Gemeentenieuws week 8

0
181

Raadsvergaderingen 27 en 28 februari 2019

De gemeenteraad vergadert op woensdag 27 en donderdag 28 februari.
Woensdag 27 februari
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: bedrijfsrestaurant in het gemeentekantoor (Stationsstraat 25)
In deze vergadering worden de agendapunten behandeld die niet zijn behandeld tijdens de raadsvergadering van 31 januari:
Vanaf 19.30 uur
– Visie bedrijventerrein Dennenoord
Vanaf 20.15 uur
– Integrale aanpak 5 onbeveiligde overwegen
– Vaststelling bestemmingsplan Misterweg 165
– Motie PvdA inzake regenbooggemeente
Donderdag 28 februari
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: raadzaal (Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1)
19.00 uur tot circa 19.30 uur
Deze raadsvergadering staat in het teken van het afscheid van de wethouders Wim Elferdink en Ilse Saris.
Vanaf 20.00 uur
Deze raadsvergadering staat in het teken van het bespreken van coalitieakkoord, de benoeming van de nieuwe wethouders, de toelating van nieuwe raadsleden en de benoeming van commissieleden. Daarnaast wordt besloten over de akkoordstukken vanuit de commissievergadering van 14 februari.
De capaciteit van de publieke tribune in de raadzaal is beperkt. Op donderdag 28 februari zal er ruimte worden gereserveerd voor de genodigden van de vertrekkende en de te benoemen wethouders en de te installeren raadsleden. Daarmee blijft er slechts zeer beperkt capaciteit over voor andere belangstellenden. We realiseren ons dat dit vervelend is, maar vanwege brandvoorschriften (vluchtwegen) is het niet mogelijk om meer plekken in de raadzaal te creëren. We hopen op uw begrip! De raadsvergadering is overigens live te volgen op internet via onze website: https://winterswijk.raadsinformatie.nl

ANWB AutoMaatje van start in Winterswijk

Na een voorbereidingstijd van bijna een jaar startte de Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt op woensdag 13 februari 2019 samen met de ANWB het project AutoMaatje. “Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is de reden dat we samen met de ANWB deze vervoerservice in Winterswijk hebben opgezet’, zegt Harrie Garritsen, coördinator van AutoMaatje Winterswijk. Burgemeester Joris Bengevoord, verrichtte de openingshandeling. “Echt een prachtig initiatief. Mooi voorbeeld van naoberschap, Winterswijkers staan voor elkaar klaar”, laat burgemeester Bengevoord weten tijdens de opening.

Informatie

ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. U schakelt ANWB AutoMaatje in voor allerlei ritjes, zoals naar het ziekenhuis, de huisarts of fysiotherapeut. Maar ook kunt u met deze vervoersservice uitjes maken naar de kapper, gezellig winkelen of op bezoek bij vrienden en familie. Kijk voor meer informatie op www.anwb.nl/automaatje of www.vpwinterswijk.nl en kijk bij samenrijderspunt.

Vooraf reserveren

Wilt u een rit maken? Vraag die dan minimaal twee werkdagen ervoor aan.

Aanmelden

Aanmelden voor ANWB AutoMaatje is gratis. U betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,30 cent per kilometer per rit aan de vrijwilliger. Wilt u gebruikmaken van ANWB AutoMaatje neem dan contact op met AutoMaatje Winterswijk, via de mail  naar automaatje@vpwinterswijk.nl  of via telefoonnummer (0543) 20 00 36 maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Gemeente lanceert online platform Duurzaam Winterswijk

 Op dinsdag 5 maart 2019 lanceert de gemeente Winterswijk het online platform Duurzaam Winterswijk tijdens een bijeenkomst in het gemeentekantoor. Iedereen die zich tijdens deze bijeenkomst registreert als gebruiker van het platform, ontvangt een leuke attentie! 

