Gemeentenieuws week 50

0
272

Gemeente Winterswijk vervangt laanbomen

Het buitengebied van Winterswijk is een nationaal landschap. Een prachtig coulissenlandschap dat recreatief erg aantrekkelijk is met hierin veel lanen met oude bomen. Deze lanen vervullen een belangrijke rol in het landschap vanwege de cultuurhistorische en ecologische functie.

Vanwege de ouderdom neemt de vitaliteit van een deel van de lanen af en heeft de gemeente in deze lanen de laatste jaren de slechte bomen al verwijderd. Gevolg hiervan is dat lanen onderbroken raken en dreigen te verdwijnen. In dit artikel vertellen we u graag meer over het plan voor de vervanging van deze bomen.

Beheerplan

De gemeente onderhoudt een groot bomenbestand van circa 50.000 bomen. Ruim 40.000 bomen staan als lanen langs wegen in het buitengebied. Twee derde van deze bomen is oud en gaat in kwaliteit achteruit. Her en der raken lanen in verval en vragen de oude bomen veel onderhoud. Om het coulissenlandschap in stand te houden heeft de gemeente in 2017 een nieuw beheerplan voor de laanbomen geschreven. Dit plan voorziet in het gefaseerd vervangen van slechte lanen. Het vervangen van lanen houdt in dat de resterende bomen van een slecht laandeel worden gekapt en dat de laan als geheel weer met jonge bomen wordt aangeplant.

Foto: Wim Schepers

Gefaseerde vervanging slechte lanen

De gemeente investeert de komende jaren in vervanging van slechte lanen om verder verval tegen te gaan. Door nu te starten met een gefaseerde vervanging wordt ingezet op een duurzame instandhouding van de laanstructuren. Hierdoor blijft het coulissenlandschap van Winterswijk voor nu en in de toekomst behouden en wordt waar mogelijk versterkt. De lanen die worden vervangen liggen verspreid door het buitengebied. Er is gekozen voor een gefaseerde vervanging om geen grootschalige ingrepen te doen in het landschap. Bij vervanging en herplant van lanen, wordt goed gekeken naar het omliggende landschap, ecologische aspecten en het gebruik ervan.

Ecologisch onderzoek

Lanen hebben een ecologische functie in het landschap. Voor de lanen en laandelen die de gemeente wil vervangen is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Uitkomst van het onderzoek is dat de laanvervanging uitgevoerd kan worden zonder negatieve gevolgen voor de beschermde flora en fauna ter plaatse.

Planning

Dit najaar worden lanen of delen van lanen vervangen langs de volgende wegen in het buitengebied: Corleseweg, Droppersweg,  Goordiek en Veenweg.  Meer informatie over de laanvervangingen is te vinden op onze website.   

75 jaar vrijheid

Herdenking 

Volgend jaar herdenken we 75 jaar vrijheid. In heel Nederland vinden tal van vieringen plaats. Ook in onze gemeente herdenken we de slachtoffers. Graag komen we hiervoor in contact met inwoners van Winterswijk die tot de Roma of Sinti behoren. U kunt contact opnemen met Paulien van Vliet, telefoon (0543) 543 106 of per e-mail pvliet@winterswijk.nl

Gemeentekantoor

Gewijzigde openingstijden in december 

In verband met een personeelsbijeenkomst zijn we op vrijdag 20 december vanaf 13.00 uur gesloten. Telefonisch zijn we dan bereikbaar tot 14.00 uur.

Voor de komende feestdagen hanteren we ook andere openingstijden. Op dinsdag 24 december zijn we vanaf 13.00 uur gesloten. Ook zijn we met Kerst (25 en 26 december) gesloten.

Op vrijdag 27 december is de afdeling Burgerzaken geopend van 9.00 tot 10.30 uur. U kunt dan terecht voor aangifte van geboorte en overlijden. Voor alle andere diensten zijn we die dag gesloten.

