Gemeentenieuws week 9

0
438

ZOOV bereidt zich voor op volgende stap

Sinds 1 januari 2016 verzorgt ZOOV het voormalige regiotaxi-vervoer in de Achterhoek. Inwoners die niet op eigen gelegenheid naar hun plaats van bestemming kunnen reizen, kunnen gebruik maken van ZOOV.

Na de zomervakantie gaat ZOOV ook het leerlingenvervoer verzorgen. De Achterhoekse colleges van burgemeester en wethouders hebben afgelopen week hun ja-woord gegeven op de documenten die nodig zijn voor de aanbesteding. Daarmee kan de aanbestedingsprocedure officieel van start.

De colleges van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben ingestemd met de zogenaamde Nota van Uitgangspunten. In deze nota staan alle richtlijnen waaraan het leerlingenvervoer in de Achterhoek moet voldoen. Taxibedrijven die willen meedoen aan de aanbesteding, moeten zich aan deze richtlijnen houden.

Jeugdwet- en Wsw-vervoer

Naar verwachting is de aanbesteding nog voor de zomer afgerond, waarna na de zomervakantie leerlingen met ZOOV naar school worden gebracht. Op 1 augustus 2017 gaat tevens het overige ‘routevervoer’ van start. Hieronder valt het Jeugdwet-vervoer en het vervoer van inwoners met een Wsw-indicatie (Participatiewet) naar hun werkplek.

Adviesraad van ouders

Bij de totstandkoming van de Nota van Uitgangspunten is goed geluisterd naar de adviesraad van ouders in het leerlingenvervoer van de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Oude IJsselstreek. In de andere gemeenten is er geen adviesraad. Daarnaast is de nota opgesteld met inbreng van medewerkers in het leerlingenvervoer.

Meer info

Meer informatie over ZOOV is te vinden op www.zoov.nl. Taxibedrijven kunnen de aanbestedingsdocumenten vinden op TenderNed. Ouders van leerlingen ontvangen deze week een brief over de overgang van het leerlingenvervoer naar ZOOV.

Gewijzigde openingstijden op 8 maart

Op woensdag 8 maart 2017 is het gemeentekantoor tussen 11.30 uur en 13.30 uur gesloten in verband met het afscheid van de burgemeester.

Verkiezingen Tweede Kamer

Op woensdag 15 maart 2017 vinden de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats. Afgelopen week zijn de stempassen voor de Tweede Kamerverkiezingen bezorgd.

Heeft u ten onrechte geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijtgeraakt? Dan kunt u bij de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (30 januari 2017) stond ingeschreven een nieuwe stempas aanvragen. U kunt het verzoek zowel persoonlijk aan de balie, digitaal of schriftelijk indienen. Kijk voor meer informatie op www.winterswijk.nl of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer (0543) 543 543. Bent u verhuisd en hebt u dit voor 30 januari 2017 doorgegeven aan de gemeente Winterswijk, dan ontvangt u in onze gemeente uw stempas op uw nieuwe adres. Hebt u na deze datum uw verhuizing doorgegeven, dan ontvangt u uw stempas op uw oude adres. Was u woonachtig in een andere gemeente en wilt u wel in de gemeente Winterswijk stemmen? Dan kunt u in uw vorige woongemeente een kiezerspas aanvragen.

Kan ik iemand machtigen?

Als u op  woensdag 15 maart 2017 niet in de gelegenheid bent zelf uw stem uit te brengen dan kunt u een andere kiezer machtigen. Dit wordt een volmacht genoemd. Stemt een kiezer uit de gemeente Winterswijk voor u, vul dan de achterzijde van het stemformulier in. Let op: u moet de gevolmachtigde ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven en uw identiteitsbewijs is minimaal geldig tot 16 maart 2012.

Stemt een kiezer uit een andere gemeente voor u, dan moet u hiervoor een formulier aanvragen. Dit formulier vraagt u aan via verkiezingen@winterswijk.nl of (0543) 543 543 en krijgt u thuisgestuurd. Het ingevulde formulier moet door uzelf én de gemachtigde worden ondertekend. Als u alles hebt ingevuld stuurt u het formulier naar de gemeente waar u op 30 januari 2017 stond ingeschreven. Uiterlijk 10 maart 2017 moet de gemeente uw formulier ontvangen hebben.

