Nieuw uitvoeringsplan algemene begraafplaats

0
954

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw uitvoeringsplan voor de algemene begraafplaats opgesteld. De afgelopen jaren zijn gekenmerkt door een afname van het aantal begrafenissen. De kostendekkendheid van de algemene begraafplaats staat hiermee onder druk. Om hier verandering in te brengen is er een uitvoeringsplan opgesteld. Door de uitvoering van deze acties zal de uitstraling en mogelijkheden voor wat betreft begraven en asbijzettingen de begraafplaats een positieve boost geven zodat de begraafplaats ook in de toekomst een belangrijke rol blijft spelen als plek voor het gedenken van overledenen in Winterwijk.

De meest belangrijke actiepunten zijn de volgende:

Het aanbod asbestemmingsmogelijkheden uitbreiden
Het percentage crematies in de gemeente Winterswijk is hoog, meer dan 65%. Dit betekent dat er een grote vraag is naar asbestemmingsmogelijkheden. Om hieraan te kunnen voldoen zal het huidige aanbod uitgebreid moeten worden. Allereerst zal er gestart worden met het bouwen van nieuwe urnenmuren. Ook de verdere inrichting van de  begraafplaats zal zich vanaf nu met name richten op het bouwen van nieuwe asbestemmingsmogelijkheden. Dit betekent dat er nieuwe themavelden komen voor het bijzetten van as, zoals bijvoorbeeld rotstuinen en waterurnen.

Versoepelen van regelgeving
De huidige regels bieden weinig mogelijkheden voor individuele wensen. De huidige regelgeving moet worden aangepast, zodat burgers zoveel mogelijk keuze krijgen binnen wat wettelijk mogelijk is. Denk hierbij aan de termijnen van uitgifte van graven en de versoepeling van betaalmogelijkheden.

Inspelen op nieuwe trends op het gebied van begraven/ bijzetten van as
Vanuit de islamitische gemeenschap is de wens geuit om islamitisch begraven mogelijk te maken omdat steeds meer moslims behoefte hebben aan een gedenkplek in Nederland. Op de begraafplaats zal dan ook een deel worden vrijgemaakt voor islamitisch begraven. Tot slot is op dit moment in Nederland veel vraag naar natuurbegraven. Om hierop in te spelen wil de gemeente in de toekomst een nabijgelegen stukje bos bij de begraafplaats betrekken. Hiervoor is dan wel een bestemmingsplanwijziging nodig. Deze procedure is nu nog niet in gang gezet.

Groot aantal overledenen niet begraven of bijgezet op de algemene begraafplaats Winterswijk
In Winterswijk is het aantal begravingen al teruggelopen tot ongeveer 35%. Opvallend is dat een groot aantal overledenen niet op de algemene begraafplaats in Winterswijk is begraven of bijgezet. In 2014 bijvoorbeeld is maar 1/3 van het aantal overledenen in Winterswijk begraven of bijgezet.

Soort 2010 2011 2012 2013 2014
Aantal overleden Winterswijkers 328 294 288 285 299
Begrafenissen 102 98 83 85 69
Bijzetten van urnen 20 25 27 13 22
Verstrooien van as 33 22 18 23 16

Een oorzaak is dat slechts een zeer gering aandeel van de asbestemmingen van de crematies die elders (voornamelijk in Aalten) plaatsvinden terug komt naar de algemene begraafplaats in Winterswijk. Winterswijkse begrafenisondernemers gaan veelal voor crematies naar Aalten. Daar wordt de klant (door het crematorium) een totaalpakket aangeboden voor cremeren en ter plaatse bijzetten/verstrooien etc. Waarom de as niet terug wordt genomen naar Winterswijk is volgens de deelnemers van de workshop niet helemaal duidelijk maar volgens hen komt dit mede door de onbekendheid en het geringe aanbod van de asbestemmingen op de algemene begraafplaats Winterswijk en het idee dat bijzetting van as in Winterswijk duur is. In dit kader is het van belang dat de gemeente Winterswijk ook begraafmogelijkheden biedt die concurrerend zijn met cremeren.

Wat zijn de kosten voor het beheer van de begraafplaats? De jaarlijkse kosten van het beheer voor de begraafplaats bedragen circa € 336.000. Deze kosten hebben betrekking op gebouwen, ambtelijke personeelskosten, onderhoud en begraven.

Wat is de capaciteit van de begraafplaats? De begraafplaats beschikt over circa 10.000 plaatsen.

Hoeveel graven zijn nu bezet? Op dit moment zijn circa 5.500 graven bezet (dit betreft graven en urnenplaatsen).