Gemeentenieuws week  27

0
163

Wethouder en gedeputeerde openen zonnedak op bedrijfspand

Afgelopen vrijdag hebben wethouder Tineke Zomer en gedeputeerde Jan van der Meer van de Provincie Gelderland samen het zonnedak van hoveniersbedrijf Sjoerd Frielink Mulitdiensten geopend. 

Op de bedrijfshal aan de Stevinstraat zijn meer dan 800 zonnepanelen geïnstalleerd, waarmee ruim 215.000 kW zonne-energie per jaar wordt opgewerkt. Frielink gaat zelf een deel van de energieopbrengst benutten, de resterende groene stroom wordt geleverd aan het elektriciteitsnet.

Gedeputeerde Jan van der Meer, Sjoerd Frielink en Wethouder Tineke Zomer openen het zonnedak

“Als gemeente ondersteunen we bedrijven met een groot dak bij het inzichtelijk maken van de technische en financiële mogelijkheden voor zonnepanelen op hun bedrijfsdak via het Zonnige Bedrijven programma van Agem. Daarnaast bieden we hulp bij de voorbereiding en aanvraag van subsidie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Ik hoop dat veel Winterswijkse bedrijven het voorbeeld van Frielink zullen volgen. Zonnepanelen op daken zijn een onmisbare en noodzakelijke stap op weg naar een energieneutraal Winterswijk in 2030”, aldus wethouder Tineke Zomer. Meer informatie over het Zonnige Bedrijven programma is te vinden op: www.duurzaamwinterswijk.nl/zonnigebedrijven

Op een leuke manier de clubkas spekken of geld inzamelen voor een goed doel?

Meld u aan als gastvrouw of gastheer van Winterswijk

Op zaterdagen en koopzondagen zorgen vrijwillige gastvrouwen en gastheren voor een gastvrij welkom in het centrum van Winterswijk. Zij beantwoorden vragen van het winkelend publiek en wijzen bezoekers de weg. De beloning? Blije gezichten en een bijdrage voor de clubkas van een vereniging of een donatie voor ander goed doel. ABH-City vereniging heeft elke week 10 tot 15 gastheren of gastvrouwen nodig. Lijkt het u leuk om een visitekaartje van Winterswijk te zijn?

Wat verwachten we van u?

Dat u vriendelijk en behulpzaam bent. Door corona is alles anders geworden. We moeten meer afstand van elkaar houden. De zaterdagmarkt is tijdelijk verhuisd naar een andere locatie. Dit kan tot vragen leiden. Dan is het fijn dat u als gastheer of gastvouw mensen op weg helpt en ervoor zorgt dat zij zich thuis voelen in Winterswijk.

Wat levert het op?

Voor uw inzet stort ABH-City € 5,- per uur in de clubkas van een door u aangewezen lokale vereniging. Of ze doneren het geld aan een ander goed doel. U bepaalt wie u met uw inzet beloont.

Doet u mee?

Fijn! Meld u aan bij het Vrijwilligerspunt Winterswijk. U bereikt het Vrijwilligerspunt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer (0543) 200 026. Op https://wijwinterswijk.nl/vrijwilligerspunt/vacatures/abh-city-zoekt-verenigingen-voor-gastvrouwen-en-gastheren/ vindt u meer praktische informatie over gastheren en gastvrouwen voor het centrum.

Politiek forum 2 juli 2020

Op 2 juli is er vanaf 19.30 uur een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Tijdens het politiek forum van 2 juli komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

Concept woonvisie Winterswijk 2020 – 2025 (richtinggevend)
19.30 – 20.30 uur

Locatiekeuze nieuw bedrijventerrein (informatief)
20.45 – 21.45 uur

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt het politiek forum langs digitale weg gehouden. U kunt het live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Ter inzage tot en met 11 augustus

Ontwerp beleidsplan aardkundige waarden

Winterswijk is een geologisch unicum. Nergens anders in Europa is op zo’n korte afstand van elkaar zo’n diversiteit aan zeer oude bodemlagen vlak aan de oppervlakte te vinden. We hadden tot nu geen specifiek beleid voor onze aardkundige rijkdom. We doen te weinig in toeristisch-recreatief opzicht met veel bijzondere en soms zelfs unieke fenomenen in onze bodem. Met het vaststellen van dit beleidsplan en de uitvoeringsagenda gaan we de bijzondere waarden in onze bodem de aandacht geven die het verdient.