Op 31 december zijn we vanaf 13.00 uur gesloten. Op onze website www.winterswijk.nl vindt u meer informatie over onze ope­ningstijden.

Wilt u meer weten of beschikt u niet over een internetaansluiting, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Kerstavond 24 december 2019

Lichtjes op oorlogsgraven

In heel Nederland en op meerdere plaatsen in de wereld worden op kerstavond lichtjes geplaatst bij oorlogsgraven. Dit om met kerst hen te eren die het ultieme offer hebben gebracht voor onze vrijheid. Dit jaar worden ook op de Algemene Begraafplaats in Winterswijk kaarsen geplaatst. Op dinsdag 24 december bent u van harte welkom om een kaars te plaatsen bij een of meerdere graven.

Winterswijk
In Winterswijk hebben mevrouw Van Beem, mevrouw Verwey en mevrouw Van den Berg het initiatief genomen om dit ook in onze gemeente te organiseren.  Zij nodigen u van harte uit om op kerstavond een of meerdere graven te voorzien van een kaars. Er wordt om 16.45 uur verzameld bij de ingang van de Algemene Begraafplaats waar gezamenlijk de kaarsen worden aangestoken. Daarna wordt er naar de graven gelopen waar de kaarsen kunnen worden neergezet.
Aanmelden is niet nodig. U dient wel zelf een kaars mee te brengen. Belangrijk hierbij is dat het veilige kaars is die niet uitwaait. Er zijn speciale buitenkaarsen (vaak in een rode beker met aluminium deksel) die hiervoor geschikt zijn.

Locatie:           Algemene Begraafplaats Winterswijk, Kerkhoflaan 7103
Datum:            24 december 2019
Tijdstip:           16.45 uur verzamelen bij de ingang

Hoe het begon
Vier dagen voor kerstavond 2015 kreeg Dick Jansen uit Burgum het idee om op de oorlogsgraven in zijn woonplaats een lichtje te branden, net zoals dat al 25 jaar gebeurde op de Canadese begraafplaats in Holten. Hij zette een Facebook actie op, die massaal werd opgepikt. Op kerstavond brandden er op meer dan 140 plaatsen in Nederland kaarsjes bij oorlogsgraven. Inmiddels is de lichtjes actie nog groter geworden. In 2018 brandde op meer dan 335 locaties een lichtje bij een oorlogsgraf. En niet alleen in Nederland maar ook daar buiten.

Wijzigingen eigen bijdrage 2020 voor inwoners met een Wmo –maatwerkvoorziening

Voor inwoners die een maatwerkvoorziening ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning wijzigt de eigen bijdrage. Voorbeelden van een maatwerkvoorziening zijn, hulp bij huishouden, begeleiding of  een scootmobiel. Inwoners betalen hiervoor een eigen bijdrage van €17,50 per 4 weken. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK.

Wat  verandert er in 2020?

  • Vanaf 1 januari 2020 betaalt u niet meer per 4 weken maar per maand. De eigen bijdrage bedraagt dan €19,00 per maand.
  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 voor de meeste hulp uit de Wmo niks te betalen.
  • Begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere facturen in één maand ontvangen: de laatste facturen voor hulp of ondersteuning in 2019. En de eerste facturen voor 2020.

Inwoners met een  Wmo-maatwerkvoorziening worden komende weken per brief geïnformeerd door het CAK over de eigen bijdrage.

Meer weten?

Heeft u een vraag over de hulp of een vraag over de ondersteuning die u ontvangt? Neem dan contact op met de gemeente via het loket van Sociaal Team de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. De Post is van maandag tot en met vrijdag open van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur ook bellen met de Post. Het telefoonnummer is (0543) 543 960. Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de ondersteuning die de gemeente kan bieden, https://www.winterswijk.nl/Inwoners/Zorg_jeugd_werk_onderwijs

Heeft u vragen over de betaling van de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK. Het CAK is  bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0800-1925. Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de eigen bijdrage www.hetcak.nl

Gewijzigde afvalinzameling met kerst en nieuwjaar

Op de kerstdagen en nieuwjaarsdag worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Winterswijk. De containers worden op een andere dag geleegd.

