Oplossing ondernemers grensstreek

0
298

Dinsdagmiddag 9 juni 2020 is bij de stemmingen in de Tweede Kamer de motie met brede steun aangenomen

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat coronaregelingen voor ondernemers in Nederland, België en Duitsland niet zijn geharmoniseerd, waardoor er grensondernemers zijn die noch voor een uitkering in Nederland, noch voor een uitkering in het woonland in aanmerking komen en tussen wal en schip vallen; verzoekt de regering, in overleg te treden met België en Duitsland om de situatie voor grensondernemers te verbeteren, en de Kamer voor 1 juli 2020 over de uitkomsten daarvan te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen

Palland

Eerder bericht.

Coalitiepartij CDA wil dat er uiterlijk 1 juli een oplossing komt voor ondernemers die in de grensstreek werken, en daardoor net buiten Corona-regelingen van de overheid vallen. Het gaat dan om Nederlandse ondernemers die in België of Duitsland wonen, maar in Nederland hun brood verdienen en die door het woonlandbeginsel uitgezonderd zijn van een deel van de zogenoemde Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Ze kunnen wel een lening bedrijfskapitaal krijgen, maar geen uitkering levensonderhoud. Die laatste is een gift die zij niet hoeven terug te betalen.

CDA-Kamerleden Harry van der Molen en Hilde Palland roepen het kabinet op hierover zo snel mogelijk om de tafel te gaan met buurlanden Duitsland en België, zodat er een oplossing komt voor circa 3.500 ondernemers in de grensstreek. De verschillende regelingen zijn nu niet genoeg geharmoniseerd, waardoor zij nu nergens aanspraak maken op een uitkering.

Van der Molen: ‘Deze ondernemers hebben net zo goed recht op ondersteuning als alle andere, maar vallen nu tussen wal en schip. Dit voorbeeld geeft maar weer aan hoe belangrijk het is om de gevolgen van nieuwe wetten in beeld te hebben voor Nederlanders die in de grensstreek wonen en werken.’

Harry van der Molen
Hilde Palland