Gemeentenieuws week 8

0
146

Gemeenteraad krijgt verschillende opties voor beveiliging spoorwegovergang Greversweg 

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad verschillende alternatieven aan voor de beveiliging van de spoorwegovergang Greversweg.

Op 27 februari 2019 nam de gemeenteraad een besluit over de vijf onbeveiligde spoorwegovergangen in Winterswijk. Daarbij werd bepaald dat de spoorwegovergang Greversweg alleen toegankelijk wordt gemaakt voor langzaam verkeer. De overweg is inmiddels al afgesloten voor autoverkeer.

Onderzoek alternatieven

In de raadscommissie van 17 oktober 2019 heeft het college toegezegd alle mogelijke alternatieven voor de spoorwegovergang Greversweg te onderzoeken. In opdracht van het college heeft adviesbureau Movares de verschillende opties en maatregelen onderzocht. Het adviesbureau komt tot zeven opties, die variëren van het voortzetten van de huidige situatie tot en met het volledig afsluiten van de spoorwegovergang. Van alle varianten zijn de voor- en nadelen onderzocht qua veiligheid, kosten, bereikbaarheid, gebruikscomfort voor fietsers en voetgangers, kosten voor beheer en onderhoud, ruimtelijke inpassing en risico’s.

Spoorwegovergang Greversweg

Voorkeur

Uit het onderzoek blijkt dat opheffen van de overgang Greversweg en het aanleggen van een alternatieve route voor fietsers en voetgangers langs de blusvijver en het bedrijventerrein (Lorentzstraat – Snelliusstraat – Leeghwaterstraat) de meest haalbare oplossing is. Deze variant heeft daarom de voorkeur van het college. De spoorwegovergang Greversweg is de laatste van de vijf onbeveiligde overgangen in Winterswijk waar de gemeenteraad nog een besluit over moet nemen. Voor de andere op te heffen overwegen (Klandermansweg en Vreehorstweg) is de besluitvorming al afgerond. De overwegen in de Huttenweg en de Veldhorstweg zullen later beveiligd worden.

Wim Aalderink legt wethouderschap neer

Na een periode van bijna 6 jaar is er een einde gekomen aan het wethouderschap van Wim Aalderink. Op donderdag 13 februari nam hij afscheid van de ambtelijke organisatie terwijl hij eerder die week zijn ontslag binnen het college van burgemeester en wethouders kenbaar had gemaakt. “Het was een moeilijke stap maar ik ben blij dat ik hem heb gezet. Gezondheid gaat boven alles,’’ aldus Wim Aalderink.

Hij kreeg in januari 2014 een plek op de kieslijst van Winterswijks Belang. Al vrij snel werd hij benoemd tot wethouder. “Een prachtige baan. Het is fijn om wethouder in je eigen gemeente te kunnen zijn. Vol overtuiging en passie ben ik aan de slag gegaan. In een mooie gemeente die alsmaar mooier wordt.’’

Aalderink is trots op zaken die hij heeft weten te bereiken. De ijsbaan, de nieuwe cultuurnota, de huisvesting van vluchtelingen. “Als ik met mijn hond door het centrum loop zie ik overal resultaten die we samen hebben bereikt. Dat maakt me trots. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan heb kunnen bijdragen. De laatste tijd werd het steeds lastiger om aan de dynamiek die het wethouderschap met zich meebrengt te beantwoorden. Het is goed zo. Ik blijf alle ontwikkelingen met bovengemiddelde belangstelling volgen.’’

Project voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar

Kies je sport 

‘Kies je Sport’ is een sportstimuleringsproject dat dit schooljaar voor het tweede jaar wordt georganiseerd in de gemeente Winterswijk. Door dit project kunnen kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 10 jaar kennismaken met verschillende sporten. Actief Winterswijk en Beweeg Wijs hebben samen met Winterswijkse sportverenigingen en sportaanbieders opnieuw een leuk aanbod van kennismakingstrainingen samengesteld. Als een kind al een sport beoefent, mag hij of zij ook meedoen om eens een andere sport te proberen. Samen met de trainer bepaal je of de sport iets voor je is. De sportcursussen vinden plaats in een periode van vijf weken, te weten van maandag 16 maart tot en met vrijdag 17 april 2020.

Voor wie?

Voor alle kinderen uit de gemeente Winterswijk die in groep 3, 4, 5 of 6 op de basisschool zitten (leeftijd 6 t/m 10 jaar). Zij ontvangen deze week op school het cursusboekje ‘Kies je sport’.

Kosten?

