Gemeentenieuws week 51

0
309

Op naar het nieuwe jaar!

Nog twee weken en dan ligt 2019 alweer achter ons. Als ik zo door mijn agenda blader, dan kijk ik terug op een veelbewogen jaar. Het begon met mijn verkiezing als “beste bestuurder van een kleine gemeente”. Ik wil u nogmaals danken voor alle steun en felicitaties voor deze mooie waardering.

Begin van het jaar trad vol energie, naast een nieuwe gemeentesecretaris, ook een nieuw college van burgemeester en wethouders aan. In maart voerden wij samen met onze Duitse buurgemeenten campagne voor de Europese verkiezingen en in mei vierden wij samen met onze oosterburen een groots bevrijdingsfeest op ‘t Hilgelo.
Maar er was meer. Begin juli liepen honderden Winterswijkers mee met de eerste SamenLoop voor Hoop in Winterswijk. Samen haalden wij bijna 75 duizend euro op voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Waar een klein dorp groot in kan zijn!
Begin september werd heel Winterswijk opgeschrikt door een tragisch treinongeval op de overgang bij de Vreehorstweg, waarbij een inwoonster uit Ratum om het leven kwam. In die maand stonden we ook uitgebreid stil bij het 60-jarig jubileum van de Molukse gemeenschap in ons dorp.
Nog maar enkele weken geleden kondigde het bestuur van Santiz-ziekenhuizen aan enkele afdelingen van ons SKB op termijn te willen verplaatsen naar Doetinchem. Als gemeente zullen wij ons tot het uiterste inspannen om conform eerdere uitspraken van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht een volwaardig ziekenhuis in Winterswijk te behouden. Handen af van het SKB!
Dit jaar hebben we als gemeente de mouwen opgestroopt om Winterswijk samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en andere instellingen verder te verduurzamen, want onze ambitie om 2030 energieneutraal te zijn staat nog steeds overeind. Ook vierden we feest. Timmermans & Mulder, Oonk Speciaalzaak en Juwelier Sellink werden hofleverancier. Muziekvereniging Concordia Kotten mocht ik namens de koning de Koninklijke Erepenning overhandigen. Daarnaast boden we ruimte aan uitbreiding van bedrijven op Park Achterhoek en hebben we samen met onze inwoners en maatschappelijke partners de eerste stappen gezet om armoede uit Winterswijk te bannen.

Winterswijk is dus volop in beweging en daar gaan we volgend jaar volop mee door. 2020 wordt dan ook een bijzonder jaar, want we vieren we 75 jaar vrijheid. Al in januari starten we met de onthulling van het lichtmonument Levenslicht, ter nagedachtenis aan de Holocaust. In maart staan we met tal van activiteiten stil bij de bevrijding van Winterswijk. En dan volgt in april de spectaculaire viering van 75 jaar leven in vrijheid in Winterswijk. Ik kijk er naar uit om dit samen met u te mogen vieren!
Voor nu wens ik u mede namens het gemeentebestuur en onze medewerkers hele fijne feestdagen toe, een goede en veilige jaarwisseling en een gezond en mooi 2020! Graag brengen wij deze wensen ook persoonlijk aan u over. Ik nodig u dan ook van harte uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 6 januari, vanaf 19.30 uur in de Jacobskerk.

 de Burgemeester van Winterswijk, Joris Bengevoord

Pleegouderbijeenkomst een succes

Op 27 november 2019 heeft de gemeente Winterswijk in samenwerking met het Platform Pleeggezinnen Achterhoek (PPA) een pleegouderbijeenkomst georganiseerd. Het was de eerste pleegouderbijeenkomst in deze vorm.

De gemeente Winterswijk hecht veel waarde aan pleegouders die in Winterswijk wonen. Pleegouders zijn erg belangrijk in het leven van kwetsbare kinderen. Zij spelen een grote rol in het waarborgen van een veilig thuis. Juist deze kinderen hebben de behoefte aan een plek waar zij liefdevol op kunnen groeien.

