Nationale Ouderendag dit jaar ook in Winterswijk

0
1635

Op vrijdag 6 oktober is het Nationale Ouderendag. In heel Nederland worden die dag ouderen blij gemaakt door hun wensen in vervulling te laten gaan. Ook in Winterswijk hebben een aantal organisaties de handen ineengeslagen om die dag ouderen in het zonnetje te zetten. De organisaties die betrokken zijn bij de Winterswijkse Ouderendag zijn de Winterswijkse Uitdaging, diverse ouderenbonden, Stichting Marga Klompé en De Post (WMO-plus loket). Harrie Garritsen van initiatiefnemer de Winterswijkse Uitdaging: “Winterswijk doet dit jaar voor het eerst mee. Begin maart hadden we een gesprek met de organisatie van de Nationale Ouderendag. Daardoor zijn we zo enthousiast geworden dat we contact hebben gezocht met de andere organisaties, en zo is het balletje gaan rollen.”

Vrijwilligers helpen
Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om een dagje uit te gaan of familie te bezoeken. Voor ouderen is dit lang niet altijd het geval. Door afnemende mobiliteit en een kleiner wordend sociaal netwerk, worden dergelijke uitjes moeilijker. Op Nationale Ouderendag staat daarom de wens of de behoefte van een oudere centraal. Op deze jaarlijks terugkerende eerste vrijdag in oktober vervullen vrijwilligers wensen van ouderen. Wensen waarvoor in onze huidige maatschappij niet altijd ruimte is, maar die vaak makkelijk ingewilligd kunnen worden.

Veelal kleine wensen
Ouderen kunnen hun wens via de wenskaart aanleveren. Om wat voor wensen het gaat? Harrie: “Van andere steden die al langer meedoen aan de Ouderendag weten we dat het vaak om kleine wensen gaat, zoals een ijsje eten op een terras, een bloemetje kopen, op bezoek gaan bij familie of naar de begraafplaats om het graf van een dierbare te bezoeken. Dat moet met de inzet van diverse vrijwilligers toch lukken!”

Voorwaarden
Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de wens die een oudere mag indienen. Zo mogen er nagenoeg geen kosten aan zijn verbonden. De organisatie beoordeelt alle ingezonden wensen. Harrie: “We nemen contact op met de oudere om de wens af te stemmen en om te vertellen hoe het dan verder gaat. We zijn erg benieuwd en hopen op veel aanmeldingen!”

Aanmelden
Wie een wens wil aanmelden, moet de wenskaart uiterlijk 13 september aanleveren. De wenskaart is te downloaden op de website van de Winterswijkse Uitdaging: http://www.winterswijkseuitdaging.nl/activiteiten/ouderendag/, maar kan ook worden opgevraagd bij Harrie Garritsen via tel.nr. 0543-21 80 00 of door een e-mail te sturen naar winterswijk@nationaleouderendag.nl.

De vrijwilligers van de Winterswijkse Uitdaging. Foto: Tanja Bouwhuis