Een cursus van drie trainingen kost € 3,00. De kosten van een cursus van vier trainingen bedragen € 4,00. De betaling verloopt via iDeal bij het aanmelden op de website.

Aanmelden tot en met 1 maart 2020

In het cursusboekje en op de website www.actiefwinterswijk.nl staan de verschillende sportcursussen beschreven waaruit gekozen kan worden. Klik door naar de afbeelding ‘Actief Winterswijk voor jeugd’. Inschrijven kan tot en met zondag 1 maart 2020.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne Spexgoor (buurtsportcoach). U kunt haar  bereiken via e-mailadres info@actiefwinterswijk.nl of telefoonnummer   (0545) 296 858

Voorlichtingsbijeenkomst

Zorgeloos online – veilig internetten

De Winterswijkse Uitdaging organiseert op dinsdag 25 februari een bijeenkomst over Zorgeloos online – veilig internetten. Dit doet zij samen met de gemeente Winterswijk, politie, SNS Bank en Esselink.nu. De voorlichting is om 19.30 uur Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11. De zaal is om 19.00 uur open. Deelname is gratis.

Doel van de bijeenkomst is om jong en oud te leren hoe zij veilig computer en internet kunnen gebruiken. Tegenwoordig wordt niet alleen veel gebruik gemaakt van computers. Ook in steeds meer apparaten en attributen zitten chips. Denk hierbij aan bankpassen en mobiele telefoons. Dit zorgt er helaas voor dat criminelen hier misbruik van maken en mensen oplichten. Bijvoorbeeld door valse e-mailberichten te sturen. Deze valse e-mailberichten zijn nauwelijks nog van echt te onderscheiden.

Tijdens de informatieavond leert men allerlei tips en trucs om veilig gebruik te maken van de computer. Met praktijkvoorbeelden leren deelnemers ‘vertrouwde’ van ‘valse’ mailtjes te onderscheiden. Ook leert men hoe men de kans zo klein mogelijk maakt dat men slachtoffer wordt van cybercriminelen.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst via https://winterswijkseuitdaging.nl/aanmelden-informatieavond/.

Hulp bij opvoeding

Wat kunt u zelf, wat heeft u nodig en wie kan u daarbij helpen?

Merkt u dat opvoeden moelijker wordt? Dan is de eerste stap dat u eerst zelf een oplossing probeert te zoeken. Vaak kunnen familieleden, vrienden of kennissen u een luisterend oor of hulp bieden. Soms heeft u meer ondersteuning nodig. Wat zijn dan uw mogelijkheden en waar kunt u terecht met uw vragen? Bijvoorbeeld bij Sociaal Team de Post. 

Sociaal Team de Post luistert en adviseert

De hulpverleners en welzijnswerkers van het Sociaal Team zijn in dienst van de gemeente Winterswijk. U kunt dit team al uw vragen stellen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Bij Sociaal Team de Post weten ze wie u of uw naaste verder kan helpen. Ze kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met een deskundige, zoals een consulent van de gemeente, een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner. 

Problemen met opvoeden en opgroeien? Stel een familiegroepsplan op

Wilt u een probleem in de opvoed- en opgroeisituatie van uw kind aanpakken? Dan kunt u hiervoor samen met uw familie en uw sociale netwerk een familiegroepsplan opstellen. Daarin legt u vast hoe u de situatie wilt verbeteren en wat u hiervoor nodig heeft. Zo houdt u de regie over de benodigde ondersteuning in eigen hand. Heeft u hulp nodig vanuit de Jeugdwet? Dan kunt u een familiegroepsplan ook gebruiken als hulpverleningsplan. Dit plan levert u dan in bij de consulent van de gemeente. De consulent kan u ook helpen bij het opstellen van het plan.  Opstellen van een familiegroepsplan is niet verplicht. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

Bezoek dan het loket van Sociaal Team de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. De Post is van maandag tot en met vrijdag open van 9.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur ook bellen met de Post. Het telefoonnummer is (0543) 543 960. Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Het Ondersteuningsteam. Dit kan via de website www.ondersteuningsteamoa.nl

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de ondersteuning die de gemeente kan bieden, https://www.winterswijk.nl/Inwoners/Zorg_jeugd_werk_onderwijs

Doet u mee?

40 dagen geen alcohol

De IkPas actie van januari is afgelopen. Duizenden mensen hebben meegedaan en een maand geen druppel gedronken. Heeft u niet meegedaan? Grijp dan alsnog uw kans! Op 26 februari begint namelijk de 40 dagen actie.