  • De afvalinzameling van woensdag 25 december vindt plaats op zaterdag 21 december. Let op, dit is de zaterdag vóór de kerstdagen.
  • De afvalinzameling van donderdag 26 december vindt plaats op zaterdag 28 december.
  • De afvalinzameling van woensdag 1 januari vindt plaats op zaterdag 4 januari.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden

Het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10 in Winterswijk is op woensdag 25 december en woensdag 1 januari gesloten. Het ROVA-Klantcontactcentrum is geopend tot 16.00 uur op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december. En is gesloten op woensdag 25 december, donderdag 26 december en woensdag 1 januari.

Verloren en gevonden voorwerpen  november  2019

Heeft  u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Aankondiging ruimen gemeentegraven

In januari 2020 gaat de gemeente Winterswijk op de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan een aantal gemeentegraven ruimen. Het gaat om de volgende algemene graven:

D-11-4, D-11-5, D-11-6, D-11-7 en D-11-8

EUREGIO spreekuur 

Een baan in Duitsland: waar moet u rekening mee houden? Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt u op de hoogte van regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen. Op 19 december is er een spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulurhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo. Afspraak maken is niet nodig. Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

Column door bestuurder

Wethouder

Inge Klein Gunnewiek

“En, hoe is het als wethouder?”, vragen mensen me de laatste tijd vaak als ik ze ergens toevallig ontmoet. Ik heb ze dan meestal al een tijdje niet meer gesproken. “Leuk!”, zeg ik dan. Om al snel te nuanceren: “Niet alles is leuk. Maar de uitdaging om mensen en belangen bij elkaar te brengen: super!” De laatste tijd voert de stikstofdiscussie de boventoon op mijn werkdagen. Hoe kunnen de agrariërs verder naast onze Natura 2000-gebieden? Kunnen bouwprojecten nog wel door en hoe zit het met nieuwe locaties voor industrie? In mijn contacten met de verschillende ondernemers, merk ik gelukkig dat we elkaars belangen kunnen zien. Het belang van ons prachtige buitengebied (natuur), dat jaarlijks vele toeristen trekt  en zo dus ook een economisch belang heeft. Het belang van de agrariërs die een flink deel van datzelfde buitengebied beheren, waarbij er steeds meer oog is voor biodiversiteit (kruidenrijk grasland, bloemrijke akkerranden enzovoort). En het belang van de ondernemers van de industriekring die graag met natuur-, landbouw- en bouworganisaties kennis delen over stikstofberekeningen. Al deze partijen leveren hun bijdrage aan de aanpak van de stikstofproblematiek.
De stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) stuurde twee weken geleden een brief naar minister Schouten. Daarin roepen onder andere WCL-leden (landbouw, natuur en recreatie), Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW), de Industriekring en inwoners de minister op om gebruik te maken van de innovatieve kracht hier in Winterswijk. De kernboodschap van de brief is dat we aan de slag willen met een gebiedsgerichte aanpak. Daar hebben we al jaren goede ervaringen mee, denk maar aan het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek. We willen hier dus geen generieke regels, die voor elk gebied hetzelfde zijn. Een gebiedsgerichte aanpak zorgt ervoor dat we hier kunnen blijven boeren, werken, wonen en recreëren. In die Winterswijkse aanpak heb ik alle vertrouwen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Kuipersweg

In verband met het asfaltwerkzaamheden voor het project Herstel Natuur Wooldse Veen is de Kuipersweg van maandag 9 december tot met woensdag 11 december afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld. 

Pashof

In verband met kabels en leidingen is de Pashof ter hoogte van huisnummer 108 op donderdag 12 december afgesloten voor al het verkeer.

Nieuwstraat

In verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen is de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 1 op donderdag 12 december afgesloten voor al het verkeer. 

