Gemeentenieuws wk 46 10-11-2015

0
624

Winterswijk heeft eerste iWorkspace van Gelderland

Wethouder Wim Aalderink opende op woensdag 4 november de eerste iWorkspace van Gelderland in de bibliotheek van Winterswijk. Hij deed dat samen met Han van de Laar, die als vrijwillig adviseur verbonden is aan de iWorkspace.

Een iWorkspace is een werkplaats voor burgerinitiatieven. Bewoners hebben vaak goede ideeën, maar niet altijd de kennis en middelen om die ideeën uit te voeren. De adviseurs van iWorkspace zijn getraind om mensen met goede ideeën verder op weg te helpen. Dit alles gebeurt kosteloos. Adviseur Han van de Laar houdt twee keer per maand spreekuur in de bibliotheek en is per e-mail te bereiken via winterswijk@iworkspace.nl. iWorkspace is een initiatief van adviesorganisatie Spectrum uit Arnhem. Na Winterswijk volgen op korte termijn meer iWorkspaces, zodat in Gelderland een heel netwerk ontstaat waar bewoners met hun ideeën terecht kunnen.

Kinderen OBS Stegeman naar Nationaal Schoolontbijt in gemeentekantoor Winterswijk

Tijdens de week van Het Nationaal Schoolontbijt komen circa 30 kinderen van groep drie van Openbare Basisschool Stegeman op donderdag 12 november aanstaande naar het gemeentekantoor voor een ontbijt met burgemeester Thijs van Beem en wethouder Ilse Saris. De kinderen nemen zelf het gezonde Schoolontbijt mee. Zij schuiven in het gemeentekantoor aan de ontbijttafel met de burgemeester en wethouder en maken kennis met elkaar. Zo geven ze het goede voorbeeld voor een gezonde start van de dag. Het college van burgemeester en wethouders doneert in dit kader € 250,00 aan de LINDA.foundation, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt.

Aftrap maand van de mantelzorg

Op 2 november heeft wethouder Ilse Saris de aftrap gegeven van de maand van de mantelzorg en daarbij de eerste cadeaukaarten van CleverCard uitgereikt aan de mantelzorgers mevrouw Tolkamp en de heer Beernink.

Koude wintermaanden? Dacht het niet!

Een paar weken geleden is de wintertijd weer ingegaan. Dat betekent kortere dagen, lagere temperaturen en de natuur die zich klaarmaakt voor de winter. De verwarming staat vaker aan en bij minder goed geïsoleerde huizen nemen de kou- en tochtproblemen toe. Een perfect moment om stil te staan bij de isolatie en verwarming van uw huis.

Met isolatie meer comfort
Veel woningen in Nederland zijn nog onvoldoende geïsoleerd. Vooral huizen van voor 1975 zijn vaak matig tot slecht geïsoleerd, waardoor ze koud en niet comfortabel aanvoelen. Ook kan de slechte isolatie voor vochtproblemen zorgen. Een ander nadeel is dat er veel warmte verdwijnt via het dak, de gevel, vloer of ramen. Daardoor moet de verwarming harder werken om het huis op temperatuur te houden. Dit zorgt voor een hogere gasrekening.
Het aanbrengen van isolatie is daarom een slimme keus. Het zorgt voor een prettiger leefklimaat in huis en er hoeft minder hard gestookt te worden. Niet alleen goed voor het wooncomfort, maar ook voor uw portemonnee!

Besparen op verwarming
Maar ook in een goed geïsoleerd huis kan vaak nog veel bespaard worden op de verwarmingskosten. Door hele simpele handelingen kunt u jaarlijks toch een hoop besparen.

VerduurSaam-pakjesavond
Benieuwd hoeveel u kunt besparen? Op dinsdag 24 november organiseert het verduurSaam energieloket om 19.30 uur een gezellige en speciale pakjesavond. U kunt er terecht met al uw vragen over het besparen van energie in huis. Deze avond vindt plaats in zalencentrum De Harmonie aan de Groenloseweg 60 in Winterswijk.

