Gemeentenieuws week 8

0
147

Gemeentelijke belastingen 2018

In deze editie van het gemeentenieuws vindt u uitgebreide informatie over de gemeentelijke belastingen 2018. Op dinsdag 27 februari 2018 wordt de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen bezorgd. Voor vragen kunt u contact opnemen met (0543) 543 543. Winterswijk Belastingen 2018

Bezoek van het college aan melkveebedrijf Nieuw Kobus

Het college van burgemeester en wethouders bracht 13 februari 2018 een werkbezoek aan het moderne melkveebedrijf Nieuw Kobus van de familie Scholten-Oonk in het Woold.

Het bedrijf werkt met drie melkrobots en een volledig geautomatiseerd voersysteem. Er wordt gestuurd op een duurzaam melkveebedrijf waarin mens, dier, land, gewas en milieu centraal staan. Het college heeft zich laten bijpraten over actuele onderwerpen in de landbouwsector, zoals biodiversiteit, ecologie en landschapsontwikkeling. In een voorgesprek vertelde de heer Scholten over zijn deelname in meerdere onderzoeksprojecten naar de nitraatbelasting in landbouwgrond die hij samen doet met Vitens, Vruchtbare Kringloop en EuroDairy.

Koninklijke Erepenning

Een Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en instellingen. De erepenning kunt u krijgen bij de viering van een bijzonder jubileum van een vereniging of instelling. De Koning wijst de Koninklijke Erepenning toe.

Hoe vraagt u de erepenning aan?
Als uw vereniging of instelling gevestigd is in de gemeente Winterswijk, kunt u de erepenning aanvragen via Paulien van Vliet, secretaresse van burgemeester Bengevoord. Leg duidelijk uit waarom uw vereniging of instelling de erepenning verdient. Geef hierbij ook informatie over de ontstaansgeschiedenis, het doel van de vereniging en de soort activiteiten. Dien uw aanvraag minimaal zes maanden voor de gewenste uitreikingsdatum in.

Uw aanvraag voor de erepenning kunt u sturen naar de gemeente Winterswijk, t.a.v. P. van Vliet, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of per e-mail pvliet@winterswijk.nl

U krijgt vanzelf bericht of u de Koninklijke Erepenning krijgt. Bij de aanvraag zijn nodig:

 • uittreksel Kamer van Koophandel;
 • statuten of ander document met datum van oprichting;
 • financieel jaaroverzicht;
 • namen en gegevens van het dagelijks bestuur;
 • eventuele publicaties over de organisatie.

Goed om te weten
Alleen een vereniging of instelling die minimaal 50 jaar bestaat kan een Koninklijke Erepenning krijgen. De erepenning wordt uitgereikt bij de viering van het 50-jarig bestaan of bij een volgende 25 jaar (bijvoorbeeld bij het 75- of 100-jarig bestaan). In zeer bijzondere gevallen is een uitzondering mogelijk. Een bond of overkoepelende organisatie kan de Koninklijke Erepenning niet krijgen.

Op de www.koninklijkhuis.nl leest u aan welke eisen u moet voldoen om de Koninklijke Erepenning te krijgen.

Buurtsportcoaches Winterswijk in een nieuws jasje 

De buurtsportcoaches in Winterswijk gaan voortaan herkenbaar over straat met dank aan hun nieuwe outfits. Gekleed in felblauwe jassen, rode shirts en roze of blauwe sweaters, met het nieuwe logo van Actief Winterswijk erop, zijn ze duidelijk te herkennen.

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches actief, waarbij elke buurtsportcoach zijn eigen aandachtsgebied heeft. Eén ding hebben alle buurtsportcoaches gemeen, ze stimuleren en ondersteunen inwoners in het realiseren van een gezonde leefstijl met voldoende beweging en verantwoorde voeding. Onze buurtsportcoaches zijn echte verbinders, die samen met lokale sportaanbieders, welzijn-, onderwijs en gezondheidsorganisaties activiteiten organiseren.

Activiteiten voor de doelgroep basisschool-jeugd zijn terug te vinden op www.actiefwinterswijk.nl Verder zijn hier ook de contactgegevens te vinden van de buurtsportcoaches.

Zet je alcohol gebruik op pauze

Meld je aan voor IkPas en doe 30 dagen zonder alcohol 

De actie ‘IkPas’ is reeds gestart op 14 februari. Ga alsnog de uitdaging aan en zet uw alcoholgebruik 30 dagen lang op pauze. Tactus Verslavingszorg en de GGD Noord- en Oost-Gelderland brengen deze actie actief onder de aandacht in onze regio. Doe vanaf 1 maart (30 dagen) mee aan IkPas en ervaar wat een alcohol pauze met u doet.