Als samenleving zijn we ons steeds bewuster van het belang van duurzaamheid. Steeds meer inwoners en bedrijven komen in actie om duurzamer te leven en te ondernemen. Ook de gemeente heeft hierin haar rol. Een duurzame samenleving begint bij jezelf, maar doe je zeker niet alleen. Het platform Duurzaam Winterswijk is een digitaal plein, bedoeld om kennis over duurzaamheid en de energietransitie lokaal te delen en ervaringen uit te wisselen. Het platform is een plek voor iedereen in Winterswijk die zich wil inspannen voor een energieneutraal Winterswijk en een duurzame samenleving. Door informatie, ideeën en concrete voorstellen te delen, werken we samen aan een duurzamer Winterswijk.

U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen in het gemeentekantoor (Stationsstraat 25). De bijeenkomst start om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) en duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Preventie Platform Jeugd onder de aandacht bij minister Bruins

Vorige week maandag heeft de heer Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport een werkbezoek gebracht aan het Slingeland Ziekenhuis, onderdeel van Santiz  in Doetinchem. 

De minister is bijgepraat over de gezamenlijke plannen om de gezondste regio van Nederland te worden. Het doel van het bezoek is om de minister een beeld te geven van de nieuwe moderne rol die de Santiz ziekenhuizen willen spelen in het toekomstige zorglandschap in de regio.

Met diverse vertegenwoordigers van beide ziekenhuizen, partners in de zorgketen en van gemeenten en ondernemers heeft de minister gesproken. Kinderarts Frits Kϋpers van het SKB Winterswijk en wethouder Ilse Saris hebben de minister bijgepraat over het Preventie Platform Jeugd. “Deze mooie samenwerking tussen de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk op het gebied van jeugdzorg heeft inmiddels mooie resultaten bereikt. Hier ben ik erg trots op”, vertelt wethouder Saris. “Het is dan ook fijn dat we het platform tijdens dit bezoek onder de aandacht van de minister konden brengen.”

Gemeentelijke belastingen 2019

Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2019.
Heeft u aangegeven dat u de aanslag via MijnOverheid wilt ontvangen, dan zal deze rond 28 februari in uw Berichtenbox te zien zijn. Op 26 februari en 5 maart aanstaande publiceren wij de gemeentelijke belastingen 2019 in het gemeentenieuws.

Heeft u vragen over de aanslag of wilt u bezwaar maken, neem dan eerst contact op met de gemeente, telefoonnummer (0543) 543 543 of mail gemeente@winterswijk.nl.

College op bezoek bij de Kledingbank Winterswijk

Het college bezocht op 12 februari  de Kledingbank Winterswijk aan het Handelcentrum. Het voltallige bestuur van de Kledingbank heette het college welkom.

Dit jaar bestaat de Kledingbank zes jaar. Voorzitter Gerry Schonewille vertelt over de ontwikkeling die de Kledingbank heeft doorgemaakt. Na de interessante presentatie hebben de bestuursleden het college rondgeleid door het gebouw.

Inzamelen en sorteren

De Kledingbank verzamelt goede herbruikbare kleding, schoenen en textielwaren. Deze materialen worden door vrijwilligers uitgezocht en gesorteerd.

Uitzoeken en passen

De kleding wordt op behoefte,  maat, seizoen en kledingsoort gesorteerd en in de winkel gehangen. Zo kunnen mensen die over onvoldoende financiële middelen beschikken op een prettige en in een ongedwongen sfeer op een discrete locatie kosteloos kleding uitzoeken. Het assortiment is ruim. Voor elke gelegenheid is het juiste kledingstuk te vinden. De winkel beschikt over paskamers.

Klantenkring

De 36 vrijwilligers van de Kledingbank hebben vorig jaar ruim 900 klanten geholpen. Uit de cijfers blijkt dat de Kledingbank niet alleen in Winterswijk in een behoefte voorziet. Inwoners uit de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Berkeland weten de Winterswijkse kledingbank ook te vinden. Ruim 60% van de klanten komt uit de omliggende gemeenten.

