Maarten Hollander nieuwe raadsgriffier

0
383

De gemeenteraad van Winterswijk heeft Maarten Hollander benoemd tot nieuwe raadsgriffier. De benoeming vond plaats tijdens de raadsvergadering op donderdag 29 juni in het raadhuis.

Maarten Hollander (35) is met ingang van 1 september benoemd tot plaatsvervangend raadsgriffier voor de periode van een maand en met ingang van 1 oktober tot raadsgriffier. Hij volgt Jan Eppinga op die per 1 oktober met pensioen gaat. Maarten Hollander is sinds 2012 werkzaam als raadsadviseur / plaatsvervangend raadsgriffier bij de gemeente Almelo. Daarvoor werkte hij vijf jaar bij deze gemeente als juridisch medewerker op het gebied ruimtelijke ordening en milieu. Op dit moment is hij ook nog actief als gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeente Hengelo (Ov.). Deze functie legt hij neer na zijn benoeming tot raadsgriffier. Hollander studeerde Bestuurskunde en Overheidsmanagement aan de Saxion Hogeschool in Enschede.

De raadsgriffier is eindverantwoordelijk voor de organisatie rondom de gemeenteraad, is aanwezig bij de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken, ondertekent samen met de voorzitter de stukken die van de raad uitgaan en stuurt de griffie aan. De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan.