Gemeentenieuws week 8

0
380

Gemeentelijke belastingen 2017

In deze editie van het gemeentenieuws vindt u uitgebreide informatie over de gemeentelijke belastingen 2017.

Gemeentelijke belastingen 2017

Informatieavond voor taxibedrijven over leerlingenvervoer

ZOOV bereidt zich voor op de aanbesteding van het leerlingenvervoer in de Achterhoek. Na de zomervakantie wordt ook dit vervoer uitgevoerd door ZOOV. Voor geïnteresseerde taxibedrijven is er donderdag 23 februari een informatieavond. De bijeenkomst begint om 19.30 uur bij Beusink Recreatie in Lievelde. Aanmelden voor de informatieavond is niet verplicht, maar heeft wel de voorkeur. Dit kan via info@zoov.nl.

Sinds 1 januari 2017 verzorgt ZOOV het voormalige regiotaxi-vervoer. Na de zomervakantie komt hier ook het leerlingenvervoer bij en per 1 augustus 2017 het overige ‘routevervoer’. Dit is onder meer het Jeugdwet-vervoer en het vervoer van inwoners met een Wsw-indicatie (Participatiewet) naar hun werkplek. In de komende periode wordt de uitvoering van dit leerlingenvervoer en overige routevervoer door ZOOV aanbesteed.

Kleinere taxibedrijven

Tijdens de informatieavond geeft ZOOV een toelichting op de opzet van de aanbesteding. Zo volgt er uitleg over de aanbestedingsprocedure en de werkwijze van TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Daarnaast komen de opzet van het bestek en de opdeling in deelopdrachten aan bod. Omdat het ook mogelijk wordt om voor delen van het vervoer in te schrijven, zijn ook kleinere taxibedrijven van harte uitgenodigd voor deze informatieavond.

Geen discussieavond

De informatieavond vindt plaats bij Beusink Recreatie aan de Lievelderweg 106 in Lievelde en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De bijeenkomst is niet bedoeld als discussie- of bespreekavond. Er wordt dus geen inhoudelijke informatie verstrekt over de eisen of toelichting op de eisen gegeven. Vragen hierover kunnen tijdens de aanbestedingsprocedure worden gesteld. Vanaf vrijdag 24 februari zijn alle documenten te vinden op TenderNed. De definitieve gunning vindt voor de zomer plaats.

Stempas ontvangen?

Op woensdag 15 maart 2017 vinden de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats. Afgelopen week zijn de stempassen voor de Tweede Kamerverkiezingen bezorgd.

Heeft u ten onrechte geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijtgeraakt? 

Dan kunt u bij de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (30 januari 2017) stond ingeschreven een nieuwe stempas aanvragen. U kunt het verzoek zowel persoonlijk aan de balie, digitaal of schriftelijk indienen. Kijk voor meer informatie op www.winterswijk.nl of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer (0543) 543 543. Bent u verhuisd en hebt u dit voor 30 januari 2017 doorgegeven aan de gemeente Winterswijk, dan ontvangt u in onze gemeente uw stempas op uw nieuwe adres. Hebt u na deze datum uw verhuizing doorgegeven, dan ontvangt u uw stempas op uw oude adres. Was u woonachtig in een andere gemeente en wilt u wel in de gemeente Winterswijk stemmen? Dan kunt u in uw vorige woongemeente een kiezerspas aanvragen.

Kan ik iemand machtigen?

Als u op  woensdag 15 maart 2017 niet in de gelegenheid bent zelf uw stem uit te brengen dan kunt u een andere kiezer machtigen. Dit wordt een volmacht genoemd. Stemt een kiezer uit de gemeente Winterswijk voor u, vul dan de achterzijde van het stemformulier in. Let op: u moet de gevolmachtigde ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven en uw identiteitsbewijs is minimaal geldig tot 16 maart 2012.

Stemt een kiezer uit een andere gemeente voor u, dan moet u hiervoor een formulier aanvragen. Dit formulier vraagt u aan via verkiezingen@winterswijk.nl of (0543) 543 543 en krijgt u thuisgestuurd. Het ingevulde formulier moet door uzelf én de gemachtigde worden ondertekend. Als u alles hebt ingevuld stuurt u het formulier naar de gemeente waar u op 30 januari 2017 stond ingeschreven. Uiterlijk 10 maart 2017 moet de gemeente uw formulier ontvangen hebben.

Wilt u stemmen in een andere gemeente in Nederland?

Om in een andere gemeente in Nederland te kunnen stemmen kunt u een kiezerspas aanvragen. Een kiezerspas vraagt u persoonlijk aan bij de balie in het gemeentekantoor. U neemt hiervoor uw stempas en uw legitimatiebewijs mee. Vraagt u de kiezerspas liever schriftelijk/digitaal aan? Vul dan het formulier Aanvraag voor een kiezerspas of vervangende stempas in op www.winterswijk.nl. Hier staat ook meer informatie over de verkiezingen.

Informatie niet gevonden?

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op www.winterswijk.nl en op de website van de Kiesraad www.kiesraad.nl. De Kiesraad is het informatiepunt voor burgers, ambtenaren en politieke partijen over de verkiezingen. Specifieke vragen kunt u ook stellen aan het projectteam Verkiezingen, e-mail verkiezingen@winterswijk.nl.

Uitnodiging informatiebijeenkomst over evenementen

In samenwerking met de politie, de brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) organiseren wij op dinsdag 28 maart aanstaande van 19.30 tot 21.30 uur opnieuw een informatieavond over evenementen. Graag nodigen wij u als organisator van een evenement uit voor deze informatieavond.

De laatste jaren is er met betrekking tot de vergunningverlening voor het organiseren van evenementen veel veranderd. De procedureregels zijn strakker geworden, de veiligheidseisen zijn aangescherpt en in veel gevallen moet een draaiboek en een veiligheidsplan worden ingediend. Ook moet de vergunning al veel eerder worden aangevraagd.

De gemeente wil organisatoren van evenementen daarbij graag helpen. Vorig jaar hebben wij een goed bezochte informatieavond over dit onderwerp georganiseerd. Omdat verschillende organisaties hebben aangegeven dat zij een informatieavond over dit thema zinvol vinden, organiseren wij ook dit jaar weer een informatieavond.

Locatie en tijd

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 maart aanstaande van 19.30 tot 21.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Het programma

Medewerkers van de gemeente, politie en brandweer informeren u op deze avond over de vergunningsprocedure, veiligheidsvoorschriften, inzet van verkeersregelaars, drankverstrekking, geluidsvoorschriften et cetera. Daarnaast wordt op deze avond speciale aandacht besteed aan het verzekeren van evenementen en de ondersteunende rol die het Vrijwilligerspunt Winterswijk kan vervullen.

Aanmelding en meer informatie

Heeft u belangstelling om deze informatieavond bij te wonen? Dan vragen wij u zich voor 13 maart aanstaande aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar gkrosenbrink@winterswijk.nl. Vermeld in uw e-mail de naam van uw organisatie en het aantal personen dat deze avond namens uw organisatie zal bezoeken. Voor meer informatie over deze informatieavond kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via bovengenoemd e-mailadres.

Stapavond voor ouders

Op maandag 13 maart organiseren City Lido in Groenlo en IrisZorg een stapavond voor ouders bij City Lido, Kerkstraat 6 in Groenlo. Deze avond is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Wat u kunt verwachten
Als u mee gaat ‘stappen’ krijgt u informatie van verschillende personen en organisaties (de eigenaar van City Lido, de politie, het jongerenwerk, de GGD en IrisZorg) onder meer over alcoholgebruik bij het uitgaan. Er is ook gelegenheid om met andere ouders en professionals ervaringen uit te wisselen over alcohol in de opvoeding en hoe om te gaan met de NIX 18 grens.