Belang van pleegouders

De avond was in het gemeentekantoor en werd geopend door wethouder Elvira Schepers. Zij benoemde het belang van pleegouders en de rol die zij spelen in het leven van de pleegkinderen. Zij haalde een quote aan uit het filmpje ‘Mijn andere thuis’ waarin pleegkinderen aangeven zichzelf niet te zien als pleegkind, maar gewoon als kind (https://youtu.be/wExRMtQcTrg).

Krachten bundelen

Na de opening volgde door PPA een presentatie gegeven over haar werk als platform en wat zij kan betekenen voor pleegouders in Winterswijk. Het platform is een onafhankelijke contactgroep voor pleegouders van alle organisaties die pleegzorg aanbieden. Het platform draait geheel op vrijwilligers. Doel van PPA is om pleegouders met elkaar in contact te brengen en de krachten te bundelen. Dit zowel richting de overheid en instellingen als in privésituaties. Tot slot konden alle aanwezigen vragen stellen. Deze werden onder andere beantwoord door een consulent van de gemeente Winterswijk. Het was een geslaagde avond. De afspraak is om ieder jaar een pleegouderbijeenkomst te organiseren.

Wilt u ook lid worden van het Platform Pleeggezinnen Achterhoek? Dan kunt u zich aanmelden via info@platformpleeggezinnenachterhoek.nl.

Gewijzigde openingstijden in december 

In verband met een personeelsbijeenkomst zijn we op vrijdag 20 december vanaf 13:00 uur gesloten. Telefonisch zijn we dan bereikbaar tot 14.00 uur. Voor de komende feestdagen hanteren we ook andere openingstijden. Op dinsdag 24 december zijn we vanaf 13.00 uur gesloten. Ook zijn we met Kerst (25 en 26 december) gesloten.

Op vrijdag 27 december is de afdeling Burgerzaken geopend van 9.00 tot 10.30 uur. U kunt dan terecht voor aangifte van geboorte en overlijden. Voor alle andere diensten zijn we die dag gesloten.

Op 31 december zijn we vanaf 13.00 uur gesloten. Op onze website www.winterswijk.nl vindt u meer informatie over onze ope­ningstijden.

Wilt u meer weten of beschikt u niet over een internetaansluiting, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Nieuwjaarsbijeenkomst

6 JANUARI 2020

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 6 januari 2020. Samen met u willen wij graag het nieuwe jaar inluiden. Dat doen we dit jaar in de sfeervolle ambiance van de Jacobskerk. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben wij een verrassend programma voor u.

De nieuwjaarsbijeenkomst begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).

Locatie: Jacobskerk, Markt 2, 7101 DB Winterswijk

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een goed 2020! Namens het college van burgemeester en wethouders, Wilfred Goedmakers, Gemeentesecretaris

Joris Bengevoord. Burgemeester

Bekendmakingen

Met bekendmakingen informeren wij u over onder andere verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen.

Officiële Bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert de officiële bekendmakingen in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Ook de gemeentelijke bekendmakingen in de Staatscourant staan op die website.

Informatie over de e-mailservice vindt u op https://www.overheid.nl/help/officiele-bekendmakingen/mijn-abonnementen

U kunt zich aanmelden voor deze https://zoek.officielebekendmakingen.nl/mijnabonnementen/registreren

Na aanmelding ontvangt u automatisch besluiten en berichten die de gemeente, provincie, het waterschap en rijksoverheid publiceren.

‘Over uw buurt: Zó weet je ervan!’

Via https://overuwbuurt.overheid.nl/  kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. U vindt hier niet alleen de gemeentelijke bekendmakingen, maar ook die van provincie en  het waterschap die van toepassing zijn op uw buurt. Berichten van de rijksoverheid zijn niet op deze website te vinden. Deze website bestaat uit drie onderdelen: e-mailservice, app en online. Voor de e-mailservice kunt u zich abonneren, zo ontvangt u automatisch besluiten en andere berichten. De app kunt u downloaden. En online zijn berichten te bekijken.

Gewijzigde afvalinzameling met kerst en nieuwjaar

Op de kerstdagen en nieuwjaarsdag worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Winterswijk. De containers worden op een andere dag geleegd.

