Grootste zonnepark

0
392
Foto: Public Domain Pictures from Pixabay

Winterswijk krijgt Nederlands grootste zonnepark

De landelijke overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2030 ruim 40 procent minder CO² uit te stoten ten opzichte van 1990. De gemeente Winterswijk gaat helemaal voortvarend te werk en heeft haar doelstellingen hoger gelegd. Winterswijk wil in 2030 vrijwel geheel energieneutraal zijn. Dit betekent dat alle CO²-uitstoot volledig gecompenseerd wordt.

Zonnepanelen zijn de oplossing
Winterswijk is het er over eens dat zonnepanelen een zeer grote bijdrage leveren aan het energieneutraal worden. Energie van zonnepanelen is geheel vrij van CO²-uitstoot. Wanneer het grootste gedeelte van de Winterswijkse huishoudens zonne-energie afneemt, dan is er al bijna geen uitstoot meer. De eventuele nog uitgestoten CO² is dan gemakkelijker en sneller te compenseren. In maart 2020 heeft de gemeenteraad van Winterswijk dan ook een vergunning afgegeven voor Zonnepark Masterveld. Totaal gaat het om een landbouwgebied van 78 hectare groot en dit wordt met ruim 250.000 zonnepanelen het grootste zonnepark van Nederland.

Anderhalve meter hoog
Wanneer een gemeente besluit een zonnepark aan te leggen, leidt dit vaak tot protesten van omwonenden. Niet dat zij het belang van zonne-energie niet zien, het is het uitzicht op een kil landschap van zonnepanelen dat weerstand oproept. Hiervoor is een oplossing gekomen. Solarcentury, het bedrijf dat de bouw van het zonnepark op zich neemt, heeft in overleg met de gemeente Winterswijk besloten dat de zonnepanelen maximaal anderhalve meter hoog worden gebouwd. Dit houdt in dat het mogelijk is om over het zonnepark heen te kijken, zonder dat zonnepanelen de horizon vervuilen. Het is ook nog eens mogelijk om de randen van het zonnepark te bedekken met lage bomen of struiken, zodat niemand meer iets van de zonnepanelen ziet.

Boeren zijn enthousiast
De grond die voor het zonnepark gebruikt wordt is landbouwgrond die van diverse boeren is aangekocht. In eerste instantie was er enige scepsis in de Winterswijkse gemeenteraad, vooral om dat landbouwgrond nuttige grond is. Maar toen de boeren benaderd werden, bleek dat zij enthousiast waren. Jarenlang is landbouwgrond door gemeentes en provincies onteigend voor woningbouw en vaak verdienden de boeren hier amper iets mee. De verkoop van landbouwgrond voor het zonnepark geeft de boeren nu de gelegenheid om meer te verdienen aan hun grond. Dit besefte de gemeenteraad ook, waardoor uiteindelijk de vergunning erdoor kwam.

Inwoners kunnen ook meehelpen
Ook inwoners van Winterswijk kunnen zonnepanelen kopen van het zonnepark. Dit is vooral handig voor inwoners die geen geschikt dak hebben om zelf zonnepanelen te leggen en die toch van zonne-energie willen profiteren. Wanneer inwoners zonnepanelen kopen dan krijgen zij hier korting op. Daarnaast krijgen de inwoners de mogelijkheid voor aankoop van obligaties. Zo kunnen inwoners in totaal voor 25 procent mede-eigenaar worden van het zonnepark.