Belangrijke elementen

Het op de kaart zetten van Winterswijk als bijzonder landschap willen we bereiken door sterker in te zetten op een betere communicatie over de dragers van ons mooie landschap – de niet-levende natuur. Verder is het behouden en onderhouden van enkele van de meest bijzondere gebieden van belang, net als educatie en het versterken van de mogelijkheden tot beleving.

Uitvoeringsagenda

In de uitvoeringsagenda wordt een aantal projecten voorgesteld voor de komende jaren. Deze zijn vooral gericht op publieksbereik, benutting van aardkundige waarden en een betere inbedding van aardkundige waarden in integrale afwegingsprocessen.

Vragen?

Hebt u vragen of wilt u een toelichting dan kunt u contact opnemen met Kees Meinderts, e-mailadres kmeinderts@winterswijk.nl of telefonisch via nummer (0543) 543 543.

Inzien

Het ontwerpbeleid met uitvoeringsagenda kunt u vanaf 1 juli tot en met 11 augustus inzien op de website www.winterswijk.nl/cultuur,sport,vrijetijd/nationaallandschap. In deze periode kan iedereen zijn mening over het beleid en de uitvoeringsagenda kenbaar maken. Daarna wordt het definitieve beleid met uitvoeringsagenda opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In september neemt de gemeenteraad een besluit.

Winterswijk Drempelvrij kiest de belangrijkste projecten! 

Op vrijdagmiddag 19 juni startte de digitale bijeenkomst om uitvoeringsprojecten te kiezen. Bijna 30 deelnemers woonden deze bijeenkomst digitaal bij. De deelnemers zijn onder andere  ervaringsdeskundigen, professionals en direct betrokkenen bij Winterswijk Drempelvrij. Zij maakten deze middag een keuze uit de voorgestelde projecten. 

De werkgroepen presenteerden per thema de verschillende projecten. De deelnemers stemden na de presentaties op de projecten. Daarna werden de punten opgeteld. Van elk thema zijn de belangrijkste projecten gekozen. Tijdens de afsluiting reageerde wethouder Schepers enthousiast “Ik ben blij met deze ambitie. Winterswijk Drempelvrij is een prioriteit voor Winterswijk en we hebben elkaar nodig om verder te komen.”

Van elk thema zijn de belangrijkste projecten gekozen:

Werkgroep Werk, Inkomen en Dagbesteding

 1. De behoefte van de Meedoengroep is in beeld. Dit zijn mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die een bijstandsuitkering ontvangen.
 2. Er zijn meer werkgevers die mensen uit het doelgroepenregister in dienst nemen.
 3. Het beter in beeld brengen van Niet Uitkerings Ontvangers, dit zijn mensen die niet werken en ook geen uitkering ontvangen.

Werkgroep Wonen

 1. Format voor een integrale woonvorm voor verschillende doelgroepen.
 2. Handleiding met praktische tips voor startende initiatiefgroepen.
 3. Woonwensen onderzoek mensen met een lichamelijke beperking.

Werkgroep Toegankelijkheid

 1. Verbeteringen aanbrengen in de openbare ruimte zoals trottoirs en overhangend openbaar groen
 2. Realisatie van een openbaar invaliden toilet in het centrum.
 3. Het toegankelijker maken winkels en winkelstraten.

Hoe gaan we verder?
In de volgende fase bepalen we uit de top drie wat we kunnen uitvoeren. We beginnen uiteraard met nummer één. Hiermee maken wij al een kleine start voor de zomervakantie om dan in september weer volop aan de slag te gaan.

Meedenken en meedoen
Spreken bovenstaande projecten u aan en wilt u met ons meedoen? Stuur dan een mail naar iedereendoetmee@winterswijk.nl.