Markt

In verband met een extra warenmarkt is op zondag 15 en 22 december de Markt en de Torenstraat de gehele dag tot 18.30 uur afgesloten voor verkeer. 

Corleseweg

Deze week worden de bermen en sloten gemaaid van de Corleseweg. De halve rijbaan wordt met verkeersregelaars geregeld. 

Torenstraat

Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de parkeerplaatsen Torenstraat. Vanaf die tijd is het niet meer mogelijk te parkeren in de parkeervakken die gelegen zijn tussen inrit hotel Stad Munster en de markt. Dit geldt voor weerszijde van de Torenstraat. 

Tulpstraat

In verband met werkzaamheden is de Tulpstraat tot en met 27 december afgesloten voor al het verkeer.

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met 20 december afgesloten voor al het verkeer.

12 december Politiek forum om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
12 december Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
17 december Spreekuur zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen van 14.00 tot 17.00 uur in De Post, Balinkesstraat 4
19 december Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
19 december Spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulurhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Vergaderingen

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 12 december 2019

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 12 december 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: presentatie Anders denken, anders werken door Henk van Deutekom (één verordening Sociaal Domein), wijziging huishoudelijk reglement, adviesaanvraag beleidsregels terugvordering BBZ. Voor de vergadering van 12 december 2019 liggen de stukken voor agendapunt 5 en 6 ter inzage. Deze kunt u inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk.

Openbare raadsvergadering op 19 december 2019

Op donderdag 19 december 2019 wordt de reguliere raadsvergadering van de gemeenteraad van Winterswijk gehouden om 19.30 uur. Deze vindt plaats in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1. De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122. De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 28 november de volgende besluiten genomen.

Mededeling wethouder Elvira Schepers over SKB

Wethouder Elvira Schepers deelde de raad mee dat de raad van bestuur van de Santiz-ziekenhuizen van plan is de intensive care (IC), kinderafdeling en verlosafdeling van Streekziekenhuis Koningin Beatrix te sluiten. Alle raadsfracties spraken hun bezorgdheid uit over deze ontwikkeling. De colleges van de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk gaan hierover in gesprek met het ziekenhuisbestuur.

Mededeling wethouder Inge klein Gunnewiek over Dennenoord

Wethouder Inge klein Gunnewiek informeerde de raad over de stand van zaken rond bedrijventerrein Dennenoord. Zij gaf aan dat het college in de afgelopen maanden alles in het werk heeft gesteld om in gesprek te komen met Verhaegh Trading BV over de verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie, maar dat dit niet is gelukt. Het college heeft daarom besloten de voorbereidingen te stoppen en niet over te gaan tot onderhandelingen.

Raad stelt bestemmingsreserve beschikbaar voor aanpak inburgering nieuwkomers
Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering van kracht. De raad heeft financiële middelen beschikbaar gesteld om vanaf 2021 goed voorbereid te zijn op de invoering van deze nieuwe wet.

Raad stemt in met garantstelling voor Museumkaart Villa Mondriaan

Stichting Villa Mondriaan heeft plannen om de Museumkaart in te voeren. Op verzoek van het bestuur heeft de raad ingestemd met een garantstelling van € 30.000 om eventuele tekorten op te vangen als de verwachte toename van het aantal bezoekers achterblijft.

Raad stelt Verordening duurzaamheidslening non-profitorganisaties 2020 vast

Met het vaststellen van deze verordening kunnen verenigingen, scholen en energiecoöperaties die willen verduurzamen gebruik maken van de duurzaamheidslening voor non-profitorganisaties.

Raad stelt bestemmingsplan voormalig belastingkantoor vast

Het bestemmingsplan is gewijzigd om het terrein van het voormalige belastingkantoor aan de Misterweg te kunnen inrichten als openbaar groen. Het gaat om een tijdelijke invulling. De gemeente houdt het terrein achter de hand als strategische reservelocatie voor de lange termijn.

