Nieuwe bestemming voor oude ambachtsschool

0
534

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de planontwikkeling voor de voormalige ambachtsschool aan de Prins Hendrikstraat 12. In het statige hoofdgebouw aan de Prins Hendrikstraat wordt een kleinschalige woonzorgvoorziening gevestigd voor mensen met dementie. In de technieklokalen aan de Tricotzijde komen maximaal tien starters-/kluswoningen. De tussenliggende delen van het gebouw worden gesloopt.

Vanaf 2012 is gezocht naar een nieuwe bestemming voor de voormalige ambachtsschool. Die moest passen bij de mooie en rustige (woon)omgeving waarin het gebouw is gesitueerd. Er is rekening gehouden met de nadrukkelijke wens van de buurtbewoners dat het statige hoofdgebouw aan de Prins Hendrikstraat behouden blijft. Ook is rekening gehouden met verkeersaantrekkende werking en parkeerdruk. Die zijn bij de nieuwe functies laag. Bovendien vindt de verkeersontsluiting voor het plan plaats via de Groenloseweg.

Een verrassende combinatie
De combinatie van een kleinschalige woonzorgvoorziening en tien starters-/kluswoningen is verrassend. De woonzorgvoorziening van Dagelijks Leven biedt plaats aan twintig bewoners. Iedere bewoner heeft z’n eigen studio met douche en toilet. De bewoners worden 24 uur per dag, 7 dagen per week ondersteund door een vast en professioneel team dat onder leiding staat van een verpleegkundige. De vraag naar woonzorgplaatsen voor mensen met dementie neemt snel toe. Dagelijks Leven speelt met het plan voor hun Prins Hendrikhuis tijdig in op de stijgende vraag.
advicusAdVicus Projectontwikkeling heeft ervaring in het transformeren en hergebruiken van voormalige scholen en fabrieken. AdVicus gaat in de voormalige technieklokalen aan de Tricotzijde starters-/kluswoningen realiseren. Het gebouw wordt verduurzaamd (A/A++ label) en biedt ruimte aan maximaal tien woningen. De basisvariant van de woningen is betaalbaar voor starters. De woningen kunnen in verschillende afmetingen en naar keuze casco of sleutelklaar opgeleverd worden. Klussers kunnen daardoor flink op de kosten besparen.

Tricotpark nóg mooier
Ook het Tricotpark profiteert van het nieuwe plan. De gemeente neemt het Tricotpark over van De Woonplaats. Het park krijgt een kwaliteitsimpuls door onder andere een gedeelte van het parkeerterrein dat tegen de technieklokalen ligt te verplaatsen naar de zuidzijde van het gebied. Alle parkeerplaatsen in het gebied worden openbaar. Door de herinrichting ontstaat een gebied met een hoge stedenbouwkundige kwaliteit. Bovendien wordt de historische samenhang tussen de voormalige Ticotfabriek en de voormalige ambachtsschool versterkt.

ambachtsschoolWat moet er nog gebeuren?
Voor de realisatie van dit plan moet ontheffing van het bestemmingsplan ‘Kom Winterswijk 2011’ worden verleend voor het gewijzigde gebruik van de gebouwen. Om snel te kunnen starten met de werkzaamheden wordt de ontheffingsprocedure vooruitlopend op de aanvragen omgevingsvergunning doorlopen. Het is de bedoeling dat in september wordt gestart met de asbestsanering en sloopwerkzaamheden. Die werkzaamheden zullen ongeveer twee maanden duren. De woonzorgvoorziening en starters-/kluswoningen kunnen in het voorjaar van 2017 klaar zijn voor de eerste bewoners.