Natuurlijk komen we op pakjesavond niet met lege handen! Wat we hiermee bedoelen? Dat leest u volgende week op deze pagina! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verduurSaam energieloket via (0314) 820 360 of info@verduursaamenergieloket.nl.

Programmabegroting 2016

In de raadsvergadering van 28 en 29 oktober jongstleden heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2016-2019 behandeld en vastgesteld. In deze meerjarenbegroting wordt beschreven hoe ‘Samen verder’ wordt gegaan met de uitvoering van het coalitieprogramma van de lopende bestuursperiode.

Infographic
De uitgebreide tekstversie van de begroting bevat 160 pagina’s. Graag willen wij u daarnaast op een verkorte en overzichtelijke manier informeren. Dit jaar brengen wij voor het eerst onderstaande infographic uit. In één oogopslag ziet u de inkomsten en uitgaven weergegeven per programma. Ook zijn beknopt de beleidsmatige speerpunten van ieder collegelid te lezen. De begroting 2016 is structureel sluitend, zonder lastenverzwaring voor de inwoner.
Wij hopen u met deze versie een helder inzicht te geven in het beleid van de gemeente Winterswijk en waar we het geld in 2016 aan uitgeven. U vindt de infographic ook op onze website www.winterswijk.nl.

Jeugdsportfonds in Winterswijk van start

Wethouder Aalderink en regiobestuurslid de heer Van Balveren van de stichting Jeugdsportfonds Gelderland hebben op dinsdag 3 november een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met deze ondertekening gaat het Jeugdsportfonds in de gemeente Winterswijk officieel van start. Winterswijk is hiermee de 25e gemeente in Gelderland die samenwerkt met het Jeugdsportfonds.

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of benodigde sportattributen. Sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. De gemeente stelt jaarlijks een structureel bedrag ter beschikking voor contributie bij een vereniging of voor sportkleding en -materialen.

Aanvraag Jeugdsportfonds
Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van het Jeugdsportfonds. Heeft u vragen, dan kunt terecht bij de Post, Balinkesstraat 4, telefoonnummer (0543) 543 960. Meer informatie vindt u ook op www.jeugdsportfonds.nl.

Erfgoedbeurs Bredevoort druk bezocht

Op 2 november jongstleden vond in de Koppelkerk in Bredevoort de eerste Erfgoedbeurs plaats. De beurs werd georganiseerd door de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. De beurs is zeer goed bezocht en de reacties van de bezoekers en standhouders op het initiatief waren erg positief.

De drie gemeenten stellen nieuw erfgoedbeleid op. Via de beurs wilden zij graag in contact komen met eigenaren, organisaties en bedrijven die zich bezighouden met het erfgoed in onze streek en deze partijen samenbrengen. De gemeenten hebben de bezoekers gevraagd om ideeën aan te leveren voor het nieuwe beleid. Diverse erfgoedorganisaties en -bedrijven presenteerden zich in een stand. Er waren lezingen en workshops over kwaliteit en vakmanschap, duurzaamheid, erfinrichting en herbestemming. Willem te Voortwis bracht met zijn vrouw Yolande Tangelder een speciaal voor de gelegenheid gecomponeerd lied, vanuit het Cultuur- en Erfgoedpact. De gedeputeerde, mevrouw Josan Meijers, sloot de middag af. Het dagvoorzitterschap was in handen van Tanja Abbas.

Wanneer u naar aanleiding van de Erfgoedbeurs of in zijn algemeenheid nog ideeën heeft voor het nieuwe erfgoedbeleid van de gemeenten, dan kunt u die tot 20 december 2015 mailen naar erfgoedbeurs@winterswijk.nl.

