Open dagen De Esch

0
395

Open dag, – avond en inloopochtend vrije basisschool De Esch
Vrije basisschool de Esch aan de Rusthuisstraat is een school met een duidelijke pedagogische visie. Het werken met hoofd, hart en handen en het leren door ervaren en beleven staat voorop. Voor kleuters betekent dat dat ze de ruimte krijgen nog wat langer kind te zijn en dat ze leren door te spelen. Het is een onderwijsvorm die in populariteit groeit. Om belangstellenden te informeren organiseert de school tussen 8 en 12 oktober een open dag, open avond en inloopochtend.
,,De belangstelling voor het vrijeschoolonderwijs neemt toe,” Joke Rebel, directeur van De Esch toe. ,,Wij merken dat nu vooral door toename van het aantal leerlingen in de kleuterklas, maar leerlingen kunnen ook in andere klassen, zoals de groepen bij ons genoemd worden, instromen. Om ouders gelegenheid te geven, kennis met onze school te maken, organiseren wij een aantal informatiemomenten.”

Informatiemomenten
de-eschDie momenten zijn een open dag op zaterdag 8 oktober van 10 tot 12 uur, een open avond op woensdag 12 oktober van 19.00 tot 20.30 uur en een inloopochtend op donderdag 13 oktober tussen 9.00 tot 10.00 uur waar ouders delen van lessen kunnen volgen en de sfeer in school kunnen proeven. ,,Tijdens de open dag zijn leerlingen, leerkrachten en ouders aanwezig om over de school te vertellen”, licht Rebel toe. ,,Onze school heeft overigens regionale aantrekkingskracht. Leerlingen komen uit Winterswijk maar ook uit omliggende gemeenten.”

Goede resultaten
De naam vrijeschool kan verwarring veroorzaken. Het betekent niet dat de kinderen op een vrijeschool vrij zijn te doen en laten wat ze willen. De vrijeschool houdt zich net als andere basisscholen aan de door de overheid geformuleerde doelen voor het basisonderwijs. Het verschil zit in de manier waarop kinderen leren, meer gericht op ervaren, voelen en beleven. ,,De resultaten van het vrijeschoolonderwijs zijn goed en het uitstroomniveau is boven het landelijk gemiddelde”, benadrukt Rebel.

Positief zelfbeeld
De kleine school aan de Rusthuisstraat heeft als uitgangspunt dat kennis opdoen even belangrijk is als een positief zelfbeeld ontwikkelen, zodat kinderen later zelfstandig en creatief met de vragen van het leven om kunnen gaan. Met durf en zelfvertrouwen. Ze leren zelfstandig te zijn, maar ook kunnen zorgen voor de mensen om hem heen. ,,Kinderen leren hier plezier te houden in leren, ontwikkelen sociale vaardigheden en een positief zelfbeeld”, licht Rebel toe. ,,Op deze manier kunnen de kinderen later zelfstandig en creatief met de vragen van het leven om gaan en durven ze te vertrouwen op zichzelf. Wie wil weten hoe dat in de praktijk gaat, is van harte welkom op de open dag, de open avond of de inloopochtend.” Op 8 oktober houdt ook Het Peuterhuis, peuteropvang van SWW Kinderopvang, in het schoolgebouw van De Esch open dag van 10 tot 12 uur. www.deesch.nl

de-esch-header