Gemeentenieuws week 53 2015

0
779

Winterswijks lekker bewegen

De gemeente Winterswijk vindt het belangrijk dat kinderen kunnen sporten en heeft zich onlangs aangesloten bij het Jeugdsportfonds Gelderland. Op 20 december, tijdens  het Winter Wonderland evenement in het centrum van Winterswijk, ontving wethouder Aalderink van de heer R. ten Dolle (financieel adviseur) van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek namens de Rabobank Foundation een cheque van € 5000,00. Ook de heer G. van Balveren van de stichting Jeugdsportfonds Gelderland was aanwezig.
Met deze bijdrage kan Jeugdsportfonds in Winterswijk verder van start, waardoor kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen lid kunnen worden van een sportvereniging. Lokaal draagvlak is heel belangrijk voor het succes van het Jeugdsportfonds. De steun van gemeenten en bedrijven is onmisbaar.

Ook de inwoners van Winterswijk hebben massaal een fantastische bijdrage geleverd. Tijdens Winter Wonderland hebben maar liefst 300 mensen hun medewerking verleend door een enquête in te vullen naar het sport- en beweeggedrag. Iedere ingevulde enquête levert één euro op voor  het  Jeugdsportfonds. Inwoners die geen enquête hebben ontvangen, maar wel interesse hebben kunnen via de link alsnog de enquête invullen. Voor de jeugd tot 18 jaar: https://www.survio.com/survey/d/jeugdwinterswijk en voor de volwassenen vanaf 19 jaar:
https://www.survio.com/survey/d/bewegenwinterswijk. Tot 4 januari 2016 is heeft u daarvoor de gelegenheid. Door het invullen van de vragenlijst dragen inwoners een steentje bij aan de sportieve toekomst van de gemeente Winterswijk.
In het kader van de sportnota ‘Blijf(t) in beweging’, onderzoekt de gemeente Winterswijk het sport-  en beweeggedrag van haar inwoners. De afgelopen jaren heeft de gemeente Winterswijk al de nodige acties uitgevoerd om het sport- en beweeggedrag van haar inwoners te stimuleren. Met behulp van de meningen bij de inwoners kunnen  programma’s beter laten aansluiten op de behoeften en wensen.

College neemt initiatief tot gesprek met het COA 

Aan het college  wordt vaak gevraagd hoe het staat met de komst van asielzoekers naar Winterswijk. De raad en het college hebben nog steeds de bereidheid om op een positieve manier te kijken naar de mogelijkheden die Winterswijk heeft om bij te dragen aan de oplossing van de vluchtelingenproblematiek.
Het college vindt het belangrijk om in gesprek te blijven met het COA. Minstens zo belangrijk is het voor het college om de burgers van Winterswijk op korte termijn meer duidelijkheid te verschaffen. Het is dan ook vooral om die reden dat het college zelf het initiatief heeft genomen voor een vervolggesprek. In de eerste helft van januari wordt een gesprek gepland met het COA.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Op donderdag 31 december is het gemeentekantoor om 13.00 uur gesloten. Wij zijn Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari 2016) de hele dag gesloten. Op maandag 4 januari 2016 kunt u weer bij ons terecht. Vanaf 8.00 uur zijn we telefonisch bereikbaar. Het gemeentekantoor is op maandagen geopend van 12.00 tot 19.00 uur.
Op onze website www.winterswijk.nl vindt u meer informatie over onze openingstijden. Wilt u meer weten of beschikt u niet over een internetaansluiting, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Informatieavond evaluatie en actualisatie geluidbeleid

Op maandagavond 11 januari 2016 wordt een presentatie gehouden over de evaluatie en actualisatie van het geluidbeleid voor geheel Winterswijk. De presentatie vindt plaats in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De avond begint om 19.00 uur, inloop is vanaf 18.45 uur. Tijdens deze avond kunt u ook vragen stellen.
Om maximaal draagvlak te creëren wordt het concept geluidbeleid aan u gepresenteerd. Dit beleid is richtinggevend voor de milieuvergunningen (vergunningplichtige inrichtingen), het stellen van maatwerkvoorschriften (inrichtingen die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit) en het toetsen en ondersteunen van ruimtelijke plannen.
De presentatie is onderverdeeld in twee onderwerpen:
• evaluatie geluidbeleid september 2008;
• actualisatie van geluidbeleid.

Voorzichtig met vuurwerk!

Vuurwerk afsteken met oud en nieuw. Leuk! Maar doe het wel voorzichtig. Elk jaar gebeuren er namelijk veel ongelukken met vuurwerk en lopen mensen (blijvend) letsel op. Soms omdat het vuurwerk niet goed is, maar meestal omdat kinderen (en ook volwassenen) er niet goed mee omgaan.

Veilig omgaan met vuurwerk begint al voordat je het afsteekt:
• Experimenteer niet zelf met vuurwerk: maak vuurwerk nooit open!
• Steek vuurwerk nooit los in jas- of broekzakken.
• Trek kleding aan die tegen een stootje of vonk kan (dus geen nylon). Draag geen capuchon.
• Lees de gebruiksaanwijzing van te voren. In het donker kun je niet lezen.