Wilt u stemmen in een andere gemeente in Nederland?

Om in een andere gemeente in Nederland te kunnen stemmen kunt u een kiezerspas aanvragen. Een kiezerspas vraagt u persoonlijk aan bij de balie in het gemeentekantoor. U neemt hiervoor uw stempas en uw legitimatiebewijs mee. Vraagt u de kiezerspas liever schriftelijk/digitaal aan? Vul dan het formulier Aanvraag voor een kiezerspas of vervangende stempas in op www.winterswijk.nl. Hier staat ook meer informatie over de verkiezingen.

Informatie niet gevonden?

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op www.winterswijk.nl en op de website van de Kiesraad www.kiesraad.nl. De Kiesraad is het informatiepunt voor burgers, ambtenaren en politieke partijen over de verkiezingen. Specifieke vragen kunt u ook stellen aan het projectteam Verkiezingen, e-mail verkiezingen@winterswijk.nl.

Belangrijke data

Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gelden de volgende belangrijke data:

  • 2 maart: Bezorging kandidatenlijsten;
  • 10 maart: laatste mogelijkheid schriftelijke/digitale verzoeken voor een kiezerspas, vervangende stempas of volmacht;
  • 14 maart tot 12.00 uur: laatste mogelijkheid mondelinge verzoeken voor een kiezerspas of vervangende stempas aan de balie op het gemeentekantoor.

Neem voor meer  informatie contact met ons op via telefoonnummer (0543) 543 543, verkiezingen@winterswijk.nl of kijk op: http://www.winterswijk.nl/Inwoners_website/Verkiezingen_Tweede_Kamer.

Prijsvraag Maak Gelderland mooier

De provincie Gelderland heeft een prijsvraag uitgeschreven voor goede ideeën om Gelderland mooier te maken. Iedereen kan inspirerende ideeën, c.q. bouwstenen aanleveren die bijdragen aan behoud of ontwikkeling van kwaliteit van een zelf gekozen gebied.

Met deze prijsvraag wil Gelderland bouwstenen voor een mooier Gelderland verzamelen. De winnaar van het beste idee voor een gebied ontvangt een prijs van € 10.000,00. Er is ook een aanmoedigingsprijs van € 5.000,00. En de overige inzenders winnen in ieder geval aandacht. Deelnemen aan de prijsvraag start met aanmelding via de website https://maakgelderlandmooier.gelderland.nl/prijsvraag+mgm/default.aspx.

Dit kan tussen 8 februari en 7 mei 2017.

Informatiebijeenkomst

Op 23 maart 2017 van 16.00 tot 20.00 uur wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd Hotel Haarhuis Stationsplein 1 in Arnhem. Op deze bijeenkomst kunnen (potentiële) deelnemers nadere informatie krijgen over de ideeënprijsvraag. Er zal ruimte zijn voor vragen, discussie en inspiratie. Doe dus mee en kijk op de website https://maakgelderlandmooier.gelderland.nl/prijsvraag+mgm/default.aspx. voor meer informatie.

EUREGIO-spreekuur in Oeding

EUREGIO houdt op dinsdag 7 maart 2017 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur voor burgers in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur. Burgers kunnen hier terecht met vragen rond werken en studeren in het buurland, sociale verzekeringen (zoals AOW, zorgverzekering, pensioen, werkloosheid). Ook op algemene vragen over verhuizen naar het buurland kan informatie worden verkregen. Voor het beantwoorden van vragen over belastingen is een vertegenwoordiger van het Duitse Finanzamt aanwezig.

Informatieavond zonne-energie

In samenwerking met Agem organiseert Stichting BSV op maandag 13 maart aanstaande een informatieavond over zonne- energie in Huppel, Henxel en Kotten. De informatieavond start om 20.00 uur en is in het Verenigingsgebouw Wilhelmina, Meester Meinenweg 1 Winterswijk Kotten.