Informatie

Wenst u gebruik te maken van de Kledingbank of kleding te brengen op www.kledingbankwinterswijk.nl vindt u meer informatie. Telefonisch is de Kledingbank Winterswijk te bereiken op 06 – 341 968 75.

Kent u kandidaten voor de prijs ‘Beste Naober 2019’?

Dit jaar reikt de burgemeester voor de zesde keer de prijs ‘Beste Naober’ uit. Wilt u kandidaten aanmelden voor deze prijs? Dit kan tot en met 12 april 2019.
Dit jaar kent de raad de prijs opnieuw toe. Deze prijs gaat naar een persoon, bedrijf of organisatie die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de betrekkingen tussen inwoners van de gemeente Winterswijk en die van de Duitse buurgemeenten. De prijs bestaat uit een bedrag van € 1.000,00 en een bronzen beeldje van beeldhouwster mevrouw G. Grijsen-Schukkink uit Winterswijk Ratum en een oorkonde.

Achtergrondinformatie

Deze tweejaarlijkse prijs is door de raad in 2008 in het leven geroepen. De doelgroep bestaat uit personen, bedrijven of organisaties, die gevestigd zijn in de gemeente Winterswijk of in de Duitse buurgemeenten Bocholt, Borken, Rhede, Südlohn en Vreden.

Prijswinnaars

Op 29 mei 2009 kreeg de heer H. Windmeier uit Vreden de allereerste prijs uitgereikt. Hij zette zich tientallen jaren enthousiast in voor de verbetering van de betrekkingen tussen de gemeente Vreden en haar Nederlandse buurgemeenten. In 2011 ging de prijs naar de leden van de vrijwillige brandweer van Oeding. Omdat zij altijd klaar staan bij het bestrijden van branden en helpen mee bij ongevallen en calamiteiten. In 2013 viel de openbare basisschool Kotten in de prijzen. De vele uitwisselingen die de school organiseert met de Nünning-Realschule in Borken en de Von Galen Grundschule in Oeding zorgen voor wederzijds begrip en het vergroot de wereld van leerlingen.

In 2015 kreeg de Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereeniging (KWOV) de prijs vanwege de jarenlange vriendschapsband die de muziekvereniging onderhoudt met het Männerchor Vreden. En in 2017 ontving Sixtina Harris de prijs uit handen van burgemeester Bengevoord vanwege haar jarenlange inzet in het project ‘Spurensuche in Winterswijk’, waarbij Duitse schoolklassen een bezoek brengen aan de Joodse school en Synagoge van Winterswijk.

Informatie

De werkgroep Duitsland beoordeelt de voordrachten namens de gemeenteraad. Deze werkgroep bepaalt wie voor deze prijs in aanmerking komt. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de secretaris van de werkgroep Duitsland, mevrouw F. Jansen (griffie gemeente Winterswijk), telefoon (0543) 543 543.

Aanmelden

Kent u kandidaten voor deze prijs? Aanmelden kan tot 12 april 2019. Wij vragen u vriendelijk kandidaten voor te dragen bij de werkgroep Duitsland, adres Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of per e-mail: griffie@winterswijk.nl

Wilfred Goedmakers interim gemeentesecretaris

Het college van burgemeester en wethouders heeft 12 februari 2019 besloten dr. Wilfred Goedmakers voor de duur van een half jaar te benoemen als interim gemeentesecretaris-algemeen directeur van de gemeente Winterswijk.

Goedmakers heeft veel ervaring als interim-gemeentesecretaris, dat geldt ook voor zijn rol als adviseur en onderzoeker. Hij was eerder (interim) gemeentesecretaris bij de gemeenten Best, Loon op Zand, Stein, Gennep, Woerden, Wijchen en Katwijk. Daarnaast heeft hij als manager en adviseur gewerkt bij diverse overheidsorganisaties. De rode draad daarbij was organisatieontwikkeling. Na zijn studie Politicologie in 1986 met afstudeerrichting Bestuurskunde, promoveerde hij in 2003 op het onderwerp integraal management.