Verloren en gevonden voorwerpen oktober 2015

Heeft u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via onze website
www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl. De voorwerpen
die in oktober 2015 gevonden en gemeld zijn bij de gemeente Winterswijk, staan nu o onze website. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Sociale Dienst Oost Achterhoek bekijkt oude boetes fraudewet opnieuw  

De Sociale Dienst Oost Achterhoek gaat alle boetes die tussen 01 januari  2013 en 24 november 2014 zijn opgelegd in het kader van de fraudewet opnieuw beoordelen. De fraudewet is bedoeld om fraude in de sociale zekerheid te bestrijden. Het nieuwe onderzoek is een gevolg van een uitspraak (van 24 november 2014) door de Centrale Raad van Beroep.  De Raad oordeelde dat de Fraudewet te streng is toegepast en dat de boetes te hoog waren.

Bij de beoordeling van een boete moet de Sociale Dienst rekening houden de mate van schuld.  Naar aanleiding van deze uitspraak gaat de Dienst  alle voor 24 november 2014 opgelegde boetes het komende halfjaar opnieuw bekijken. Iedereen die in het verleden een boete heeft gekregen, heeft hierover een brief gehad. Bij de opgelegde boetes na 24 november 2014 is al rekening gehouden met de mate van schuld. Deze worden niet opnieuw beoordeeld.

Terugwerkende  kracht                                                    Directeur Annemieke Gildhuis: “Bij opzettelijke fraude is een boete terecht, maar de regels waren te streng en ingewikkeld Hierdoor pleegden mensen soms onbewust fraude  en kreeg men onredelijke boetes. Wij mogen nu de mate van schuld meewegen bij het wel of niet opleggen van een boete. Dat gaan we met terugwerkende kracht doen.

Nieuw besluit
De Sociale Dienst heeft tussen 1 januari 2013 en 24 november 2014 in totaal 70 boetes opgelegd. Voor 1 april 2016 is elke boete opnieuw bekeken en krijgen mensen bericht over de hoogte van hun boete.  Dit gebeurt automatisch, inwoners hoeven geen contact op te nemen met de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Unieke Achterhoekers maken indruk op Werk3daagse

“Is het mogelijk dat jouw werk door iemand met een arbeidsbeperking wordt gedaan?” Die vraag zette de deelnemers aan de HARRIE-workshop afgelopen dinsdag tijdens de Werk3daagse van het UWV aan het denken.
“Ja, eigenlijk wel”, luidde de conclusie. De vraag was niet bedoeld om ‘arbeid te verdringen’, dus om bestaande banen te laten invullen door mensen met een beperking. Maar juist om de aanwezigen bewust te maken dat iemand met een beperking gewoon heel goed kan werken. Alleen is er misschien iets meer aandacht en begeleiding nodig voor deze collega. En daarbij komt HARRIE van pas. HARRIE staat voor de eigenschappen Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch, Instruerend en Eerlijk. Harrie is de personificatie van de ideale collega. Wie over de HARRIE-eigenschappen beschikt, is geschikt voor het begeleiden van een ??Unieke Achterhoeker. Begeleiding door een collega met deze eigenschappen vergroot de kans op succes met een Unieke Achterhoeker.???????????

Campagne Unieke Achterhoekers
De workshop vond plaats in het kader van de campagne Unieke Achterhoekers. Deze campagne heeft tot doel om meer banen te realiseren voor Unieke Achterhoekers: mensen met een arbeidsbeperking of die om een andere reden veel moeite hebben om een echte baan te vinden. Tijdens de Werk3daagse was de campagne ook met een stand vertegenwoordigd. Zowel werkzoekenden als werkgevers stelden hun vragen en kregen informatie over de kansen en mogelijkheden van Unieke Achterhoekers. De komende tijd zal de campagne vaker van zich laten horen. Meer informatie vindt u op www.uniekeachterhoekers.nl.

