PR week 50

0
180
Foto Daniël Hoitink

Het jaar 2018 loopt al weer op zijn einde. Het Vrijwilligerspunt en de Winterswijkse Uitdaging kijken terug op een mooi en druk jaar. Inmiddels zitten we al bijna een jaar op onze vaste plek, de WUh aan de Torenstraat 9. Veel mensen en organisaties weten ons inmiddels te vinden en komen bij ons met hun vragen over vrijwilligerswerk. Vanuit onze nieuwe locatie zijn het afgelopen jaar dan ook tal van mooie projecten opgezet en veel matches gemaakt tussen vrijwilligers en organisaties. Ook worden er inmiddels allerlei activiteiten bij de WUh georganiseerd. We hopen dit alles in het nieuwe jaar voort te zetten en iedereen die vragen heeft over vrijwilligerswerk te kunnen helpen. Iedereen is van harte welkom bij de WUh!

Voor de laatste weken van het jaar willen we u nog op een aantal nieuwtjes wijzen:

Allereerst willen we u berichten dat WAM Van Duren heeft laten zien graag maatschappelijk betrokken te willen zijn. Onlangs schonken zij een aantal bureaus aan De Museumfabriek. Ook heeft Stichting Present een paar kasten in ontvangst mogen nemen. Uiteraard zijn beide organisaties erg content met deze actie van WAM Van Duren.

Present Winterswijk

Vacatures
In het nieuwe jaar zou het Vrijwilligerspunt het eigen team nog graag versterken met een extra vrijwilligerscoördinator. De coördinator zoekt voor nieuwe vrijwilligers naar passend werk en gaat voor verenigingen en stichtingen op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als je goed met mensen om kunt gaan en je het leuk lijkt om coördinator te zijn, dan hoort het Vrijwilligerspunt graag van je.

Voor het project ANWB AutoMaatje hebben zich al diverse vrijwilligers zich aangemeld, maar er zijn er nog meer welkom. Voor het project ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten. Als zij bijvoorbeeld op familiebezoek willen of voor een afspraak naar het ziekenhuis moeten, dan neemt een vrijwilliger die zich heeft aangemeld hen mee (tegen een geringe onkostenvergoeding). Het Vrijwilligerspunt is op zoek naar vrijwilligers die af en toe chauffeur willen zijn voor dit project. De vrijwilliger moet in het bezit zijn van een APK-gekeurde auto, maar hoeft geen ANWB-lid te zijn.

Bent u geïnteresseerd in één van deze vrijwilligersfuncties of bent u nieuwsgierig naar andere vacatures? Neem dan contact op met het Vrijwilligerspunt via info@vpwinterswijk.nl of 0543 200 026 of kijk op de website www.vpwinterswijk.nl U bent ook welkom tijdens het spreekuur, dit is elke maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur aan de Torenstraat 9, Winterswijk.

Rectificatie duofietsen
Onlangs stond er in deze krant het bericht dat de duofietsen al te huur zijn. Deze kunnen echter pas vanaf het voorjaar 2019 door mensen gehuurd worden. Er zal te zijner tijd bericht worden wanneer ze precies gereserveerd en dus ook gebruikt kunnen worden.

Openingstijden Vrijwilligerspunt tijdens kerstperiode
Van 21 december tot en met 4 januari zal er geen spreekuur zijn van het Vrijwilligerspunt. Vanaf 7 januari 2019 is iedereen weer welkom tijdens het spreekuur, elke maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tijdens de kerstvakantie is er dus geen spreekuur, maar het gebouw is wel open en veel van de andere activiteiten gaan gewoon door.