Alcoholgebruik ‘op pauze’

Veel mensen drinken alcohol. Op feesten en verjaardagen, tijdens het eten, na het werk of na het sporten. We zijn ons niet altijd bewust van de gewoonte om bij steeds meer gelegenheden alcohol te drinken. Om daar eens bij stil te staan, vindt vanaf 14 februari voor de vierde keer IkPas plaats in heel Nederland. Duizenden mensen zetten dan hun alcoholgebruik ‘op pauze’. Als voorbeeld voor de jeugd, voor de gezondheid, voor de kilo’s, voor de uitdaging, of om wat voor reden dan ook. Daarom: IkPas!

Goede ervaringen

Landelijk onderzoek laat zien dat veel deelnemers aan IkPas 2017 zich na afloop meer bewust zijn van hun eigen alcoholgebruik. Ze geven aan dat ze beter slapen, fitter zijn en verliezen vaak gewicht. Ook zes maanden na de actie blijken deelnemers nog steeds minder alcohol te drinken dan ervoor.

Gaat u de uitdaging ook aan?

Aanmelden kan via de site www.ikpas.nl. Dit jaar is inschrijven nog aantrekkelijker, omdat u gebruik kunt maken van een persoonlijk IkPas dashboard. U kunt dan onder meer een IkPas coach inschakelen en u abonneren op de nieuwsbrief.

Alzheimer Café Lichtenvoorde over het regelen van juridische zaken bij dementie

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand, voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt. 

Het thema van deze maand is: Juridische zaken regelen bij dementie

Iemand met dementie verliest geleidelijk de grip op de wereld. Om zijn of haar rechten te beschermen, zowel op medisch als op financieel gebied, is het belangrijk om deze zaken op een goede manier vast te leggen. Notaris dhr. B. Schippers weet uit zijn praktijk wat er gebeurt als die zaken niet goed geregeld zijn en ook wat er bij komt kijken om dat wel goed te regelen. Hij vertelt op deze avond over deze zaken en er is ruimte om specifieke vragen te stellen.

Wanneer: woensdag 28 februari 2018

Waar: Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde.

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is niet nodig.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland, Oost-Gelderland: (06) -135 144 11. 

Sociaal Team van de Post

Vrijwillige ouderenadviseurs (Voa’s)

In een uitgebreid artikel in de 50+krant is al goed beschreven wat de Voa’s zoal doen. Naast twee vrijwilligers en wethouder Ilse Saris was ook Claudia Bosscher aan het woord, zij is voor de Voa’s in het sociaal team de coördinator en daarmee contactpersoon. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een vernieuwde opzet en daarbij was de samenwerking met het sociaal team een extra aandachtspunt.

De bijeenkomst van de sociaal werkers en Voa’s stond niet alleen in het teken van kennismaking. Maar ook in het elkaar bevragen over het werk, de inzet en afspreken hoe de samenwerking vorm zou krijgen. Inmiddels komt die samenwerking aardig van de grond: de sociaal werkers wijzen bezoekers van de Post op het bestaan van de Voa’s, zij zorgen voor bekendheid bij andere professionals en verzoeken om een huisbezoek komen via hen weer binnen. De Voa’s gaan met hun informatie op huisbezoek, koppelen informatie weer terug en komen desnoods met hun vragen terug bij Claudia Bosscher.

Helemaal nieuw is de folder ‘Vrijwillige ouderenadviseurs in Winterswijk’ die op verschillende plekken in Winterswijk te vinden is, onder andere in de Post, het gemeentekantoor. En binnenkort ook op verschillende ontmoetingsplekken. Wilt u meer weten over de vrijwillige ouderenadviseurs dan kunt u contact opnemen met Claudia Bosscher, 06-12 72 13 85 of cbosscher@winterswijk,nl

Heeft u vragen of goede ideeën over bijvoorbeeld wonen, welzijn, financiën of zorg?

Dan bent u iedere ochtend van 09.00 tot 12.00 uur welkom zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Of mailen naar depost@winterswijk.nl of bellen via telefoonnummer 0543 543 960.