Veel mensen drinken alcohol. Op feestjes, na het sporten, tijdens het eten, na het werk of voor het slapen gaan. Misschien hoort het er gewoon bij, vindt u het gezellig, of drinkt u omdat u stress hebt of u eenzaam voelt.

Maar wist u dat (tijdelijk) stoppen met alcohol veel voordelen heeft?

  • Het scheelt geld
  • U voelt u fitter en slaapt beter door
  • Medicijnen, bijvoorbeeld voor diabetes, depressie of angsten, werken beter
  • U valt minder snel
  • U kunt altijd autorijden, ook na een feestje

Ondersteuning via website, app en social media

Inschrijven kan op ikpas.nl of via de IkPas app (te downloaden in de AppStore). Door u in te schrijven, vergroot u de kans dat u het volhoudt. U kunt dan advies krijgen van een IkPas coach en nieuwsbrieven met tips ontvangen. Dit kan ook op Facebook (www.facebook.com/ikpasnl/), Twitter (@ikpas.nl) en Instagram (ikpasnl) om ervaringen en tips uit te wisselen met anderen die meedoen. Gaat u de uitdaging ook aan? Kijk dan op ikpas.nl voor meer informatie.

Meer nodig?

Maakt u zich zorgen over uw drankgebruik of het drankgebruik van iemand in uw omgeving? En wenst u er eens met een professional over praten? Neem dan contact op met Margriet de Winkel, m.winkel@iriszorg.nl (088) 60 61 728) van Iriszorg Preventie.    

Column door bestuurder 

Wethouder Tineke Zomer schrijft…..

Samen bijpraten

Van de Seniorenraad en enkele inwoners van de wijk Hakkelerkamp ontving ik een uitnodiging voor een rondwandeling. Samen hebben we al wandelend verschillende wijken in Winterswijk verkend. Op deze manier vroegen zij aandacht voor verkeerssituaties, die zij als onveilig ervaren. Ik vond het zeer waardevol om zelf met inwoners door de wijk te lopen. Zo kon ik zelf ervaren waar mogelijke knelpunten zijn en of we deze in overleg kunnen oplossen.

Soms lukt het om met een eenvoudige aanpassing het gevoel van veiligheid in het verkeer te verbeteren. Soms ook niet, maar dan kan ik wel uitleggen waarom niet. Bijvoorbeeld omdat je dan te maken hebt met regelgeving ten aanzien van verkeer. Het is goed om op deze manier met elkaar in gesprek te zijn. Daarom nodig ik u graag uit  voor een wandeling door uw wijk of buurt. Graag laat ik me dan bijpraten over wat u ervaart op het gebied van verkeersveiligheid. Misschien zijn er nog andere onderwerpen waarover u met mij in gesprek wilt.

Bijvoorbeeld over duurzaamheid. Kent u het Centrum Duurzaam Winterswijk? Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom in het raadhuis aan het  Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Medewerkers van de gemeente en het van het verduurSaam energieloket beantwoorden daar uw vragen en vertellen u over financieringsmogelijkheden. Hebt u of kent u mooie voorbeeldprojecten van verduurzaming, laat me dat weten. Dan kom ik graag langs om deze te bekijken. Wilt u een afspraak maken met mij? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat, telefoon (0543) 543 543.

Wie weet tot ziens!

Alzheimer Café Lichtenvoorde 

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand, voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

ICT-hulpmiddelen voor het bieden van zorg op afstand

Michiel Klitsie werkt als technisch geneeskundige bij Careaz. Hij vertelt tijdens het Alzheimer Café over de ontwikkelingen en mogelijkheden hoe slimme technologie in de woning uitkomst kan bieden voor mensen met dementie. Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 26 februari van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig.  Meer informatie is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06 – 135 144 11. 

Column over Armoede 

De komende tijd besteden we in het gemeentenieuws aandacht aan persoonlijke verhalen achter armoede.  Wat doet armoede met je, hoe kleurt het je leven, en hoe probeer je toch het beste uit het leven te halen terwijl de omstandigheden misschien niet optimaal zijn. Deze keer leest u over een ervaring van Saskia Roesink.

Omdat iedereen er toe doet

Armoede kent vele gezichten en armoede kan iedereen overkomen…… jong en oud, goed opgeleid of niet,  alleenstaand of samen, met een baan of werkeloos, mensen met een beperking, de chronisch zieken en alleenstaande ouders. Armoede is overal, achter de vrolijke uitstraling van onze welvarende maatschappij gaat een andere wereld schuil, een kleurloze wereld van financiële tekortkoming en sociale uitsluiting. Een wereld van machteloosheid, schaamte en moedeloosheid.