Sociaal Team de Post

Medewerkers van het Sociaal Team van de Post schrijven regelmatig een korte column in gemeentenieuws over de Post, het Sociaal Team of ervaringen in hun werk. In deze uitgave de bijdrage van Esmee Bussman.

“Een medewerker van het Ondersteuningsteam belde mij. Het Ondersteuningsteam is het team dat hulp biedt aan gezinnen, bijvoorbeeld als het gaat om vragen over opvoeden. De medewerker was betrokken bij een alleenstaande moeder die problemen had met de financiën. Ze had geen overzicht meer en de spanning over wel of geen schulden krijgen maakte dat het een stuk minder gezellig thuis was” vertelt Esmee Bussman “We zien dat dagelijks: de spanning of je nog wel de rekeningen kunt betalen of kunt zorgen dat er drie keer per dag te eten is. We zien dat mensen door deze spanningen vaak niet meer open staan voor het oplossen van andere problemen.

Financiële problemen raken mensen écht in hun bestaan” legt Esmee uit. “Met deze vrouw heb ik een afspraak gemaakt. Het bleek dat haar woning veel te duur was en dat de WW uitkering binnenkort ging stoppen. Door het ontbreken van werk en de hoge huur waren er al schulden ontstaan. Samen hebben we een financieel overzicht gemaakt: wat komt er nu precies binnen per maand en wat zijn de lasten? Gelukkig zag dit plaatje er minder ongunstig uit dan gedacht. We hebben samen alle mogelijkheden op een rijtje gezet om na de WW uitkering weer inkomen te hebben. We spraken af dat ze hiermee aan de slag zou gaan en me na twee weken zou bellen. Ze belde me eerder met onverwacht nieuws: ze had een woning gevonden met veel lagere huur! Samen hebben we opnieuw het financiële plaatje in kaart gebracht en een plan gemaakt voor de verhuizing. Volgende week heeft ze een sollicitatiegesprek. Het zou natuurlijk prachtig zijn als ze voor het aflopen van haar WW ook werk heeft gevonden!” Heeft u ook vragen of goede ideeën over financiën, zorg, wonen en welzijn. Iedere ochtend tussen 09.00 en 12.00 kunt u terecht zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of bellen via telefoonnummer 0543 543 960.

De verhalen van het Sociaal Team zijn fictief, maar berusten wel op de dagelijkse praktijkervaringen van de medewerkers.

Activiteiten voor mantelzorgers in maart

VIT-hulp bij mantelzorg

Het Mantelzorgcafé: tref- en informatiepunt voor mantelzorgers.

Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt zonder aanmelden binnenlopen. De mantelzorgconsulent ontvangt u met een kopje koffie of thee op donderdag 16 maart van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt  25 in Winterswijk.

De ‘Zorg de Baas’
Op donderdag 16 maart start de training van vier dagdelen ‘Zorg de baas’ voor mantelzorgers. De volgende bijeenkomsten zijn op 30 maart, 6 april en 13 april. Steeds van 9.30 tot 12.00 uur bij VIT-hulp bij mantelzorg in Lichtenvoorde. De cursus helpt u om uw zorg beter en goed vol te houden. Opgave is nog mogelijk bij VIT-hulp bij mantelzorg. Trainer is Marjan Roerdinkveldboom.

Café Doodgewoon op 21 maart – Euthanasie, hoe zit het nou precies?

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden en familie en voor andere belangstellenden. Huisarts Hans van der Holst vertelt over euthanasie, de overwegingen, voorwaarden en bespreekpunten. Gratis toegankelijk. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Locatie: Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3 in Lievelde. Opgave niet nodig.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT hulp bij mantelzorg, telefoonnummer (0544) 82 00 00.

Werk in uitvoering

Werkzaamheden N820/Vredenseweg

In het najaar van 2017 voert de Provincie Gelderland onderhoud uit aan de N820/Vredenseweg. Vooruitlopend hierop vindt een bomenkap plaats tussen de aansluiting met de Henxelseweg en de Waliënseweg. De bomen staan erg dicht bij de weg en zorgen voor onveilige situaties. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur en duren van maandag 27 februari tot en met vrijdag 10 maart 2017. Tijdens de werkzaamheden is de N820/Vredenseweg afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Waliënseweg. De omleiding staat met borden aangegeven. Meer informatie vindt u op de website www.bereikbaargelderland.nl.

