Hogere medicatieveiligheid

0
383

SKB gaat voor nog hogere medicatieveiligheid

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is één van de eerste ziekenhuizen in Nederland die ziekenhuisbreed medicatie gaat verifiëren met het Medeye medicatieveiligheidssysteem. Met de invoering van dit systeem kunnen de patiënt- en medicatieveiligheid nog beter worden gegarandeerd.
De verpleegkundige laat de medicijnen scannen in het MedEye medicatieveiligheidssysteem. Een van de functies van het systeem is een 3D-scanner met geavanceerde software waarmee wordt gecontroleerd of de patiënt de juiste medicijnen krijgt. Op deze manier worden medicijnen nog zorgvuldiger uitgedeeld en toegediend. Ziekenhuisapotheker en voorzitter van de medicatiecommissie Arjan Bulsink vertelt: ‘’Voorheen vond de controle plaats door middel van barcodes, maar die zitten niet op alle medicatie, waardoor elektronische controle niet altijd mogelijk was. Het verder optimaliseren van de patiëntveiligheid en de efficiency waren uitgangspunten voor de aanschaf van het nieuwe systeem.’’

Dit innovatieve apparaat gaat na of de toe te dienen medicijnen overeenkomen met wat de arts heeft voorgeschreven. De controle met de MedEye vindt namelijk net voor de medicatietoediening, aan het bed van de patiënt, plaats. Hierbij wordt gecontroleerd of het om de juiste persoon, het correcte tijdstip en de juiste dosering van het juiste medicijn gaat. ‘‘Computers zijn beter in routinematige controles dan mensen, hoe hard ze ook hun best doen. Alle checks die plaats moeten vinden, kunnen nu computergestuurd gedaan worden,’’ aldus Arjan Bulsink. Door gebruik te maken van deze nieuwe technologie verbetert de medicijnverstrekking en nemen de patiënt- en medicatieveiligheid nog verder toe.