Vakantiegevoel in eigen tuin

Tijdens de vakantie trekken veel mensen de natuur in. Om heerlijk te genieten van de groene omgeving. Ook van uw eigen tuin kunt u zo’n fijne natuurlijke plek maken. Volgens ecoloog Jan Stronks uit Winterswijk heeft een groene tuin verschillende voordelen:

 • In een groene tuin is meer te beleven omdat bijvoorbeeld vlinders, vogels en kleine diersoorten als de egel er voedsel en schuilplekken vinden.
 • Een tuin met veel bloeiende inheemse planten die op de goede plek staan, kost niet veel tijd. Dus tijd over om te ontspannen in de tuin.
 • Veel biodiversiteit in de tuin zorgt voor minder eikenprocessierupsen in de eiken in de buurt. Diversiteit is namelijk gunstig voor de natuurlijke vijanden, zoals bijvoorbeeld de koolmees, van deze rupsen.
 • Groen zorgt voor een beter klimaat dan tegels en beton. In een groene tuin blijft het koeler tijdens de warme zomers. Bovendien beleeft u de seizoenen meer.
 • De oppervlakte van alle tuinen samen is groter dan de oppervlakte van natuurgebieden in Nederland. Het vergroenen van uw tuin heeft dus zeker impact.

Uw tuin vergroenen. Hoe dan?

Hoe meer planten en hoe gevarieerder de beplanting, hoe beter. Zet planten neer die lang bloeien en die nectar geven. Denk bijvoorbeeld aan de herfstaster, klimop, lavendel of een vlinderstruik. Zorg ook voor beschutte plekjes in de tuin met struiken, heggen en rommelhoekjes. Op www.duurzaamwinterswijk.nl/steenbreek kunt u meer informatie vinden over het vergroenen van uw tuin. Of vraag advies bij de lokale hovenier of het tuincentrum.

Al ruim 300 aanmeldingen voor de inkoopactie

Veel belangstelling voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen

Op 10 juni 2020 is in Winterswijk een grootschalige inkoopactie gestart voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen. Met deze actie helpt de gemeente ruim achtduizend woningeigenaren maatregelen te treffen die de energierekening verlagen.

Bij deze inkoopactie kopen woningeigenaren tegen gunstige voorwaarden en een aantrekkelijke prijs in. Inmiddels hebben ruim 300 woningeigenaren zich ingeschreven voor meer dan 500 maatregelen. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 31 juli 2020 vrijblijvend inschrijven op www.winstuitjewoning.nl/winterswijk.

Meeste aanvragen voor zonnepanelen

Inmiddels hebben ruim 200 woningeigenaren offertes ontvangen voor zonnepanelen. De zonnepanelen zijn populair omdat de prijzen van zonnepanelen de afgelopen jaren sterk zijn gedaald. Woningeigenaren verdienen de zonnepanelen in 6 tot 8 jaar terug en profiteren daarna nog ruim 20 jaar van groene stroom van eigen dak.

Woningeigenaren geadviseerd over isolatiemaatregelen

Al meer dan 140 woningeigenaren hebben voor isolatiemaatregelen een advies aan huis aangevraagd. Tijdens deze adviezen wordt in de spouwmuur en de kruipruimte onderzocht welke isolatiemaatregelen mogelijk zijn. Na deze opnames ontvangen de eigenaren de offertes vrijblijvend op maat.

Gemiddeld 30 procent subsidie bij twee isolatiemaatregelen

Voor huiseigenaren die twee -of meer- isolatiemaatregelen afnemen is gemiddeld 30% subsidie beschikbaar. De subsidie is beschikbaar voor onder andere spouwmuurisolatie, vloerisolatie en HR++ glas. Zonnepanelen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor deelnemers aan de inkoopactie wordt de gehele subsidieaanvraag uit handen genomen.

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

Deze inkoopactie is onderdeel van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Via de RRE regeling worden projecten opgezet om huiseigenaren te stimuleren tot (kleine) energiebesparende maatregelen in huis. Kijk voor meer informatie op www.duurzaamwinterswijk.nl/rre.

Verkiezing ruwe diamant Winterswijk

De ruwe diamanten van Winterswijk zijn bijzondere wederopbouwpanden in onze gemeente. Net als bij ruwe diamanten ziet nog niet iedereen de schoonheid van het erfgoed uit de wederopbouwperiode in. Om daar verandering in te brengen wordt in juli de verkiezing gehouden van ruwe diamanten in 11 Achterhoekse gemeenten.

Een nieuwe tijd

Sinds 2019 werken elf gemeenten in de Achterhoek samen in het project ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek’ waarin het bijzondere erfgoed uit de wederopbouwperiode in de schijnwerpers staat.