 

Kaders sport en bewegen opgehaald tijdens politiek forum

Op donderdag 7 februari jongstleden gingen raads- en commissieleden en afgevaardigden van sport- en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek over het toekomstige sportbeleid in Winterswijk. Dat gebeurde tijdens het politiek forum dat plaatsvond in het gemeentekantoor. Eerst werden de aanwezigen meegenomen in een korte terugblik op wat er de afgelopen jaren allemaal gerealiseerd is en waar we nu staan. Daarna ging men in twee groepen uiteen om met elkaar van gedachten te wisselen over de wenselijke ontwikkelingen.

Thema’s die tijdens deze avond aan de orde kwamen waren Sport- en beweegstimulering, Maatschappelijke kracht van sport en bewegen en ons Sportlandschap. Onderwerpen waar de aandacht naar toe ging waren onder meer: het sociale aspect van sporten en bewegen, meer aandacht hebben voor vrijwilligers en het bereiken van kwetsbare doelgroepen. Ook werd stilgestaan bij de opkomst van ongeorganiseerd sporten en de kansen die sport in de openbare ruimte kan bieden. De uitdaging is om de komende periode meer inwoners te laten bewegen/sporten/participeren. En ook om nog meer samen te werken, want dat bevordert de vitaliteit van inwoners en de levendigheid van Winterswijk.

Herijking sportbeleid
Wethouder sport, Wim Aalderink, vertelt: “Ik vind het fantastisch om te zien hoe bevlogen alle betrokken partijen zich inzetten voor een uitgebreid en passend sportaanbod in Winterswijk. Er is al heel veel gerealiseerd in de afgelopen jaren. Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij is herijking van het sportbeleid nodig. De visie van de maatschappij op sport en bewegen verandert. Sport wordt steeds minder alleen een doel op zich, maar wordt steeds meer een middel om diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te realiseren. Ik vind het daarom belangrijk dat we hierover in gesprek gaan met alle betrokken partijen. Zij staan midden in de samenleving en hebben een goed beeld van wat er speelt en waar de behoeftes liggen. Het politiek forum was daar onder meer een heel geschikt medium voor.”

Planning
Alle tot nu toe opgehaalde informatie uit het veld wordt verwerkt in het concept-beleidskader Sport en Bewegen. Op donderdag 18 april 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de voorgestelde richting. Daarna wordt het concept-beleidskader uitgewerkt en concreet vorm gegeven. Het streven is in het najaar van 2019 het definitieve beleidskader vast te stellen.

Vrijwilligers vertellen

Maandelijks kunt u in ons gemeentenieuws een bijdrage over vrijwilligerswerk lezen. Op toerbeurt delen Winterswijkers die zich geheel belangeloos inzetten voor de samenleving, in een column  hun ervaringen uit de praktijk. Ze vertellen u graag wat ze doen en wat hun motivatie daarbij is. Deze maand is het woord aan (naam). 

Hallo, Ik ben Nawal Elmakki. Ik kom uit Sudan en ben eind 2000 met mijn gezin naar Nederland gekomen. Vanaf dat moment heb ik in verschillende AZC’s gewoond. Eerst mocht je nog geen vrijwilligerswerk doen als je in een AZC woonde. Gelukkig is dat nu veranderd.
In 2007 kwam ik in Winterswijk en kreeg ik een woning. Toen ben ik begonnen met vrijwilligerswerk. Inmiddels heb ik al op veel plekken gewerkt als vrijwilliger, zoals bij woonzorgcentrum De Pelkwijk. Ik zorgde daar voor de ouderen en hielp in de keuken. Vanaf 2016 ben ik als vrijwilliger werkzaam in het Asielzoekerscentrum. Hier doe ik activiteiten samen met de kinderen. Daarnaast werk ik ook vrijwillig op de basisschool Bargerpaske. Tijdens de computerles houd ik toezicht op de kinderen. Ook werk ik vrijwillig bij Sociaal Team de Post bij het spreekuur voor Nieuwe Nederlanders.
Als sleutelpersoon help ik daar nieuwkomers die moeite hebben met taal en die willen integreren in de samenleving. Om dit goed te kunnen doen heb ik hiervoor een opleiding gevolgd. Op dit moment volg ik een opleiding voor cultuurverbinder.

