Innovatieve dijkversterking

0
140
Bron: Waterschap Rijn en IJssel

Innovatieve dijkversterking langs Twentekanaal

De dijk aan de noordzijde van het Twentekanaal bij Zutphen wordt versterkt met innovatieve technieken. In de dijk wordt in totaal 1200 meter zanddicht, waterdoorlatend geotextiel onder de grond geplaatst. Met behulp van GPS en sensoren wordt gelijk gecontroleerd of het textiel goed, onbeschadigd en op de juiste diepte ligt. Vorige week, op vrijdag 29 maart, heeft de aannemer Van Den Herik de eerste 290 meter geotextiel succesvol geplaatst. De totale uitvoering neemt enkele weken in beslag.

Innovatieve dijkversterking
In het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel is gebleken dat o.a. een dijkverbetering noodzakelijk is langs het Twentekanaal nabij Zutphen, op het traject tussen de Gelderse IJssel en de sluis bij Eefde. Dit dijkverbeteringsproject is nu in uitvoering, waarbij het waterschap innovatieve technieken toepast om het “piping” mechanisme te voorkomen. Hierbij stroomt water via een zandlaag onder de dijk door en komt het achter de dijk weer omhoog. Hierdoor spoelt er onder de dijk zand weg, hetgeen kan leiden tot instabiliteit en het inzakken van de dijk.
Het werk bestaat uit het aanbrengen over een lengte van 1200 m van een verticaal zanddicht geotextiel aan de binnenkant van de dijk, in een smalle verticale sleuf van 5 m diepte. Dit geotextiel is water doorlatend maar houdt zand tegen. De innovatie zit in het feit dat dit geotextiel enerzijds ondergronds aangebracht wordt en anderzijds dat het aan te tonen is dat het tijdens het aanbrengen op de juiste diepte zit, onbeschadigd is en niet versmeerd is met klei. Tijdens de aanbestedingsprocedure vorig jaar hebben de drie inschrijvende marktpartijen hun machine en de nieuw ontwikkelde technieken eerst ter goedkeuring moeten demonstreren in het veld.

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Samen werken aan veilige dijken
Het innovatieve dijkproject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van de rijksoverheid en de waterschappen. In dit programma worden komende jaren meer dan 1.300 kilometer aan dijken in Nederland versterkt volgens strenge veiligheidsnormen, om voorbereid te zijn op de klimaatscenario’s van de toekomst.