De Wederopbouwperiode (1945-1965) is een interessante periode uit onze geschiedenis. Het was een tijd van schaarste, maar ook van economische groei, welvaart, optimisme en vernieuwing. Nooit werd er in zo’n korte tijd zoveel gebouwd als in die tijd. De wederopbouwtijd krijgt echter vaak het etiket saai, lelijk, gezapig en braaf opgeplakt wanneer het de architectuur, stedenbouw en monumentale kunst betreft. Maar de wederopbouw bevat zoveel kwaliteit en bijzondere verhalen die de moeite waard zijn om te laten zien en te horen.

Nominaties ruwe diamant Winterswijk

In Winterswijk zijn de volgende gebouwen genomineerd:

* De Bomenbuurt

* Industrieweg 8 tot 14

* Gosselinkweg 6

* Morsestraat 31

* Plataanlaan 30

Stemmen

U kunt in juli stemmen op uw favoriete ruwe diamant! Ga naar de website nieuwetijdachterhoek.nl en stem op het gebouw in Winterswijk dat u het meeste aanspreekt.

Gezocht: nieuw lid voor de Wmo-raad

De wet maatschappelijke  ondersteuning (Wmo) is er op gericht dat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen in de maatschappij.  De Wmo is er voor iedereen: voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met een beperking. Dit ‘meedoen’ is ook te vertalen in meedenken en meepraten over het beleid. Dit gebeurt onder meer door de Wmo-raad. Meer informatie over de Wmo-raad kunt u lezen op de website van de gemeente Winterswijk: https://www.winterswijk.nl/Inwoners_Ondernemers/Zorg_jeugd_werk_onderwijs/Wmo_raad

De Wmo-raad is op zoek naar een nieuw lid

De Wmo-raad is specifiek op zoek naar een lid dat de volgende doelgroep vertegenwoordigt:

 • Inwoners met een verstandelijke beperking

Interesse?

Bent u geïnteresseerd om de Wmo-raad te ondersteunen? Laat dit ons uiterlijk 14 juli aanstaande per e-mail of brief weten. Geef in uw e-mail of brief tenminste aan wie u bent en wat uw motivatie is. U kunt uw e-mail sturen naar het secretariaat van de Wmo-raad via e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl U kunt uw interesse ook schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen t.a.v. secretariaat Wmo-raad, postbus 101, 7100 AC Winterswijk. 

Meer informatie?

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Bert Westra (voorzitter Wmo-raad) via telefoonnummer 06 – 53 23 60 16. Hij is ook te bereiken via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

Vrijwilligers Winterswijk Armoedevrij bedankt! 

Er zijn veel vrijwilligers actief om Winterswijk Armoedevrij te krijgen in 2040. Graag houden we hen steeds betrokken, ook in tijden van corona. We kunnen echt niet zonder hun inzet, betrokkenheid, enthousiaste en feedback. Om dat te onderstrepen, hebben we hen een bedankkaart met kleine attentie gestuurd, want we zijn trots op iedereen die zijn steentje bijdraagt. Mocht jij je ook inzetten voor Winterswijk Armoedevrij, maar heb je geen kaart ontvangen? Dat zouden we natuurlijk erg vervelend vinden. Laat het ons dan a.u.b. weten door een berichtje te sturen naar iedereendoetmee@winterswijk.nl

Gezamenlijke bijeenkomst

Op dinsdag 7 juli om 19.30 uur organiseren we een bijeenkomst voor alle belangstellenden. We praten jullie dan bij over de verzamelde ideeën, nieuwe plannen en de laatste ontwikkelingen. Meer informatie volgt op een later moment, maar houd deze datum alvast vrij!

Pas op met asbest

Is uw woning gebouwd vóór 1994? Misschien zit er dan asbest in uw huis of bijgebouw. Asbestvezels zijn gevaarlijk voor uw gezondheid als ze loskomen en worden ingeademd. Zoekt u daarom uit of er asbestrisico’s zijn voordat u gaat klussen, slopen of verbouwen. Schakel  hiervoor een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in. Dat bedrijf zorgt voor een rapport waarin staat of de situatie veilig of onveilig is en welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen.

