PR week 22

0
264

Vrijwilligerswerk leuk en dankbaar “werk”.

Vrijwilligerswerk houdt de samenleving als geheel én de vrijwilliger zelf gezond en veerkrachtig. Waar mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en de samenleving, ontstaan sociale innovatie en ondernemerschap. Vrijwilligerswerk is een doel en middel voor zowel de vrijwilliger, de gemeenten, organisaties en initiatieven vanuit de samenleving. Het levert in financiële zin, de vrijwilliger meestal niets op. Wel wordt men er als mens rijker van. Bij deze één van de succesverhalen van de eerste vrijwilliger die zich bij het Vrijwilligerspunt Winterswijk melde.

Marian Zuidinga

Marian Zuidinga

Marian heeft een sportieve achtergrond en had in het verleden drukke baan. Ze was sportleraar binnen het voortgezet onderwijs (MBO Graafschapcollege) samen met haar man was ze eigenaar van een tennishal. Voltrok 15 jaar lang huwelijken in de gemeente Oost gelre. Toen Marian alleen kwam te staan is ze echter niet bij de pakken neer gaan zitten, maar is zij in Winterswijk op zoek gegaan naar (vrijwilligers) werk. Begin 2016 kwam ze langs bij het toen net opgerichte Vrijwilligerspunt. De coördinatoren van het Vrijwilligerspunt waren erg blij met haar komst, Marian was namelijk hun eerste “klant”. Marian gaf aan dat ze graag vrijwilligerswerk wilde doen. Het maakte niet uit wat , als maar iets zinnigs en niet vast was. Marian ambieert geen bestuursfunctie. Uit het gesprek bleek dat Marian in was voor vast kort lopende projecten. Veel zorgorganisaties hebben behoefte aan mensen die iets voor een ander willen betekenen. Marian is daar duidelijk in. Dat is niet haar ding . Door bemiddeling van het vrijwilligerspunt is Marian nu regelmatig als vrijwilliger bij activiteiten betrokken. Zij was één van de mensen die betrokken was bij de trial van de Special Olympics, en draait daar op 8 en 9 juni bij de officiële spelen ook weer in mee.

Ook was ze actief bij de Ouderendag die afgelopen jaar door de Winterswijkse Uitdaging georganiseerd werd, en is ook dit jaar voor dit project weer beschikbaar, De kwaliteiten van Marian werden ook door Claudia Buscher, lid van het sociaal team van de gemeente Winterswijk ontdekt. In haar zoektocht naar ouderenadviseurs viel het oog van Claudia Buscher, lid van het sociaal team van de gemeente Winterswijk, ook op Marian. Marian volgde een kort, best wel pittige opleiding en mag zich nu Vrijwilliger Ouderen Adviseur noemen. Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij een hulpvraag. Centraal staat het helder krijgen van de hulpvraag en overzicht bieden van de mogelijkheden. Soms gaat een ouderenadviseur mee naar het WMO-loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden. Zo heeft Marian intussen een groot aantal hulpvragen mogen beantwoorden en heef ze heeft duidelijk haar draai in het vrijwilligerswerk gevonden.
Personen die ook interesse in vrijwilligerswerk hebben kunnen zich melden tijdens het inloopspreekuur van maandag tm donderdag tussen negen en twaalf uur bij het Vrijwilligerspunt, Torenstraat 9. E-mail: info@vpwinterswijk.nl Telefoon 0543 200026

Jongeren helpen mee tijdens Winterswijkse Ouderendag

Op vrijdag 5 oktober is het Naionale Ouderendag. In heel Nederland worden die dag ouderen blij gemaakt door hun wensen in vervulling te laten gaan. Ook in Winterswijk! De Winterswijkse Uitdaging krijgt bij de organisatie dit jaar hulp van jongerensociëteit SkinnyBinny. Net als vorig jaar hebben een aantal organisaties de handen ineengeslagen om op 5 oktober ouderen in het zonnetje te zetten. Nieuw dit jaar is dat jongerensociëteit SkinnyBinny gaat helpen bij de organisatie. Harrie Garritsen van initiatiefnemer de Winterswijkse Uitdaging: “Winterswijk doet dit jaar voor de tweede keer mee. De reacties vorig jaar waren zo positief, dat we gelijk hebben gezegd dat we de Ouderendag vaker gaan organiseren. Fijn dat de jongeren van SkinnyBinny willen helpen.”

Wat is Nationale Ouderendag?
Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om een dagje uit te gaan of familie te bezoeken. Voor ouderen is dit lang niet altijd het geval. Door afnemende mobiliteit en een kleiner wordend sociaal netwerk, worden dergelijke uitjes moeilijker. Op Nationale Ouderendag staat daarom de wens of de behoefte van een oudere centraal. Op deze jaarlijks terugkerende eerste vrijdag in oktober vervullen vrijwilligers wensen van ouderen. Wensen waarvoor in onze huidige maatschappij niet altijd ruimte is, maar die vaak makkelijk ingewilligd kunnen worden.

Van familiebezoek tot rondrit met bus
Om wat voor wensen het gaat? Harrie: “Ik noem enkele wensen die vorig jaar zijn vervuld: een vrijwilliger ging met een aan een rolstoel gebonden oudere een dagje naar het Spoorwegmuseum in Utrecht; twee andere vrijwilligers gingen met een oudere op bezoek bij een familielid elders in het land; weer een andere vrijwilliger is met een oudere dame naar de zandsculpturen in Garderenen naar Intratuin geweest; twee ouderen gingen een avondje naar theater De Storm; en zo’n 25 bewoners van De Sleeswijk kregen een busrit in en om Winterswijk met een tussenstop bij Reuselink en Gastgalerij Ankomm’n. Tot slot hebben twee oudere heren een rondvlucht boven Winterswijk.”

Voorwaarden
Er zijn nauwelijks voorwaarden verbonden aan de wens die een oudere mag indienen. In principe zijn de kosten voor het organisatiecomitee en het Nationaal Ouderenfonds. Zij regelen vaak entreekaartjes voor attracties. Uiteindelijk beoordeelt de organisatie lle ingezonden wensen. Harrie: “We nemen contact op met de oudere om de wens af te stemmen en om te vertellen hoe het dan verder gaat. We zijn erg benieuwd en hopen op veel aanmeldingen!” Te zijner tijd worden de wenskaarten onder de doelgroep verspreid. Wil men nu alvast inlichtingen kan men zich melden bij de Winterswijkse Uitdaging. Tel. nr. 0543 200026, E-mailadres: info@winterswijkseuitdaging.nl