Hulp voor huurders

0
448

Hulp voor huurders bij problemen huurverhoging

De meeste huurders in Winterswijk gaan vanaf 1 juli meer betalen voor hun huurwoning bij een woningcorporatie, ondanks de coronacrisis. De gemiddelde verhoging bedraagt 2,6 procent. Aan huurders die in de financiële problemen komen wordt hulp op maat geboden. Zo kan de huur mogelijk worden bevroren of zelfs verlaagd. Er wordt per geval gekeken naar een passende oplossing.

Één gezamenlijke lijn
De woningcorporaties Wonion, Sité Woondiensten, ProWonen, De Woonplaats, IJsselland en Plavei hebben gekozen om een gezamenlijke lijn aan te houden bij de huurverhogingen. De corporaties geven aan dat huurverhogingen nodig zijn om de woningen toekomstbestendig te maken en om in de komende jaren nieuwe woningen te kunnen blijven bouwen. Wel begrijpen de corporaties dat de coronacri­sis grote gevolgen kan hebben voor de maatschappij en de huurders. Deze financiële gevolgen zijn op het moment nog niet te overzien. De coöperaties vinden het dan ook nog te vroeg voor gezamenlijke afspraken over het niet verhogen van de huren. Ook is het niet zo dat iedere huurder automatisch meer gaat betalen.

Contact opnemen
Huurders die te maken hebben met financiële problemen wordt opgeroepen niet te wachten, maar zo snel contact op te nemen met de eigen corporatie. Ook helpt bijvoorbeeld energie vergelijken voor huurders die zelf de nutsvoorzieningen betalen bij het verlagen van de maandlasten. Er zijn diverse mogelijkheden voor de corporaties om huurders persoonlijk tegemoet te komen, zoals het bevriezen of verlagen van de huur. Daarnaast heeft het rijk de huurtoeslag verruimd. Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen vaste inkomensgrenzen meer. Hoe hoger het inkomen is, hoe lager de huurtoeslag. De hoogte van het inkomen voor huurtoeslag hangt af van de huur, de leeftijd en de samenstelling van het huishouden. Met een proefberekening kan men controleren of er recht is op huurtoeslag. Hou hiervoor alvast de laatste aanslag inkomstenbelasting of de meest recente jaaropgave bij de hand en de huurbedragen van de woning.

Huurachterstanden lopen op
De grote corporaties merken dat het aantal mensen met huurachterstanden beetje bij beetje aan het oplopen is. Niet enkel bij de mensen die al achterstanden hadden, maar ook bij personen die normaliter nooit te laat zijn met de betalingen. Daarnaast verhuren veel corporaties ook ruimtes aan ondernemers. Het overgrote deel van de ondernemers zit in de knel en heeft de deuren moeten sluiten. Hierdoor zijn er geen of weinig inkomsten meer uit zakelijke verhuur. Ook in dit geval gaan de corporaties het gesprek met de huurders aan. Wanneer de situatie weer normaal is gaat er gekeken worden hoe de partijen hier samen verder uitkomen. Alle huurders bij een grote corporatie in Winterswijk krijgen voor 1 mei persoonlijk bericht van de corporaties over de huurprijs het komende jaar.