Werk in uitvoering

Werkzaamheden Schimmelpennincklaan
In verband met de reconstructie en aanleg van een fietspad is de Schimmelpennincklaan vanaf 16 november tussen de rotonde Rikker en de Savornin Lohmanstraat afgesloten voor alle verkeer. De rotonde is wel bruikbaar. Er is een omleiding aangegeven. De werkzaamheden duren tot eind van dit jaar. Bewoners van de Savornin Lohmanstraat en Abraham Kuyperstraat kunnen de wijk wel verlaten, eventueel via een nooduitrit naar de Beusinkweg. Zij ontvangen daarover bericht. Vanaf 9 november wordt al begonnen met groen weghalen. De weg is dan nog niet helemaal afgesloten, maar er is mogelijk wel verkeershinder.

Werkzaamheden Vredensestraat
Door onverwachte omstandigheden ondervinden de werkzaamheden aan de Vredensestraat vertraging. De planning is nu dat de weg 20 november aanstaande weer opengesteld kan worden voor het verkeer.

Vanaf 12 oktober wordt gewerkt aan de Vredensestraat tussen de Verlengde Ratumsestraat en het Weeninkpad. Dit wegvak is afgesloten voor alle verkeer. Met uitzondering van het kruispunt Weeninkpad zijn de kruispunten wel bruikbaar. Het verkeer wordt omgeleid. De apotheek, tandarts en huisarts blijven bereikbaar. Voor de parkeerplaats is een toerit gemaakt vanaf de kant van de Verlengde Ratumsestraat.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op www.bereikbaargelderland.nl.

Agenda activiteiten

datum info activiteit
12 november Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk om 19.30 uur aan de Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.
16 november Openbare vergadering Stichting WCL Winterswijk van 20.00 uur tot circa 22.15 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25.
23 november Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25.
Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Openbare vergadering Stichting WCL Winterswijk
Op maandag 16 november vindt er een openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk plaats. De vergadering begint om 20.00 uur en duurt tot circa 22.15 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. Inloop is vanaf 19.45 uur. De agenda voor deze vergadering is:
1. Opening / vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Vaststellen verslag AB van 18 mei 2015
4. Vaststellen vergaderagenda 2016
5. Presentaties: Rol Sociaal werker buitengebied; door mevrouw E. Bussman (van de POST)
6. Presentatie door Boeren Goed over hun toekomstplannen
7. Rondvraag
8. Sluiting

Openbare vergadering Wmo-raad op 23 november
De Wmo-raad vergadert op maandag 23 november aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Op de agenda staan onder meer de volgende agendapunten: basismobiliteit, het coördinatiepunt vrijwilligerswerk en de uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek. De op de agenda betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij het gemeentekantoor. Deze stukken kunt u ook vinden op onze website www.winterswijk.nl onder de rubriek zorg en welzijn.

Spreekrecht publiek
Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden. Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom, secretaris Wmo-raad, via e-mail wmoraad@winterswijk.nl.

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk
De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 12 november 2015 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur.
1. De agenda ziet er als volgt uit.
1. Opening.
2. Mededelingen .
3. Uitgaande en ingekomen post.
4. Verslag van 8 oktober 2015 en beantwoording vragen actielijst.
5. Verordening cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek(ter advisering-toelichting door de heer Ruizendaal).
6. Beleidsregels bijzondere bijstand gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats Berkelland 2016(ter advisering)
7. Voortgang organisatie 3 themabijeenkomsten.
8. Activiteitenplan Cliëntenraad 2016.
9. Offerte Stimulansz.
10. Evaluatie Cliëntenraad.
11. Communicatie.
12. Rondvraag/wat verder ter tafel komt.
13. Sluiting.
De stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Voor de vergadering van 12 november 2015 zijn stukken inzake agendapunten 5 en 6 aanwezig ter inzage.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad heeft in de openbare raadsvergadering van woensdag 28 en donderdag 29 oktober de volgende besluiten genomen.

Tim Jonker geïnstalleerd als nieuw raadslid voor Winterswijks Belang (WB)
De gemeenteraad heeft Tim Jonker toegelaten als nieuw raadslid voor WB. Hij volgt Jan Ayele op die onlangs ontslag heeft genomen als WB-raadslid.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Wooldseweg 50-58’ vast
Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk op het terrein tussen Wooldseweg 50 en 58.