Tijdens de avond krijgt u ook informatie over uitgaansdrugs: hoe ziet het eruit, wat zijn de effecten en de risico’s en welke trends zijn er? Daarnaast ziet u City Lido van binnen en krijgt u een beeld van hoe het uitgaan daar is en hoe alle partijen zich inzetten om uitgaan leuk en zo veilig mogelijk te houden.

Programma
Vanaf 19.15 uur wordt u ontvangen met koffie en thee. Om 19.30 uur gaat de stapavond van start. Na een kort welkomstwoord, verzorgd door de wethouders Ilse Saris van gemeente Winterswijk en Jos Hoenderboom van gemeente Oost Gelre, gaat u in de horecagelegenheid in groepsvorm  langs bij de verschillende workshops. Aansluitend aan de workshops, die om 22.00 uur eindigen  is er tot 22.30 uur gelegenheid om vragen te stellen aan de deskundigen en onderling ervaringen uit te wisselen.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 7 maart door een mail te sturen naar preventie@iriszorg.nl o.v.v. stapavond. Vermeld in de mail uw naam en met hoeveel personen u komt. U ontvangt daarna van Irsizorg een bevestigingsmail met het programma. Mocht de avond al vol zijn dan krijgt u hiervan bericht. Deelname is gratis. Voor koffie/thee bij binnenkomst wordt gezorgd, verdere consumpties zijn voor eigen rekening. Voor meer informatie neemt u contact op met Uccia Calaresu: u.calaresu@iriszorg.nl of (088) 606 17 04.

Alzheimer Café Lichtenvoorde over de vraag vergeetachtigheid of dementie?

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert op woensdag 22 februari 2017 een Alzheimer Café, in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz  Antoniushove, Rapenburgsestraat 33  in Lichtenvoorde. De bijeenkomst duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30). Het thema van deze maand is: Vergeetachtigheid of dementie.

Geheugenproblemen worden soms verward met dementie, terwijl dat niet nodig is. Mensen die depressief zijn hebben bijvoorbeeld ook last van vergeetachtigheid of moeite met de concentratie. Daarnaast komt “normale ouderdomsvergeetachtigheid” voor. Ook als iemand ouder wordt, kost het meer moeite om nieuwe informatie op te slaan en eerder opgeslagen informatie op te halen. Veel ouderen gaan zich daarom zorgen maken over hun geheugen. Ze zijn bang dat hun vergeetachtigheid een voorteken is van dementie. Waarop moet men letten om na te gaan of er sprake is van dementie of normale vergeetachtigheid? Dr. Onaka, geriater, zal u hier vanavond antwoord op geven.

Meer informatie

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde. Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt. Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Achterhoek: (06) 135 144 11.

Helpt u ook mee Winterswijk mooi en schoon te houden?

Download de BuitenBeter app

Ziet u een onderhoudsprobleem buiten op straat of in de buurt? Verlichting lantaarnpaal kapot? loshangende takken over de weg, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en makkelijk weten met de BuitenBeter app op uw smartphone.
Gemakkelijk melden met smartphone

Met de BuitenBeter app meldt u een probleem snel en makkelijk bij de gemeente. Meteen op de plek én het moment dat u dit signaleert. De BuitenBeter app is gratis beschikbaar voor iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile en werkt in heel Nederland. Verkeersovertredingen kunt u niet melden via de BuitenBeter app. Hiervoor kunt u terecht bij de politie.

Meer informatie

Helpt u ook mee gemeente Winterswijk mooi en schoon te houden? Download dan de BuitenBeter app. Kijk voor meer informatie op www.buitenbeter.nl. Een melding kunt u in een paar eenvoudige stappen maken.
Beschikt u niet over een smartphone?