  • De afvalinzameling van woensdag 25 december vindt plaats op zaterdag 21 december. Let op, dit is de zaterdag vóór de kerstdagen.
  • De afvalinzameling van donderdag 26 december vindt plaats op zaterdag 28 december.
  • De afvalinzameling van woensdag 1 januari vindt plaats op zaterdag 4 januari.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden

Het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10 in Winterswijk is op woensdag 25 december en woensdag 1 januari gesloten. Het ROVA-Klantcontactcentrum is geopend tot 16.00 uur op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december. En is gesloten op woensdag 25 december, donderdag 26 december en woensdag 1 januari.

Inzameldagen huishoudelijk afval 2020 zijn bekend 

Ook in 2020 komt ROVA weer bij u langs om uw containers voor afval en grondstoffen te legen. U vindt de inzameldagen voor uw adres in de vernieuwde ROVA-app of op www.rova.nl/inzamelkalender

Standaard worden geen papieren inzamelkalenders verzonden. Als u toch een papieren inzamelkalender wilt ontvangen kunt u dit aanvragen bij het ROVA-Klantcontactcentrum (0543)  54 54 54. Het ROVA klantcontactcentrum is op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. Daarnaast kunt u ook de afvalkalender inzien via www.rova.nl

Nieuwe ROVA-app installeren

Inwoners met een smartphone kunnen de ROVA-app downloaden. Deze app staat gratis beschikbaar in de App store en in de Google play store. Met de ROVA-app hebben inwoners altijd alle informatie over de inzameling van afval en grondstoffen bij de hand. Daarnaast kunt u in de app een herinnering instellen, zodat u bijvoorbeeld de avond voor de inzameldag een berichtje op uw telefoon krijgt. Let op, de ROVA-app is onlangs compleet vernieuwd, dus ook als u de ROVA-app al op uw telefoon heeft staan, is het verstandig om te controleren of dit laatste versie is omdat de update niet vanzelf gaat. De app moet worden geopend en de instellingen voor de notificaties dient u opnieuw in te stellen. 

Herdenking 

Volgend jaar herdenken we 75 jaar vrijheid. In heel Nederland vinden tal van vieringen plaats. Ook in onze gemeente herdenken we de slachtoffers. Graag komen we hiervoor in contact met inwoners van Winterswijk die tot de Roma of Sinti behoren. U kunt contact opnemen met Paulien van Vliet, telefoon (0543) 543 106 of per e-mail pvliet@winterswijk.nl

Reizen met ZOOV tijdens de feestdagen 

Ook tijdens de feestdagen kunt u met ZOOV op pad. Denkt u er wel aan uw reis met ZOOV Op Maat zo tijdig mogelijk te boeken.

Reizen met ZOOV

Tijdens 1e en 2e Kerstdag rijdt ZOOV Op Maat volgens de gebruikelijke tijden. Op Oudejaarsdag rijdt ZOOV tot 20.00 uur. Reist u in een rolstoel? Dan is het wel mogelijk om op Nieuwjaarsnacht tussen 1.00 en 2.00 uur naar huis te reizen. Let op: deze rit moet uiterlijk 24 december 2019 zijn geboekt. 

Vaste ritten

Tijdens 1e en 2e Kerstdag en op Nieuwjaarsdag komen vaste ritten te vervallen. Wilt u op die dagen toch naar uw vaste bestemming reizen? Geeft u dat dan apart door aan ZOOV Reisplanner. 

Callcenter ZOOV Op Maat

Het callcenter is tijdens de komende feestdagen op de gebruikelijke tijden geopend. Ook kunt u uw reis via Mijn ZOOV op www.zoov.nl boeken.

ZOOV Klantenservice

ZOOV Klantenservice is tijdens de feestdagen (1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag) niet bereikbaar. Op 24 en 31 december sluit ZOOV Klantenservice om 16.00 uur.

ZOOV wenst u alvast prettige feestdagen!

