Kleinschalig beekherstel

0
197
Dottinkrade Ratumsebeek - Bron: Wikipedia

Kleinschalig beekherstel Winterswijk Oost gestart

De aannemer, Timmerhuis Weg- en Waterbouw uit Vriezenveen, is gestart met de uitvoering van kleinschalige beekherstelwerkzaamheden in Winterswijk Oost. De werkzaamheden zullen volgens planning in maart 2019 gereed zijn.
De Ratumse Beek, de Willinkbeek, de Boven Slinge en de Osink-Bemersbeek zijn in het verleden lokaal vastgelegd met puinbestortingen en overige beschoeiingen om erosie van aangrenzende gronden te voorkomen. In het kader van de turboverkaveling Winterswijk Oost zijn op diverse locaties langs de beken gronden beschikbaar gekomen voor beekherstel. Het beekherstel bestaat uit aanpassingen van de beek, aantakken van een oude meander en het aanbrengen van beek begeleidende beplantingen. Verder zijn er trajecten geïnventariseerd om puinbestortingen en beschoeiingen te verwijderen.
De beken hebben op diverse locaties nog te weinig morfologische (vorm) variatie en er ontbreekt plaatselijk nog beek begeleidend bos met voldoende schaduw en bufferstroken langs de beken. Het creëren van meer morfologische variatie leidt tot een grotere diversiteit aan macrofauna en vissen, belangrijke aspecten voor een goed ontwikkelde waterkwaliteit en waterlichaam volgens de Kaderrichtlijn Water.

Willinkbeek Bron: Geldersch Landschap