Raad stemt in met lidmaatschap ODA bij werkgeversvereniging VNG

De raad stemde ermee in dat de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) zich aansluit bij de nieuwe werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Raad stemt in met initiatiefraadsvoorstel D66 over burgerinitiatief en burgeragendering

De raad stemde unaniem in met het initiatiefraadsvoorstel van D66 om de verordening burgerinitiatief te wijzigen. Naast het al bestaande burgerinitiatief (de mogelijkheid voor burgers om een voorstel op de agenda van de raad te zetten), is nu ook burgeragendering mogelijk. Burgers kunnen nu ook een onderwerp op de agenda van de raad te zetten, zonder dat zij daarbij een concreet voorstel hoeven te doen. Daarnaast is de leeftijdstijdsgrens voor het burgerinitiatief en burgeragendering verlaagd van 14 naar 12 jaar.

Het was de eerste keer dat er in Winterswijk een initiatiefraadsvoorstel werd ingediend. Burgemeester Joris Bengevoord feliciteerde D66-fractievoorzitter Loes ten Dolle met deze primeur en overhandigde haar een bos bloemen.

Raad stelt aangepast Ruimtelijk Afspraken Kader gebiedsontwikkeling Steengroeve vast

Stichting Terra Temporalis wil een bezoekerscentrum realiseren bij de steengroeve. Het is de stichting niet gelukt om hiervoor alle gewenste gronden te verwerven. Het college stelde de raad daarom voor de kaart van het Ruimtelijk Afspraken Kader opnieuw vast te stellen voordat de bestemmingsplan­procedure wordt gestart. Dit agendapunt leidde tot een lange discussie in de raad. Twee insprekers gaven aan dat de buurtbewoners onvoldoende bij de planvorming zijn betrokken. De fractie VW stelde daarom voor het voorstel nu van de agenda te halen en in een volgende vergadering aan de raad voor te leggen. Dit voorstel werd met 1 stem voor (VW) en 19 stemmen tegen (CDA, WB, VVD, GL, PvdA, D66) verworpen. Wethouder Wim Aalderink zegde toe de buurtbewoners meer te betrekken bij het vervolgproces. Daarna stelde de raad het aangepaste Ruimtelijk Afspraken Kader vast met 19 stemmen voor (CDA, WB, VVD, GL, PvdA, D66) en 1 stem tegen (VW).

Raad stemt in met procedure vestiging distributiecentrum Obelink op Park Achterhoek

Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. wil een distributiecentrum vestigen op een deel van het terrein waar tot nu toe de realisatie van het gezondheidspark ‘Park Achterhoek’ was voorzien. Voor de realisatie is een bestemmingsplanprocedure en een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist. De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om deze procedures gecoördineerd af te handelen volgens de Wet ruimtelijke ordening.

Raad stemt in met Achtervangovereenkomst De Woonplaats 2020

Het raadsvoorstel om garant te staan voor een aantal leningen van De Woonplaats leidde tot een lange discussie in de raad over de onlangs gemaakte prestatieafspraken tussen de woningcorporatie en de gemeente. Daarbij werden vier moties ingediend:

  • D66 en VW dienden een motie om in de prestatieafspraken voor 2021 afspraken te maken over kleinschalige woonvormen voor ouderen, maar trokken deze motie later in.
  • Ook de motie van D66 en VW om de raad te betrekken bij het maken van de prestatieafspraken met De Woonplaats werd ingetrokken.
  • De motie van D66 en VW om de verkoop van sociale huurwoningen in de prestatieafspraken op te schorten in afwachting van de regionale en lokale woonvisie werd na hoofdelijke stemming met 16 stemmen tegen en 4 stemmen voor verworpen.
  • De motie van D66, CDA en VW om in de prestatieafspraken voor 2021 met De Woonplaats specifieke, meetbare, ambitieuze, realistische en tijdgebonden afspraken te maken over verduurzaming van de woningvoorraad werd na hoofdelijke stemming met 11 stemmen voor en 9 stemmen tegen aanvaard.