Vooraankondiging

Inzameling van wikkelfolie, stretchfolie en wikkelnet

Eind januari is er een mogelijkheid om wikkelfolie, stretchfolie en wikkelnet in te leveren. Het aanbieden kan tussen 10.00 en 12.00 uur op zeven locaties in de buurtschappen. Er kan maximaal 25 kg worden gebracht. Voor het afgeven van deze plasticsoorten worden geen kosten in rekening gebracht. Begin januari informeren wij u in het gemeentenieuws over de voorwaarden en de inzamellocaties.

Vrijwilligers vertellen 

Maandelijks kunt u in ons gemeentenieuws een bijdrage over vrijwilligerswerk lezen. Op toerbeurt delen Winterswijkers die zich geheel belangeloos inzetten voor de samenleving, in een column  hun ervaringen uit de praktijk. Ze vertellen u graag wat ze doen en wat hun motivatie daarbij is. Deze maand is het woord aan Sandra Nijland.

Even voorstellen: Sandra Nijland

Nieuwe medewerker Vrijwilligerspunt

In het WUh gebouw aan de Torenstraat 9 is het Vrijwilligerspunt Winterswijk gevestigd. Sinds 1 november 2019 ben ik er vanuit het Sociaal Team werkzaam. Hier ondersteun ik de vrijwilligerscoördinatoren en draai ik het project  Aan de slag!. Mijn eerste indruk is dat er iets prachtigs staat en er goed werk wordt verricht. Vele organisaties leggen een vacature neer bij het Vrijwilligerspunt. De coördinatoren gaan dan hard opzoek gaan naar een mooie match. Ook vele inwoners weten het Vrijwilligerspunt te vinden, zij melden zich aan via de website of komen gewoon even binnen lopen.

Vrijwilligerspunt verbindt

Het Vrijwilligerspunt Winterswijk brengt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar. Hierbij wordt er advies en informatie gegeven over de mogelijkheden van vrijwillige inzet, educatie en Maatschappelijke Stage bij de verschillende organisaties.

Project ‘Aan de slag!’

Bij project Aan de slag! wordt er gematcht tussen AZC bewoners en verschillende vrijwilligers vacatures van organisaties en verenigingen. Dit met als doel  om nieuwkomers kennis te laten maken met verschillende werkzaamheden. Deze inwoners met anderen in contact te laten komen en de eerste stap te zetten in het participeren in de samenleving.

Vrijwilligers zijn onmisbaar

Om dit te mogen ondersteunen en met inwoners in gesprek te gaan over de mogelijkheden, ontstaan mooie matches. Dat is prachtig. Want wie vrijwilligerswerk doet, levert een waardevolle bijdrage aan de Winterswijkse samenleving. Zonder inzet van vrijwilligers kan de sportclub, muziekvereniging of zorginstelling niet naar behoren draaien.  Maar het levert  de vrijwilliger ook wat op!  Je doet wat je leuk vindt, leert iets nieuws en je bent onder de mensen. Bovendien is vrijwilligerswerk dankbaar werk! Hoe mooi is  het om opzoek te gaan naar een actieve samenwerking met inwoners, organisaties, verenigingen en stichtingen om het vrijwilligerswerk voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk te maken.

Meer informatie

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met het Vrijwilligerspunt aan de Torenstraat 9 in Winterswijk. U kunt ons bereiken via  e-mailadres info@vpwinterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 200 026. Of breng ons een bezoekje tijdens het inloopspreekuur van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Contactgegevens e-mailadres info@vpwinterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 200 026.

Ik hoop jullie te ontmoeten. Sandra Nijland, Medewerker Sociaal Team de Post

Een middag vol verrassing en beleving tijdens Familietocht  

Op zaterdag 28 december organiseren de Sport- en Cultuurcoaches van Winterswijk een unieke belevingstocht voor families. De activiteiten staan in het teken van oud en nieuw. Muziek en dans van vroeger en nu, maar ook een museumbezoek over vroeger en een escaperoom komen aan bod. Kortom, een middag vol beleving, gezelligheid en lekker actief bezig zijn tussen de feestdagen door.