FMR Producties/LokaalTotaal werkt aan nieuwe gemeentegids

In de week van 26 februari start FMR Producties/LokaalTotaal met de actualisering van de gegevens voor de gemeentegids 2018-2019. Het kan dus voorkomen dat u gebeld of gemaild wordt om gegevens te controleren c.q. te actualiseren. Het gaat om gegevens van organisaties, instellingen en verenigingen in Winterswijk.

Nieuwe aanmeldingen

Staat uw organisatie, instelling of vereniging nog niet in de gemeentegids en u wilt daarin wel vermeld worden? Neemt u dan contact op met FMR Producties/LokaalTotaal, Postbus 23, 1780 AA Den Helder, telefoonnummer (0223) 661 425 of via e-mailadres info@lokaaltotaal.nl. U kunt de digitale gemeentegids op onze website www.winterswijk.nl raadplegen om te kijken of u vermeld staat. Dat kan via de button ‘Contact’ op de homepage.

Advertentieverkoop

Daarnaast zijn de acquisiteurs van FMR Producties/LokaalTotaal ook op pad voor de advertentiewerving. Deze mensen kunnen een acquisitiebrief van de gemeente Winterswijk laten zien. Daarin staat dat zij het enige bedrijf zijn die voor onze gemeente een gemeentegids vervaardigen. Bij twijfel kunt u altijd vragen of de acquisiteur van FMR Producties/LokaalTotaal deze brief wil laten zien.

Vragen?

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart aanstaande, verschijnt de gemeentegids iets later dan in 2017. Heeft u vragen over de nieuwe gemeentegids, de actualisering of de advertentieverkoop? Dan kunt u contact opnemen met team Communicatie via telefoonnummer (0543) 543 543.

Met de bus van en naar Duitsland

Euregionale busverbindingen

Er zijn verschillende grensoverschrijdende busverbindingen die de Achterhoek verbinden met Duitsland. Dagelijks rijdt er bijvoorbeeld een bus tussen Winterswijk en Vreden. Op 2 december is een vijf maand durend proefproject gestart met een grensoverschrijdende busverbinding tussen de spoorstations in Aalten en Bocholt.

Buslijn Vreden – Winterswijk (R71)

Deze buslijn van RVM  rijdt meestal met achtpersoonsbusjes. De lijn is vooral in trek bij Duitse toeristen die Winterswijk bezoeken. Af en toe wordt op zaterdag met een dubbeldekker bus gereden. In Vreden geeft deze lijn een aansluiting op lijn S70 naar Münster Hauptbahnhof

Buslijn Aalten – Bocholt (buslijn C11)

Deze bus van Stadbus Bocholt vertrekt op werkdagen vanaf 07.03 uur ieder uur vanaf Aalten richting Bocholt en vice versa. Met deze buslijn is er voor reizigers vanuit Duitsland via de lijn Arnhem Winterswijk een aansluiting op het Nederlandse spoornet en voor reizigers vanuit Nederland via de lijn Bocholt – Wesel – Düsseldorf, een aansluiting op het Duitse spoornet.

Voor wie?

Naast veel grenspendelaars, scholieren en studenten die voor school of stages de grens overgaan zijn deze buslijnen ook in trek bij winkelend publiek en dagtoeristen.

Geldigheid OV-chipkaart

Het gebruik van de OV-chipkaart is niet mogelijk op deze grensoverschrijdende buslijnen.

Uw reis plannen

Op de website www.bus-und-bahn-im-muensterland.de kunt u uw reis plannen.

ZOOV Op Maat

Reist u met ZOOV Op Maat dan kunt u ook naar Duitsland te reizen. De belangrijkste spelregel is dat uw reis begint en/of eindigt in de Achterhoek en niet langer is dan 40 kilometer. Daarnaast is het ook mogelijk om als OV-reiziger met ZOOV Op Maat vanuit Winterswijk naar een bestemming in Duitsland te reizen.

Meer informatie vindt u op www.zoov.nl.

Afsluiting Morgenzonweg

Vanaf 26 februari (als de weersomstandigheden het toelaten) wordt de Morgenzonweg ter hoogte van de Javastraat afgesloten voor alle verkeer. Het plateau ter plaatse van deze aansluiting wordt aangepast. Het verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer een week duren.

Reconstructie Dingstraat

Vooruitlopend op de reconstructie van de Dingstraat worden de linksaf rijstroken naar de Weverstraat en de Roelvinkstraat vanaf 8 februari afgesloten voor het verkeer.

