Gemeentenieuws week 6

0
115

Gratis persoonlijke begeleiding voor een gezonde leefstijl

De Beweegmakelaar: verbinder tussen zorg, inwoner en sport & bewegen

De gemeente Winterswijk is gestart met een project in het kader van gezonde leefstijl, dit onder leiding van de beweegmakelaar. De beweegmakelaar is degene die inwoner, zorgverlener(s) en sport/beweegaanbieders met elkaar verbindt.

In Winterswijk is Jolanda Geurkink werkzaam als beweegmakelaar als onderdeel van Actief Winterswijk. Wekelijks activeert zij  inwoners om in beweging te komen of in beweging te blijven in hun dagelijkse leven. Het totale project duurt twee jaar en deelname is gratis. Iedere deelnemer krijgt een jaar lang persoonlijke begeleiding. Er is plek voor 40 personen.

Voor wie is het project bedoeld?
Iedereen die klaar is met zijn/haar behandeling in het ziekenhuis en/of vanuit de huisarts het advies heeft gekregen om meer te bewegen en daarbij ondersteuning kan gebruiken, kan zich aanmelden.

De Beweegmakelaar
Jolanda Geurkink is al lange tijd werkzaam in Winterswijk en kent het aanbod van de sport- en beweegmogelijkheden. Jolanda vertelt: “Behalve dat ik mij richt op bewegen, let ik ook op het sociale aspect. Door ook dit aspect te stimuleren verbetert de gezondheid en het zelfstandig leven, want helaas is er nog altijd sprake van mensen die zich eenzaam voelen. Ik kijk altijd naar de individuele mogelijkheden van de deelnemer. Samen gaan we op zoek naar de vorm van bewegen die goed bij de deelnemer past. Doordat ik het netwerk van eerstelijns zorg en sport- en beweegaanbieders goed ken, kan ik deelnemers snel doorverwijzen naar de juiste plek. Tijdens het traject bewaak en evalueer ik de voortgang in beweeggedrag van de deelnemer. Voorafgaand houd ik eerst een intake en stel ik een beweegplan met realistische doelen op. Ik heb relevante werkervaring op het gebied van positieve gezondheid, omgaan met weerstand en gedragsverandering. Mijn doel is dat ik mensen net dat ene duwtje in de rug kan geven dat zij nodig hebben om in beweging te komen.”

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het project gezonde leefstijl dan kunt u contact opnemen met Jolanda Geurkink. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 835 106 94 of via e-mailadres beweegmakelaar@winterswijk.nl. 

Winnaar inleveractie vuurwerkafval ontvangt prijs

De gemeente Winterswijk, Stichting VuurwerkCheck en ROVA  hebben samen een actie opgezet om vuurwerkafval van de straat te krijgen.

Iedereen die vuurwerkafval inleverde bij ROVA kon meedoen met de actie en een mooie prijs winnen. Voorwaarde was wel het inlevermoment van het afval bij ROVA te fotograferen en op Facebook of Instagram te delen. Uit de inzendingen is vervolgens een winnaar getrokken. De gelukkige winnaar is Tjeerd Heinen. Hij bleek maar liefst acht zakken ingeleverd te hebben! Tjeerd kreeg zijn prijs, een bluetooth speaker, beschikbaar gesteld door VuurwerkCheck, uit handen van wethouder Wim Elferdink.

Leerlingenraad van Daltonschool de Vlier spreekt wethouder onderwijs Ilse Saris

De leerlingen wilden graag weten wanneer het toegezegde watertappunt bij hun school er komt. “Het streven is om het watertappunt medio mei te plaatsen”, zegt wethouder Saris.

Als alles volgens planning loopt is het watertappunt na de meivakantie 2019 klaar voor gebruik. De leerlingen waren blij met deze toezegging en zien er naar uit om hun waterflesjes in de pauzes en na schooltijd te kunnen vullen. Bij de uitwerking van het inrichtingsplan voor de buitenruimte van de nieuwe Daltonschool  de Vlier (gerealiseerd in 2018) is afgesproken dat er  een watertappunt voor alle gebruikers van de openbare ruimte rondom de school zou komen. Het inrichtingsplan van de buitenruimte, schoolplein en openbare ruimte is een gezamenlijk initiatief van school en gemeente.

