Gemeentenieuws week 52

0
489

Cheque voor Dream4Kids             

Gemeentesecretaris Alwin Oortgiesen heeft op donderdag 22 december een cheque van € 813,20  overhandigd aan de stichting Dream4Kids. Dit bedrag is het resultaat van een inzamelingsactie onder medewerkers van de gemeente Winterswijk tijdens de kerstbijeenkomst in december. Elk jaar kunnen medewerkers de waarde van hun kerstpakket geheel of gedeeltelijk schenken aan een Winterswijks goed doel. Dit jaar is gekozen voor Dream4Kids, een stichting die al ruim tien jaar droomdagen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar organiseert.

Dream4Kids is een landelijke organisatie, maar ook actief in Winterswijk. De kinderen die tot de doelgroep horen hebben te kampen gehad met een traumatische ervaring. Dat kan gaan om rouwverwerking, scheiding, mishandeling, misbruik of verwaarlozing. Dream4Kids onderbreekt de negatieve spiraal waar kinderen zich in bevinden en vervult een droomwens tijdens een droomdag. ‘’We zijn erg blij met deze cheque. Hierdoor kunnen we een nieuw team in Oost-Nederland opzetten’’, Aldus Ria Bakker, dromencoördinator bij Dream4Kids.  Dream4Kids is nog op zoek naar vrijwilligers in Oost-Nederland. Bent u geïnteresseerd, stuur dan een mail naar oosten@dream4kids.nl.

Stichting Present van start in Winterswijk

Praktische hulp aan mensen in kwetsbare situaties. Dat is de formule van Stichting Present. Voortaan is de stichting ook in Winterswijk actief. Donderdag 15 december werd door wethouder Ilse Saris het officiële startsein gegeven.

Het doel van Stichting Present in Winterswijk is om inwoners te helpen die zelf geen netwerk hebben, weinig financiële middelen of een slechte gezondheid. “Het gaat om vrijwilligerswerk achter de voordeur, dus bij de mensen thuis”, aldus Nelly de Vries, algemeen coördinator van Present Winterswijk. Mensen die graag, eenmalig, iets voor hun medemens willen betekenen kunnen zich bij Stichting Present melden.

Wethouders Ilse Saris en Rik Gommers steken eind januari de handen uit de mouwen bij een verhuisklus. “Nog los van het feit dat een dagje of een paar dagen meehelpen leuk en gezellig is, levert het ook een goed gevoel op. Ook als vrijwilliger doe je mee, kom je in contact met andere mensen en doe je nieuwe ervaringen op. Meedoen en erbij horen kent vele kanten. Bij stichting Present zie je veel van deze kanten terug”, liet de wethouder weten tijdens de startbijeenkomst. Meer informatie over Stichting Present: www.stichtingpresentwinterswijk.nl.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Op maandag 2 januari 2017 is het gemeentekantoor tot 11.00 uur gesloten. U kunt die dag van 11.00 tot 19.00 uur bij ons terecht, u hoeft daarvoor geen afspraak te maken. Op 2 januari zijn we van 11.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

Op onze website www.winterswijk.nl vindt u meer informatie over onze openingstijden. Wilt u meer weten of beschikt u niet over een internetaansluiting, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Ondertekening eerste participatieverklaringen

Op woensdag 21 december 2016 zijn de eerste participatieverklaringen ondertekend door vluchtelingen die dit jaar in de gemeente Winterswijk zijn komen wonen en ook in Winterswijk blijven wonen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst kregen deze nieuwkomers de participatieverklaring uitgereikt door wethouder Wim Aalderink. De ondertekening vormt de afsluiting van hun inburgeringstraject.

De participatieverklaring is voortaan een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring doorlopen. Tijdens dit traject worden de nieuwkomers gedegen voorbereid op het ondertekenen van de participatieverklaring en worden zij geholpen om hun integratie te bevorderen. Hierbij wordt uitgegaan van de kernwaarden uit deze verklaring (vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie). Met het ondertekenen van de verklaring verklaren de nieuwkomers dat zij kennis hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en deze respecteren.

Initiatieven op het gebied van inburgering

Ook op andere manieren maakt gemeente Winterswijk werk van de inburgering van nieuwkomers. Komend jaar gaan op het gebied van taal, werk, leefomgeving en vrije tijd diverse nieuwe initiatieven van start. Deze initiatieven zijn bedoeld om nieuwkomers bij hun inburgering te ondersteunen en gebeuren in samenwerking met diverse partijen die bij deze groep betrokken zijn.