N18 bij Varsseveld

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer BAM bezig met de reconstructie van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Volg de aangegeven omleidingsroutes en houd rekening met langere reistijden. Kijk voor meer informatie op www.bambouwtN18.nl.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Gemeenteraadsverkiezingen en Referendum 21 maart 2018 

Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen

Op de website van de Kiesraad  staat veel informatie gepubliceerd over alles wat met verkiezingen te maken heeft. Ook de laatste ontwikkelingen worden op deze site gepubliceerd. 

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen

De kandidatenlijst kunt u vinden op onze website www.winterswijk.nl. 

Wanneer ontvangt u uw stempas?

De stempas gemeenteraadsverkiezingen wordt gelijktijdig met de stempas referendum per post bij u bezorgd. Dit zal gebeuren in week 8 (19 februari 2018 – 25 februari 2018).

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Als u uw stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen kwijt bent of niet ontvangen heeft, kunt u tot en met dinsdag 20 maart tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen. U moet dit persoonlijk doen op het gemeentekantoor. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen! Heeft u niet de mogelijkheid om persoonlijk een vervangende stempas aan te vragen, dan kunt u tot 16 maart 2018 ook schriftelijk een nieuwe stempas aanvragen. U kunt het formulier  downloaden en uitprinten via onze website. Bij het verzoek moet u een kopie van uw legitimatiebewijs toevoegen. Bent u na dinsdag 20 maart 2018 om 12.00 uur niet in het bezit van een stempas, dan kunt u niet deelnemen aan de stemming. 

Kiezersregistratie

Wilt u weten of u als kiezer voor deze verkiezing geregistreerd staat, dan kunt u dat navragen bij de gemeente. Mocht blijken dat u niet juist geregistreerd staat, dan kunt u een schriftelijk verzoek tot herziening van deze registratie indienen.

Waar kan ik stemmen?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 kunt u met uw stempas uw stem uitbrengen in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente Winterswijk. 

U kunt uw stem uitbrengen in de volgende stembureaus:

 1. Gemeentekantoor, Stationsstraat 25
 2. Vrije basisschool de Esch, Rusthuisstraat 28
 3. Verpleeghuis ‘Pronsweide’, Morgenzonweg 29
 4. o.b.s. de Kolibrie, Hakkelerkampstraat 33
 5. Woonzorgcentrum ‘Pelkwijk’, Laan van Hilbelink 95
 6. Woonzorgcentrum ‘Vredensehof’, Vredenseweg 81-II
 7. Wooncentrum Berkhof, Gradus Kobusstraat 18
 8. o.b.s. ‘Bargerpaske’, Voorninklaan 1
 9. o.b.s. ‘de Schakel’, Violenstraat 1a
 10. Verenigingsgebouw ‘de Eendracht’, Geldereschweg 84
 11. Centrumgebouw bij camping ‘de Twee Bruggen’, Meenkmolenweg 11
 12. Emmaschool Henxel, Vredenseweg 170
 13. Zalencentrum Reuselink, De Slingeweg 20
 14. SKB, Beatrixpark 1
 15. Zalencentrum ‘de Harmonie’, Groenloseweg 60
 16. De Revolutie, Markt 27; dit stembureau heeft beperkte openingstijden en is geopend van 17:00 uur tot 21:00 uur.

Dit is de actuele lijst van stembureaus. In het gemeentenieuws van 13 februari stond niet de correcte locatie vermeld van de stembureaus nummer 7 en 13.

Identificatieplicht

Bij het stemmen in het stembureau moet u zich legitimeren. U kunt zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs zoals een Nederlands paspoort, identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Ook bij deze verkiezing mag u een identiteitsbewijs gebruiken dat op de dag van de stemming maximaal 5 jaar is verlopen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen mogen ook niet-Nederlandse inwoners deelnemen. Op de website van de gemeente of bij de Kiesraad (www.kiesraad.nl) kunt u nalezen met welk identiteitsbewijs er nog meer gestemd mag worden.

Volmacht

Als u niet persoonlijk aan de stemming voor de gemeenteraad kunt deelnemen, heeft u de mogelijkheid om uw stem bij volmacht uit te brengen. Daarmee geeft u iemand anders toestemming om namens u te stemmen, zodat uw stem niet verloren gaat. Dit kan op de volgende twee manieren:

Voordat u de stempas heeft ontvangen (schriftelijke volmacht)

U kunt tot en met 16 maart 2018 een volmachtformulier ophalen bij het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. U kunt het volmachtformulier ook downloaden en uitprinten op onze website. Met het volmachtformulier machtigt u een andere kiezer om uw stem uit te brengen. Vervolgens stuurt u het formulier naar de gemeente Winterswijk.