Als particulier asbest verwijderen
Wilt u asbest verwijderen? Als particulier mag u maximaal 35 m2 aan asbesthoudend materiaal zelf weghalen. Dit is aan strenge regels gebonden en geldt alleen als het gaat om het verwijderen van:

 • geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende (dak)platen
 • asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

In alle andere gevallen mag u nooit zelf asbest verwijderen. U moet dit dan overlaten aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Hoge boetes
U kunt een hoge boete krijgen als u zelf asbest gaat verwijderen, terwijl dit niet is toegestaan. Het bedrag kan oplopen tot duizenden euro’s. Daarnaast kan de gemeente de werkzaamheden stilleggen en u verplichten om (vaak dure) maatregelen te treffen.

Meer informatie
Wilt u meer lezen over het veilig verwijderen van asbest? Op de websites van Milieu Centraal (www.milieucentraal.nl) en InfoMil (www.infomil.nl) vindt u veel informatie: artikelen, instructiefilmpjes en infographics. Op www.ascert.nl vindt  u gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven.

Kersten enige leverancier Wmo-hulpmiddelen 

Een aantal inwoners die via de gemeente gebruik maken van een hulpmiddel vanuit de Wmo, krijgt te maken met een nieuwe leverancier. Inwoners die voor het onderhoud of de levering van hun hulpmiddel contact hadden met het Hulpmiddelencentrum (HMC) krijgen vanaf 1 juli te maken met Kersten Hulpmiddelenspecialist. Voor inwoners verandert er weinig; alleen de contactgegevens worden anders. 

Faillissement HMC

De gemeente had per 1 november 2019 twee leveranciers gecontracteerd voor het leveren en onderhouden van hulpmiddelen vanuit de Wmo. Namelijk Hulpmiddelencentrum (HMC) en Kersten HulpmiddelenspecialistOnlangs is HMC failliet verklaart. Kersten Hulpmiddelenspecialist neemt de contracten van HMC over.

Indicatie blijft hetzelfde

Inwoners met een hulpmiddel van HMC kunnen dit hulpmiddel gewoon houden en blijven gebruiken. De indicatie blijft ook hetzelfde. Vanaf 1 juli 2020 zorgt Kersten voor al het onderhoud en de benodigde service. Inwoners met een hulpmiddel vanuit de Wmo die via HMC hun hulpmiddel geleverd kregen, ontvangen van Kersten een brief. In deze welkomstbrief staat onder meer de contactgegevens van de nieuwe leverancier.

Gemeente zorgt voor overdracht

Van de nieuwe klanten bij Kersten geeft de gemeente alle benodigde gegevens door aan deze nieuwe leverancier. Hierdoor weet Kersten precies welk hulpmiddel (of welke hulpmiddelen) inwoners hebben.

Enige leverancier

Kersten is nu de enige leverancier van hulpmiddelen in het kader van de Wmo voor de gemeente. Het contract met Kersten loopt tot in ieder geval 31 oktober 2023.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Roelvinkstraat en Spoorstraat

Op zaterdag 4 juli gelden in verband met de warenmarkt de volgende verkeersmaatregelen:

 • Roelvinkstraat afgesloten voor al het verkeer tussen de Dingstraat en Misterstraat
 • Spoorstraat afgesloten tussen de Roelvinkstraat en ingang parkeerterrein Spoorstraat
 • Het is verboden te parkeren op de langs- en haaksparkeervakken op de Roelvinkstraat. Hier geldt een wegsleepregeling 

Markt en Torenstraat

De Markt en Torenstraat zijn elk weekend van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur afgesloten. Deze maatregel geldt tot het einde van het terrasseizoen op 2 november.

Wooldstraat

In verband met meer ruimte voor de terrassen is fietsen op de Wooldstraat tussen de Torenstraat en Bril In Mode tot 2 november niet toegestaan.

Violenstraat

Tot en met vrijdag 10 juli geldt er door werkzaamheden eenrichtingsverkeer tussen de Seringenstraat en Asterstraat. Aan beide zijden van de weg is een parkeerverbod ingesteld.