Raad stemt in met deelname aan Stichting Achterhoek Toerisme
De stichting Achterhoek Toerisme zorgt in samenwerking met de Achterhoekse gemeenten en het bedrijfsleven voor de promotie van de Achterhoek. Het college van burgemeester en wethouders wil de deelname aan de stichting formaliseren. De raad heeft hiermee ingestemd.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Sieverdinkweg 20-24’ vast
Met het vaststellen van dit bestemmingsplan is de bedrijfsbestemming op het perceel Sieverdinkweg 20-24 in Winterswijk Kotten gewijzigd in een woonbestemming. De aanwezige bedrijfsbebouwing (voormalig aannemersbedrijf) wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats wordt de nieuwbouw van één woning mogelijk gemaakt. De twee bestaande bedrijfswoningen worden burgerwoningen.

Raad stelt Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten 2016-2025 vast
Op 24 februari 2011 heeft de raad de Structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020 vastgesteld. Elk jaar stelt de raad de Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten (MIR) opnieuw vast om de kosten, de prioritering en de planning van de ruimtelijke projecten actueel te houden. De raad heeft de MIR 2016-2025 vastgesteld en de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie uitgebreid met de projecten ‘Stedelijke herverkaveling kern Winterswijk’ en ‘Gezondheidspark Oost-Achterhoek’.

Raad stemt in met Afsprakenkader Detailhandel Regio Achterhoek
In het Afsprakenkader Detailhandel Regio Achterhoek hebben de acht gemeenten in de regio Achterhoek afspraken gemaakt over het gemeenschappelijk realiseren van een gezonde regionale detailhandelsinfrastructuur.

Raad stelt Kadernota Basismobiliteit vast
Zeven Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) werken aan het efficiënter inrichten van regionale vervoersstromen, doelgroepenvervoer en aanvullend (flexibel) openbaar vervoer. Met het organiseren van Basismobiliteit per 1 januari 2017 wordt beoogd dat alle Achterhoekse inwoners zich zelfstandig en tegen een redelijk tarief kunnen verplaatsen. Bij dit agendapunt diende de SP een motie in om bij de aanbesteding van het vervoer de criteria van het TX-keurmerk bij de opdrachtverlening te gebruiken, zodat inschrijvers
–inclusief onderaannemers – kwalitatief goed vervoer leveren. Deze motie kreeg geen steun van de andere raadsfracties. Bovendien zegde wethouder Aalderink toe dat er bij de aanbesteding voldoende waarborgen worden ingebouwd om ervoor te zorgen dat het vervoer van goede kwaliteit is. De SP trok de motie daarop in. Daarna stelde de gemeenteraad de Kadernota Basismobiliteit vast.

Raad stelt krediet beschikbaar voor aankoop perceel grond op Gaxel
De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om een krediet van 180.000 euro beschikbaar te stellen voor de aankoop van een perceel grond voor de ontwikkeling van het grensoverschrijdend dienstencentrum Gaxel.

Raad stelt het bestemmingsplan ‘Sieverdinkweg 16’ vast
Het bedrijf BCS aan de Sieverdinkweg 16 in Winterswijk Kotten heeft zijn bedrijfsactiviteiten in de afgelopen jaren verbreed met onder andere grondverzet, transport, landbouwmechanisatie en afvalinzameling. Deze activiteiten zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan. Op initiatief van de eigenaar is in 2013 gestart met de voorbereidingen voor een planologisch-juridische oplossing. Met het vaststellen van het bestemmingsplan is de bestaande situatie vastgelegd en zijn de agrarische gronden omgezet naar natuur.