Nadat u de stempas heeft ontvangen (onderhandse volmacht)

Bij een onderhandse volmacht machtigt u een andere kiezer om uw stem uit te brengen via uw stempas. U en de persoon die u machtigt vullen de achterkant van uw stempas in en ondertekenen deze. Uw stempas wordt hierdoor omgezet in een onderhandse volmacht. De persoon die voor u gaat stemmen moet een kopie van uw legitimatiebewijs overleggen aan de stembureauleden. Degene die namens u gaat stemmen, mag maximaal twee volmachten aannemen. Dit mag uitsluitend op het moment dat deze persoon zijn of haar eigen stem uitbrengt. Een eenmaal verleende volmacht kan niet meer worden ingetrokken.

Vragen en schriftelijke verzoeken

Heeft u vragen of wilt u een schriftelijk verzoek indienen, dan kan dit via e-mailadres verkiezingen@winterswijk.nl. Beschikt u niet over internet dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543.

Referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 

Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl. 

Wie mogen er stemmen?

Om te mogen stemmen ontvangt u een stempas. Om een stempas te ontvangen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor het referendum geldt:

 • u moet op 21 maart 18 jaar of ouder zijn;
 • u moet de Nederlandse nationaliteit hebben;
 • u mag niet uitgesloten zijn van kiesrecht;
 • u moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP). De peildatum hiervoor is 5 februari 2018.

Let op! Bent u na 5 februari 2018 ingeschreven in de gemeente Winterswijk vanuit een andere Nederlandse gemeente, moet u in uw oude gemeente stemmen. Wilt u toch in Winterswijk stemmen, vraag dan tijdig bij uw oude woongemeente een kiezerspas aan.

datum info activiteit
21 februari Inspiratie-sessie Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018 van 19.00 tot 22.00 uur,  PaardenSportCentrum Lichtenvoorde, Weijenborgerdijk 34, 7134 NK Vragender. DHC Doetinchem, Stokhorstweg 5A, 7006 GA Doetinchem.
22 februari Openbare raadsvergadering om 19.30 uur, raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk.
1 maart Presentatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
1 maart Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur, woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
6 maart Informatieavond over verkiezingen voor mensen met een beperking om 19.30 uur (inloop 19.00 uur), in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
6 maart Inspiratie-sessie Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018 van 19.00 tot 22.00 uur,  DHC Doetinchem, Stokhorstweg 5A, 7006 GA Doetinchem.
8 maart Ouderbijeenkomst ‘Omgaan met pubers”, van 19.30 tot 21.30 uur, Schaersvoorde Stationsplein, Landbouwstraat 1 in Aalten.
8 maart Internationale Vrouwen Event, 9.00 tot 21.00 uur Industriemuseum TextilWerk in Bocholt.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Presentatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden op 1 maart 2018

Op donderdag 1 maart aanstaande  wordt voor raads- en commissieleden een presentatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de hal van het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De bijeenkomst is openbaar. Tijdens deze bijeenkomst worden twee presentaties verzorgd.

Om een goed kwalitatief woningaanbod in Winterswijk te behouden of te verbeteren is ontwikkeling van goede woningbouwplannen noodzakelijk. Woningbouwplannen die aansluiten op de behoefte en een aanvulling zijn op het huidige woningaanbod. Adviesbureau Companen ondersteunt de gemeente Winterswijk om tot een kwalitatief afwegingskader te komen waarmee bestaande en nieuwe woningbouwplannen worden getoetst. Tijdens de presentatiebijeenkomst op 1 maart worden de contouren en de consequenties van het afwegingskader gepresenteerd en een toelichting gegeven op het proces.

Daarnaast wordt een presentatie verzorgd over het bezoekerscentrum Steengroeve. De stand van zaken ten aanzien van de plannen voor een bezoekerscentrum bij de steengroeve, als voorloper van een toekomstig museum, wordt gepresenteerd.

Bij presentatiebijeenkomsten ligt het accent op de informatieoverdracht aan raads- en commissieleden. Over de verstrekte informatie wordt dus niet vergaderd. Wel kunnen raads- en commissieleden vragen stellen en is er ruimte voor discussie. Van deze bijeenkomsten worden geen verslagen gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar op (0543) 543 543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl