Krediet De Storm

0
134

College vraagt gemeenteraad krediet voor vervanging dak theater De Storm

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor € 175.000 subsidie te verlenen aan theater De Storm voor het vervangen van de dakbedekking.

De dakbedekking van theater De Storm is dringend aan vervanging toe. Het aantal lekkages is de afgelopen jaar enorm toegenomen. Bij inspectie is zelfs gebleken dat rondom technische voorzieningen, waaronder de meterkast en trekkenwandbesturing het dak zwakke plekken heeft. Schade aan deze voorzieningen raakt direct aan de continuïteit van de bedrijfsvoering en leidt tot grotere financiële uitgaven. In de exploitatie van De Storm is op dit moment geen ruimte om voorzieningen te treffen voor het vervangen van het dak.

Financiën
In 2015 is De Storm een groot onderhoudstraject gestart. Een deel van het onderhoud heeft De Storm al uitgevoerd en gefinancierd. In de zomer van 2018 is de trekkenwand vervangen. De investering voor de vervanging van het dak met daarbij een investering voor de vervanging van de stoelen en de Rabobankzaal is gezien de financiële positie van De Storm niet verantwoord. Het doorschuiven van één van de investeringen naar de toekomst zorgt, gezien de bestaande rente- en aflossingsverplichtingen, niet tot een financieel haalbare oplossing. “De Storm is een belangrijke voorziening in Winterswijk. Niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor bezoekers uit de regio. Daarom stellen we de raad voor om de lasten voor het vervangen van het dak op ons te nemen”, zegt wethouder Wim Aalderink.

Duurzaamheid
De gemeente Winterswijk heeft zich als doel gesteld om in 2030 energieneutraal te zijn. Om deze doelstelling te halen moet er zoveel mogelijk zonnepanelen geplaatst worden. Het dak van De Storm bevat een groot oppervlak. Voorwaarde om de subsidie te verlenen is dan ook dat het dak beschikbaar is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Motie gemeenteraad
De voorwaarde voor het beschikbaar houden voor het plaatsen van zonnepanelen sluit mooi aan bij de motie die op 18 april 2019 door de gemeenteraad van Winterswijk is aangenomen. In die motie verzocht de raad het college van burgemeester en wethouders om met een voorstel te komen hoe en op welke wijze bij de nieuwe ontwikkeling van bedrijventerrein, ondernemers zoveel mogelijk te bewegen zijn om zonnepanelen op hun daken te leggen.