Raad stelt Programmabegroting 2016-2019 vast
In raadsvergadering van 28 en 29 oktober stond de behandeling van de Programmabegroting 2016-2019 centraal. De begroting laat zien dat het huishoudboekje van de gemeente Winterswijk op orde is. Voor de jaren 2016 tot en met 2019 is de begroting structureel sluitend. Elke raadsfractie gaf tijdens de begrotingsbehandeling haar visie op de begroting. Daarna is de Programmabegroting 2016-2019 door de raad vastgesteld.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de raadsfracties terug op de laatste raadsvergadering.

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang:
Het bleek tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Winterswijk dat we er steeds een beetje beter voorstaan. Onze ‘voorzieningen’ zoals dat zo mooi heet, o.a. zwembad Jaspers, De Storm, Boogiewoogie, hebben, doordat ze goeddoordachte plannen hadden aangeleverd, hun subsidies veiliggesteld. Winterswijks Belang heeft vanaf haar oprichting ingezet op het behoud van deze belangrijke instellingen en dat is ons gelukt! Een nieuw idee van WB was de introductie van het smulbos: plant in het centrum op plekken waar dat kan eetbare vegetatie aan. Leuk voor opa en oma als ze wandelen met de kleinkinderen! Wat we nog graag zouden zien is dat de 20 euro extra bijdrage per actieve sporter aan de gemeente wordt gestopt. Wethouder Aalderink wil hierover nadenken zodra dit kan. We houden hier de vinger aan de pols! Het gaat te ver om in dit kleine stukje de hele begroting door te lopen, maar al met al hebben we een begrotingsvergadering gehad die in goede onderlinge verstandhouding is verlopen. En dat is wel eens anders geweest. Dat de media dan spreken over saai, leggen we graag naast ons neer. WB is blij dat de begroting door alle politieke partijen is goedgekeurd en dat we in Winterswijk niet over straat rollen zoals helaas landelijk het geval is.
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl.