Magnoliastraat

Tot en met vrijdag 17 juli gelden de volgende maatregelen:

 • Het is verboden te parkeren op de busparkeerplaats aan de Magnoliastraat ter hoogte van perceelnummer 6
 • De Bocheltsestraat tussen perceelnummer 56 en de Magnoliastraat is afgesloten voor verkeer

Gasthuisstraat

Tijdens de realisatie van het Vrijheidspark wordt tot en met 31 december 2020 het eenrichtingsverkeer op de Gasthuisstraat opgeheven. Het betreft hier voor het gedeelte tussen de Tuunterstraat en Jeugdkerkstraat. Tot en met vrijdag 3 juli is de Gasthuisstraat ter hoogte van de Jeugdkerkstraat in verband met aansluiting van riolering afgesloten voor al het verkeer. 

Jeugdkerkstraat

In verband met de realisatie van het Vrijheidspark is de Jeugdkerkstraat tot en met 31 juli afgesloten voor al het verkeer.

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 is een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg. De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg. De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld. 

Burgemeester Vlamstraat

In verband met de aanleg van een nieuw parkeerterrein is Burgemeester Vlamstraat tot ongeveer de eerste week van juli afgesloten. 

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg gedeeltelijk afgesloten. Het weggedeelte tussen de Vredenseweg en de Steengroeveweg gaat naar verwachting voor de bouwvakvakantie weer open. Het weggedeelte tussen de Steengroeveweg en de Laan van Hilbelink blijft tot nader bericht afgesloten. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Bürgerbus

Ter bescherming van de buschauffeurs voor het coronavirus rijdt de Bürgerbus tot en met 6 juli 2020 niet.

2 juli Politiek forum om 19.30 uur *
2 juli Spreekuur EUREGIO in Dinxperlo gaat niet door. Meer info: www.grensinfopunt.eu
7 juli Gezamenlijke bijeenkomst Winterswijk Armoedevrij *

 

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Column door bestuurder

Burgemeester Joris Bengevoord schrijft …

Houd vol!

In de afgelopen weken zijn de coronamaatregelen steeds verder versoepeld. Dat hebben wij met elkaar bereikt door ons goed aan de maatregelen te houden. Het aantal coronapatiënten is daardoor flink afgenomen en ook het aantal ziekenhuisopnames is sterk gedaald. Goed nieuws en een compliment voor alle Winterswijkers!

Tegelijkertijd zie ik dat het verzet tegen de coronamaatregelen groeit. Bij veel mensen begint het geduld op te raken en wordt het lontje korter naarmate de crisis langer duurt. We worden allemaal een beetje coronamoe.

Ik begrijp deze gevoelens heel goed. Maar ik wil ook oproepen tot verdraagzaamheid. Ik zou niets liever willen dan dat we ons normale leven weer kunnen oppakken. Terug naar de tijd van voor de crisis. Maar we leven helaas in een uitzonderlijke tijd waarin veel nog onbekend of onzeker is. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Zolang er geen medicijnen tegen het coronavirus zijn, blijven wij als samenleving kwetsbaar.

De afgelopen tijd heb ik u vaak opgeroepen om vol te houden met het naleven van de maatregelen. En dat blijf ik doen. We zullen een inspanning moeten blijven leveren en leren omgaan met de onzekerheden en de veranderingen van deze tijd. We moeten ons blijven houden aan de richtlijnen van het RIVM, onze handen blijven wassen en 1,5 meter afstand van elkaar houden.

We krijgen steeds meer ruimte, maar we moeten er wel verstandig mee omgaan. Er wordt een groter beroep gedaan op uw eigen verantwoordelijkheid. Onze handhavers en politieagenten zijn niet in staat om overal op de 1,5 meter te controleren, de samenleving is nu zelf aan zet! Het komt nu aan op ons doorzettingsvermogen. Dus houd vol en zet door! Samen verslaan we het coronavirus.

Ik wens u, ondanks alle beperkingen, toch een hele mooie zomer toe!

Gemeenteraadsbesluiten van 18 en 25 juni 2020

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 18 en 25 juni de volgende besluiten genomen.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Logistiek Centrum Obelink Vrijetijdsmarkt’ vast

De raad heeft het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld om de bouw van een logistiek centrum voor Obelink Vrijetijdsmarkt mogelijk te maken.