Het raadsvoorstel over de Achtervangovereenkomst De Woonplaats 2020 werd vervolgens met algemene stemmen aangenomen.

Raad benoemt bestuurslid Stichting Zwembaden Winterswijk

Met 19 stemmen voor en 1 stem tegen heeft de raad de heer C.J. van Overbeeke met terugwerkende kracht per 1 november 2019 voor een periode van 4 jaar benoemd als bestuurslid van de Stichting Zwembaden Winterswijk.

Motie WB over natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

De fractie van WB diende een motie in waarin het college werd verzocht om een plan te maken voor de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Wethouder Inge klein Gunnewiek gaf aan dat er al wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Daarop trok WB de motie in.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 28 november.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

De raadsvergadering begon met de verontrustende mededeling van het college dat drie afdelingen van het SKB gesloten dreigen te worden. Als CDA hebben we aangegeven dat we dit een zorgelijke situatie vinden en dat het belangrijk is om hierin gezamenlijk op te trekken. Het college deed ook de mededeling dat het niet lukt om Dennenoord te saneren en Verhaegh Trading te verplaatsen. Als CDA hebben we aangegeven dat nietsdoen geen optie is en wij hebben het college opgeroepen om op korte termijn te onderzoeken of een herverkaveling van Dennenoord mogelijk is. Op de agenda stond ook het Ruimtelijk Afspraken Kader voor de steengroeve ofwel het bezoekerscentrum Terra Temporalis. De buurt kwam inspreken omdat er met hun niet was gesproken over de plannen. Hoewel het CDA de plannen voor een bezoekerscentrum steunt, hebben wij aangegeven dat wij het onbegrijpelijk vinden dat de wethouder niet bereid is om eerst in gesprek te gaan met de buurt voordat hij gaat starten met het bestemmingsplan. Burgerparticipatie kun je namelijk maar één keer goed doen. Daar komt bij dat de plannen zijn ingetekend op grond die helemaal niet van de gemeente is. Ten slotte hebben we als CDA de motie van D66 gesteund om heldere afspraken te maken met De Woonplaats over de verduurzaming van de woningvoorraad. Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang

Het grote, verontrustende onderwerp van gesprek was uiteraard de sluiting van twee poli’s in het SKB en daarmee het feitelijk ontmantelen van het SKB als volwaardig ziekenhuis. Wethouder Schepers vertelde in het kort de stand van zaken en het proces hoe de directie van het SKB tot deze zeer dubieuze beslissing was gekomen. Voor de meeste politieke partijen (niet alle) een zeer verontrustende mededeling die veel vragen opriep. De verontwaardiging is inmiddels op zeer veel plekken uitgemond in een heus volksprotest waar iedereen met een hart voor ons SKB aan meewerkt.
In het vragenhalfuurtje heeft Winterswijks Belang een lans gebroken voor de schaapskudde met herder. Je kunt bijna geen foto van mooi Winterswijk zien zonder dat deze kudde erop staat. Er is echter nog steeds geen permanente oplossing voor de huisvesting van kudde en herder en WB wil graag dat het college hier nu echt de helpende hand reikt. Wij vinden dat de kudde hoort bij Winterswijk.
Daarnaast hield Vlok van Harten namens WB een verhaal over de natuurlijke bestrijding van de processierups. De uiteindelijk ingediende motie om de bestrijding op een biologische wijze aan te pakken en gebruik te maken van de natuurlijke vijanden van de rups werd aangenomen. WB hoopt dat dit aankomende zomer al zijn vruchten kan afwerpen. Zo ziet u maar weer welke keuzes de raad moest maken: tegen rupsen, voor schapen en in het bijzonder VOOR HET SKB. Kijk ook op www.handenafvanhetskb.nl Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl 

