaart@winterswijk.nl.

Sociaal Team van de Post 

Laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar niet heel goed. In Nederland is dat bij 1 op de 9 mensen het geval. Mensen die laaggeletterd zijn hebben bijvoorbeeld moeite met veel ‘gewone’ dingen zoals pinnen en digitaal betalen, formulieren invullen voor zorgtoeslag of belasting. Het lezen van borden en reizen met openbaar vervoer, voorlezen aan (klein)kinderen, werken met de computer of solliciteren is voor deze groep ook lastig.

Moeite hebben met lezen en schrijven kan grote gevolgen hebben op allerlei gebied. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, kan dat invloed hebben op geldzaken, gezondheid, het vinden en houden van een baan, zelfredzaamheid en sociaal actief zijn. Daarnaast ervaren laaggeletterde mensen schaamte en onbegrip. Afhankelijk zijn van anderen voor dagelijkse dingen vormt een drempel.

Bent of kent u iemand die (mogelijk) moeite heeft met lezen en schrijven?

Laaggeletterdheid is nog wel eens de basis voor de vragen en problemen die bij het Sociaal Team de Post terecht komen. Het Sociaal Team kent de mogelijkheden om mensen te ondersteunen bij deze vragen en om beter te leren lezen en schrijven. Heeft u vragen of goede ideeën over financiën, zorg, wonen en welzijn. Iedere ochtend tussen 09.00 en 12.00 uur kunt u terecht zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of bellen via telefoonnummer (0543) 543 960.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Haverkampstegge – Steverdinkweg

In verband met het vervangen van de waterleiding is het kruispunt Haverkampstegge – Sieverdinkweg tot en met 8 maart afgesloten voor al het verkeer. Er wordt geen omleiding ingesteld.

Vergaderingen

Openbare raadsvergadering op 31 januari en 5 februari 2019

Op donderdag 31 januari 2019 vergadert de gemeenteraad van Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.

Gelet op de volle agenda voor deze raadsvergadering is deze vergadering in twee delen geknipt. De agendapunten ‘toekomstvisie bedrijventerrein Dennenoord’ en ‘Integrale aanpak 5 onbeveiligde overwegen’ worden behandeld op dinsdag 5 februari 2019. Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. Het is nog niet duidelijk of de extra vergadering op 5 februari 2019 ook live te volgen is.

De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u vanaf woensdag 23 januari aanstaande op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122. De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 14 februari 2019

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 14 februari 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: Behandeling van verslag evaluatiemiddag Stimulansz, concept activiteitenplan 2019 en concept jaarverslag 2018,  voortgang invulling vacatures. De agenda  voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 14 februari 2019 zijn geen  stukken aanwezig ter inzage.

Agenda activiteiten 

30 januari Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk in de Zonnebrinkkerk aan de Zonnebrinkkerk 61. Inloop vanaf 19.00 uur.
31 januari Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
4 februari Thema-avond Duurzaamheid van 19.30 tot 21.00 uur in gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.15 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
5 februari Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
7 februari Politiek forum van 19.30 tot 20.45 uur: Sportnota en van 21.00 tot 21.30 uur: Opgave armoedevrij Winterswijk 2040 in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
14 februari Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur, Kevelderstraat 1 in Groenlo. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.