Wim Elferdink, fractievoorzitter CDA:
In deze raadsvergadering is ook de actualisatie van het bestemmingsplan van BCS in Kotten besproken waarbij een buurman bezwaar maakte. Bij de verkiezingen heeft het CDA gezegd dat bedrijven de ruimte moeten hebben om te ondernemen. Dit betekent natuurlijk geen vrijheid blijheid voor bedrijven. Bedrijven moeten zich wel aan de regels houden. Dat BCS door een veranderende agrarische markt, gevolgd door een economische crisis de bakens heeft verzet getuigt ons inziens van goed ondernemerschap.
De bezwaarmaker heeft twee jaar geleden het huis gekocht. De aanwezigheid van BCS  in de huidige omvang en opzet was voor hem blijkbaar geen beletsel om het huis te kopen. Er is bij BCS de afgelopen jaren ook nooit geklaagd over geluidsoverlast. BCS heeft aangegeven het volume te verlagen tot onder de norm en de gemeente heeft aangegeven hierop te gaan handhaven. Voor ons is dit voldoende om voor de actualisatie van dit bestemmingsplan te stemmen.
Het CDA is tevreden over de begroting. Wij zijn met name blij dat het college ruimte heeft gevonden voor de noodzakelijke verhoging van de bijdrage voor de exploitatie van de culturele instellingen. Het CDA heeft daar dit voorjaar bij de behandeling van de kadernota samen met de andere fracties ook om gevraagd.
Wij vinden het belangrijk dat er op alle gebieden zoveel mogelijk wordt samengewerkt, zowel binnen de gemeente als ook tussen gemeenten en met de provincie. Samen bereik je meer!
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Frank Roerdinkholder, raadslid VVD:
Na jaren van bezuinigen kan de gemeente Winterswijk in 2016 eindelijk weer eens investeren. Onze woonlasten gaan omlaag, De Storm en zwembad Jaspers krijgen meer geld en de parkeergelegenheid in Winterswijk wordt uitgebreid, maar blijft gratis. Ook gaan de schulden langzaam maar zeker omlaag. We zijn er wat de VVD betreft nog niet, maar de weg naar boven is wel gevonden.
Om het voorzichtige herstel kracht bij te zetten, hebben wij burgemeester en wethouders gevraagd om maximaal in te zetten op het stimuleren van economie en werkgelegenheid. Concreet denken wij daarbij bijvoorbeeld aan het versterken van het winkelcentrum door het verplaatsen van winkels van binnen en buiten Winterswijk naar locaties in het kernwinkelgebied. Ook hebben wij gevraagd om een enquête te houden onder ondernemers. Die enquête komt er, in 2016 al. Tevens hebben wij gepleit voor een blijvende sterke lobby voor betere bereikbaarheid van Winterswijk over de weg en het spoor. En waar de ambtelijke capaciteit op dit gebied tekortschiet, zou de VVD die graag aangevuld willen zien.
Naast economie en werkgelegenheid hebben wij aandacht gevraagd voor onze jeugd. Betaalbare jongerenhuisvesting is een groot probleem. Met al het leegstaande vastgoed dat de gemeente bezit moet hier toch iets op te verzinnen zijn. Daarnaast heeft de VVD-fractie waardering uitgesproken voor de vele fietspaden die al zijn aangelegd en nog in de planning staan. Dit vergroot de verkeersveiligheid, vooral voor onze schoolgaande jeugd. Ten slotte hebben wij gevraagd naar de stand van de jeugdzorg in Winterswijk. Landelijk lijkt de kwaliteit alleen maar achteruit te gaan, maar Winterswijk vormt een positieve uitzondering, zo werd ons verteld. Goed nieuws, maar ook in 2016 verdient de (jeugd)zorg onze blijvende aandacht om niet alsnog achterop te raken.
Al met al ziet 2016 er positiever uit dan de laatste jaren. Samen maken we er iets moois van!
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Elvira Schepers, raadslid PvdA:
Daar waar de begrotingsvergaderingen van de afgelopen jaren nog wel eens voor politiek vuurwerk wilden zorgen, was de begrotingsvergadering van dit jaar uitermate rustig te noemen. Maar hoe kan het ook anders… Op de begroting zelf was nauwelijks iets aan te merken. Toch plaatste de PvdA bij monde van raadslid Ubel Zuiderveld een aantal kritische kanttekeningen.
Als eerste de schuldenlast per inwoner. Die blijft de komende jaren gewoon exorbitant hoog. Deze hoge schulden verklaren ook de saaiheid van deze begroting. Geen geld staat gelijk aan: geen ruimte voor ontwikkeling van nieuw beleid, weinig ambitie en weinig innovatie. Kortom, de begroting straalt totaal geen visie uit.
De PvdA-fractie heeft echter wel visie. Naar ons idee staat de komende jaren slechts één thema centraal. Een thema dat vandaag de dag alle discussies domineert: sociale cohesie in de samenleving. De PvdA sprak uit dat er binnen de begroting ruimte moet worden gemaakt om iets te doen aan de afbrokkeling van de onderlinge samenhang in onze samenleving. Gelukkig zijn in Winterswijk tal van mooie initiatieven te noemen waarbij dit niet het geval is. Echter, ook in Winterswijk staat onderlinge solidariteit onder druk. Tegenstellingen verharden zich en het ontbreekt mensen steeds vaker aan wederzijds respect. De PvdA komt daarom binnenkort met een uitgebreide notitie, waarbij de inzet zal zijn om mensen met elkaar te verbinden. Het deed ons deugd dat dit voorstel breed in de raad werd gedragen.
Naast sociale cohesie, maakt de PvdA zich zorgen om de grote werkloosheid en de aanhoudende faillissementen in Winterswijk. We zijn dan ook erg benieuwd naar de resultaten die de jobhunter boekt bij het leggen van verbindingen tussen de Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt. Naar aanleiding van een recent bezoek aan buurgemeente Vreden, is de PvdA-fractie ervan overtuigd dat daar grote kansen liggen voor werkzoekende Winterswijkers.
Voor meer informatie zie ook: www.pvdawinterswijk.nl