Oud en nieuw
In het centrum van Winterswijk staan vier activiteiten klaar rondom het thema ‘oud en nieuw’. Oud- en nieuwjaarsdag komt eraan en daarom hebben alle activiteiten een link naar activiteiten van vroeger en nu. Laat u verrassen door activiteiten van ‘vroeger’ zoals midwinterhoorn blazen, werelddans en een bezoek aan het museum ‘De Wereld van Wenters’.  Anderzijds komen activiteiten van nu aan bod zoals een escaperoom, hiphop dansen en elektrisch gitaar spelen. De activiteiten zijn zo opgezet dat iedereen kan deelnemen!

Beleving en plezier
Deze middag staan beleving en plezier voorop! Gezelligheid en samen actief bezig zijn, dat is waar het om draait. Laat je vooral ook verrassen door de verschillende routes om van de ene naar de andere activiteit te komen. Elke route is anders. We sluiten de middag af met een winters hapje en drankje.

Meedoen?
Met de familietocht is iedereen van harte welkom om mee te doen. Gezinnen, families, maar nodig vooral ook buren en vrienden uit om mee te lopen. Doet u als individu mee? Dat kan zeker ook. U wordt dan bij een andere familie ingedeeld. Voor meer info en opgave, ga naar www.actiefwinterswijk.nl of stuur een mail naar actief@winterswijk.nl.

Vergaderingen

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 

Op donderdag 19 december 2019 vindt er een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Cultuurhistorie. De vergadering begint om 15.00 uur en duurt tot circa 17.00 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De belangrijkste punten op de agenda zijn Toelichting Ontwikkelpark Achterhoek en Dienstencentrum Gaxel, toelichting Grens/z Work Center, Toelichting concept beleid aardkundig erfgoed en Kerkenvisie Plan van Aanpak. De volledige agenda van de Adviescommissie vindt u op http://www.winterswijk.nl/Bestuur/College_B_W/Adviesorganen/Adviescommissie_Cultuurhistorie.
Beschikt u niet over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met Marieke Navis, secretaris van de Adviescommissie Cultuurhistorie via telefoonnummer (0543) 543 543. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen    

Beerninkweg

In verband met het herstellen van de bermverharding is de Beerninkweg tussen de huisnummers 5 en 10 tot en met 20 december afgesloten voor alle verkeer. Aanwonenden blijven bereikbaar. Doorgaand verkeer wordt ter plaatse omgeleid. 

Eibergseweg

In verband met Keiloop Meddo  zal de Eibergseweg tussen de Geldereschweg en de Beitelweg worden afgesloten voor alle verkeer op zondag 29 december 2019 tussen 7.30 en 15.00 uur. Hulpdiensten kunnen in noodgevallen wel passeren. Er wordt een omleiding aangegeven. 

Corleseweg

In verband met het verwijderen van bomen op maandag 30 en dinsdag 31 december is er een halve rijbaanafsluiting ingesteld op de Corleseweg. Verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars. 

Beukenstraat

In verband met een evenement is de Beukenstraat op dinsdag 31 december afgesloten voor al het verkeer 

Pronsweg

In verband met een evenement is de Pronsweg van dinsdag 31 december 22.00 uur tot woensdag 1 januari 8.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Morgenzonweg en de Leliestraat. 

Markt

In verband met een extra warenmarkt is op zondag 22 december de Markt en de Torenstraat de gehele dag tot 18.30 uur afgesloten voor verkeer. 

Torenstraat

Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de parkeerplaatsen Torenstraat. Vanaf die tijd is het niet meer mogelijk te parkeren in de parkeervakken die gelegen zijn tussen inrit hotel Stad Munster en de markt. Dit geldt voor weerszijde van de Torenstraat. 

Tulpstraat

In verband met werkzaamheden is de Tulpstraat tot en met 27 december afgesloten voor al het verkeer.

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met 20 december afgesloten voor al het verkeer.

17 december Spreekuur zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen van 14.00 tot 17.00 uur in De Post, Balinkesstraat 4
19 december Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
19 december Spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulurhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo.
19 december Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie om 15.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
24 december Lichtjes op oorlogsgraven om 16.45 uur, Algemene Begraafplaats Winterswijk, Kerkhoflaan 7103.
6 januari Nieuwjaarsbijeenkomst vanaf 19.30 uur in de Jacobskerk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.