Project voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 6

Kies je sport

‘Kies je Sport’ is een sportstimuleringsproject dat dit schooljaar voor het eerst wordt georganiseerd in de gemeente Winterswijk. Door dit project kunnen kinderen uit de groepen 3 tot en met 6 kennismaken met verschillende sporten bij Winterswijkse sportverenigingen. Als een kind al een sport beoefent, mag hij of zij ook meedoen om eens een andere sport te proberen. De sportcursussen vinden plaats in een periode van vijf weken, te weten van maandag 18 maart tot en met 19 april 2019. Dit project wordt mogelijk gemaakt door Actief Winterswijk, BeweegWijs en gemeente Winterswijk.

Voor wie?

Voor alle kinderen uit de gemeente Winterswijk die in groep 3, 4, 5 of 6 op de basisschool zitten. Zij ontvangen op school ook het cursusboek ‘Kies je sport’.

Kosten?

Een cursus van drie trainingen kost € 3,00. De kosten van een cursus van vier trainingen bedragen € 4,00. De betaling verloopt via iDeal bij het aanmelden op de website.

Hoe werkt het?

Op de website www.actiefwinterswijk.nl staan de verschillende sportcursussen beschreven waarvoor kinderen zich kunnen aanmelden.. De inschrijving start op vrijdag 8 februari en sluit op vrijdag 22 februari 2019. Iedere sportcursus heeft een maximum aantal plaatsen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido de Vries (Medewerker Jeugd/coördinator  buurtsportcoaches). U kunt hem bereiken via e-mailadres gemeente@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543.

Dat betekent twee keer stemmen op 1 dag. U komt toch ook!

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap op 20 maart

Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de vier jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de provincie worden gekozen. Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. De waterschapsverkiezingen worden ook één keer in de vier jaar door de gemeente georganiseerd. Het waterschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de waterhuishouding regelt. Voor de gemeente Winterswijk is dit het Waterschap Rijn en IJssel. Alle inwoners boven de 18 jaar in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel ontvangen een oproep om te gaan stemmen. Er wordt een nieuw algemeen bestuur van het waterschap gekozen. Dit bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het waterbeleid, stelt de begroting vast en daarmee de tarieven van de waterschapsbelastingen. In het bestuur zijn verschillende groeperingen vertegenwoordigd. Dat kunnen landelijke partijen zijn, maar ook lokale partijen. Meer informatie over de waterschapsverkiezingen is te vinden op de website www.wrij.nl of in de binnenkort te verschijnen verkiezingskrant.

Wie is kiesgerechtigd?

De leden van Provinciale Staten worden gekozen door degenen die:

 • op de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) inwoners zijn van de provincie;
 • de Nederlandse nationaliteit hebben én;
 • op de dag van stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

De leden van het waterschap worden gekozen door:

Zowel volwassenen met de Nederlandse nationaliteit, EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht) gelden de volgende eisen:

 • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn;
 • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
 • kiezers moeten volgens de Basisregistratie Personen op de dag van kandidaatstelling in een waterschap wonen.

Identificatieplicht

Kiezers die hun stem uitbrengen, moeten zich legitimeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Verzoek om bij volmacht te stemmen

Kunt u bij de komende verkiezingen niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen. Formulieren om hiervoor toestemming te vragen, vindt u op onze website www.winterswijk.nl.

Wanneer?

Uw verzoek moet uiterlijk 15 maart 2019 zijn ontvangen door uw gemeente.

Wie kan voor u stemmen?

Bij de verkiezing van de Provinciale Staten moet degene die voor u stemt in dezelfde provincie wonen. Bij de verkiezing voor het waterschap moet degene die voor uw stemt in hetzelfde waterschap wonen.

Hoe stemt de ander voor u?

Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan in de gemeente waar u woont, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Het formulier voor het aanvragen van een kiezerspas vindt u op onze website www.winterswijk.nl.

Waar kunt u stemmen met een kiezerspas?

Voor de verkiezing van de Provinciale Staten kunt u overal in de provincie Gelderland stemmen. Voor de verkiezing voor het waterschap kunt u overval in het Waterschap Rijn en IJssel stemmen.

Waar en wanneer moet u dit formulier indienen?

Uw schriftelijk verzoek moet uw gemeente uiterlijk 15 maart 2019 hebben ontvangen. U kunt daarna nog tot 12.00 uur op 19 maart 2019 bij de balie van uw gemeente om een kiezerspas vragen. Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan mee met dit formulier.

Bent u onlangs verhuisd?

Bent u verhuisd binnen zes weken voor de stemmingsdag, stuur dan het formulier naar uw oude gemeente.