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD Winterswijk

Afgelopen raadsvergadering stond een aanpassing van het Ruimtelijk Afspraken Kader (RAK) steengroeve op de agenda van de raad. Het betrof een kleine aanpassing van het reeds in 2016 door de gemeenteraad vastgestelde RAK. VVD Winterswijk heeft met het RAK ingestemd, omdat wij net als in 2016 vinden dat het RAK zorgvuldig tot stand is gekomen. Met initiatiefnemers, belangengroeperingen én buurtbewoners is in eerder stadium al in Gebouw Emma in Ratum geschetst aan dit RAK. Natuurlijk was toen en nu niet iedereen tevreden met de toekomstige plannen in het gebied rondom de steengroeve. Als VVD vinden wij het echter belangrijk dat ontwikkelingen op de korte termijn zoals een bezoekerscentrum én ontwikkelingen op de langere termijn zoals het museum Terra Temporalis én nieuwe uitbreiding van de kalkgroeve door kunnen. Maar ook Willinks Weust als Natura 2000-gebied, behoeft bescherming. Dit alles komt samen in het Gebiedsconvenant Steengroeve en het RAK. Het geeft voor huidige en toekomstige bewoners in het gebied rondom de steengroeve duidelijkheid. Wel vinden wij dat de buurt goed betrokken moet blijven bij de ontwikkelingen en daartoe hebben wij de wethouder dan ook verzocht. Wij snappen echter ook goed dat we daarmee niet alle bezwaren kunnen wegnemen. Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks

Terra Temporalis was het meest besproken onderwerp in de afgelopen raadsvergadering, waar een positief besluit viel over het Ruimtelijk Afspraken Kader. Om de bijzondere geologische en landschappelijke kwaliteiten van Winterswijk voor het voetlicht te brengen voor een breder publiek, ondersteunt GroenLinks de vestiging van een bezoekerscentrum. We zien het ook als vorm van natuureducatie, om het besef van goed omgaan met de natuur te bevorderen. Tegelijk moet je er dan voor zorgen dat het centrum zelf niet zo’n toeloop veroorzaakt dat de natuur en ons landschap eronder lijden. Een zorg die we delen met de omwonenden. Het college heeft toegezegd deze laatste groep beter bij de planvorming te betrekken. Overigens bleek duidelijk dat het voorgelegde afsprakenkader nog amper de term ‘kader’ verdient. Door de stikstofproblemen moet er opnieuw naar de haalbaarheid worden gekeken. Ook ter discussie stonden de prestatieafspraken met De Woonplaats. Het college stelt deze namens de gemeente vast, na overleg met corporatie en huurdersvereniging. De raad kan er slechts kennis van nemen. GroenLinks is ongelukkig met deze werkwijze. We willen na het overleg met de andere partijen als raad er een besluit over kunnen nemen. Het gaat om zaken als hoeveel woningen worden verkocht, nieuw gebouwd of geïsoleerd etc. D66 diende moties in om vanuit de raad meer sturing te kunnen geven, wat wij ook willen. Maar ze werden onvoldoende gesteund. We komen erop terug bij de woonvisie komend voorjaar en verwachten dan meer steun. Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Mark ten Pas, raadslid PvdA Winterswijk

Bij de start van de raadsvergadering kwam de zorgwekkende berichtgeving over de voorgenomen sluiting van diverse afdelingen in het SKB aan bod. De PvdA-fractie heeft grote zorgen over de bereikbaarheid van zorg dichtbij huis. De voorgenomen plannen leiden tot veel onduidelijkheid en onzekerheid bij de medewerkers, de patiënten en inwoners. Een volwaardig ziekenhuis is essentieel voor onze regio. Het SKB heeft een belangrijke streekfunctie die behouden moet blijven. Wij vinden dat er nu samen met de betrokken gemeenten actief gezocht moet worden naar een oplossing om dit te voorkomen. We mogen dit niet laten gebeuren! Ons ziekenhuis is essentieel voor de zorg, leefbaarheid en werkgelegenheid voor onze gemeente en de Achterhoek. Tijdens de raadsvergadering is ook lang gesproken over de relatie met De Woonplaats. Met een nieuwe lokale woonvisie in het verschiet was er veel aandacht voor de prestatieafspraken die de gemeente heeft gemaakt met De Woonplaats. Ik heb namens de PvdA het college en de raad opgeroepen om in deze nieuwe woonvisie duidelijk te maken dat we als gemeente strakkere en stevigere afspraken willen maken met de woningcorporatie. Ik ga me inzetten voor voldoende aanbod, voor jong en oud, waar iedereen een eerlijke kans heeft op een betaalbare woning. Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl, Twitter: @PvdAWinterswijk