 In Winterswijk ‘schop in de grond’ voor aanleg glasvezel

 Wethouder Gert Jan te Gronde zette op woensdag 21 december samen met Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf, de eerste ‘schop in de grond’: het startsein voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Winterswijk.

Op 8 juli jongstleden  werd al bekend dat ruim 60% van de inwoners van het buitengebied heeft gekozen voor diensten via glasvezel. Ook de bedrijventerreinen Vèèneslat Noord en Zuid hebben op 5 december jongstleden de 50% gehaald. Dit was nodig om de terreinen mee te nemen met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Voor het bedrijvenpark Beatrixpark loopt het onderzoek nog.

De aannemer is al begonnen met voorbereidingen voor de aanleg: op verschillende plekken in het gebied is al geschouwd om de definitieve plekken van de glasvezelkabels te bepalen. “Voordat we starten met de graafwerkzaamheden, vonden we het belangrijk om samen met de gemeente en de aannemer hierbij stil te staan. Vandaag zetten we dan ook met trots de eerste schop in de grond”, zegt Piet Grootenboer. “Het is wederom een belangrijke stap in de ontwikkeling van het buitengebied.”

Wethouder is blij met de komst van glasvezel

Wethouder Gert Jan te Gronde is blij met de komst van glasvezel in het deelgebied Winterswijk. “Als gemeente zijn we hartstikke trots dat het gelukt is. De huishoudens en bedrijven krijgen binnenkort een glasvezelaansluiting en zijn klaar voor de toekomst. De noodzaak voor snel en betrouwbaar internet neemt toe voor onze inwoners en bedrijven. De vraag naar een goede verbinding en ook het aanbod van diensten wordt steeds groter. Denk hierbij aan de mogelijkheden voor zorg op afstand, onderwijs, video on demand en de agrarische sector” vertelt Gert Jan te Gronde. “Dit initiatief heeft geleid tot een nagenoeg 100% dekking van de mogelijkheid voor inwoners en bedrijven tot aansluiting op het glasvezelnetwerk in het buitengebied en de bedrijventerreinen.”

Start werkzaamheden

De aannemer Koning & Hartman start binnenkort met de aanleg van glasvezel. De aannemer komt bij iedereen langs om te kijken waar de aansluiting precies gemaakt gaat worden. Door de aanvullende vraag vanuit de bedrijventerreinen heeft de aanleg meer voorbereiding nodig gehad dan voorzien. De verwachting is dat in het derde kwartaal van 2017 de aanleg in de gemeente gereed zal zijn.

Meer informatie: Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl.

Een brandveilig en een ‘mooi schoon’ oud en nieuw

Vuurwerk afsteken met oud en nieuw. Leuk! Doe het wel voorzichtig. Elk jaar gebeuren er namelijk veel ongelukken met vuurwerk. Soms omdat het vuurwerk niet goed is, maar meestal omdat kinderen (en volwassenen) er niet goed mee omgaan.

Tips voor het veilig afsteken van vuurwerk

 • Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat.
 • Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand.
 • Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond.
 • Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen twee stenen.
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar. Gebruik nooit lucifers of een aansteker.
 • Steek geen vuurwerk uit je hand af.
 • Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.
 • Zorg dat anderen minstens zes meter afstand houden.
 • Gooi nooit vuurwerk naar iemand toe. Ook niet naar dieren!

Bescherm je ogen met een vuurwerkbril                  

Elk jaar lopen honderden mensen ernstig oogletsel op door vuurwerk. Je kunt je ogen beschermen met een speciale vuurwerkbril. Die kun je rond de jaarwisseling voor een paar euro kopen bij verschillende opticiens en/of winkels. Ga veilig om met vuurwerk en kijk op www.4vuurwerkveilig.nl.

Klaar met afsteken? Doe mee met nieuwjaarsvegen!

Begin 2017 schoon en ruim de vuurwerkresten op zodat vuurwerk niet op straat blijft liggen. Denk ook om het vuurwerk dat niet is afgegaan. Veel kleine kinderen zoeken de volgende dag naar vuurwerkresten en proberen dit opnieuw af te steken. Als het er niet ligt, vormt het ook geen risico. Doe daarom mee met nieuwjaarsvegen. Maak het vuurwerkafval vochtig voordat u het opveegt. Vuurwerkafval hoort bij het restafval. Lukt het opruimen op nieuwjaarsdag niet meteen, doe het dan zo spoedig mogelijk. Zo beginnen we 2017 Mooi Schoon!