Vrijwilligerswerk doe ik omdat het me veel voldoening geeft. Ik ben graag bezig en vind het fijn om iets voor de ander te doen. Nu mijn kinderen groot zijn heb ik nog meer tijd voor het vrijwilligerswerk. Ik raad het zeker mensen aan om vrijwilligerswerk te doen. Je leert er veel van en het verbind je met veel mensen. Je komt ook veel te weten over het land waar je nu woont.

Meer informatie
Wilt u zich inzetten als vrijwilliger of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met het Vrijwilligerspunt aan de Torenstraat in Winterswijk. Het Vrijwilligerspunt coördineert onder meer vraag en aanbod en staat u graag te woord. Contactgegevens: e-mailadres info@vpwinterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 200 026. 

De opgave Armoedevrij Winterswijk 2040

Veel mensen weten inmiddels dat we werken aan een Armoedevrij Winterswijk 2040. Op dit moment hebben ruim 75 mensen aangegeven mee te willen denken, doen of beslissen. Maar wat betekent het eigenlijk als u mee doet?

Wie doen er mee?

Er doen veel verschillende mensen mee: bedrijven doen mee, inwoners doen mee, jonge mensen doen mee, ouderen doen mee, kerken, scholen en maatschappelijke organisaties doen mee. Deze grote diversiteit laat zien dat het onderwerp breed gedragen en herkend wordt.

Wat doe je als je mee doet?

Meedoen kan op verschillende manieren. Belangrijk is dat u passie voelt voor het onderwerp en dat u tijd heeft om mee te doen. U kunt meedoen in de expertgroep. Dit zijn mensen die armoede kennen omdat zij vroeger armoede hebben gekend of er nu midden in zitten. De expertgroep kijkt, denkt en ontwikkelt mee. U kunt ook meedoen om samen met heel veel andere Winterswijkers de keuze te maken waar we met elkaar gaan beginnen om een Armoedevrij Winterswijk te worden. Als u echt van aanpakken weet dan bent u van harte welkom om mee te doen in één van de werkgroepen om samen met anderen een stevig plan van aanpak te maken. Dit gebeurt tussen april en juni.

Doet u mee?

Wilt u samen met ons en veel andere Winterswijkers uw schouders zetten onder de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040, dan horen wij dat graag. U kunt mailen aan iedereendoetmee@winterswijk.nl of bellen met Colette Wever (0543) 543 543.

Meldt u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via mijnprorail.prorail.nl

Wilt u weten wanneer er aan het spoor gewerkt wordt?

ProRail zorgt voor een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoor. Daarom onderhouden en vernieuwen ze continu het spoor, de wissels en de stations. 

Bij (nachtelijke) werkzaamheden informeert ProRail de omwonenden van het spoor. Dit deden ze met een huis-aan-huis bewonersbrief. Maar ProRail stopt met het sturen van huis-aan-huis brieven en stapt over op digitale communicatie.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Omwonenden kunnen zich aanmelden via mijnprorail.prorail.nl. Hier vult u uw gegevens in. Telkens als er werkzaamheden in de buurt zijn gepland, stuurt Prorail twee weken voor aanvang een e-mail. Hierin staat een gedetailleerd overzicht van het spoorwerk en wat dat voor u als omwonende kan betekenen. Bij spoedwerkzaamheden sturen ze extra mails. Dit kan tot op het laatste moment. Mailadressen worden vanzelfsprekend uitsluitend gebruikt voor het communiceren over werkzaamheden van of in opdracht van ProRail.

