Open brief gemeenteraad

0
300
SKB - Hal

Aan de medisch specialisten van het SKB
Stichting Behoud SKB
Raad van bestuur en Raad van Toezicht Santiz
Bewoners regio Achterhoek

Betreft: Open brief n.a.v. uitkomst enquête onder medisch specialisten SKB

Winterswijk, 14 april 2020

Vorige week bereikte ons het bericht dat de medisch specialisten van het SKB zich in grote meerderheid (85%) hebben uitgesproken tegen een fusie met het Slingeland ziekenhuis. Het vertrouwen in Santiz als overkoepelend bestuur van beide ziekenhuizen is te zeer geschaad. Immers, de voorgestelde beleidskeuzes van Santiz gaan geenszins uit van twee volwaardige ziekenhuizen en het bestuur stelt zich allesbehalve transparant op.

De gezamenlijke fracties van de gemeenteraad van Winterswijk willen via deze open brief laten weten volledig achter de keuze van de medisch specialisten te staan.

De beste garantie voor twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek is dat beide ziekenhuizen met een eigen volwaardige organisatie kunnen opereren, die volledig beslissingsbevoegd is inzake beleid, financiën en toekomstperspectief. Vanuit die zelfstandigheid kan de verdere samenwerking in gelijkwaardigheid vorm krijgen, zonder angst dat de ene partij de ander tekort doet. Dit betekent ook dat beide ziekenhuizen hun eigen medische staf, OR en cliëntenraad georganiseerd dienen te hebben.

Wij wensen betrokkenen wijsheid en doorzettingsvermogen bij de realisatie van de bestuurlijke zelfstandigheid van beide ziekenhuizen.

Dit alles in het besef dat de huidige coronacrisis alle aandacht opslorpt en ook voorrang moet krijgen. Maar ons ook met de neus op het feit drukt hoe belangrijk het SKB als volwaardig ziekenhuis is voor de regio. Wij danken de medische staf en het verdere personeel dan ook van harte voor hun geweldige inzet in het bestrijden van deze crisis.

Met vriendelijke groet,
De gezamenlijke raadsfracties
Gemeente Winterswijk

PS: we vinden de publieke steun voor het SKB-personeel zo belangrijk, dat we de raadsfracties in de regio en belanghebbende instellingen uitnodigen omn eenzelfde signaal af te geven!