Waar kunt u gaan stemmen: 

Gemeentekantoor                                                        Stationsstraat 25

Vrije Basisschool de Esch                                            Rusthuisstraat 28

Verpleeghuis Pronsweide                                             Morgenzonweg 29

obs de Kolibrie                                                            Hakkelerkampstraat 55

Woonzorgcentrum De Pelkwijk                                     Laan van Hilbelink 95

Daltonschool de Vlier                                                   Vlierstraat 7

Woonzorgcentrum De Berkhof                                      Gradus Kobusstraat 18

obs Bargerpaske                                                          Voorninklaan 1

obs De Schakel                                                           Violenstraat 1a

Verenigingsgebouw Eendracht                                     Geldereschweg 84

Receptie Vakantiepark ‘De Twee Bruggen’                    Meenkmolenweg 13

Emmaschool Henxel                                                    Vredenseweg 170

Zalencentrum Reuselink                                               De Slingeweg 20

Streekziekenhuis Koningin Beatrix                                Beatrixpark 1

Zalencentrum De Harmonie                                          Groenloseweg 60

Informatie niet gevonden?

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad www.kiesraad.nl. De Kiesraad is het informatiepunt voor burgers, ambtenaren en politieke partijen over de verkiezingen. Specifieke vragen kunt u ook stellen aan het projectteam Verkiezingen van de gemeente Winterswijk, e-mail verkiezingen@winterswijk.nl. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Verloren en gevonden voorwerpen januari 2019

Heeft u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam   geboortedatum

 1. çifti 27-11-1976
 2. Saidi 08-10-1996
 3. Zhou 05-03-1986

S.R. Lourenço da Assunção   07-07-1982

 1. Nijland 12-02-1995

Een aanvraag voor burgercheques kunt u indienen tot en met 30 juni 2019

Aanvragen burgercheque

Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk.

Voor 2019 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 7.500,- beschikbaar. Een aanvraag voor een burgercheque voor de tweede helft van 2018 kunt u indienen tot en met 30 juni 2019. In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van de avondvierdaagse, voor het organiseren van een conferentie over de toekomst van Molukse jongeren in Winterswijk, de aanschaf van een matrixbord voor het buitengebied en een bijdrage aan de driedaagse manifestatie KunstOer.

Voorwaarden burgercheques

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:

 • De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk;
 • De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld;
 • Uw initiatief mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • Een burgercheque kan worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Hoe kunt u een burgercheque aanvragen?

Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal via www.winterswijk.nl. [https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/Burger_en_politiek/Burgercheques] Daar vindt u alle informatie en voorwaarden over de burgercheque.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep die bestaat uit gemeenteraads- of commissieleden. Deze werkgroep beoordeelt de aanvragen en adviseert de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van 26 september 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvragen die in de eerste helft van 2019 zijn ontvangen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over (het aanvragen van) burgercheques dan kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

EUREGIO-spreekuur

EUREGIO houdt op dinsdag 12 februari 2019 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur voor burgers in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur. Burgers kunnen hier terecht met vragen rond werken en studeren in het buurland, sociale verzekeringen (zoals AOW, zorgverzekering, pensioen, werkloosheid). Ook op algemene vragen over verhuizen naar het buurland kan informatie worden verkregen. Voor het beantwoorden van vragen over belastingen is een vertegenwoordiger van het Duitse Finanzamt aanwezig.

Gemeenteraadsbesluiten van 31 januari 2019

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 31 januari de volgende besluiten genomen.

Raad neemt jaarverslag over handhaving leer- en kwalificatieplicht voor kennisgeving aan
Het college van burgemeester en wethouders brengt jaarlijks verslag uit aan de raad over de naleving van de Leerplichtwet en de ondersteuning van jongeren en ouders bij het vinden van oplossingen voor problemen die de schoolgang belemmeren. De raad heeft het ‘Regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2017-2018’ voor kennisgeving aangenomen.

Raad stelt verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2019 vast
De raad heeft de verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Winterswijk 2019 en de verordening Jeugdhulp Winterswijk 2019 vastgesteld. Beide verordeningen zijn aangepast aan de laatste wettelijke wijzigingen en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.

Raad stelt haalbaarheidsstudie Cultuurkwartier Winterswijk vast
In opdracht van de gemeente Winterswijk heeft projectontwikkelaar Explorius Vastgoedontwikkeling een plan gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuw Cultuurkwartier in de omgeving van het Weurden. Het plan voorziet in een nieuwe bibliotheek, muziekcentrum, bioscoop, horeca, winkels, woningen en een ondergrondse parkeervoorziening. Het plan houdt in dat de huidige muziekschool Boogie Woogie wordt gesloopt.
De raad toonde zich enthousiast over het plan, maar had ook nog veel vragen aan het college. De VVD diende een motie in met een groot aantal vragen, maar trok deze na een reactie van wethouder Wim Aalderink weer in. Vervolgens werd het voorstel na een hoofdelijke stemming door een ruime meerderheid van de raad (19 stemmen voor, 1 stem tegen) aangenomen. Dit betekent dat de projectontwikkelaar door kan gaan met de verdere uitwerking van het plan.