Armoede is niet altijd zichtbaar, er zijn mensen die hun leefomstandigheden dusdanig verborgen weten te houden dat weinigen of niemand weet heeft van hun problematiek. Het betreft de mensen die je niet hoort en niet ziet, de mensen die zich niet melden omdat ze de moed verloren hebben, de mensen die het net redden door letterlijk in de kou te zitten zodat de energienota niet te hoog oploopt. De mensen die het net niet redden maar waar niemand weet van heeft omdat ze in stilte leven, de mensen die geen gehoor geven aan een specialist verwijzing (als ze al naar de huisarts gaan) omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen, de mensen die geen medicatie kunnen kopen. De mensen die recht hebben op de diensten van de voedsel-en kledingbank maar die om wat voor reden dan ook geen gebruik maken van deze mogelijkheid. De mensen die geen bezoek ontvangen omdat hun meubilair versleten is en er misschien sprake is van achterstallig onderhoud.

Mensen in bijvoorbeeld de bijstand die nergens om vragen, die de weg niet weten, zich schamen of gewoon niet in staat zijn om iets aan hun situatie te veranderen. Er bereiken ons gelukkig ook succesverhalen. Mensen die zich hebben weten te ontworstelen aan hun situatie door weer aan het werk te komen, echter is dit helaas voor velen niet weggelegd en is er stille armoede, ook in Winterswijk. Dit mag en kan niet zo zijn! Armoede definieert niet wie je bent, maar is een situatie waarin je ongewild terecht bent gekomen.

Omdat iedereen ertoe doet… ook u.

Voelt u zich aangesproken na het lezen van dit bericht, beseft u ineens dat dit eigenlijk over ú gaat, schroom dan niet langer en neem contact op, dit kan bij Sociaal Team de Post, iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Uw verhaal delen?

Mocht u ook uw verhaal over armoede en het leven in armoede willen delen neem dan contact met ons op via iedereendoetmee@winterswijk.nl Onze ervaringsdeskundigen Linda Souisa en Ilse van der Zee nemen dan graag contact met u op.

Tijdelijke verkeersmaatregelen  

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de Vredenseweg. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Afsluiting Weverstraat ter hoogte van Dingstraat

Donderdag 20 februari wordt de inritverharding van de aansluiting Weverstraat op de Dingstraat opnieuw bestraat. Ter plaatse wordt de weg afgesloten voor alle verkeer. Het is daardoor is niet mogelijk om vanaf de Dingstraat de Weverstraat in te rijden.  Het verkeer wordt omgeleid.

Wooldeseweg

Zaterdag 22 februari tussen 8.00 en 14.00 uur worden aan de Wooldeseweg 53 werkzaamheden met een kraan verricht. Dit betekent dat de helft van de rijweg is gestremd. Hierdoor kan enige hinder ontstaan. Een verkeersregelaar is aanwezig.

Schoolstraat (start), Balinkesstraat, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein, Torenstraat, Misterstraat, Jonenstraat, Jonendwarsstraat en Schoolstraat (eindpunt)

In verband met een carnavalsoptocht zijn eerder genoemde straten tijdelijke afgesloten op vrijdag 21 februari tussen 11.00 uur en 12.15 uur. Tijdens het evenement worden verkeersregelaars ingezet.

Vergaderingen

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

Op donderdag 20 februari 2020 vindt er een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Cultuurhistorie in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. De vergadering begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur. De belangrijkste punten op de agenda zijn concept-rapportage “Cultuurhistorische verkenning woonbuurtje Albert Schweitzerlaan” en de B&W-nota actualisatie archeologiebeleid.
De volledige agenda van de Adviescommissie vindt u op http://www.winterswijk.nl/Bestuur/College_B_W/Adviesorganen/Adviescommissie_Cultuurhistorie.
Beschikt u niet over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met Marieke Navis, secretaris van de Adviescommissie Cultuurhistorie via telefoonnummer (0543) 543 543.

19 februari Scheidingsloket voor informatie en advies van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis Borculo, Marktstraat 1. Dit loket is ook voor inwoners van Winterswijk. Meer info: www.preventieplatformjeugd.nl
20 februari Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.*
20 februari Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.*
25 februari Bijeenkomst Zorgeloos online – veilig internetten om 19.30 in Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11.*
26 februari Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde.*
26 februari Scheidingsloket voor informatie en advies van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis Borculo, Marktstraat 1. Dit loket is ook voor inwoners van Winterswijk.
2 maart Informatieavond over de organisatie van evenementen om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.00 uur.

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.