Reconstructie Waliënsestraat

Vanaf maandag 13 maart aanstaande wordt de Waliënsestraat, tussen de Beusinkweg en de Vreesweg, afgesloten voor alle verkeer in verband met reconstructie van de weg. Het verkeer wordt omgeleid. Het betreft de 2e fase van de werkzaamheden waarmee vorig jaar een aanvang is gemaakt. De Beusinkweg is bereikbaar vanaf noordkant (de rotonde met de Schimmelpenninklaan). De Vreesweg is bereikbaar vanaf de zuidkant (Singelweg). Naar verwachting duren de werkzaamheden tot vrijdag 21 april 2017.

Werkzaamheden Korenstraat

Vanaf 13 maart aanstaande wordt het riool in de Korenstraat vervangen en het straatwerk opnieuw bestraat. De Korenstraat is voor alle verkeer afgesloten. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot halverwege mei. Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

Datum info activiteit
7 maart EUREGIO-spreekuur tussen 18.00 en 19.00 uur in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
8 maart Openbare Vergadering commissie Ruimte om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk. Meer informatie onder ‘Vergaderingen’ in dit gemeentenieuws.
9 maart Openbare vergadering commissie Samenleving om 20.00 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk. Meer informatie onder ‘Vergaderingen’ in dit gemeentenieuws.
9 maart Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur, Kevelderstraat 1 in Groelo. Meer informatie onder ‘Vergaderingen’ in dit gemeentenieuws.
13 maart City Lido in Groenlo en IrisZorg organiseren een stapavond voor ouders bij City Lido, Kerkstraat 6 in Groenlo. Aanvang 19.30 uur
13 maart Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie onder ‘Vergaderingen’ in dit gemeentenieuws.
13 maart Informatieavond zonne-energie Stichting BSV en Agem om 20.00 uur in het Verenigingsgebouw Wilhelmina, Meester Meinenweg 1, Winterswijk Kotten. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
15 maart Verkiezingen Tweede Kamer der Staten-Generaal.
16 maart Mantelzorgcafé  tussen 14.00 en 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk.
21 maart Café Doodgewoon om 19.30 uur bij Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3 in Lievelde. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.
28 maart Informatieavond over evenementen van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Openbare vergaderingen commissies Ruimte en Samenleving

De commissie Ruimte van Winterswijk vergadert op woensdag 8 maart 2017 vanaf 19.30 uur en de commissie Samenleving van Winterswijk vergadert op donderdag 9 maart 2017 vanaf 20.00 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op onze website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Raadscommissies’, daarna op het icoon ’vergaderingen Ruimte’ of ‘vergaderingen Samenleving’. Voor vragen over de vergaderstukken kunt u contact opnemen met de griffie, tel. (0543) 543 120 (commissie Ruimte) of 543 121 (commissie Samenleving), of via e-mail: griffie@winterswijk.nl

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 9 maart 2017 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: behandeling concept evaluatie inzake beleidsvoorbereiding actualisering/aanpassing beleid bijzondere bijstand/ minimaregelingen, voortgang vacature cliëntenraad, behandeling reacties op vragenlijst bij nieuwsbrief april 2017, concept-jaarverslag 2016 Cliëntenraad, voortgang werkgroepen en vaststellen verslag 9 februari 2017. Voor de vergadering van 9 maart 2017 zijn geen stukken aanwezig ter inzage. Meer informatie vindt u op www.socialedienstoostachterhoek.nl.

Openbare vergadering Wmo-raad

De Wmo-raad vergadert op maandag 13 maart aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Op de agenda staan onder meer de volgende agendapunten: evaluatie Sociaal Team, digitale sociale kaart, vragenlijst participatieonderzoek en project KunstMonument. De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij het gemeentekantoor. Deze stukken kunt u ook vinden op onze website www.winterswijk.nl onder de rubriek zorg en welzijn.

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden. Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom, secretaris Wmo-raad, via e-mail wmoraad@winterswijk.nl