Raad stelt Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022 vast
De raad discussieerde tot ver na middernacht over het Koersdocument Duurzaamheid 2030 en de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022. Het Koersdocument beschrijft de definitie van duurzaamheid, welke doelstellingen worden nagestreefd en welke prioriteiten worden gesteld in de periode tot 2030. De Uitvoeringsagenda is een overzicht van concrete activiteiten voor de periode 2019-2022.
De raad was kritisch over het Koersdocument dat door een groot deel van de raad als te belerend en te weinig concreet werd gekwalificeerd. Daarnaast miste de raad de financiële onderbouwing bij enkele voorgestelde maatregelen. Na een langdurig debat met diverse schorsingen stelde de PvdA in een amendement voor om het Koersdocument van tafel te halen en alleen te besluiten over de Uitvoeringsagenda en het beschikbaar stellen van de gevraagde kredieten. Dit amendement werd met 15 stemmen voor (PvdA, CDA, WB, GroenLinks, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen. Vervolgens werd een aantal moties in stemming gebracht:
• Een motie van het CDA waarin het college werd opgedragen om de raad minimaal ieder kwartaal te informeren over de voortgang van de duurzaamheidsmaatregelen werd met 15 stemmen voor (CDA, WB, GroenLinks, PvdA, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen.
• Ook de motie van WB om het uitdelen en oplaten van plastic of latex ballonnen te ontmoedigen ter voorkoming van zwerfvuil werd met 15 stemmen voor (WB, CDA, GroenLinks, PvdA, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen.
• In een tweede motie verzocht WB het college in kaart te brengen welke duurzaamheidsmaatregelen de verschillende verenigingen en culturele instellingen in Winterswijk al hebben genomen en vervolgens met hen in gesprek te gaan over verder te nemen maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Ook deze motie werd met 15 stemmen voor (WB, CDA, PvdA, GroenLinks, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen.
• In een motie verzochten WB en D66 het college in gesprek te gaan met de voorzitter van de Energietafel om afspraken te maken over passende secretariële en ambtelijke ondersteuning. Daarnaast stelde WB voor de rol van de Energietafel als gevraagd en ongevraagd adviseur van het college uit te breiden met een adviesrol richting de raad. Ook deze motie werd met 15 stemmen voor (WB, CDA, GroenLinks, PvdA, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen.
• In een motie riepen WB en D66 het college op te kijken bij andere gemeenten, in ieder geval Groningen, naar financiële prikkels die kunnen bijdragen aan de opgave om in 2030 energieneutraal te zijn. Deze moties werd met 14 stemmen tegen (CDA, VVD, GroenLinks, PvdA) en 5 stemmen voor (WB, D66) verworpen.
• Een motie van GroenLinks om een aantal maatregelen op het gebied van mobiliteit toe te voegen aan de Uitvoeringsagenda werd met 10 stemmen voor (GroenLinks, CDA, PvdA) en 9 stemmen (VVD, WB, D66) tegen aangenomen.
• D66 diende een motie van afkeuring in tegen wethouder Wim Elferdink vanwege de betreurenswaardige procesgang rond het Koersdocument en de Uitvoeringsagenda. Deze motie werd na een hoofdelijke stemming met 18 tegen en 1 stem voor verworpen.
• Na de stemming over het amendement en de moties is het gewijzigde raadsvoorstel met 15 stemmen voor (CDA, WB, GroenLinks, PvdA, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Haverkampstegge – Steverdinkweg

In verband met het vervangen van de waterleiding is het kruispunt Haverkampstegge – Sieverdinkweg tot en met 8 maart afgesloten voor al het verkeer. Er wordt geen omleiding ingesteld.

Agenda activiteiten 

5 februari Vervalt: openbare raadsvergadering.
7 februari Politiek forum van 19.30 tot 20.45 uur: Sportnota en van 21.00 tot 21.30 uur: Opgave armoedevrij Winterswijk 2040 in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
12 februari EUREGIO-spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
14 februari Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
14 februari Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur, Kevelderstraat 1 in Groenlo.

 

Vergaderingen

Openbare vergadering algemene raadscommissie

De algemene raadscommissie van Winterswijk vergadert op donderdag 14 februari 2019 vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.