Gratis vuurwerkafval inleveren

Inwoners van Winterswijk kunnen het opgeveegde vuurwerkafval (afkomstig van particulier gebruik) op woensdag 4 januari 2017 van 12.00 tot 16.00 uur gratis inleveren bij het milieubrengstation van ROVA, Leeghwaterweg 10 in Winterswijk. Alleen vuurwerkafval wordt ingenomen, aan de poort wordt gecontroleerd. (Legitimatie verplicht).

VIT-hulp bij mantelzorg

In verband met de feestdagen vervalt het wekelijks spreekuur van mantelzorgconsulent Marjan Roerdinkveldboom op vrijdag 30 december. Vanaf 6 januari 2017 is zij weer iedere vrijdagmorgen aanwezig bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk van 9.00 tot 10.30 uur.

U kunt bij haar terecht met al uw vragen over mantelzorg en voor ondersteuning. Een afspraak maken is niet nodig.  Meer informatie over mantelzorgondersteuning vindt u op de website van VIT-hulp bij mantelzorg www.vithulpbijmantelzorg.nl. U kunt voor informatie ook bellen met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoonnummer (0544) 82 00 00, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Praat mee in een klankbordgroep

De gemeente Winterswijk wil graag horen van mantelzorgers hoe zij de ondersteuning en waardering ervaren. Wilt u meedenken en praten in de klankbordgroep? Meer informatie op de website van de gemeente Winterswijk www.winterswijk.nl.

Feestdagen van NIX

Feestdagen, gezelligheid. Daarbij hoort vaak wijn, bier en champagne. Of toch niet? Voor jongeren is het goed om niet te drinken. Veel ouders weten dat alcohol slecht is voor de hersenontwikkeling van hun kind.

Maar hoe doe u het tijdens de feestdagen? Volwassenen drinken zelf ook bij bijzondere gelegenheden en toch dat glaasje voor uw kind inschenken is zo gebeurd. Maar een regel is voor kinderen enkel duidelijk als u consequent bent. Dus ook tijdens oudjaar geen alcohol onder de 18 jaar. Het is daarom goed om duidelijk te zijn én te blijven, ook bij de feestdagen: geen alcohol tot 18 jaar. Tips om met uw kind erover te praten, staan op www.hoepakjijdataan.nl. Het loont om de regel vol te houden, uw kind start gezond het nieuwe jaar.

Aanvragen burgercheques

Met het toekennen van een burgercheque wil de gemeenteraad een (bescheiden) bijdrage leveren aan initiatieven van burgers in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk. Deze initiatieven moeten gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang. Dit soort initiatieven zijn in de huidige participatiesamenleving van grote betekenis. Voor de tweede helft van 2016 is hiervoor een bedrag van € 3.750,00 beschikbaar.

Recentelijk heeft de gemeenteraad burgercheques toegekend aan de initiatiefgroep Molukkers Winterswijk ten behoeve van het organiseren van een bijeenkomst/conferentie over de toekomst van Molukse jongeren in Winterswijk en aan het bestuur van Familiespektakel Winterswijk als bijdrage in de kosten van het Familiespektakel-evenement in 2017.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een burgercheque

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:

 • De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk;
 • De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld.

Wat is er niet mogelijk?

Uw initiatief mag in ieder geval geen individueel of commercieel belang dienen. Ook kan een burgercheque worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Aanvragen burgercheque

Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal via www.winterswijk.nl (klik door via Bestuur / Burger en politiek / Burgercheques). Op deze pagina vindt u ook een link naar de Subsidieverordening burgercheques Winterswijk, waarin u alle voorwaarden terugvindt en andere zaken die van belang zijn omtrent burgercheques. Uw aanvraag betreffende de tweede helft van 2016 moet uiterlijk 31 december 2016 door de gemeente zijn ontvangen.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep bestaande uit gemeenteraads- of commissieleden. Aanvragen die in de tweede helft van 2016 zijn ontvangen, worden in januari 2017 door de werkgroep beoordeeld. De werkgroep adviseert vervolgens de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van 23 februari 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over de ontvangen aanvragen.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over burgercheques kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

Werk in uitvoering

Sloopwerkzaamheden school Jan Stienstraweg

In verband met de afvoer van sloopmateriaal van de Beatrixschool wordt het eenrichtingverkeer in de Jan Stienstraweg tot half januari 2017 tijdelijk omgedraaid.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

datum info activiteit
9 januari 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst om 20.00 uur in theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. Inloop vanaf 19.30 uur.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.