Raad steunt Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB met financiële bijdrage

De raad nam unaniem een motie aan om de Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB een eenmalige financiële bijdrage van 1.250 euro te geven voor het oprichten van een eigen cliëntenraad.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Vliertuin fase 2’ vast

Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal elf sociale huurwoningen voor De Woonplaats en maximaal vier (half)vrijstaande woningen aan de Vredenseweg mogelijk.

Raad stelt Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019 vast

Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019 geeft een actueel overzicht van de financiële resultaten en risico’s van de gemeentelijke grondexploitaties.

Raad stelt jaarstukken 2019 gemeente Winterswijk vast

De raad heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2019 van de gemeente Winterswijk vastgesteld.

Raad stelt gewijzigde verordeningen Marktgeld 2020 en Precariobelasting 2020 vast

De raad heeft op 14 mei 2020 een motie aangenomen om in het tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 geen marktgeld en precariobelasting (terrassen) te heffen vanwege de coronacrisis. De Verordening Marktgeld 2020 en Verordening Precariobelasting 2020 zijn hierop aangepast.

Raad stemt in met Programmabegroting Regio Achterhoek 2020

De raad heeft de Programmabegroting 2021 van de Regio Achterhoek voor kennisgeving aangenomen en besloten hierover geen zienswijzen naar voren te brengen.

Raad stemt in met wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek

De raad heeft het college van burgemeester en wethouders toestemming verleend om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek te wijzigen. Deze wijzigingen houden in dat de vergunningverlening voor ‘provinciale’ bedrijven bij één omgevingsdienst komt en het algemeen bestuur van de omgevingsdienst de bevoegdheid krijgt deelnemingen op te richten.

Raad stemt in met gefaseerde afbouw activiteitensubsidie Boogie Woogie

De raad behandelde een voorstel om te komen tot een toekomstbestendig Boogie Woogie. Bij dit agendapunt werden twee moties ingediend:

 • D66, CDA, VW dienden een motie in om bij de keuze van de producten uit de productencatalogus van Boogie Woogie een advies van verenigingen, gebruikers en Boogie Woogie toe voegen. Deze motie werd met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.
 • CDA, D66 en VW dienden een motie in om uiterlijk bij de behandeling van de kadernota in 2021 te komen met alternatieven voor de huisvestingskosten van Boogie Woogie. Ook deze motie werd met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.

Vervolgens werd het raadsvoorstel om de activiteitensubsidie voor Boogie Woogie niet in één keer te verlagen vanaf 2022, maar gefaseerd af te bouwen met 50.000 euro per jaar naar het gewenste niveau met ingang van 2023 unaniem aangenomen.

Raad stelt beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 vast

Bij de behandeling van het beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 dienden VVD, PvdA en CDA een amendement (wijzigingsvoorstel) in, zodat de eventuele kwijtschelding van (een deel van) lening bijvoorbeeld kan worden ingezet als onderdeel van een (werkaanvaardings)traject. Zowel het amendement als het raadsvoorstel over het beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 werden unaniem aangenomen.

Raad bespreekt Kadernota 2021

In de raadsvergadering van 18 en 25 juni stond de Kadernota 2021 centraal. De Kadernota vormt de basis voor het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024. Elke fractie gaf tijdens de vergadering zijn visie op de Kadernota. Daarbij werden de volgende moties (verzoeken aan het college) ingediend:

 • CDA en VW dienden een motie in om de initiatiefnemer van Terra Temporalis verschillende opties te onderzoeken om het bezoekerscentrum bij de steengroeve te realiseren. Deze motie werd met 8 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen.
 • VVD en D66 dienden een motie in om bij het opstellen van de begroting 2021-2024 een afwegingskader te hanteren om tot een structureel sluitende begroting te komen. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Raad verwerpt motie over stopzetten project terugvorderen gemeentegrond

De fracties van VW, CDA en D66 dienden een motie in om het project over het terugvorderen van gemeentelijke groenstroken tijdelijk stop te zetten. Deze motie werd met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.

Raad aanvaardt motie over het onderzoeken scenario’s voor de vormgeving van de zorg in de Oost-Achterhoek

De fracties van D66, VVD en VW dienden een motie in om samen met zorgpartijen en gemeenten in de Oost-Achterhoek te onderzoeken hoe de zorg in de Oost-Achterhoek in de toekomst kan worden vormgegeven en hoe de gemeente Winterswijk een onafhankelijk SKB kan faciliteren. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.