Iedereen doet mee

0
172

In het kader van de themaweek “IEDEREEN DOET MEE”, heeft het CDA-Winterswijk in samenwerking met het Graafschap-College op 7 februari een infomiddag georganiseerd.

In het gebouw van voormalig Middelbaar Landbouwschool aan de Haitsma Mulierweg zit nu “Sector Educatie & Participatie” gevestigd. Deze afdeling biedt hier aan nieuwe Nederlanders en statushouders de entreeopleiding, inburgering en ISK aan. ISK staat voor internationale schakel klas. Ook de gemeente Winterswijk biedt deze nieuwe Nederlanders verschillende mogelijkheden aan om mee te participeren.
Naast een aantal leden van het CDA, waren hierbij ook collega-raadsleden van de PvdA aanwezig. Ook ambtenaren van de Gemeente Winterswijk en medewerkers van Sociaal Team de Post waren van de partij. Hans Assink, Jose de Ruyter en Anja Reimert zijn als managers verantwoordelijk voor de verschillende opleidingen van deze afdeling. Na een openingswoord van CDA-lid Ismaël Johannis hebben ze samen met taaldocent Berta Migchelbrink de bezoekers van ontzettend interessante maar ook belangrijke informatie voorzien. We kunnen met z’n allen concluderen dat ook dit een belangrijk onderdeel is van de Winterswijkse samenleving. We moeten er dan ook voor zorgen dat deze jongeren de mogelijkheid krijgen om dit op een goede manier te doen. CDA-raadslid Wilma Elsinghorst en PvdA-raadslid Elvira Schepers hebben naar aanleiding van deze middag het initiatief genomen om jongeren van deze school uit te nodigen voor een kennismaking met de Winterswijkse politiek. Het CDA bedankt het Graafschapcollege voor deze middag.

Foto’s: Wilma Elsinghorst