Open dag De Esch

0
325

Steeds meer belangstelling voor vrije school.

Zaterdag 11 februari van 10 tot 12 uur open dag vrije basisschool De Esch
Vrije basisschool de Esch aan de Rusthuisstraat is een school met een duidelijke pedagogische visie. Het werken met hoofd, hart en handen en het leren door ervaren en beleven staat voorop. Voor kleuters betekent dat dat ze de ruimte krijgen nog wat langer kind te zijn en dat ze leren door te spelen. Het is een onderwijsvorm die in populariteit groeit. Om belangstellenden te informeren, is er op 11 februari een open dag. In het hele land kiezen steeds meer mensen kiezen de vrijeschool voor hun kind. In grote steden moeten kinderen al een aantal jaar van tevoren aangemeld worden voor de kleuterklas.
Klassen raken voller en op een aantal plekken zijn nieuwe vrijescholen gebouwd. Waar andere scholen kampen met krimp, ziet basisschool De Esch in Winterswijk het aantal leerlingen dit jaar toenemen. De kleuterklas is met zesentwintig leerlingen bijna vol. ,,Dit jaar raakt de kleuterklas vol. In het het nieuwe schooljaar ontstaat daar weer ruimte. Het is verstandig kleuters zo snel mogelijk aan te melden”, vertelt Joke Rebel, directeur van De Esch. ,,Ook leerlingen die nu op een andere school in Winterswijk of in een buurgemeente in een hogere groep zitten, kunnen bij ons instromen.” Om ouders te informeren over het onderwijs op De Esch is er op zaterdag 11 februari een Open Dag.

Open dag
Tijdens die Open Dag die tussen 10 tot 12 uur plaatsvindt, kunnen ouders sfeer proeven en vragen stellen aan leerlingen, ouders en leerkrachten. De kleine school aan de Rusthuisstraat heeft als uitgangspunt dat kennis opdoen even belangrijk is als een positief zelfbeeld ontwikkelen, zodat kinderen later zelfstandig en creatief met de vragen van het leven om kunnen gaan. Met durf en zelfvertrouwen. Ze leren zelfstandig te zijn, maar ook kunnen zorgen voor de mensen om hem heen.
,,Kinderen leren hier plezier te houden in leren, ze ontwikkelen sociale vaardigheden en krijgen een positief zelfbeeld”, licht Rebel toe. ,,Op deze manier kunnen de kinderen later zelfstandig en creatief met de vragen van het leven om gaan en durven ze te vertrouwen op zichzelf.”

Goede resultaten
De naam vrijeschool kan verwarring veroorzaken. Het betekent niet dat de kinderen op een vrijeschool vrij zijn te doen en laten wat ze willen. De vrijeschool houdt zich net als andere basisscholen aan de door de overheid geformuleerde doelen voor het basisonderwijs. Het verschil zit in de manier waarop kinderen leren, meer gericht op ervaren, voelen en beleven. ,,De resultaten van het vrijeschoolonderwijs zijn goed en het uitstroomniveau is boven het landelijk gemiddelde”, benadrukt Rebel. www.deesch.nl