Jeroen Rensen, fractievoorzitter SP:
De week van de begrotingen wil nog wel eens vuurwerk opleveren in de raad. Dit jaar nauwelijks, of het moet de vreemde houding zijn van een raadslid dat zich graag wilde profileren. Doordat de financiële situatie van de gemeente nog steeds niet florissant is, is er geen extra geld te verdelen. Daarmee zijn er dus ook geen discussies over waar het dan aan besteed moet worden. Als begroting staat er een goed uitgangspunt, waar we mee aan het werk kunnen. De concrete invullingen misten we echter op bijna alle vlakken. Het college probeert de show te stelen met voordeeltjes, maar benoemt niet de veranderingen in de kosten voor onze afvalinzameling.
Wist u dat u volgend jaar apart gaat betalen per zakje afval dat u in de verzamelcontainer gooit? Dit gaat u € 1,25 per keer kosten. In de begroting is opgenomen dat ieder huishouden € 155,- vastrecht betaalt. Uitgaande in de begroting van 24 x per jaar restafval storten á € 1,25 = € 30,- komt de afvalstoffenheffing ongeveer op hetzelfde bedrag uit als de afgelopen jaren. Het totaal is dan € 185,00. Hier kan, vooral voor ouderen en gezinnen in onze gemeente, een grote kostenpost ontstaan als ze niet opletten want 24 x is eens per twee weken. Redt u dat? De SP wil hier een goede voorlichting over vanuit de gemeente en niet het dramatische optreden van de ROVA zoals afgelopen jaar.
Wij wensen het college veel succes met de uitwerking komend jaar en wij zullen op onze eigen wijze meedenken voor Winterswijk.
Voor meer informatie zie ook: www.winterswijk.sp.nl

Franklin Vlam, fractievoorzitter D66:
Een fraaie, sluitende begroting. De schulden nemen wat af, maar minder snel dan eerder was aangenomen. Met nieuwe investeringen voor wegenonderhoud, aanleg fietspaden en in De Storm en zwembad Jaspers teert de gemeente wel wat in op eigen vermogen. Onze schuldenlast moet nog veel verder omlaag. Per saldo kun je dus nog niet spreken van een sterk verbeterde financiële situatie.
De accenten in de begroting zijn ongewijzigd. Het sociale domein en economie. Met het sociale domein zijn we beleidsmatig op de goede weg, maar financieel zijn er nog wel wat hobbels te nemen. Economische bedrijvigheid is de motor van onze samenleving. Dat vraagt om voortdurende aandacht. Behoud en uitbreiden van werkgelegenheid vraagt om een goed vestigings- en ondernemingsklimaat. Maar je hebt niet alles in de hand. Wat betekent bijvoorbeeld het faillissement van de WBC voor de gemeente, als het gaat om ontwikkeling en financieren van terreinen?
De fractie van D66 richtte zijn beschouwingen vooral op, een voor de toekomst, vitaal Winterswijk. Dat kan door meer samen te werken op ambtelijk niveau, gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Met in de toekomst mogelijk een bestuurlijke samenwerking om te komen tot twee gemeenten in de Achterhoek. Vitaal betekent ook belang hebben bij een goed en optimaal werkend glasvezelnetwerk. Voor alle inwoners in ons buitengebied, tegen redelijke aansluittarieven. Belangrijk is ook een toekomstbestendig toeristisch product. De sector moet ruimte krijgen om te ondernemen en te investeren. Dat kan in de nieuwe omgevingsvisie. Met een nieuwe kijk op het toeristenbelastingstelsel na 2016.
D66 hecht er belang aan, dat net als voorgaande jaren, vele Winterswijkers, verenigingen, organisaties en bedrijven, blijven meedenken en meedoen in de ontwikkeling  van de gemeente. Zij zijn de sleutelfactor voor een succesvol gemeentelijk beleid. Verenigingen, die lange jaren oud papier hebben opgehaald, mogen de komende jaren niet de dupe worden van nieuw beleid.
Voor meer informatie zie ook: www.D66winterswijk.nl