Geen e-mailservice

Als u als omwonende geen gebruik kunt maken van deze e-mailservice kunt u iemand anders vragen dit voor u te doen. Of u kunt zich aanmelden voor een papieren brief die maandelijks wordt verstuurd met de belangrijkste werkzaamheden. Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid om zelf via prorail.nl/spoorwerk te kijken welke werkzaamheden er de komende maand aan het spoor plaatsvinden. Veranderen er grote zaken aan het spoor dan past Prorail overigens nog steeds verschillende communicatiemiddelen toe, zoals bijvoorbeeld informatieavonden of papieren bewonersbrieven.

Vragen?

Op de website www.prorail.nl/spoorwerk vindt u nadere informatie, waaronder een document met veel gestelde vragen.

Alzheimer Café Lichtenvoorde

Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie, organiseert de afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland elke vierde woensdag van de maand een Alzheimer Café in Lichtenvoorde. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Het thema van deze maand gaat over juridische en financiële zaken bij dementie. Een notaris van Hobbelink en Buitink uit Winterswijk vertelt met kennis en ervaring over wat je moet regelen om je rechten te beschermen op zowel medisch als financieel gebied, als er sprake is van dementie. Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 27 februari van 20.00 tot 21.30 uur in het  Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie over het Alzheimer Café vindt u op www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland. U kunt ook bellen naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 135 144 11.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Haverkampstegge – Steverdinkweg

In verband met het vervangen van de waterleiding is het kruispunt Haverkampstegge – Sieverdinkweg tot en met 8 maart afgesloten voor al het verkeer. Er wordt geen omleiding ingesteld.

Eibergseweg

In verband met het kappen van bomen is de Eibergseweg van woensdag 20 tot en met vrijdag 22 februari tussen 8.30 uur en 16.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Giffelweg en Grevinkweg. Er wordt een omleiding ingesteld. Autoverkeer wordt omgeleid over de Giffelweg, Goossensweg en Grevinkweg. Fieters worden omgeleid over de Geldereschweg en Grevinkweg.

Meddoseweg

In verband met het kappen van bomen is de Meddoseweg van maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart tussen 8.30 uur en 16.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen Wormskampweg en Wandersweg. Er wordt een omleiding ingesteld gaande over de Wormskampweg en Wandersweg.

Agenda activiteiten

20 februari Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk, gebouw de Eendracht, Geldereschweg 81, Meddo.
21 februari Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie om 19.30 uur in gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
27 februari Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal open vanaf 19.30 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
27 februari Openbare raadsvergadering om 19.30 uur. Zodra de locatie bekend is, wordt dit aangekondigd op www.winterswijk,nl. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
28 februari Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie elders in het gemeentenieuws.
6 maart Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk, Graafschap College, Haitsma Mullierweg 36.

 

Vergaderingen

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

Op donderdag 21 februari 2019 vindt er een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Cultuurhistorie. De vergadering begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk. De belangrijkste punten op de agenda zijn: tussenrapportage Erfgoedbeleid 2017-2020, kerkenvisie, restauratie Jacobstoren, historische interieurs en wederopbouw in de Achterhoek.

De volledige agenda van de Adviescommissie vindt u op http://www.winterswijk.nl/Bestuur/College_B_W/Adviesorganen/Adviescommissie_Cultuurhistorie. Beschikt u niet over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met de heer Kees Meinderts, secretaris van de Adviescommissie Cultuurhistorie via telefoonnummer (0543) 543 543.

Openbare raadsvergaderingen op 27 en 28 februari

De gemeenteraad van Winterswijk vergadert deze maand op woensdag 27 en donderdag 28 februari.

Raadsvergadering woensdag 27 februari

Op woensdag 27 februari 2019 wordt de raadsvergadering van 31 januari jongstleden voortgezet. De vergadering begint om 19.30 uur. Zodra de locatie bekend is, wordt dit aangekondigd op www.winterswijk,nl.

Raadsvergadering donderdag 28 februari

Op donderdag 28 februari 2019 wordt de reguliere raadsvergadering van de gemeenteraad van Winterswijk gehouden om 19.30 uur. Deze vindt plaats in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.De raadsvergaderingen kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

De agenda’s en de op de agenda’s betrekking hebbende stukken vindt u vanaf woensdag 20 februari aanstaande op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.