Lintjesregen 2019

0
420

Dertien Winterswijkers krijgen Koninklijke onderscheiding

Burgemeester Joris Bengevoord heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een recordaantal Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Maar liefst dertien Winterswijkers kregen vrijdag in Theater De Storm een lintje opgespeld. Elf personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Herman Beijers (73) zet zich al meer dan veertig jaar in voor de voetbalsport in Oost-Nederland. Al op jonge leeftijd begon hij als trainer bij diverse voetbalverenigingen. Als jeugdscout voor de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) heeft hij zich dertig jaar beziggehouden met het opsporen van jeugdig voetbaltalent in de regio. Ook trainde hij veertig jaar lang de scouts van de KNVB. In 2017 ontving hij de gouden KNVB-waarderingsspeld voor veertig jaar trouwe dienst als vrijwilliger.

Wim Rensink (79) is al meer twintig jaar actief als vrijwilliger bij het bedrijf Rosenhaege Living Gardens in Winterswijk Kotten. Hij heeft veel tijd en energie gestoken in de opstart en ontwikkeling van het bedrijf, dat inmiddels is uitgegroeid tot een prachtige locatie in het Nationaal Landschap Winterswijk. Bezoekers kunnen hier proeven van het Engelse landleven door de inspirerende tuinen, het Keltisch koffiehuis en de vele evenementen die worden georganiseerd. Daarnaast is Wim Rensink sinds 2001 actief als mantelzorger voor vier gezinnen in Winterswijk.

Hans Jager (72) vervult al ruim dertig jaar diverse functies binnen het bestuur van voetbalvereniging FC Winterswijk (voorheen VV Winterwijk). Als lid van de fusiecommissie speelde hij een belangrijke rol bij de fusie van de Winterswijkse voetbalverenigingen WVC, SKVW en VV Winterswijk tot FC Winterswijk. Verder is hij twintig jaar actief geweest als bestuurslid bij de KNVB.

Jetske Dierdorp-Veenhuis (63) heeft zich als voorzitter van de Kerkenraad sterk gemaakt voor het behoud en onderhoud van de monumentale Doopsgezinde Kerk (De Vermaning) in Winterswijk. Zij heeft ervoor gezorgd dat er behalve kerkdiensten ook regelmatig prachtige kleinschalige concerten, literaire avonden, debatten en kinderactiviteiten worden georganiseerd. Verder is zij sinds 1994 bestuurslid van de Vereeniging Volksfeest Winterswijk en sinds 1998 bestuurslid/vrijwilliger van de Vereniging Waddenvakanties.

Jeanet te Brummelstroete (52) is al sinds 1987 actief voor de Winterswijkse Ruiter- & Ponyclub. In deze periode heeft zij diverse bestuursfuncties vervuld, maar is zij ook betrokken geweest bij de lesindeling, de organisatie van het jaarlijkse concours en de springwedstrijden, sponsorwerving en andere werkzaamheden binnen de vereniging. Daarnaast heeft zij meer dan twintig jaar mantelzorg verleend aan twee Winterswijkse families.

Günter Buhck (77) heeft een lange staat van dienst als vrijwilliger bij diverse Winterswijkse organisaties. Al sinds 1960 is hij actief voor Scouting Winterswijk, waarvan hij ook erebestuurslid is. Daarnaast is hij sinds 1979 bestuurslid van de EHBO-vereniging Winterswijk. Als eigenaar van Galerie Koempoelan helpt hij sinds 1988 jonge kunstenaars door het bieden van expositieruimte. Verder vangt hij als pleegouder sinds 2011 jongeren op van jeugdhulpverleningsinstelling Lindenhout. Ook is hij sinds 2011 actief als vrijwilliger bij het Steengroeve Theater Winterswijk.

Ed Grotenhuis (72) is al dertig jaar voorzitter en nog veel langer lid van de KNNV Vereniging voor veldbiologie afdeling Oost Achterhoek. Naast zijn bestuursfunctie leidt hij natuurexcursies en werkt hij mee aan natuurbeheer met diverse organisaties, zoals Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap & Kasteelen. Sinds 2003 is hij actief als excursieleider en organisator van bustochten bij vereniging Het Museum. Verder is hij sinds 2009 vicevoorzitter van de stichting Vrienden van de Jacobskerk, waar hij ook rondleidingen verzorgt voor bezoekers van de kerk.

Gerard Halverkans (76) is sinds 2003 actief als vrijwilliger bij speeltuinvereniging Hakkelerkamp. Hij waakt daar over de veiligheid van de kinderen, lost problemen tussen de kinderen op, helpt bij het onderhoud van de speeltuin en is actief bij de ledenwerving. Ook speelt hij altijd een actieve rol bij de viering van de opening van het speeltuinseizoen (Opa Klarendag). In 2005 heeft hij een biljartclub opgericht bij verpleeghuis Vredense Hof.

Willy Oonk-Pampiermole (77) zet zich al vele jaren in als vrijwilligster voor diverse organisaties in Winterswijk. Sinds 1993 is zij penningmeester bij cultuurcentrum Boogie Woogie. Daar zet zij zich ook in voor alle lief- en leedactiviteiten van het Vrije Tijds Orkest. Sinds 2000 is zij coördinator van de FNV Belastingwerkgroep “Winterswijk” en is zij het aanspreekpunt voor andere vrijwilligers en FNV-leden. Daarnaast is zij sinds 2015 als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van activiteiten van Den Pollewik, een 50+ woongroep met 32 appartementen.

Jopie Schreurs (78) is sinds 2001 actief als vrijwilligster bij KNNV Vereniging voor veldbiologie Oost Achterhoek en sinds 2004 ook bij de Vereniging Natuurmonumenten Achterhoek. Sinds 2013 is zij ook betrokken bij het beheer en onderhoud van de natuurterreinen in de oostelijke Achterhoek die eigendom zijn van de Van der Lugt Stichting. Daarnaast is zij sinds 2001 vrijwilligster bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, waar zij meehelpt bij de organisatie van diverse activiteiten voor bewoners (o.a. jaarlijkse vierdaagse). Verder is zij elke schoolweek aanwezig op het Gerrit Komrij College (GKC). Zij vangt als toezichthouder onder andere uit de klas gestuurde leerlingen op.

Hans Tenbergen (59) nam in 1990 het initiatief tot de oprichting van de website www.oudwinterswijk.nl, waarop de geschiedenis van Winterswijk digitaal wordt vastgelegd. De website is zeer succesvol en wordt veel bezocht. Vanwege de kwaliteit en het maatschappelijk belang van de website Oud-Winterswijk kreeg Tenbergen in 2017 de Geschiedenis Onlineprijs in de Koninklijke Bibliotheek. De geldprijs die hij hiervoor ontving, schonk hij aan de oprichting van het Phoenix-monument, ter nagedachtenis aan de in 1847 op Lake Michigan vergane stoomboot Phoenix, waarbij 74 Winterswijkse emigranten om het leven kwamen.

Bron: Gemeente Winterswijk

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Kip (60) heeft vanaf 1993 op vrijwillige basis tal van bestuursfuncties vervuld. Hij speelde een belangrijke rol bij de oprichting en het beheer van het Nationaal Lindenarboretum in Winterswijk-Corle, waarvan hij sinds 1993 bestuurslid is. Sinds 1994 is hij actief als bestuurslid bij de Vereeniging Volksfeest Winterswijk. Daarnaast is hij sinds 1995 voorzitter van de Stichting ter Bevordering Technisch Onderwijs Oost-Achterhoek. Van 1995 tot 2008 was hij bestuurslid Junior kamer Oost-Achterhoek en Junior Chamber International. Van 2005 tot 2016 was hij bestuurslid van de Ondernemerskring Winterswijk (OWIN). Ook is hij sinds 2008 vicevoorzitter van de Golf- en Countryclub Winterswijk. Verder presenteert hij al meer dan tien jaar de “Tip van Kip” bij RTV Slingeland. De Tip van Kip bestaat uit energiebesparingsadviezen die om de drie weken op de zaterdagochtend te horen zijn in het programma “Pluk de dag”.

Harrie Garritsen (68) was van 1972 tot 2016 bestuurslid van gymnastiekvereniging Penta Winterswijk. Hij was de drijvende kracht achter de realisatie van de turnhal in Winterswijk en begeleidde het fusieproces dat resulteerde tot het samengaan van vijf gymnastiekverenigingen tot één vereniging. Garritsen is sinds 2006 actief als bestuurslid district Oost en sinds 2015 ook als bondsraadslid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Sinds 2007 is hij lid van Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) van lokale omroep RTV Slingeland. Verder is Harrie Garritsen sinds 2015 actief als manager en onbezoldigd vrijwilliger van de stichting De Winterswijkse Uitdaging, de ‘sociale verbinder’ tussen maatschappelijke organisaties en het Winterswijkse bedrijfsleven.

Bron: Gemeente Winterswijk