Tips voor veilig afsteken:
• Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand. Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond.
• Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen twee stenen.
• Steek vuurwerk aan met een aansteeklont. Gebruik nooit lucifers of een aansteker.
• Steek geen vuurwerk uit je hand af.
• Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.
• Zorg dat anderen minstens zes meter afstand houden.
• Gooi nooit vuurwerk naar iemand toe. Ook niet naar dieren!

Ruim het op
Klaar met afsteken? Ruim dan de rommel op. Laat geen vuurwerk op straat liggen. En helemaal geen vuurwerk wat niet is afgegaan. Veel kleine kinderen zoeken de volgende dag naar vuurwerkresten en proberen die opnieuw af te steken. Elk jaar lopen honderden mensen ernstig oogletsel op door vuurwerk. Je kunt je ogen beschermen met een speciale vuurwerkbril. Die kun je rond de jaarwisseling voor een paar euro kopen bij veel opticiens en ziekenhuizen.
Vernielingen horen er niet bij!
Om er voor te zorgen dat u aangenaam en veilig kunt wonen en werken, bouwt en beheert  de gemeente de openbare ruimte en laat deze onderhouden. Het gaat om straten en plantsoenen, maar ook om voorzieningen voor recreatie, afval(water)inzameling en verlichting. Vernieling van gemeentelijke eigendommen is uiteraard ongewenst. Mocht u vernielingen aantreffen, dan wel een dadervermoeden hebben, meld dit dan bij politie of gemeente.
Wensballonnen
Ook wensballonnen zijn populair, maar wees je er van bewust dat je iets oplaat in de lucht waarbij je geen controle hebt over de plek waar het terecht komt. Lees voor gebruik goed de voorschriften en waarschuwingen op de verpakking. Ga zelf geen wensballon maken, maar koop kant-en-klare ballonnen die gemaakt zijn van brandvertragend materiaal. Let erop dat ze voldoen aan de eisen die de Voedsel en Warenwet (VWA) aan wensballonnen stelt.
Meer informatie
Uitgebreidere tips van de brandweer (ook over het verschil tussen legaal en illegaal vuurwerk en hoe vuurwerk eigenlijk werkt ), vindt u op www.brandweer.nl/jeugd/vuurwerk.

Opruimen kerstbomen

Na de jaarwisseling worden natuurlijk ook de kerstbomen bij mensen thuis opgeruimd. Past het niet in de gft container, dan kunnen bewoners de kerstbomen gratis inleveren op het Milieubrengstation van ROVA, net zoals grof tuinafval. Openingstijden van het Milieubrengstation: woensdag van 12.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 1 januari, nieuwjaarsdag, is het Milieubrengstation gesloten.

Doe ook mee met Nieuwjaarsvegen!

Op Nieuwjaarsdag om 12.00 uur pakt heel Nederland de bezem om het afval van het vuurwerk op te vegen. Eind van de dag kan ook Winterswijk weer mooi schoon zijn. Het is even voor de hand liggend als eenvoudig. Op de vuurwerk verkooppunten in Winterswijk worden speciale zakken verstrekt waar u het vuurwerkafval na het afsteken in kunt doen. Opgeruimd staat netjes. U kunt uw vuurwerkafval gratis inleveren op het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10 op zaterdag 2 januari tussen 9.00 tot 16.00 uur. Als we allemaal ons steentje bijdragen houden we ook in 2016 onze gemeente Mooi Schoon.
Laat zien dat je meedoet
Post een leuke foto van jouw Nieuwjaarsvegen met een kort berichtje op de Facebookpagina van Mooi Schoon of tag @MooiSchoonNL in je Facebookbericht en maak kans om verkozen te worden tot ‘Opschoonactie van de maand’
Mooi Schoon
Deze campagne wordt georganiseerd vanuit het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon dat Winterswijk  samen met 14 andere ROVA-gemeenten voert ter voorkoming en bestrijding van zwerfvuil. Voor meer informatie kijk op www.mooi-schoon.nl.

Werk in uitvoering

Wegwerkzaamheden Parallelweg
Aan de Parallelweg vinden werkzaamheden aan de riolering plaats. De werkzaamheden schuiven steeds een deel op richting Misterweg. Aanliggende percelen zijn zoveel mogelijk bereikbaar. Tot 11 januari 2016 liggen de werkzaamheden stil. Daarna start de laatste fase van de werkzaamheden, vanaf de Freule van Dorthstraat.

Werkzaamheden Schimmelpennincklaan
Vanaf maandag 11 januari 2016 vinden er werkzaamheden plaats aan de rotonde Waliënsestraat – Schimmelpennincklaan. Tijdens de werkzaamheden blijft de rotonde deels open voor het verkeer. Er  kan hierdoor enige overlast en vertraging ontstaan. Er wordt een verkeersregelinstallatie geplaatst om het verkeer veilig over de rotonde te leiden. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer drie weken. Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op www.bereikbaargelderland.nl.

Agenda activiteiten

datum info activiteit
11 januari Informatieavond evaluatie en actualisatie geluidbeleid om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25.
Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.