U kunt met uw opmerkingen en meldingen over de openbare ruimte natuurlijk ook terecht bij de klantenservice van ROVA via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via het contactformulier op de website www.rova.nl/contact/formulier.

30 of 40 dagen geen alcohol: Wie doet er mee?

Vanaf woensdag 1 maart start de actie ‘Ik Pas’. Iedereen kan zich inschrijven op de site www.ikpas.nl en zo één van de deelnemers in Nederland worden die 30 of 40 dagen geen alcohol drinken. In de Achterhoek ondersteunen IrisZorg en de GGD Noord- en Oost-Gelderland deze actie.

Waarom meedoen?

Iedereen kan een andere reden hebben om mee te doen. De winterkilo’s bestrijden, vasten na het carnaval, een uitdaging aangaan, een goed voorbeeld zijn voor je kinderen, het goed vinden voor je gezondheid of een vastgeroest patroon van regelmatig alcohol drinken doorbreken.

Veel mensen drinken alcohol. Op feesten en verjaardagen, maar ook voor of tijdens het eten, als slaapmutsje of op de vrijdagmiddagborrel. We zijn ons niet altijd bewust van de gewoonte om bij steeds meer gelegenheden alcohol te drinken. Hoeveel dagen gaan er voorbij zonder alcohol?

Wat levert het mij op?

Deze uitdaging maakt u bewust van de rol van alcohol in uw leven. Na deelname aan IkPas maakt u waarschijnlijk een meer bewuste keuze wanneer u wel of geen alcohol drinkt. Deelnemers van vorig jaar voelden zich tijdens IkPas fitter, sliepen beter en vielen af. Ook bleek dat deelnemers 6 maanden na deelname nog steeds minder alcohol dronken dan voor hun deelname.

IrisZorg en de GGD ondersteunen de actie in de Achterhoek. Deelnemers uit de Achterhoek ontvangen in de actieperiode nieuwsbrieven, met informatie over de actie, tips, alternatieven en ervaringen. 30 of 40 dagen geen alcohol, doe ook mee!

Werk in uitvoering

Werkzaamheden N820/Vredenseweg

In het najaar van 2017 voert de Provincie Gelderland onderhoud uit aan de N820/Vredenseweg. Vooruitlopend hierop vindt een bomenkap plaats tussen de aansluiting met de Henxelseweg en de Waliënseweg. De bomen staan erg dicht bij de weg en zorgen voor onveilige situaties. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur en duren van maandag 27 februari tot en met vrijdag 10 maart 2017. Tijdens de werkzaamheden is de N820/Vredenseweg afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Waliënseweg. De omleiding staat met borden aangegeven. Meer informatie vindt u op de website www.bereikbaargelderland.nl.

Reconstructie Waliënsestraat

Vanaf maandag 27 februari aanstaande wordt de Waliënsestraat, tussen de Beusinkweg en de Vreesweg, afgesloten voor alle verkeer in verband met reconstructie van de weg. Het verkeer wordt omgeleid. Het betreft de 2e fase van de werkzaamheden, waarmee vorig jaar een aanvang is gemaakt. De Beusinkweg is bereikbaar vanaf noordkant (de rotonde met de Schimmelpenninklaan). De Vreesweg is bereikbaar vanaf de zuidkant (Singelweg). Naar verwachting duren de werkzaamheden tot vrijdag 7 april 2017.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

Datum info activiteit
22 februari De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert een Alzheimer Café, in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz  Antoniushove, Rapenburgsestraat 33  in Lichtenvoorde. De bijeenkomst duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30).
23 februari Openbare raadsvergadering om 19.30 uur, Raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk.
13 maart City Lido in Groenlo en IrisZorg organiseren een stapavond voor ouders bij City Lido, Kerkstraat 6 in Groenlo. Aanvang 19.30 uur. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
15 maart Verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
28 maart Gemeente, politie, brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) organiseren in het gemeentekantoor van Winterswijk van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond over evenementen. Aanmelden is gewenst.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.