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Voor het eerst in de geschiedenis van de Winterswijkse politiek lag er afgelopen raadsvergadering een initiatiefraadsvoorstel voor. Ik diende, namens D66 Winterswijk, een initiatiefvoorstel in om burgeragendering vanaf 12 jaar mogelijk te maken in de gemeente. Dit voorstel is door alle partijen in de raad gesteund en werd raadsbreed aangenomen. Het is vanaf nu voor inwoners van Winterswijk mogelijk om met vijftig handtekeningen een agendapunt te agenderen in de raad van Winterswijk. D66 is blij met de brede steun dat het voorstel ontvangen heeft. Verder stond er op de agenda nog de achtervang van De Woonplaats met als bijlage de prestatieafspraken. D66 is al jaren kritisch op de prestatieafspraken met De Woonplaats. Wij vinden de afspraken boterzacht en wat ons betreft moet er meer druk op de ketel. Wij diende hiervoor vier moties in. De motie van D66 op een tijdelijke stop van verkoop van sociale huurwoningen haalde het niet. D66 is van mening dat er een tekort is aan sociale huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Wij wilde eerste de nieuwe woonvisie afwachten, voordat er woningen werden afgestoten. De motie rondom duurzame en adequate afspraken is met een meerderheid aangenomen in de raad. Voor meer informatie zie ook: D66.winterswijk.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

De afgelopen raadsvergadering werd overschaduwd door het slechte nieuws betreffende de voorgenomen sluiting van enkele afdelingen van ons streekziekenhuis SKB. Een doemscenario dat sinds de fusie en nieuwbouwplannen van het Slingeland Ziekenhuis bij velen van ons diep in de gedachten aanwezig was maar voor onmogelijk werd gehouden. Nu dit scenario door een simpele pennenstreek van het bestuur toch werkelijkheid dreigt te worden willen wij als voltallige gemeenteraad iedereen oproepen om in actie te komen. Hang posters op, schrijf brieven, maak kabaal en laat geen mogelijkheid onbenut om het Santiz-bestuur op een nette maar duidelijke manier op andere gedachten te brengen. Dit mooie ziekenhuis mag niet verloren gaan voor de Oost Achterhoek! Dit laten wij niet gebeuren!
Tijdens deze raadsvergadering moesten wij ook een besluit nemen over een aangepaste kaart van het Ruimtelijk Afsprakenkader voor het gebied rond de steengroeve. Kort gezegd: de aangepaste plattegrond voor het toekomstige bezoekerscentrum aldaar. Deze kaart diende aangepast te worden omdat niet alle eigenaren de voor nieuwbouw gewenste gronden willen verkopen. Helaas beslaat de nieuwe plattegrond nog steeds gronden die niet te koop zijn constateerden wij als Voor Winterswijk.
In de commissievergadering als ook in de Raadsvergadering waren er verschillende insprekers vanuit de buurt rond de steengroeve. Zij gaven aan slecht geïnformeerd te zijn over de planvorming en willen hier graag met de gemeente over in gesprek komen. Helaas hield het college deze gesprekken af en verwees de bewoners naar de inspraak van de nog te lopen bestemmingsplanprocedure. Wat Voor Winterswijk betreft is dit een gemiste kans van het college. Communicatie kun je maar één keer goed doen. Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/